Foto bij Chapter 74.3 ||

Alexis Sanchez


Ik drukte de laatste tonen in van de piano en wachtte op de stilte, waarna ik me naar Anne draaide en glimlachte naar haar. Anne keek me geëmotioneerd aan en veegde snel over haar wangen.
'Alexis... that was beautiful!' zei ze toen en glimlachte weer. Ik glimlachte terug en voelde even in mijn borstzak, waar de ring nog steeds zat. Ik kuchte zachtjes en stond op, waarna ik langzaam naar haar toeliep en haar indringend aankeek. Anne bleef me ook aankijken en glimlachte weer onwennig. 'Alexis?' Ik pakte haar hand en slikte terwijl ik de zenuwen door mijn buik voelde gaan.
'you know, Anne, I... I don't really know how to say this so I'm just going to say it.' zuchtte ik, keek haar aan en stortte toen mijn hart uit. 'The first time I met you I found you interesting. You were trying to play the cool girl and when the Barcelona card didn't work I knew you were special. And you are. We had our downs but I truly believe we are so good together. We've been through so much and we're still together, which means a lot to me especially because I know I'm not always the easiest person to be around. I think we can take this further, Anne, everything that you've been for me and my family is incredible.. we can make this work. You're the person I want around me at all times..' Mijn stem verzwakte en ik pakte het doosje uit mijn borstzak, waarna ik voorzichtig op één knie ging zitten, het doosje openmaakte en het uitstak naar Anne. 'So, Anne, guapa, hermosa, amor.. will you do me the honours of being my wife?' Anne's ogen waren omgeven door tranen en onmiddelijk knikte ze, waarna haar handen om me heensloeg en me half omhoog trok zodat ik weer op dezelfde hoogte was als zij.
'Yes, of course I will! Are you crazy?! I love you so much!'

Nadieh Ramsey


Zenuwachtig greep ik Theo's hand toen we op de bank zaten bij Aaron en Colleen. Ik kon niet meer, misschien kwam het ook wel door de hormonen die door mijn lichaam gierden. Colleen keek me even vreemd aan en glimlachte toen bemoedigend, alsof ze al wist wat er aan de hand was. Ze zette alle kopjes thee op tafel en ging toen naast Aaron zitten.
'It's so nice that you guys are here! Sonny is excited too! And please bring Finley next time, he'd love that.'
'I think Finley would love that too, Colleen.' grijnsde Theo terug en keek mij even aan, waarna we blikken wisselde en ik bang mijn hoofd schudde. 'Nadieh and I came here to tell you something actually...' begon hij en schraapte even zijn keel, waarna hij in mijn hand kneep en bemoedigend knikte. Aaron keek me fronzen aan en Colleen nog steeds glimlachend.
'Well, I.. We..' begon ik hakkelend en zuchtte nogmaals. 'I am pregnant. I have been pregnant for three months.' zei ik toen zachtjes en keek steevast naar mijn kopje thee.
'You're what?' vroeg Aaron nog beduusd en net voordat ik compleet in wilde storten, hoorde ik Colleen.
'You're pregnant?! Oh my god, that is so amazing! Congratulations!' Colleen kwam meteen op ons af en omhelsde me stevig, waarna ze Theo ook feliciteerde. 'This is great! I'm sure Sonny, Finley and the little one will be best buds! You've hidden it so well, but I kinda knew, i just saw it.' ratelde ze door en lachte naar me. 'Kind of a pregnant woman radar.'
'Melanie told me the same thing.' glimlachte ik onzeker. 'Thanks Colleen.' Ik verschoof mijn blik naar Aaron die nog steeds op de bank zat.
Pregnant..' begon hij, maar voordat hij verder kon praten viel Colleen hem a in de reden.
'It's great right, babe?!' Ze grijnsde naar hem, waarna hij naar haar glimlachte.
'Is this what you want? Are you happy?' vroeg Aaron toen aan mij. Ik haalde mijn schouders op.
'Well, of course I am scared with the history that I have, but.. these past 6 weeks that we've known, Theo has been the greatest support I could imagine and it does feel like we're moving forward, so yeah, I am happy.' zei ik en kneep even in Theo's hand. Aaron glimlachte en kwam toen op ons af.
'Then I'm happy for you guys. Congratulations!'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen