Aella klemde haar handen tussen haar knieën. De huid rondom haar ogen trok. Vlak voordat Hayes had aangebeld, was ze overrompeld door een hysterische huilbui die ze niet helemaal had kunnen wegmoffelen. Haar ogen waren nog rood en zoutsporen zaten op haar wangen. Ze durfde Hayes niet aan te kijken.
      Hij zat tegenover haar, maar ze kon zijn wanhoop voelen. Het sloeg tegen haar aan als een hagelbui, meedogenloos, koud en pijnlijk.
      Ze haalde beverig adem. Ze wenste dat hij wat zei. Niet dat ze er recht op had om dat te denken: hij had al driemaal gevraagd wat er aan de hand was en hoe het met haar ging. Haar lippen voelden vastgevroren. En toch nam ze het hem kwalijk dat hij genoegen nam met haar zwijgen.
      Zomaar vanuit het niets begon een van de stemmen te krijsen. Zo schel, zo rauw dat ze ineenkromp. Ze greep naar haar hoofd en begon weer te snikken. Hoe moest het nou verder? Zouden ze haar opsluiten in een psychiatrische inrichting?
      Van ver weg hoorde ze Hayes haar naam noemen. Herhaaldelijk, steeds indringender. Aella probeerde zijn stemgeluid naar zich toe trekken, maar het gillen hield aan, ging over in snikken. En uiteindelijk werd het stil.
      Doodstil.
      Aella kon zich niet herinneren dat ze haar ogen had dichtgeknepen, noch dat ze op de grond was gevallen. Het voelde alsof ze een black-out had gehad.
      Hayes zat naast haar, op zijn knieën. In zijn handen hield hij de telefoon.
      ‘Heb je… heb je de ambulance gebeld?’ vroeg ze met een bevende stem.
      Hij keek haar met een krijtwit gezicht aan. Zijn ogen schoten verwilderd heen en weer.
      Aella beet op haar lip. Waarom doe ik dit? Waarom sleur ik hem hierin mee?
      ‘Het was zo angstaanjagend… ik dacht dat je een toeval kreeg. Wat gebeurde er?’
      Aella trok haar knieën op en legde haar hoofd ertegenaan. Ze moest het zeggen.
      ‘Sinds de blikseminslag… hoor ik stemmen. Ze gillen, ze smeken om mijn hulp. Alsof ze… alsof ze sterven.’
      Het bleef stil. Voorzichtig gluurde ze over haar knieën heen. Tja, hoe reageerde je op zo’n boodschap? Als iemand dat tegen haar had gezegd, had ze laatdunkend gesnoven en gezegd dat diegene de drugs misschien maar eens links moest laten liggen.
      ‘Ben je naar een dokter geweest?’ vroeg hij uiteindelijk.
      Ze schudde haar hoofd. ‘Ik durf niet. Straks denken ze dat ik gek ben.’
      Hayes legde een hand op die van haar en probeerde haar blik te vangen. Ze keek expres naar de grond. ‘Wat… wat denk je zelf?’
      ‘Ik weet het niet. Sinds die dag… is niets meer hetzelfde.’
      Talloze gedachten raasden door haar hoofd. Ze dacht aan de terugkerende dromen, die had ze vóór de blikseminslag gehad. Het voelde alsof degene die ze toen had zien sterven nu een stem hadden gekregen.
      ‘Kom. Ik wil je wat laten zien.’ Ze kwam overeind en liep naar haar slaapkamer. Daar overhandigde ze hem aarzelend haar dromenboekje. ‘De afgelopen weken had ik heel realistische dromen. Ik… wil dat je ze leest.’
      Hayes pakte het boekje aan en ging op de rand van haar bed zitten. De frons op zijn voorhoofd kon van alles betekenen. Vond hij het raar dat ze hem zoiets intiems toevertrouwde? Bevestigde het feit dat ze rare dromen had gehad straks alleen maar zijn vermoeden dat ze gestoord was?
      Ze durfde nauwelijks te ademen terwijl ze zijn oordeel afwachtte. Zweetdruppeltjes kriebelden in haar nek. Hij sloeg een bladzijde om. Zei geen woord, bewoog amper. Ze beet op haar nagel.
      Eindelijk keek hij op. De uitdrukking op zijn gezicht was er een van ongerustheid. O god. Hij twijfelt echt aan mijn mentale gezondheid.
      ‘D-denk je dat ik gek ben?’ Haar stem trilde. Ze voelde zich zwakker dan ze zich ooit gevoeld had.
      ‘Misschien was dat nog beter geweest.’ Hij deed het boekje geruisloos dicht. ‘Maar wat me meer zorgen baart… is dat je over Loki schrijft.’


Reacties (11)

 • ParkChanyeol

  Oooooh spannend!

  2 jaar geleden
 • Laleah

  Alsof er een knop omging! Hmmm wie is Hayes really?(wbw)

  2 jaar geleden
 • Roundhouse

  Oeh go Hayes. Heeft Aella een geluk dat haar gloednieuwe vriend "toevallig" dingen weet over Loki.

  2 jaar geleden
 • Vasya

  Oh my, Hayes werd net een stuk interessanter c:
  Of hij is gewoon een Noorse mythologiefreak. Kan ook.

  2 jaar geleden
 • Butterflygirl

  Oh my goooosshhh wie is Hayes dan ik wil verde lezen meer meer meer I love itttt

  2 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen