Foto bij 3 × 3

''Het hoort bij mens zijn. Open je ogen. Het is zo bedoeld. We moeten niet zo opstandig zijn.''

A u t e u r s o p m e r k i n g :

Dat je schrijft en in totaal tien onafgemaakte verhalen klaar hebt liggen, ergens in een stoffig hoekje waar je niet bij kan. Herkenbaar? Ik heb me daarom gefocust op korte verhalen, en het werkt: mijn eerste korte verhaal is zo goed als AF. Als hobby-schrijfster heet ik jullie fiedbek van harte welkom.

xA l l e r e c h t e n v o o r b e h o u d e n :

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.Copyright © 2015 S. Stern (@MeganxMarilyn)


Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen