Foto bij Chapter 88.3 ||

Alexis Sanchez


'Hey mija, where's Nadieh?' vroeg ik toen ik Anne alleen zag staan en naar haar toeliep. Ik kuste haar op haar wang en keek haar vragend aan.
'Putting Sophie to bed. She was already sleeping so, she'll be back soon.'
'Hmmm.' grijnsde ik toen lachend en kuste haar nog een kee,r waarna Anne me wegduwde.
'Don't be so cheesy, Alexis! Your family and friends are all around us!' Ik moest grinniken.
'Come on, we're getting married! Everyone can see I'm madly in love with you.' Er kon een kleine "n'awww" vanaf bij Anne waarna ik een verliefde blik in haar ogen zag. 'And you should definitely get yourself ready then.'
'Ready?' vroeg Anne vragend en trok haar wenkbrauwen even op. Mysterieus grijnsde ik en knipoogde, waarna ik haar losliet, naar de grote tafel liep waar ik een glas en mes pakte en deze even tegen elkaar klonk om de aandacht te trekken.
'First of all, I wanna thank you all for being here and gathering for this barbecue, this is very special to have my wedding here in a few days and to marry the love of my life, Anne.' Ik knikte even grijnzend naar haar, waarna ze haar ogen rolde en ik Nadieh's blik ook zag die haar hoofd schudde. Ik grijnsde even en ging toen verder met mijn verhaal. 'I made a video of our years together and she doesn't know this, but I hope you will all enjoy the video and especially you, Anne.'
Ik verwees door naar de beamer die was geprojecteerd op een blanke muur van het huis, waarbij allerlei foto's en kleine filmpjes van Anne en mij voorbij kwamen. Het was erg romantisch, vond ik zelf, maar Anne keek me hoofdschuddend aan. Nadat het filmpje af was gelopen klonk er wat geklap, waarna ik nog een bedankje zei en toen naar Anne toeliep.
'And?' vroeg ik al grijnzend. Anne schudde haar hoofd.
'You're an asshole.' zei ze toen half lachend, maar ik zag dat ze haar gezicht in toom probeerde houden.
'An asshole? After such a sweet gesture?!' vroeg ik toen quasi-verontwaardigd.
'The whole world didn't need to see all those cheesy pics, Alexis!' riep ze toen lachend. Ik rolde mijn ogen.
'Well the whole world can see me being ridiculously happy with you.'

Nadieh Ramsey


'That was so bloody cheesy, Alexis! I didn't need to see you guys kissing a thousand times more than I already do!' riep ik tegen hem, waarna zijn ogen van mijn zus af werden gehaald.
'Be glad you were on time to witness it all.' grijnsde hij toen, waarna ik mijn hoofd schudde.
'I need to free myself from this cheesiness, where's my sexy Englishman?' vroeg ik toen grijnzend.
'I think still trying to make conversation.' grijnsde Alexis toen en knikte naar een groepje mensen wat verderop stond. Grijnzend liep ik op Theo weg en pakte zijn arm zodat hij me doorhad, waarna hij even lachte naar me en zich naar me toedraaide.
'So, how are your Spanish skills?' grijnsde ik toen.
'Better than they were, but I couldn't say a thing at all, so no wonder.' Ik grijnsde even.
'Did you see the cheesy video Alexis made? I told him straight away that it was way too cheesy for my sister.'
'Yes I did see it! He tried his best though.'
'Uhu..' Onze aandacht werd weer getrokken door iets wat er gebeurde in de groep, waarna we wat aten en nog even Sophie checkten. 'She's so adorable.' zuchtte ik toen ik naar het slapende gezichtje keek.
'Yes, she's even cuter than you, can you believe it?' grijnsde Theo plagend. Ik sloeg tegen zijn arm.
'Hey!' Theo moest lachen en pakte mijn handen vast zodat ik hem niet meer kon slaan, waarna hij me zachtjes begon te kussen, maar daarna werd dat intenser.
'We can't do this here, Theo.' grinnikte ik even tegen zijn lippen. 'Let's go to the beach.' Hij stemde in en voorzichtig slopen we weg van het geruis buiten, waarna we het strand oprende en pas daar helemaal alleen waren. Gelukkig hadden we een handdoek meegenomen, waar ik al snel op Theo's schoot kroop en zijn shirt uittrok terwijl hij mijn hals kuste.
'Are we really gonna do this here?' vroeg Theo wiens adem iets versneld was. Ik trok een wenkbrauw op en liet mijn hand even vanaf zijn borstkas naar beneden glijden.
'Are you kidding me right now?' vroeg ik toen ook met een versnelde ademhaling, waarna Theo weer grijnsde en me weer kuste.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen