Ik zat op het bed met Dream in mijn armen. Ze huilde. Ik probeerde haar te kalmeren. Uiteindelijk begon ik zelfs een deuntje te neuriën. Dream leek daar van te kalmeren. Buiten begon het donker te worden. Ik staarde voor me uit. Mijn gedachten naar een wereld hier ver vandaan.

Toen ik terug naar Dream keek, doordat ze een geluidje maakte, zag ik dat ze inslaap gevallen was. Ik keek glimlachend naar haar. Ze was schattig. Ik legde haar op het bed. Ze leek iets te zeggen maar ik verstond er niets van. Ze draaide zich om en nam het kussen in haar handen en stak haar hoofd er half in. Het was schattig om te zien. Vertederd keek ik naar haar toen ze sliep. Plots begon alles te zweven in de kamer. Verbaast keek ik naar de zwevende voorwerpen.

Caius kwam met Rune de kamer binnen.
‘Aro hoe kan alles zweven?’ vroeg Caius. Rune keek rond. Ze liep naar Dream toe. ‘Rune’ riep Caius haar. Ze negeerde hem.
‘Dream, si ta tera,’ zei Rune terwijl ze Dream haar schouders vast pakte en haar probeerde wakker te schudden. Plots opende Dream haar ogen en keek Rune verbaast aan. In de rare woorden waar Rune juist in sprak. Begon Dream ook in te spreken. Rune antwoorde haar. Caius en ik keken elkaar onbegrijpend aan. Net zoals mij had hij geen idee in welke taal zei spraken. Plots keken ze ons allebei aan. Hun blik liet niets uitschijnen. Daarna knikte ze naar elkaar. Ze glimlachte allebei naar ons. Het volgende moment zweefde ik en Caius in de lucht en ging er een slang water rond me heen. Daarna verdween het water en waren wij volledig doorweekt. Rune en Dream gaven elkaar een high five. Caius keek boos, net als ik. Al kon ik het grappige er nog van inzien.

Marcus kwam de kamer binnen. Hij keek verbaast naar Caius en mij.
‘Hoe komen jullie zo nat?’ vroeg hij.
‘Hoe denk je?’ zei Caius kil. Marcus keek naar Rune en Dream, die met een heel onschuldige glimlachend naar Marcus keken.
‘Wel dames, dat was denk ik niet zo enorm slim,' zei Marcus. Door Marcus zijn woorden keken we heb geïnteresseerd aan. 'Jullie zijn mensen, zij zijn vampiers,’ zei Marcus. Caius en ik keken hun met een gemene grijns aan. Met onze snelheid hadden we een enorm voordeel tegenover hun. Marcus liep in vampiersnelheid de kamer uit.
‘Damm!’ riepen de twee meiden. Waarna ze snel opstonden en weg rende. Ik wou hun grijpen voor ze de kamer uit konden en ik zag aan Caius dat hij het zelfde wilde doen. Toen Dream in de buurt kwam dat ik haar kon vastnemen, kon ik me niet bewegen. Hoe kan dit?! Caius riep een hoop verwensingen. Maar meer konden wij ook niet doen.

Na een tijdje konden we ons weer bewegen. Misschien omdat ze ver genoeg waren of het een beperking was op de gave?
‘Waar zijn die twee?’ Tewijl Casius dat zei klonk de woedde door in zijn stem.
‘Geen idee,’ antwoorde ik. ‘Dimitri’ Dimitri kwam meteen de kamer binnen. Met zijn gave zouden we heel snel weten waar de twee dames waren.
‘Wat is er, meester?’ vroeg Dimitri.
‘Waar zijn Dream en Rune?’ vroeg Caius geërgerd.
‘Ze zijn in de tuinen,’ zei Dimitri. ‘Hoe komt het dat jullie nat zijn?’ vroeg hij heel verbaasd.
‘Rune en Dream,’ gromde Caius. Daarna liepen Caius en ik naar de tuinen. Ik zag Rune aan de roze struik staan. Dream zag ik niet. Ik stoten Caius aan en wees naar Rune. We liepen naar Rune. Caius nam Rune vast. Ze viel ineen en er bleef een hoopje zand over.
‘Dream’ gromde Caius boos. Ze gingen te ver. Al denk ik dat zei hier achter zat. Caius is boos en zeker op Dream. Laten we hopen dat ik Dream vond en niet Caius. Iets verder lagen twee paar schoenen achteloos op de grond. De zon scheen aan de hemel. Waardoor Caius en ik glinsterde. Het enige geluk was dat er nooit een mens ons hier zou zien. En Rune en Dream hier ook niet weggeraakte. Ik probeerde hun geur te waarnemen. Hun geur was te zwak en te verwarrend. Rozen was het enige dat ik kon ruiken. In hoorde zacht gelach in de verte. Meteen liep ik er op af. Caius volgde mij. Daar lagen Rune op het gras. Dream zat op de grond in een meditatie houding. De struiken rond haar opende hun bloemen. Vlinders vlogen om haar heen. Met open mond keek ik naar Dream. Caius keek ook verbaasd. Ik één opslag leek Caius zijn woedde vergeten te zijn. Opeens opende Dream haar ogen.
‘Je verstoort mijn zon,’ zei Dream droog. Rune lachte. Caius nam Dream vast bij haar arm en trok haar naar zich toe.
‘Denk je dat dit grappig is, Dream’ siste hij. Jep, Dream was te ver gegaan. ‘Je mag dan Aro mate zijn maar je moet je plaats duidelijk leren.’ Dream haar blauwe ogen begonnen wit te worden.
‘Caius’ riep ik hem toe.
‘Je zal ons gehoorzamen of je zal de straffen ondervinden. Je hebt geen recht om nog maar iets met ons uit te halen. Je hebt het recht niet om je gaven tegen ons te gebruiken.’ Langzaam begonnen haar haren donkerder te kleuren. Ze ging de controle opnieuw verliezen.
‘Caius, stop’ riep ik hem opnieuw toen. Weer raasde hij verder. Tot hij vijf meter verder op de grond beland. Planten wikkelde zich rond hem.
‘Jij en welk leger?’ siste Dream. Rune keek verbaast op. Ze sprong recht. Ze liet haar zwaard tevoorschijn komen. Een bol van fel wit licht schoot Dream op Rune af. Rune blokkeerde de bol met haar zwaard. Rune schoot zelf zo een bol op Dream af. Twee lianen schoten omhoog en sloegen de bol kapot. Daarna schoten Dream en Rune op het zelfde moment een bol van wit licht op elkaar af. Toen de bollen elkaar raakte werd het licht feller en feller. Caius was opgestaan en stond verbaast naar Rune te kijken. Hij had niet verwacht dat zij hem in bescherming zou nemen.
‘Rune,’ fluisterde hij.
‘Dream is te sterk. Ik hou het nooit tegen haar,’ zei Rune. ‘Er is één optie.’ Het laatste zei ze tegen haar zelf. ‘De gevolgen zijn groot. Fuck Raph jij weet hoe jij je zus terug moet krijgen.’ Ze keek rond haar of ze een uitweg zocht. ‘Je hebt gelijk. Dat is het. Music of harmonie’ Er klonk een prachtig lied. Dream haar haren werden terug blond. Toen Dream haar zelf terug was. Liet ze de bol verdwijnen. Dream rende weg. Ik wou haar achter na gaan. Rune legde een hand op mijn borst. Niet dat het me tegen zou houden.
‘Laat haar, Dream haat het wanneer haar alter overneemt. Ze is dan liever alleen,’ zei Rune. Ik keek haar aan. En ik liep achter Dream aan. Caius nam Rune in zijn armen en fluisterde tegen haar.

Reacties (1)


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen