Foto bij Chapter 82.3 ||

Nadieh Ramsey


'Why's this baby taking so long...' dramde ik en keek Theo hopeloos aan, terwijl hij mij nog steeds door mijn haar aaide.
'It'll be alright, babe.' glimlachte hij en keek me lief aan, waardoor ik me alweer wat rustiger voelde. Dat rustige gevoel verdween spontaan weer toen ik mijn ouders binnen zag komen.
'Nadieh? You scared us so much! As the baby really coming?' Mijn moeder stoof meteen naar mijn bed toe.
'No, this is all a joke just because I wanted to avoid the Easter brunch. Have you seen me, mother?! Of course the baby is coming!' riep ik en liet mijn hoofd weer op het kussen rusten.
'Why didn't you call us before?! We had no idea you were so close!'
'Maybe if you paid any attention to when I announced it, you- OUUUOUOUOU!' Nogmaals kromp ik ineen en voelde meteen weer dat Theo's hand in de mijne gleed en de andere arm rond mijn andere zijkant.
'You're doing great, love, Just squeeze my hand as much as you need to. Remember the breathing techniques, look at me, we'll do them together.' Bang keek ik Theo aan en volgde hem, waarna de wee weer voorbij was en er verschillende tranen in mijn ogen verschenen. 'Sssh, you're great, you're doing amazing.' suste Theo me verder en wreef wat haren uit mijn gezicht. Ik had me nog nooit zo hopeloos gevoeld, dat was wel één ding wat zeker was. Haast beschaamd keek ik weer de kamer rond, waarna ik de blik van mijn ouders ving die bijna vertederd naar ons keken.
'What?!' snauwde ik, maar tijd om te antwoorden hadden ze niet.
'The nurse is here!' hoorde ik Anne roepen, die zich naast het bed wurmde en met grote ogen naar de verpleegster keek.
'You're doing great, let's see how the cervix is.' glimlachte ze naar me. '10 centimeters! Alright, I guess we can start! If everyone could leave the room, except for you..' wees ze naar Theo en ging toen weer verder 'then we'll get this baby out and free you of all the pain.'

Alexis Sanchez


'I cannot believe even I had to leave the room. Me! Can you believe it!?' liep Anne over de ziekenhuisgang te toeren en ging onrustig van de ene kant naar de andere kant van de gang.
'Sit down guapa, I'm sure they'll call us whenever Nadieh is ready.' stelde ik haar gerust en gebaarde haar om weer naast me te zitten. Nukkig ging ze zitten en sloeg haar armen over elkaar. Intussen zocht ik op mijn mobiel wat 'cervix' nou betekende, maar besefte me dat ik dat beter niet had kunnen doen. Ik trok een vies gezicht en klikte het gauw weer weg, waarna Anne hard moest lachen.
'I cannot believe you actually searched that!' lachte ze hard. Ik rolde mijn ogen en sloeg mijn arm over elkaar, waarna had even stil was.
'It's finally here.. I hope she's doing okay.' zuchtte Colleen en zwiepte met haar been heen en weer. 'I bet you do too, right Elizabeth and James?' zei ze toen onschuldig.
'Of course we do.' zei James, Anne's vader.
'I cannot believe it! If we wouldn't have been having an Easter brunch, we wouldn't even have known!' riep Elizabeth toen.
'Of course you would.' probeerde Colleen de boel te sussen, maar Anne kwam daar snel tussen.
'No! You wouldn't have, and you know what? I think Nadieh would've been right. She has every right to not tell you by the way Theo and her have been treated by you guys! If you could have been at least a bit more understanding of her and her relationship, she wouldn't have been so hard on you, she wouldn't have had to do that. I know she hasn't made smart decisions in the past, but Theo was stuck in a rubbish relationship at the time and Nadieh and I just tagged along at the right time, just like when I met Alexis. Aaron was already friends with the both of them, so I really don't know what you're problem was. We have both been trouble in the past, but you have to know when to accept us and not treat us like kids anymore.' Na dat verhaal van Anne was iedereen even stil en ik kneep in haar schouder. Ik was echt trots op haar, maar dat kan ik natuurlijk niet hier en nu zeggen.
'I think Anne is right.' kwam toen hulp uit een onverwachte hoek - het was Aaron. Voordat hij verder kon praten kwam Theo de gang opgestormd met een ontzettend grote glimlach op zijn gezicht.
'Everything is alright with Nadieh and the baby! We've just become proud parents of a girl!'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen