||Nymphadora ELoise ULey.

Regen kwam met bakken tegelijk uit de lucht, het regende al twee dagen. Twee dagen dat ik verdoemd was binnen te blijven, niet dat ik als het mooi weer was naar buiten zou hebben gemogen. Sam had alles verteld aan tante Sue, tante Sue en Sam waren tot de conclusie gekomen dat een paar dagen binnen blijven geen kwaad kon en ik er wel een les uit zou halen.
Dat ik het wel begreep, een zucht rolde over mijn lippen.
Vanuit de keuken keek ik door het raam naar buiten, het regen tikte tegen de ruiten en maakte grote plassen op de zanderige grond. Tante Sue was op het moment nog aan de telefoon, na haar gesprek aan de telefoon wilde ze met me spreken. Praten, ze had wat vragen en wilde graag wat antwoorden. De vier weken dat ik al bij hen was, waren redelijk snel voorbij gevlogen.
In al die weken hadden mijn neef en nicht geen interesse naar mij getoond.
Seth had dan wel beloofd met mij te gaan zwemmen in het zwembad, maar tot nu toe was het er steeds niet van gekomen.
"Uiteraard" was de warme moederlijke stem van tante Sue.
Ze hing de telefoon op de haak en keek mij onderzoekend vriendelijk glimlachend aan. Na even wees ze naar de stoel aan de grote tafel, ze had zich zelf al op een van de houtenstoelen gezet.
"Lieverd" sprak ze glimlachend, "Lucas heeft mij eigenlijk helemaal geen informatie gegeven over jouw. Ik had verwacht je in de afgelopen weken beter te leren kennen, peilen en ontdekken hoe je precies ben" sprak ze fronsend. "Maar het wordt enkel en alleen maar mysterieuzer" voegde ze er glimlachend aan toe. Ze krulde haar armen over elkaar heen.
"Ik weet dat Lucas jong was dat hij vertrok. Hij heeft een dochter, maar haar leeftijd is mij onbekend" vervolgde ze haar hersenspinsels luidop.
Ik voelde mijn wangen te beginnen kleuren, want dit gesprek had ik al heel erg lang gewild met mijn tante. Ze betuttelde mij te veel, en behandelde mij als een kind van amper 12 jaar oud, dat niet zomaar zonder wat te zeggen ergens heen kon gaan. Alsof ze me niet kon vertrouwen, zoals ze mijn vader wantrouwde.
"Wil u best het een en ander vertellen, maar ik ben bang dat u mij niet zal gaan geloven" fluisterde ik met rode wangen.
Mijn tante fronste haar wenkbrauwen op, schudde haar hoofd en keek mij bedenkelijk, vragend aan. Een zucht rolde vervolgens over mijn lippen, het zware gedeelte ging komen. Het zou nu of nooit wezen, maar waar moest ik beginnen met mijn verhaal?
"Om te beginnen, ik ben anders dan mijn leeftijdsgenootjes, zoals u al wel gemerkt heeft, heb ik andere interesses, ben ik met andere dingen bezig, terwijl de meeste leeftijdsgenootjes met hen vriendjes en vriendinnetjes optrekken" begon ik, mijn wenkbrauwen had ik bedenkelijk gefronst.
"Het is voor mij nooit echt makkelijk geweest, stap altijd uit de pas, waardoor mensen mij al gauw gek en vreemd, gestoord vinden" ratelde ik verder.
"Op sommige momenten voel ik me ook anders, niet begrepen, of wanneer ik dacht dat ik begrepen werd, wordt het dubbel en dwars zo hard afgestraft dat ik er eigenlijk niet meer over wil beginnen of spreken" zuchtte ik.
"Volgens pa, is er iets mis heeft er iets goed fout plaats gevonden en moet het worden opgelost, verbroken. Ongelovige zouden het niet geloven, mij voor gek verklaren, terwijl ik dat in feite helemaal niet ben. Als u echt iets van mij wilt weten zou u de brief van mijn vader moeten lezen, de brief die hij u gaf voor als er iets met hem gebeurt was" verklaarde ik de vrouw.
Tante Sue begon te fronsen, na te denken, blijkbaar had ze de brief goed opgeborgen.
"Oké, mocht het nodig zijn kom ik er later nog op terug" knikte mijn tante bedenkelijk.
Natuurlijk snapte ze mij halve verhaal niet, het waren maar korte verklaringen. Niet echt een inzage over wie ik nu precies was, aan welke leeftijd ik hoorde te voldoen en meer. Nee ik had dat verstandig als ik was, open gelaten. Zodat ze mij niet als leugenaar kon plaatsen.

Reacties (1)

  • GossipGirl21

    Mooi geschreven. Vrolijk kerstfeest.

    1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen