Foto bij O1O. Henry Reagan

      Henry wilde haar bestoken met allerlei andere vragen, maar het zag er niet naar uit dat ze hem veel nuttige antwoorden zou kunnen brengen. De naam moest voor nu maar genoeg zijn. Het stond hem niet aan. De herberg leek een heleboel vreemd volk te trekken die vreemde vragen stelden. Misschien moest Henry maar eens een oogje in het zeil houden.
      Zijn scherpe blik was nog steeds op Vaillé gericht. Hoewel hij het gevoel had dat ze misschien wel iets achterhield, leek haar angstige houding hem te weerhouden erop aan te dringen. Vreemd, gewoonlijk zou hij iemand die hem niet de volledige waarheid vertelde, meesleuren om alles eruit te krijgen.
      Lance. De naam gonsde door zijn hoofd. Hij kreeg het onbehaaglijke gevoel dat het een naam was die hij al eerder had gehoord, dat het een naam was die al voor heel wat problemen had gezorgd. Henry was even in gedachten verzonken, maar toen hij de torenklok het middaguur hoorde slaan, schrok hij op. Hij stond op en wierp een blik op het kleine meisje. Ze zat te bibberen in de kou en een vreemd gevoel maakte zich meester over Henry, een vreemd soort genegenheid. Hij werd er ongemakkelijk door; meestal voelde hij zich enkel slecht gehumeurd. Dit was een compleet vreemd gevoel en hij vond het niet zo leuk. Hij gooide het meisje zijn mantel toe, alsof hij daarmee de vreemde gevoelens van zich af wierp.
      "Straks krijg je nog een verkoudheid," zei hij kort. "Denk niet dat je me binnenkort niet nog eens zult zien. En denk maar niet dat het een goed idee is iets voor met achter te houden."
      Met die woorden draaide hij zich kordaat om en ging op weg naar de kerkers, waar een al te bekende waterelf zat te schimmelen die hem misschien van wat antwoorden kon bedienen. Zijn razernij groeide toen ook alleen maar toen hij te horen kreeg dat amper een dag voordien haar miezerige vriendjes waren binnengevallen om haar te bevrijden, en daarbij vijf bewakers van het leven te ontdoen.
      Henry schaamde zich haast toen hij nieuws ging brengen bij zijn leider - en beste vriend. Zijn promotie was niet zo goed van start gegaan.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen