*** Begin 16+ ***

Mijn blouse plakte aan mijn huid, waardoor Harry deze ruw uittrok en met zijn handen over mijn lichaam gleed. Ik volgde Harry’s voorbeeld en ontdeed hem ook snel van zijn trui. Met een grote grijns keek ik hem aan en duwde hem met zijn rug tegen de muur. Met opgewonden ogen keek hij me aan en streek een pluk haar uit mijn gezicht. Vervolgens begonnen zijn vingers mijn broek los te knopen, waarna ik die zelf uittrapte. Vervolgens tilde Harry me weer op, waarna ik mijn benen om zijn middel knoopte. Hij was nog slechts gehuld in zijn spijkerbroek, wat hem ongelofelijk sexy maakte. De waterdruppels stroomde langs zijn borst, over zijn tattoos. Ik streek er weer met mijn vingers overheen en drukte mijn lippen weer verlangend op de zijne. De warmte van de douche in combinatie met Harry’s aanrakingen bezorgden me kippenvel. Harry’s lippen baande zich een weg langs mijn nek naar mijn borsten. Harry wist soepel met één hand mijn bh los te maken. Vervolgens gooide hij deze over het stenenmuurtje, dat voorkwam dat het water de rest van de badkamer inliep. Ik sprong van zijn middel af en ontdeed Harry ook van zijn laatste kledingstukken. Mijn hart bonsde tegen mijn borstkas en mijn handen trilden ligt van adrenaline. Eenmaal Harry naakt tegen me aanstond en onze lippen innig verstrengeld waren, zette hij de douche uit. Verbaasd keek ik omhoog, waardoor ik een teleurgesteld kreetje slaagde. Vervolgens omarmde de koud me, waardoor ik kort rilde. Lang de tijd om na te denken kreeg ik niet, aangezien Harry me soepel over zijn schouder tilde. Geschokt en lachend gilde ik, waarna ik hem om zijn rug bonsde.
‘Wat doe je?’ De tocht duurde niet lang. Voordat ik het doorhad legde Harry me op een bed neer. Hij hing een seconde later met een glimlach boven me.
‘Weet je wel niet hoe mooi je bent?’ Druppels water dropen vanuit zijn natte haren in mijn gezicht. Ook bij hem kropen de druppels traag over zijn armen en rug naar beneden. Verlegen glimlachte ik om zijn opmerking en veegde met mijn vinger een druppel die aan zijn kaak hing weg. Ik wist niet wat ik op zijn vraag moest zeggen, dus besloot mijn lippen weer op de zijne te drukken. Zijn handen gleden gepassioneerd over mijn lichaam, waardoor ik genietend ook zijn rug en borstkas streelde. Harry’s lippen streelden mijn nek en kuste de regendruppels weg. Langzaam zakte hij af naar mijn borsten en buik. Zijn natte haren en warme adem kietelden op mijn blote huid, waardoor ik giechelde. Vragend keek Harry me aan, wat hem aandoenlijk maakte. Grijnzend trok ik hem naar me toe en kuste zijn lippen. Mijn benen sloeg ik om zijn middel, waardoor zijn lichaam nog dichter tegen de mijne werd aangedrukt. Dit was voor hem het teken dat hij in me kon komen. Met een glimlach zette ik mijn nagels zachtjes in zijn huid en bracht mijn lippen naar zijn nek. Plagend begon ik een beetje te zuigen, maar na een tijdje trok hij toch zijn nek weg.
‘Ik heb morgen een interview Fé,’ fluisterde hij. Teleurgesteld keek ik hem aan, waarna ik grijnzend mijn schouders ophaalde.
‘Daar heb je make-up voor,’ grapte ik, maar liet zijn nek toch met rust. ‘Of een sjaal,’ mompelde ik tegen zijn lippen. Ik hoorde hem lachen en sloot genietend mijn ogen. Vorige week had ik hem nog gezien, maar nu ik zijn stem weer had gehoord, zijn lach had gezien en zijn aanrakingen voelde, besefte ik me dat ik hem had gemist. En niet zo’n beetje ook. Harry kwam duidelijk steeds dichterbij zijn hoogtepunt, waarna hij zijn handen steunend naast mijn hoofd zette. Zijn gehijg was duidelijk hoorbaar en ook ik had moeite met me stilhouden. Ik drukte mijn lippen tegen zijn schouder en kreunde zachtjes. Harry leek op hetzelfde moment zijn hoogtepunt te bereiken en liet zich daarna voldaan naast me zakken, waarna hij zijn armen om mijn middel sloeg en me dicht tegen zich aantrok. Genietend sloot ik mijn ogen en luisterde aandachtig naar zijn regelmatige ademhaling. De warmte, het zelfvoldane gevoel en het gevoel van geborgenheid zorgden ervoor dat ik wegzakte in een lichte slaap, ook al was het pas zes uur.

*Einde 16+ ***

Versuft knipperde ik met mijn ogen. Verward kroop ik overeind en zag dat Harry uit bed was gekropen. Ik gaf hem geen ongelijk. De klok naast het bed gaf aan dat het half acht was. Ik rekte me vlug uit en stapte het bed uit. Uit Harry’s kast pakte ik een groot overhemd en trok deze aan. Vervolgens sloop ik de trap af. In de keuken stond er een box aan en hoorde ik Harry meezingen. Glimlachend bleef ik op de trap wachten, waardoor Harry me niet kon zien. Genietend sloot ik mijn ogen en leunde tegen de muur. Zijn stem was een schor en warm. Het deed mijn hart sneller kloppen. Ik was dan ook teleurgesteld toen het gezang stopte.
‘Je weet dat het onbeleefd is om iemand af te luisteren, toch?’ Geschrokken opende ik mijn ogen en keek recht in twee twinkelende ogen.
‘Hoe wist je…’ Harry gebaarde naar een gat in de muur. Het was me nog niet eerder opgevallen, maar door het vierkante gat kon je vanaf de trap de keuken in kijken. Beschaamd keek ik Harry aan, wat hem alleen maar breder deed grijnzen.
‘Dat was me nog niet opgevallen,’ mompelde ik schaapachtig. Hij grinnikte en drukte een kus op mijn lippen.
‘Ik ben aan het koken. Hopelijk vind je het lekker.’ Hij ging me voor de keuken in, waar een heerlijke etensgeur me tegemoet kwam. ‘Ik kook niet vaak, maar ik vind het wel altijd leuk om te doen,’ bekende hij. Nieuwsgierig liep ik naar de pannen, maar Harry trok me weer achter het fornuis vandaan, waardoor ik niet kon zien wat hij nou maakte. Met tegenzin liet ik me op de barkruk neerzetten en nam het wijnglas dat Harry me gaf aan. Harry nam weer plaats achter het fornuis en ging verder met zijn bezigheid. Ik keek gelukzalig toe. Ons onderonsje werd verpest door een bel. Harry keek verbaasd op van zijn kookkunsten en drukte vervolgens op een knopje.
‘Ik ben het, Ella. Kan je even opendoen?’ Een diepe zucht ontglipte Harry’s mond, waarna hij de poort opende. Niet veel later ging de bel van het huis. Opgelaten keek ik naar mijn outfit. Vlug schoot ik de trap op en pakte een joggingbroek uit Harry’s kast die ik aantrok. Vervolgens begaf ik me weer naar de keuken. Daar stonden Ella en Harry te discussiëren. Mijn gezelschap deed ze in zwijgen vallen. Ella draaide zich om alsof ze door een bij gestoken was. Haar blik stond hatelijk. Ik deinsde automatisch een stap naar achteren. De afstand was duidelijk in de ruimte voelbaar.
‘Wat dacht je vandaag te doen bij die interviewer?’ De woedende ondertoon ontging niemand. Ik schraapte mijn keel en keek hulpzoekend naar Harry. Die rolde met zijn ogen en stapte met een glimlach op me af.
‘We lossen het wel op,’ fluisterde hij in mijn oor en streek liefkozend door mijn haren.
‘Nee, Harry. Dit is serieus! Jullie zouden volgende week samen een interview afleggen. Een exclusief interview op de televisie. Dat moest het eerste zijn wat naar buiten kwam. Niet één of ander slecht verhaaltje in het slechtste tijdschrift van Engeland.’ Ella schreeuwde nog net niet. Ik beet mijn tanden stevig op elkaar. ‘Bovendien heb jij geen flauwbenul hoe je moet antwoorden op zulke vragen! Straks verpest je alles voor Harry. Alles!’ Ze smeet een map op het aanrecht. Ik kromp een beetje ineen, maar herpakte mezelf snel.
‘El, dat zal allemaal wel meevallen. Misschien valt het artikel wel mee.’
‘Dat zal best, maar ik ben zó ontzettend klaar met jou.’ Haar priemende vinger stak ze dreigend mijn kant uit. ‘Je snapt zo ontzettend niks van dit wereldje.’ Haar woedde werkte aanstekelijk. Ik voelde de frustratie in me opborrelen.
‘Ja, misschien snap ik er niks van. Maar als jij van alles zo’n probleem maakt, dan is dit toch geen manier van leven?! Ik kan en wil me niet blijven verstoppen en ik wil ook niet veranderen. Ik wil gewoon mezelf zijn en dat heb ik vanmiddag gedaan. En als dat niet goed genoeg is voor jou, voor die stomme tijdschriften en weet ik veel voor wie nog meer, dan is dat jammer. Maar het maakt me tenminste wel menselijk.’ Met die woorden liep ik kil langs haar heen en negeerde de verbaasde blik van Harry en de overdonderde uitdrukking van Ella. Harry’s manager had al vanaf het begin een hekel aan me. Misschien omdat ik geen vermogen bezat en ook geen beroemd hoofd had. Beide keken me zwijgend aan terwijl ik het koken van Harry overnam.
‘Ik ga maar is. Harry, ik waarschuw je.’ Met die woorden verliet Ella – godzijdank – het huis. Harry liet haar niet uit en leunde slechts stug tegen de muur. Hij bestudeerde me uitgebreid.
‘Waarom zei je niks?’ Zijn vraag zweefde door de lucht. Ik zuchtte diep.
‘Als zij niet weer gelijk zo in shock was geweest, dan had ik het je zo tijdens het eten verteld.’ Ik zuchtte diep en liet toe dat Harry het koken weer overnam.
‘Je had kunnen bellen, dan had ik je gehaald en bij die man weggetrokken.’ Hij pakte mijn hand en kneep erin.
‘Dus je bent niet boos?’
‘Ik hoop dat je wel aardige woorden over me hebt gezegd, maar nee ik ben niet boos. Jij kan er ook niks aandoen dat ze allemaal zo graag een verhaal willen hebben.’ Hij drukte een kus op mijn slaap. Ik hees mezelf op het aanrecht en keek zwijgend toe hoe Harry twee borden met pasta klaarmaakte. ‘Wat vroeg hij allemaal?’ Harry overhandigde me een bord en liep voor me uit naar de eetkamer. Daar had hij de tafel blijkbaar ook al gedekt. Ik schoof met een glimlachje aan.
‘Hoe ik ernaar keek dat jouw tournee eerder begint en wat het voor onze relatie betekent.’
‘Alleen dat?’ Harry nam een hap en kauwde geconcentreerd op zijn eten. Ik schudde ontkennend mijn hoofd.
‘Nee, hij begon ook over andere dingen. Ik weet het niet eens allemaal meer, ook over mijn anorexia en de vrouwen in jouw leven.’
‘Welke vrouwen?’
‘Gewoon de fotomodellen, actrices en al die mensen.’
‘Mijn collega’s en vrienden dus?’ Harry nam een slok wijn en ik knikte instemmend, waarna ik ook een hap nam.
‘Wat was er met ze?’
‘Het kwam er op neer of mijn ziekte en de daarbij horende onzekerheid weer is aangewakkerd door het feit dat jij altijd omringd bent door mooie vrouwen.’
‘Wat een onzin vraag,’ mokte Harry, waarna hij geïrriteerd zijn hoofd schudde. Ik maakte een instemmend geluidje, niet wetende wat ik erop moest zeggen. ‘Maar is het zo?’ Deze vraag deed me vragend opkijken.
‘Is wat zo?’
‘Word je er onzeker van?’ Harry legde zijn bestek neer en keek me met zijn trouwe groene ogen aan. Ik versteende door zijn directe vraag en kauwde moeizaam door. Vervolgens slikte ik mijn eten door en schraapte mijn keel. Ik wist niet hoe ik moest antwoorden.
‘Ik denk dat elk meisje er wel onzeker van zou worden.’ Het was niet helemaal een antwoord op zijn vraag. ‘Dat is logisch toch? Er zijn zoveel mensen die jouw vriendin willen zijn. Natuurlijk ben ik me daar bewust van, maar wat maakt het uit?’ Mijn vraag werd beantwoord door stilte. Harry nam nog een hap eten en leek in zichzelf na te denken.
‘Je weet dat je geen reden hebt om onzeker te zijn toch? Je bent het puurste en mooie meisje dat ik ken.’ Zijn mondhoeken krulden zich in een glimlach. Ik glimlachte terug.
‘Dank je,’ fluisterde ik zachtjes. De stilte keerde terug. ‘Waarom mag Ella me niet?’ verbrak ik de stilte uiteindelijk.
‘Ze vind je niet goed voor mijn carrière, maar Ella vergeet dat ik ook nog een privéleven heb. Ze draait wel weer bij. Dat doet ze altijd.’
‘Altijd?’
‘Ja, altijd als ik een beetje serieus was met iemand. Ze wil me gewoon beschermen tegen mensen die met me gaan voor de roem.’ Ik knikte en zuchtte.
‘Het komt goed, Fé. Mijn moeder vind je in ieder geval wel een leuke meid. Dat vind ik belangrijker dan wat El denkt.’ Die woorden deden me glimlachen.
‘Ja, je moeder is een lieve vrouw Harry. Voor zover ik nu heb kunnen oordelen. Je lijkt een beetje op haar.’ Ik nam een slok wijn en zag Harry in zichzelf glimlachen.
‘Ja, dat zeggen ze wel vaker. Sorry dat ik er niet stond op het vliegveld. Er kwam een interview tussendoor over Dunkirk.’
‘Kan gebeuren. Je hebt gezorgd dat je moeder me kaapte, ik denk dat dat wel goed zit,’ grapte ik. Hij grinnikte ook en pakte zijn wijnglas.
‘Laten we proosten op een mooie week samen.’ Hij keek me met stralende ogen aan. En terwijl mijn blik in zijne vasthaakte, proostte ik met hem. Mocht het een mooie week worden.


Hierr nog een stukje voor mijn leuke lezers (:

Reacties (5)

 • MR11

  Oh ik ben zo verliefd op dit verhaal jaaaa

  3 jaar geleden
 • Twice

  Yesss girl! Super stukje!

  3 jaar geleden
 • EvaSalvatore

  YESH dit is zo cute! Dankjewel:)

  3 jaar geleden
 • VampireMouse

  Jeeej zo leuk om te lezen.!
  Ben benieuwd wat er deze week allemaal gaat gebeurenn(:

  3 jaar geleden
 • Teal

  Ahhh zo leuk dit!

  3 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen