Foto bij 072

People,
the really good ones,
are destinations -
a city of bones
for the lonely
to spill their secrets
into.
- Christopher Poindexter

Lily-Rose Harper


Ik kon me amper focussen tijdens het shoppen met mijn moeder. Ze was al kwaad dat ik tien minuten te laat was, en mijn verstrooidheid hielp allesbehalve.
"Lily-Rose!" siste ze, terwijl onze privéchauffeur ons rond één uur 's middags naar het restaurant bracht. Snel draaide ik mijn hoofd en keek haar aan, een korte verontschuldiging mompelend.
"Spreek met twee woorden." snauwde ze, terwijl ze enkele ingebeelde pluisjes van mijn roze jurk plukte. Erna positioneerde ze haar belachelijk klein hoedje wat beter op haar zorgvuldig opgestoken haar.
"Ik zei: fatsoeneer je haar." zuchtte ze nog ongeduldig. Ik slikte een geërgerde kreun in en deed wat ze vroeg. Ze nam het echter al snel van me over en stak na een korte ruk aan mijn krullen de pijnlijk witte speld wat beter in mijn onhandelbare bos haar.
"En kijk straks wat geïnteresseerder. Je wilt Marcus toch niet nog meer afschrikken dan je de laatste weken zelf al hebt gedaan? God, wat moet hij wel niet denken van onze familie?" foeterde ze. Snel knipperde ik de tranen achter mijn ogen weg, en negeerde de scherpe pijn op mijn achterhoofd zo goed mogelijk. Het bleek moeilijker dan gedacht, zeker aangezien ze mijn jurk daarnet te strak had aangespannen en mijn schoenen martelend voor mijn voeten waren.
Gelukkig had ik daarnet zonder al te veel moeite toch een jurk gevonden die zowel mij als mijn moeder had aangestaan, anders was deze dag nog slopender geweest dan hij nu al was. Ik kon onmogelijk ophouden te denken aan Harry. Jim had me beloofd om de zoveel tijd een update te sturen, wat hij ook had gedaan, maar het nam mijn bezorgdheid niet weg. Ik wilde bij hem kunnen zijn wanneer hij het zo moeilijk had.
"We zijn er." snerpte mijn moeder even later, toen onze levenloze, lichtjes enge chauffeur halt hield en ons met een steriel knikje door de achteruitkijkspiegel aankeek. Tegen mijn zin stapte ik uit en sloeg mijn armen snel rond mijn te licht geklede lichaam.
"Gedraag je." waarschuwde de altijd elegante Edith Harper me nog op kille toon, voor ze langs de portier in uniform aan de ingang beende, die de deur met een vriendelijke lach voor ons openhield.
"Dankjewel." glimlachte ik naar hem.
"Lily-Rose!" riep mijn moeder op zangerige toon; ik hoorde haar onderhuidse frustratie duidelijk. Met een vermoeide zucht volgde ik haar. Bijna iedereen was er al, merkte ik, terwijl ze me voorging naar de elegant opgezette tafel achteraan, met zicht op het imposante bloemstuk in de hoek.
"Sorry dat we wat later zijn. Dochters." lachte mijn moeder op snerpende toon, alsof het mijn fout was dat we het voorbije uur naar honderd verschillende paren schoenen hadden gestaard. Ik glimlachte geforceerd en volgde mijn moeders voorbeeld terwijl ze iedereen begroette. Ik kende negentig procent van de aanwezigen niet eens.
"Lily-Rose! Wat een aangename verrassing! Wanneer is de laatste keer dat we je nog gezien hebben? Je debutantenbal?" glimlachte de oudere vrouw op de hoek poeslief. Mijn moeder dwong haar mondhoeken verbitterd omhoog toen ze acht sloeg op het verborgen verwijt in de quasi-vriendelijke opmerking.
"Zoiets." antwoordde ik ongemakkelijk.
"Prachtige jurk. En een prachtige dochter. Knap werk, Edith." glimlachte haar buur. Met rode wangen ontving ik de complimenten. Mijn moeder reageerde amper en introduceerde me in de plaats aan de aanwezigen.
"Lily-Rose, je kent Sybille en Cecilia nog. En Dianne, van de boekenclub. Louisa, haar dochter." Eén voor één wees ze de opgedirkte vrouwen en hun zonen en dochters aan, en één voor één vergat ik ze weer.
"Marcus!" lachte mijn moeder zo verschrikkelijk nep toen ze mijn ongewenste aanstaande zag, dat mijn eigen wangen er pijn door deden.
"Edith! En Lily, natuurlijk." glimlachte hij, terwijl hij recht ging staan en ons allebei een knuffel en een kus op de wang gaf.
"Rose." verbeterde ik hem; ik kon het niet helpen. Onmiddellijk bevroor zijn glimlach, maar hij zei verder niets en wendde zijn ogen slechts af. Ik wilde me al uit zijn greep op mijn middel wurmen, maar bevroor ter plekke toen mijn moeder naar het paar onder het grote bloemstuk in de hoek wees.
"En dan nog Cassie en haar zoon Xander." Xander.
Ongelovig en paniekerig keek ik in zijn felblauwe ogen. Dit kon niet.
"Ik denk niet dat jullie al het genoegen hebben gehad elkaar te ontmoeten." kirde mijn moeder. Cassie ging al rechtstaan en stak haar hand uit, maar ik kon enkel als versteend staren naar haar zoon, die me grijnzend aankeek en bevestigde wat ik eigenlijk al wist: ik zat dik in de nesten.
"Lily-Rose!" spoorde mijn moeder me scherp aan. Ik schoot wakker en schudde snel de hand van Xanders moeder, met bloedrode wangen. Erna keek ik angstig naar Hannahs onenightstand. Wat waren de kansen in godsnaam?
"Lily-Rose, was het?" fakete hij. Ik slikte en knikte kort.
"Aangenaam." piepte ik met overslaande stem, terwijl hij mijn hand nam en er een kleffe kus op drukte. Hij wist het. Wat was hij van plan met de informatie die hij bezat? Als hij daadwerkelijk uit mijn milieu kwam, besefte hij heel goed dat mijn relatie met Harry strikt geheim moest blijven...
"Scheelt er iets?" fluisterde Marcus in mijn oor, terwijl hij me ongezien voor de rest van de gasten op de stoel naast de zijne dwong.
"Nee, niets." loog ik met verstikte stem, al kon ik het niet laten nog een blik op Xander te werpen. Veelbetekenend knipoogde hij naar me. Misselijk wendde ik me weer af, en wrong mijn zwetende handen in en uit elkaar. Oh god...
Het eerste halfuur ging als een waas aan me voorbij. Ik luisterde amper naar de conversaties rond me, maar speelde in de plaats zenuwachtig met de rand van mijn jurk. Ik kreeg geen hap naar binnen.
Plots werd ik opgeschrikt door een grote hand op mijn bovenbeen; verschrikt keek ik naast me, recht in de chocoladebruine ogen van Marcus.
"Je bent afwezig." glimlachte hij fake.
"Ik... Wat? Nee!" loog ik. Hij trok zijn wenkbrauw op en boog naar me toe.
"Ik heb roddels over je gehoord op school." Ik verbleekte toen ik zijn hete adem in mijn nek voelde.
"Roddels?" stotterde ik moeizaam. Hij humde en greep mijn kaakbeen tussen zijn duim en wijsvinger.
"Ja, roddels. Over jouw en die klootzak. Dat stuk vuil." Mijn bloed begon alweer te koken, maar mijn angst voor Marcus en het greintje gezond verstand dat ik nog bezat, hielden me tegen het te tonen.
"Leugens." zei ik enkel.
"Oh ja?" vroeg hij, alsof ik een kind was. Snel knikte ik.
"Zie je hem nog?" Zijn vraag klonk eerder als een dreiging. Ik schudde enkel mijn hoofd, bang dat ik mijn stem niet kon vertrouwen. Wantrouwig kneep hij zijn ogen tot spleetjes.
"Ze zeggen dat je bij hem gebleven bent nadat hij die man vermoord heeft." Ik haalde oppervlakkig adem.
"Rose?" drong hij op dreigende toon aan.
"Lily-Rose!" Ik was nog nooit zo dankbaar geweest mijn moeder te horen. Abrupt liet Marcus me los; ik keek haar snakkend naar adem aan en probeerde zo onaangedaan mogelijk te glimlachen. Ik faalde grandioos.
"Louisa hier vroeg zich af of je je ook wil aansluiten bij de bloemschikclub." Met verwilderde ogen keek ik het mollige, blonde meisje schuin tegenover me aan. Bloemschikclub?
"Oh? Oh, ik... Eh..." Het lot leek me gunstig te zijn vandaag; net toen alle ogen op mij gericht waren, begon mijn gsm luid te zoemen op tafel. Ik zag mijn moeder verstrakken, maar greep de kans met beide handen aan en griste mijn mobiel van het glazen oppervlak.
"Excuseer, dit is belangrijk." verontschuldigde ik mezelf, mijn moeders vuurspuwende ogen negerend en na nog een ongemakkelijke glimlach recht gaan staand. Snel wandelde ik in de richting van de toiletten.
"Jim?" nam ik ademloos op.
"Lily, ik ben het." hoorde ik Harry zuchten. Met grote ogen sloot ik me op in het damestoilet, snel controlerend dat er niemand was.
"Hoe gaat het met je?" vroeg ik bezorgd.
"Fuck, ik hou van je." zei hij slechts. Verlegen glimlachend leunde ik tegen de wastafel.
"Haz..."
"Het spijt me zo van deze ochtend. Ik was mezelf niet, oké? Ik meende geen fucking woord van wat ik zei."
"Weet ik." lachte ik schuchter.
"Waar ben je nu? Hoe gaat het? Heeft die asshole al iets geprobeerd?" ratelde hij.
"Ik ben oké. Hij heeft nog niet veel kunnen doen. Ik kom zo snel mogelijk naar je toe, beloofd." zei ik zacht. Hij humde tevreden.
"Goed. Ik ben nu bij Jim."
"Bij Jim?" vroeg ik verward.
"Training was klote. Hij had toch geen andere lessen of afspraken meer, dus hij heeft me meegenomen naar zijn appartement."
"Hoezo, wat is er gebeurd?" vroeg ik bezorgd.
"Niet veel speciaals. Twee rotzakken daagden me uit, ik kon me niet beheersen. Het viel allemaal nog wel mee." zei hij luchtig.
"Harry..." zuchtte ik.
"Maakt niet uit, baby. Het komt allemaal goed met me, ja? Ik zweer het." Slikkend sloot ik mijn ogen.
"Ik mis je. Ik wil hier zo graag weg." fluisterde ik. Hij grinnikte kort.
"Ik kan je komen redden?" opperde hij. Met een korte giechel keek ik naar de grond.
"Wat, en binnenvallen tijdens onze lunch? Mijn moeder zou een hartaanval krijgen!"
"Hmmm, ik zou Marcus wel persoonlijk kunnen aanpakken."
"Best niet." lachte ik zacht. Hij zuchtte.
"Ik moet inhaken, schatje. Jim heeft zijn gsm nodig. Hij wil telefoonseks met Gina." mompelde hij.
"Harry!" hoorde ik Jim op de achtergrond snauwen. Ik lachte en beet erna geamuseerd op mijn lip.
"Kom je dan naar Jim?" vroeg mijn jongen hoopvol.
"Zo snel mogelijk." beloofde ik.
"Mooi zo. Tot straks, prinses."
"Tot straks." nam ik met tegenzin afscheid, voor ik het gesprek wegdrukte en nog met een flauwe glimlach rond mijn lippen naar buiten wandelde. Haast onmiddellijk botste ik echter hard tegen iemand; ik kon mijn evenwicht amper bewaren.
"Oh, sorry!" verontschuldigde ik me onmiddellijk, maar ik snakte geschrokken naar adem toen ik een grote hand rond mijn pols voelde en Xanders geamuseerde stem hoorde: "Geen probleem." Slikkend staarde ik in zijn ogen.
"Dus..." begon hij met een veelzeggende grijns. Ik kauwde kort op mijn lip.
"Ik... Ik moet terug. Mijn moeder..." begon ik, maar mijn stem viel weg terwijl ik langs hem schoot. Snel greep hij echter mijn onderarm, zodat hij me moeiteloos terug kon trekken.
"Dit duurt niet lang." zei hij met die intimiderend zelfverzekerde blik in zijn ogen. Tegen mijn zin keek ik hem aan; ik had hier allesbehalve zin in.
"Weet je verloofde dat je hem net hebt laten zitten zodat je je ware liefde stiekem kon opbellen?" vroeg hij pesterig. Ik slikte.
"Marcus is mijn verloofde niet." zei ik met bonzend hand. Verveeld wuifde hij mijn opmerking weg.
"Misschien niet officieel, nee. Je weet hoe onze wereld werkt." Een pijnlijk brandend, ellendig gevoel overstelpte me ongevraagd. Natuurlijk wist ik hoe het werkte...
"Wat doe je in godsnaam bij iemand zoals Harry?" vroeg hij, oprecht geïnteresseerd klinkend. Ik haalde mijn schouders op en knipperde mijn tranen snel weg.
"Je weet het niet?" spotte hij geamuseerd. Het was even stil, en ongemakkelijk sloeg ik mijn armen rond mijn lichaam.
"Jawel." mompelde ik hees. Hij zuchtte diep en klakte met zijn tong.
"Je houdt van hem, toch? En hij van jou. Ik heb jullie samen bezig gezien." Ik gaf hem geen reactie. Hij had er geen nodig om te weten dat hij het bij het rechte einde had.
"Pijnlijk. Al geniet ik toch van de zoete pijn van een verboden liefde." grijnsde hij.
"En jij dan met Hannah?" fluisterde ik. Hij grinnikte vrolijk.
"Nooit van een onenightstand gehoord? Ik veronderstel van wel, als je met Styles samen bent. Er gaan voldoende verhalen over hem de ronde." daagde hij me uit. Ik reageerde niet en staarde naar de grond.
"Na al zijn veroveringen heeft hij eindelijk zijn perfecte meisje gevonden. Weet hij dat hij je eigenlijk niet mag hebben?" Kort sloot ik mijn ogen.
"Ik moet echt terug." zei ik zacht. Hij greep mijn schouder en hield me tegen voor ik kon vertrekken.
"Ik zou zeggen dat ik niet begrijp waarom hij zoveel moeite doet voor je, maar het zou een leugen zijn." zei hij plots op serieuze, diepe toon. Niet-begrijpend keek ik op, recht in zijn felblauwe ogen. Hij grijnsde suggestief.
"Iedereen kan zien dat je veel te bieden hebt, Rose."
"Veel te bieden?" fluisterde ik. Hij lachte ongelovig.
"Je faket het echt niet, of wel? Je bent werkelijk zo onschuldig als je eruitziet." zei hij met een scheve lach.
"Ik kan me voorstellen dat Harry jou ook... Hoog inschat. Hmm?" Onzeker beet ik op mijn onderlip. Wat was hij in godsnaam van plan?
"Niemand mag weten dat we..." begon ik zacht. Hij lachte, me onderbrekend.
"Dat jullie wat? Dat hij iets neemt dat veel te kostbaar is voor iemand als hij? En letterlijk neemt, ter verduidelijking. Ik vraag me af wat Marcus ervan zou zeggen als hij wist dat zijn toekomstige elke avond tussen de lakens van een ander ligt." zei hij met opgetrokken wenkbrauw. Verafschuwd fronste ik. God, hij was bijna even smerig als Marcus.
"Hij verdient alles wat ik hem ooit gegeven heb. En meer dan dat." zei ik kwaad. Hij vernauwde zijn ogen.
"Hoe romantisch." spotte hij, voor hij enkele seconden zweeg en me aandachtig bestudeerde. Langzaamaan kwam angst in de plaats van woede toen ik besefte tot wat hij mogelijk in staat kon zijn.
"Wat zou hij allemaal doen om je te kunnen houden? Hoe ver zou hij voor je gaan?" Ik schudde mijn hoofd met een schouderophaal.
"Ik... Ik weet niet wat je bedoelt. Zeg gewoon alsjeblieft niets. Tegen niemand." smeekte ik zacht.
"Valt me nogal zwaar. Ik haat liegen tegen mijn familie en vrienden, zie je." zei hij quasi nonchalant. Ik slikte.
"Wat wil je?" vroeg ik wanhopig. Onmiddellijk glimlachte hij met met een walgelijke glinstering in zijn ogen.
"Je lijkt..." begon hij, maar abrupt zweeg hij toen Sybille langs ons wandelde. Vliegensvlug boog hij wat achteruit. De nietsvermoedende vrouw waggelde vervaarlijk in haar te strakke rok en hoge hakken.
"Hier zijn jullie! Je moeder zoekt je, Lily-Rose!" kirde ze. Ik glimlachte geforceerd naar haar en mompelde dat ik terug zou keren. Na nog een onderzoekende blik op ons, verdween ze in het toilet. Onmiddellijk trok Xander me dichter naar zich toe met zijn hand rond mijn elleboog. Ik kon zijn warme adem op mijn gezicht voelen.
"Je lijkt me een lief meisje. Nietwaar, Rose?" glimlachte hij met een dreigende ondertoon. Onregelmatig ademde ik in en uit.
"Een groot hart, veel liefde te geven. Toch?" Hij praatte wat zachter, waarschijnlijk uit angst dat Sybille ons kon horen.
"Waarom toon je mij niet wat enkel Harry van je krijgt? Zonde dat enkel hij al die... liefde kan ervaren." grijnsde hij. Onrustig liet ik mijn blik over zijn gezicht dansen.
"Tonen? Wat bedoel je? Ik heb niets..." begon ik radeloos, maar met een ongeduldige sneer greep hij mijn kin en tilde mijn hoofd op.
"Jou, Rose. Toon me jou." gromde hij, deze keer op gefrustreerde toon. Opeens besefte ik wat hij van me vroeg; ik kon mezelf voor het hoofd slaan dat ik zijn zedeloze motieven nu pas doorzag. Ik had het kunnen weten. Had Harry me immers niet gewaarschuwd voor hem? Paniekerig duwde ik hem achteruit. Hij loste me met een geamuseerde grinnik.
"Je wilt...?" siste ik al ontzet, mijn laatste woord inslikkend. Hij beet suggestief op zijn onderlip.
"Niemand hoeft het ooit te weten. Ik woon niet ver, we kunnen straks zelfs..."
"Ik val nog liever dood!" reageerde ik walgend. Direct verduisterde zijn blik.
"Besef je wat er op het spel staat?"
"Als je werkelijk denkt dat ik met je zou slapen om mijn geheim veilig te houden, ben je gestoord." zei ik geschokt. Hij haalde slechts zijn schouders op.
"Waarom? Jij bent degene die zich zonder scrupules laat nemen door een vuile crimineel. In de ogen van ons milieu is hij erger dan ongedierte, Rose."
"Hij is duizend keer beter dan iedereen in ons milieu samen!" verdedigde ik Harry op felle toon.
"Sssht. Je hoeft niet zo te roepen, liefje. Of wil je dat je moeder je hoort?" pestte hij me. Kwaad klemde ik mijn tanden op elkaar.
"Je laat mij en Harry met rust, begrepen?" waarschuwde ik hem, ongetwijfeld weinig overtuigend. Zoals ik had kunnen denken, lachte hij slechts een schamper.
"Dus je weigert?"
"Ik weiger." beaamde ik onmiddellijk, zonder nadenken.
"Dan weet je welk risico je neemt?" Voor ik kon antwoorden, hoorde ik voetstappen achter me. Snel draaide ik me om, met rode wangen en grote ogen.
"Rose? Waar blijf je zo lang?" vroeg Marcus geërgerd, rond de hoek van de kleine gang naar het toilet kijkend. Ik likte kort over mijn lippen.
"Ik kom." zuchtte ik toen. God, waarom waren er geen normale jongens in mijn snobistische leefomgeving?
Ik wierp Xander nog een smekende blik toe, en draaide me al om. Nog voor ik twee stappen had gezet, voelde ik zijn grote hand echter op mijn onderrug. Geschrokken hield ik op met wandelen.
"Je staat bij me in het krijt, Rose. Als je werkelijk wilt dat ik je geheim bewaar, ben je me een gunst schuldig. En ik kom mijn prijs altijd innen." siste hij in mijn oor. Een dreigende rilling liep over mijn rug terwijl hij langs me wandelde en me angstig en versteend in de kille gang liet staan.

Toen ik even later uit de taxi stapte voor Jims appartement, zag ik Harry tot mijn verbazing en opluchting tegen de muur naast de garagepoort geleund staan. Hij droeg een te wijde blauwe overall, en rookte met een diepe frons tussen zijn groene ogen de sigaret in zijn hand op.
"Wat doe je hier?" vroeg ik verward. Ik hield halt voor hem en sloeg mijn armen onaangekondigd rond hem heen. Ik snakte naar zijn aanwezigheid en aanraking, meer dan ik kon beschrijven.
"Wow, wat scheelt er?" mompelde hij verrast, terwijl hij zijn sterke arm rond me heen sloeg en me stevig tegen zijn sterke lichaam trok.
"Niets." loog ik met een koppige pruil.
"Ik ben vuil, baby. Je ruïneert je kleren."
"Kan me niet schelen." Teder duwde hij me achteruit.
"What the fuck is er gebeurd?" vroeg hij ongerust. Ik slikte en schudde mijn hoofd.
"Kunnen we er straks over praten? Ik wil eerst even kunnen ontspannen." zei ik zacht. Hij bleef me een tel onderzoekend aanstaren, maar zuchtte toen verslagen en nam met een knikje nog een trek.
"Dus, wat doe je hier buiten? Het is ijskoud." klaagde ik. Ik kantelde mijn hoofd achteruit en keek fronsend naar de grijze hemel. Rillend verstopte ik mijn handen diep in mijn jaszakken.
"Gina is boven. Jim heeft me naar zijn garage verbannen. Er scheelt iets met zijn auto, dus ik ben hem even aan het checken." zei hij schouderophalend. Verrast trok ik mijn wenkbrauw op.
"Je herstelt auto's?" Hij verstrakte en keek met een duistere blik naar de laatste restanten sneeuw op de grond rond ons. Het was een tijdje stil.
"Mijn vader was monteur. Wel, voor hij alles verneukte en zijn fucking job verloor. Hij heeft me alles geleerd toen ik jonger was." mompelde hij tegen zijn zin, met de tip van zijn schoen porrend in een slijkerig hoopje sneeuw tegen de muur. Medelevend beet ik op mijn lip.
"Ik... Het spijt me, Haz. Ik wilde je niet..." begon ik schuldbewust, maar hij wuifde het weg en nam nog een trek.
"Maakt niet uit." mompelde hij kort, voor hij zijn vrije arm opnieuw rond me heen sloeg en me tegen zijn warme lichaam trok.
"Hmm, kom hier. Je bent aan het bibberen." mompelde hij. Dankbaar nestelde ik mijn gezicht in zijn nek.
"Hoe heeft Jim je zelfs zo ver gekregen om aan zijn auto te werken?" prevelde ik. Hij nam een laatste trek, kantelde zijn hoofd en blies de rook uit.
"Ik had iets goed te maken. Ik heb me de laatste tijd niet echt als de perfecte leerling gedragen. Daarbij, ik kijk liever niet toe terwijl hij Gina hardcore aan het neuken is." mompelde hij, terwijl hij zijn peuk op de grond gooide en uitstampte.
"Harry!" zeurde ik walgend. Hij grinnikte en drukte een snelle kus op mijn haar.
"Komaan, naar binnen." fluisterde hij geamuseerd. Hij leek een andere persoon te zijn dan de Harry die me deze ochtend buiten gejaagd had.
"Je lijkt je beter te voelen." zei ik, terwijl hij de poort opende en me voorliet. Met een schouderophaal wees hij me de behoorlijk steile helling naar beneden aan.
"Ik ben perfect in orde." antwoordde hij luchtig, voor hij me naar de ondergrondse verdieping volgde. Ik besloot er niets op te zeggen, al wisten we allebei heel goed dat hij de waarheid niet sprak.
"Kom mee, in Jims garage is het warmer." mompelde hij, toen we de grote kille leegte bereikten en ik klappertandend rond me heen keek. Rondom zag ik gesloten garages; achter ons de helling die we net genomen hadden, zodat de auto's makkelijk in en uit de parking konden rijden. Harry nam mijn hand en leidde me naar de openstaande poort in de linkerachterhoek.
"Ik wist helemaal niet dat Jim zo'n grote garage had onder zijn appartement." zei ik verwonderd. Hij knikte slechts. Binnen sloot hij ons snel af van de koude buiten. Met een simpele klik op de rode knop sloot de zwarte poort automatisch.
Nieuwsgierig keek ik rond in de kleine ruimte. Buiten Jims SUV stond er slechts een overvolle tafel met Harry's benodigdheden, een kleine wasbak en een vuilbak. Het kleine peertje boven ons hulde de garage in een vuil geel licht. Toen ik me omdraaide en Harry glimlachend aankeek, zag ik dat hij zijn handen snel afveegde aan een versleten vod en zich toen weer over de openstaande motorkap boog. Met mijn onderlip tussen mijn tanden bleef ik naar hem kijken. God, hij zag er sexy uit in die overall, met een geconcentreerde blik in zijn mooie ogen, zijn donkere wenkbrauwen gefocust gefronst, en zijn roze lippen nadenkend getuit. Zijn gespierde, sterke lichaam zag er even gecontroleerd en beheerst als altijd uit, zoals het hoorde voor de getrainde sporter die hij was. Hij had de helft van zijn haar achteruit gebonden; de losse plukken krulden vertederend rond zijn oren en in zijn nek. Enkele zwarte vegen olie op zijn gezicht en overall lieten hem er professioneler uitzien dan hij waarschijnlijk bedoeld had.
"Je staart." gromde hij plots. Ik glimlachte betrapt.
"Ik heb niets anders te doen."
"Geen boek bij?" spotte hij. Langzaam liep ik naar hem toe. Mijn hakken tikten op de oneven vloer.
"Je kan me tonen wat je aan het doen bent?" vroeg ik hoopvol.
"En je Jims auto laten verneuken? Nee, bedankt." gromde hij. Ik kruiste mijn armen beledigd en keek naast me onder de geopende motorkap.
"Ziet er niet eens zo moeilijk uit." loog ik op arrogante toon. Nu keek hij me wel geamuseerd aan.
"Nee?" grijnsde hij met fonkelende ogen.
"Nee." reageerde ik, terwijl ik mijn hoofd fel schudde. Hij trok zijn wenkbrauw op.
"Goed dan. Hier, je kan de turbo losschroeven." zei hij, terwijl hij me zijn ijzeren... - ja, wat eigenlijk? - aanreikte. Mijn lippen verwijdden wat; ongelovig staarde ik hem aan.
"Komaan." knikte hij. Aarzelend nam ik het uit zijn hand, schraapte mijn keel toen en boog zo nonchalant mogelijk over de auto. Hij kwam achter me staan en keek over mijn schouder mee, zijn handen als steun aan weerskanten van de wagen.
Ik staarde verbluft naar de complexe motor voor me.
"Komt er nog iets van?" daagde hij me op geamuseerde toon uit.
"Sssht! Ik moet me kunnen focussen!" reageerde ik snel, terwijl ik hem over mijn schouder aankeek. Hij grinnikte en begroef zijn neus kort en speels in mijn krullen.
"Hmm, neem alle tijd die je nodig hebt." grijnsde hij in mijn haar, voor hij mijn geur opsnoof en toen met een ontspannen zucht zijn sterke armen rond mijn lichaam sloeg. Ik glimlachte verlegen.
"Ik heb je gemist. Ik haatte dat je daar bij die asshole zat, terwijl ik hier op je moest wachten en geen fuck kon doen." mompelde hij. Ik draaide me om in zijn greep en keek hem met grote ogen aan.
"Hij heeft niets geprobeerd met me." zei ik zacht. Hij knikte.
"Best voor hem." reageerde hij op duistere toon. Kort likte ik over mijn lippen. Nog voor ik iets anders had kunnen zeggen, voelde ik zijn warme mond op de mijne. Met een tevreden kreun kuste hij me.
"Kom dichter, baby." prevelde hij, terwijl hij mijn middel in zijn grote handen nam en me tegen zijn perfecte lichaam dwong. Gretig deed ik wat hij van me verwachtte, terwijl ik mijn ene hand in zijn zachte krullen verstrengelde; in de andere hield ik zijn ijzeren sleutel nog steeds vast. Zachte, ontspannen genotsgeluidjes verlieten mijn mond ongewild, toen ik hem zijn warme tong rond de mijne voelde krullen. Haast zwoel bewoog hij zijn hete lippen tegen die van mij.
"Fuck." zuchtte hij tevreden, voor hij mijn wang teder kuste.
"Dat had ik vandaag nog niet kunnen doen." mompelde hij gesmoord tegen mijn huid. Ik glimlachte genietend en streelde met gesloten ogen met mijn neus langs de zijne.
"Ik heb je jurk verneukt." fluisterde hij tussen tedere, langzame kusjes op mijn mond door.
"Geeft niet. Ik haat hem toch." antwoordde ik in een genietende zucht. Hij beet speels in mijn oorlelletje, voor hij mijn nek kort kuste. Zijn ene hand liet hij aan de andere kant onder mijn oor glijden; zijn vingers verstrengelde hij in mijn onderste blonde plukken.
"Ik niet. Je ziet er mooi uit." mompelde hij, voor hij zijn fout met een frons realiseerde en zichzelf verbeterde: "Shit, altijd, maar vandaag heb je iets extra..." Hij leek niet in staat te zijn te definiëren wat hij voelde, dus hij gaf het met een schouderophaal op en kuste me opnieuw.
"Gewoon fucking moois, whatever." ademde hij genietend in mijn mond. Ik bloosde verlegen en kamde langzaam door zijn haar. Met een belachelijk schuchter lachje bedankte ik hem. Toen hij zich definitief lostrok, reikte hij achter me en sloot Jims motorkap.
"Ik werk het later wel af." zuchtte hij, voor hij de sleutel uit mijn hand nam en het naast ons op de grond legde.
"Heb je een jurk gevonden voor je verjaardag?" vroeg hij. God, hij was extreem lief en geduldig met me. Wilde hij zijn fout van deze ochtend goedmaken?
"Je hoeft niet over jurken te praten, Haz. We kunnen het ook over iets hebben dat je wel interesseert." lachte ik zacht. Hij draaide ons grijnzend om en leunde ontspannen achteruit tegen Jims motorkap. Tevreden glimlachend trok hij me tussen zijn open benen.
"Waarom zou ik niet geïnteresseerd zijn?" vroeg hij. Hoofdschuddend liet ik hem onze handen verstrengelen. Ik had hem zelden al zo ontspannen gezien; misschien was dit ook door één van zijn stemmingswisselingen als reactie op het afkicken. Wat het ook was, ik had er geen probleem mee.
"Jim vertelde me iets deze ochtend. Wel, per ongeluk, eigenlijk." zei ik glimlachend, met dieprode blosjes.
"Oh ja?" Ik knikte.
"Hij had... Tips voor je." Harry verbleekte.
"Tips?" vroeg hij, voor hij zijn keel zo nonchalant mogelijk schraapte.
"Hmm. Om mij ook goed te laten voelen?" Ik kon een giechel niet inhouden toen ik zijn gegeneerde blik zag.
"Fucking klootzak." gromde Harry beschaamd, voor hij me lichtjes angstig bestudeerde en toen voorzichtig vroeg: "Je bent niet kwaad?" Snel schudde ik mijn hoofd.
"Nee. Ik heb Sophia hetzelfde gevraagd." zei ik schouderophalend. Hij ontspande.
"Echt?" Glimlachend knikte ik.
"Ik wil het opnieuw proberen, Haz. Ik weet dat jij nu niet wilt, maar de volgende keer blijven uitstellen lost niets op." Hij fronste en kauwde nadenkend op zijn onderlip.
"Ik weet het. En fuck, ik wil het liever dan wat dan ook, maar ik... Shit, de vorige keer was zo fucked up. Vanaf ik mijn ogen sluit, zie ik je weer liggen. Ik heb je pijn gedaan, prinses. Veel pijn. Ik wil dat nooit meer meemaken, begrijp je dat?" Teder streelde hij met zijn duimen over mijn knokkels.
"Je zorgt zo goed voor me." fluisterde ik.
"Waarom kan ik je dan niet laten genieten van seks?" zuchtte hij. Ik slikte.
"Sophia zei dat het normaal is. Dat het bij sommige meisjes langer kan duren. Het komt wel, beloofd. Maar we moeten blijven... Proberen." Ik bloosde zo mogelijk nog meer nu ik op een zo volwassen mogelijke manier probeerde te praten over intimiteit met hem. Hij was zoveel comfortabeler op dit vlak; zoveel ervarener...
"Geen enkel meisje dat ik ooit heb gehad, heeft ooit zoveel pijn gehad. Zelfs niet diegenen die me hun eerste keer hebben gegeven. En net met jou, de enige persoon die ertoe doet... Ik wil het perfect doen met je, schatje. Ik wil je tonen hoe fucking goed het kan voelen. Hoe goed ik je kan laten voelen." zei hij op tedere toon. Ik keek schuchter naar de grond.
"Maar het voelt goed." zei ik zachtjes. Het was even stil. Na enkele seconden tilde hij mijn hoofd op met zijn vinger onder mijn kin.
"Hoe bedoel je?" vroeg hij geduldig. Nerveus ademde ik uit door mijn mond.
"Gewoon. Zo dicht bij je zijn, is... Ik bedoel, het voelt gewoon... Intiem. Goed intiem. Alsof ik... Alsof ik volledig de jouwe ben. Ik kan niet uitleggen waarom, maar de pijn maakt me niet zo veel uit, zolang ik bij jou kan zij en je goed kan laten voelen." zei ik onzeker, voor ik zachtjes en nadenkend op mijn onderlip kauwde. Verrast flitsten zijn ogen tussen de mijne. Ik slikte.
"Ik heb het gevoel dat ik eindelijk... Volledig ben, denk ik?" vervolgde ik op fluistertoon; ik kreeg de woorden amper luidop uitgesproken. Dit was het moeilijkste gesprek dat ik ooit had gevoerd. Hij glimlachte zwakjes.
"Ja... Ik ook." knikte hij. Opgelucht ontspande ik.
"Ja?" lachte ik zenuwachtig. Hij humde en streelde kort met zijn knokkels over mijn wang.
"Fuck, ik kan zelfs niet beschrijven wat ik voel wanneer ik in je zit. Het voelt zo fucking juist." Verlegen bloosde ik. Een tijdje bleef ik hem dromerig aanstaren, tot ik voldoende moed bijeen gesprokkeld had.
"Ik mis je." zei ik toen zo zachtjes, dat ik even vreesde dat hij me niet gehoord had. Hij keek me echter onmiddellijk verward aan.
"Ik ben hier, baby." suste hij me; snel schudde ik mijn hoofd.
"Nee! Nee, ik bedoel..." Na diep ademgehaald te hebben, ging ik met gloeiende wangen verder: "Ik mis samenzijn met je. Letterlijk samenzijn." Onmiddellijk grijnsde hij lichtjes.
"Hmm, ik mis het ook." knikte hij, maar toen werd hij weer serieus en stak een blonde krul achter mijn oor, teleurgesteld vervolgend: "Ik weet enkel niet of ik het opnieuw aankan. Je op die manier zien, bedoel ik. Ik wil je niet nog eens zoveel pijn zien lijden. En al zeker niet door mij." Ik trok mijn neus kort op, maar zette toen een kleine stap dichter naar hem toe, tot mijn knieën de bumper van Jims auto raakten. Hij was in staat op de motorkap te leunen en de grond nog te raken met zijn lange benen.
"Ik kan je ook op een andere manier goed laten voelen?" stelde ik onzeker voor. Vragend keek ik in zijn prachtige ogen, die verwijdden en haast op slag volledig zwart werden.
"Een andere manier? Lily, ik..." begon hij schor, maar toen viel hij stil en schraapte zijn keel ongemakkelijk.
"Enkel als je wilt. We hoeven niet..." fluisterde ik twijfelend, terwijl ik hem verlangend aanstaarde. Hij haalde diep adem.
"Ik weet niet hoe moeilijk het gaat zijn om op tijd te stoppen. Niet nu ik weet hoe fucking goed het voelt je volledig te hebben." mompelde hij, terwijl hij afwezig één van mijn blonde krullen tussen duim en wijsvinger hield en ermee speelde.
"Je hoeft niet te stoppen." zei ik zachtjes. Met een diepe frons bestudeerde hij me. Plots trok hij me aan mijn hand dichter naar hem toe.
"Geef me eerst een kus, prinses." Gewillig deed ik wat hij van me vroeg, en vouwde mijn mond rond die van hem. Al was onze kus haast even teder als de andere die we deze week hadden gedeeld, een verandering in sfeer maakte hem toch urgenter. Intiemer. Harry leek toegevender te zijn.
"Mmm." kreunde hij zacht tegen mijn mond, terwijl hij zijn handen op mijn onderrug plaatste en wat meer voorover boog, zodat hij me dichter tegen zich aan kon drukken. Heel langzaam greep ik de rits van zijn overall, zodat ik het voorzichtig en aftastend kon openen. Hij liet het toe.
Toen hij onze kus met een verleidelijk smakje verbrak en zijn lippen oppervlakkig ademend boven de mijne liet zweven, fluisterde hij mijn naam verlangend.
"Harry..." begon ik al, maar hij legde zijn hand in mijn nek en kuste me nu wilder. Ontzet kreunend greep ik de openstaande stof van zijn blauwe, vuile uniform, en liet hem zijn tong tegen de mijne duwen. Zijn gretige vingers gleden over me heen, betastten elk stukje van mijn lichaam in zijn bereik.
"Fuck, ik heb je nodig." hijgde hij in mijn mond. Ik hielp hem zijn overall over zijn schouders en armen uit te trekken, en boog ademloos achteruit toen hij zijn T-shirt erna ruw over zijn hoofd trok. Onmiddellijk boog ik voorover en kuste zijn nek, over zijn gloeiende huid naar zijn sleutelbeenderen, via de inkttekeningen naar zijn schouder. De zachte haartjes op zijn borstkas kriebelden mijn wang.
"Ik wil je, baby." prevelde hij in mijn haar. Genietend snoof ik zijn geur op; hij rook naar motorolie, en zweet, en sigaretten, en zijn onweerstaanbaar lekkere, mannelijke parfum, en naar geluk en liefde. Naar mijn Harry.
"Op je knieën. Fuck, ik wil je op je knieën voor me." gromde hij. Ik keek een tel vanonder mijn wimpers naar hem op, maar gaf hem toen een laatste verlangende kus en deed toen wat hij van me verwachtte. Ik hield me vast aan zijn smalle, sterke heupen terwijl ik me door mijn benen liet zakken en met een nerveuze zucht op mijn knieën ging zitten. Kort keek ik naar hem op; zijn pupillen waren reusachtig, zijn lippen rood en gezwollen, en zijn kaaklijn scherp en gespannen. Hij zag er goddelijk uit.
"Shit, Lily." prevelde hij, voor hij mijn kaakbeen in zijn grote, met olie besmeurde hand nam en kort met zijn duim over mijn onderlip streelde. Ik kuste zijn vingertop, wendde mijn blik toen af en richtte mijn ogen op mijn taak voor me. Ik greep de opgestroopte stof van zijn overall rond zijn heupen, samen met - naar ik voelde - de rode rand van zijn sportshort en zijn dunne boxer. Langzaam trok ik het naar beneden, zodat ik hem kon bevrijden uit zijn kleren. Onmiddellijk zuchtte hij genietend toen ik hem in mijn hand nam en kort met mijn duim over de gevoelige top streelde. Hij was nu al hard.
"Alsjeblieft, Lil." smeekte hij, en god, het was het meest verleidelijke dat ik ooit had gehoord. Onmiddellijk kuste ik teder over de hele lengte, daarna over zijn heupen, dijen, elke andere smachtende, brandende plek tussen zijn benen. Hij ademde diep en zwaar in en uit boven me, terwijl hij langzaam door mijn haar kamde. Voorzichtig nam ik hem in mijn mond; onmiddellijk vielen mijn ogen dicht nu ik hem eindelijk weer kon laten voelen waar hij een week op had moeten wachten.
"Ah, fuck." siste hij. Zacht zoog ik, mijn wangen hol, toen ik zoveel mogelijk van hem had genomen en mijn nagels haast onbewust in zijn heupen had geboord, uit pure concentratie. Ik wilde dit zo goed mogelijk doen voor hem. Toen ik me terugtrok, krulde ik mijn tong tegen hem, stiekem genietend van zijn smaak. Na een tijdje vond ik een vast ritme; ik had al snel door hoe ik hem het beste gevoel kon geven.
"Damn it, je ziet er zo goed uit nu, baby." gromde hij opgewonden boven me, toen ik hem volledig probeerde te nemen en hem walgend achteraan mijn keel voelde. Plots greep hij mijn haar en dwong zijn heupen zelf voor en achteruit, mijn hoofd ter plekke dwingend. Met een ontzet piepje kokhalsde ik rond hem, en klauwde geschrokken in zijn dij; hij leek het amper te merken.
"Fuck." kreunde hij luid, terwijl hij zijn hoofd achteruit kantelde en schokkerig in mijn mond stootte. Mijn ogen vielen vermoeid dicht toen hij eindelijk wat achteruit boog en me kort de tijd gaf op adem te komen. Ik wilde al ontzet naar mijn keel grijpen, maar mijn drang hem te laten genieten nam de overhand, dus ik vermande mezelf en veegde in de plaats langs mijn mond. Ik nam hem weer behoedzaam tussen mijn lippen en zoog kort aan het begin van zijn lengte.
"Je doet het zo goed, Lily. Je ziet er zo fucking mooi uit." kreunde hij. Ik knipperde langzaam met mijn wimpers en keek naar hem op. Hij nam zijn onderlip tussen zijn tanden en bewoog kort en ongecontroleerd met zijn heupen. Met een ondeugende glinstering in mijn bijna dichtvallende ogen likte ik ondeugend rond hem.
"Lil..." begon hij al waarschuwend, al klonk hij teder en veegde met zijn duim een ontsnapte traan van mijn wang. Terwijl ik hem meer en meer stimuleerde, voelde ik hem dichter bij zijn hoogtepunt komen. Hij kon het soms niet laten zelf de overhand te nemen en enkele harde stoten te geven, maar ik zag dat het hem euforisch liet voelen, en hij zorgde ervoor dat het nog net draaglijk voor me bleef, al had ik toch het gevoel dat ik kon flauwvallen toen hij helemaal op het einde mijn krullen ruw vastgreep en zich als aanloop naar zijn climax ruw en herhaaldelijk diep in mijn mond dwong. Ik walgde onthutst kreunend rond hem, maar het leek enkel bij te dragen tot zijn genot en met zijn hoofd in zijn nek kreunde hij mijn naam luid en haperend. Mijn handen gleden vermoeid van hem af, net toen hij zijn vingers nog wat meer in mijn krullen vervlocht.
"Kijk naar me, Lily." gromde hij. Met het martelende gevoel amper te kunnen ademen door zijn harde paar stoten in mijn keel, richtte ik mijn betraande ogen op.
"Fuck, je bent zo fucking perfect." kreunde hij, voor hij met een uitgelaten zucht verkondigde dat hij er was. Nog geen halve seconde later kwam hij harder en heviger dan ooit. Ik liet hem van tussen mijn lippen glippen toen ik hij klaar was en ging snakkend naar adem op mijn handen en knieën zitten. Volledig uitgeput bracht ik mijn hand naar mijn borstkas, terwijl hij zijn boxer en broek weer optrok.
"Lily..." mompelde hij, voor hij naast me hurkte en zijn T-shirt van de grond raapte.
"Kom hier." Hij greep mijn nek en dwong mijn gezicht omhoog, zodat hij alle onzedige restanten van zijn climax met de zwarte stof van mijn gezicht kon vegen. Met een vermoeide doch tevreden zucht vielen mijn ogen dicht.
"Dankjewel." fluisterde ik zwak glimlachend, even niet in staat luidop te spreken. Verlegen blozend keek ik naar hem op, terwijl hij geconcentreerd de sporen op mijn decolleté afkuiste. Hij leek te stralen; de rush van zijn climax raasde nog door zijn relaxte lichaam. Met een luie lach en glinsterende ogen fatsoeneerde hij me, terwijl hij zijn vertederende kuiltjes in zijn momenteel rozige wangen als beloning aan me tentoonstelde.
"Hmm, was ik niet te hevig?" vroeg hij geamuseerd, het antwoord in feite zelf perfect wetend. Ik haalde mijn schouders op. Hij veegde met zijn onderlip tussen zijn tanden de tranen onder mijn natte wimpers weg.
"Je deed het fucking goed, baby. Beste die ik ooit gehad heb." grijnsde hij, terwijl hij zijn arm rond me heen sloeg en me moeiteloos op mijn voeten neerzette. Ik klampte me aan hem vast toen mijn pijnlijke knieën kort knikten.
"Ik hoop het maar. Ik heb je niet voor niets je gang laten gaan met me." giechelde ik hees. Teder kuste hij me.
"Als het troost: je zag er fucked up sexy uit terwijl ik mezelf diep in je keel aan het rammen was." zei hij schaamteloos.
"Je bent walgelijk." mompelde ik, al liet ik hem me wel gewillig opnieuw kussen. Erna voelde ik blozend aan mijn brandende lippen. Ze voelden gezwollen. Hij sloeg zijn arm steviger rond me heen en liet zijn voorhoofd met een tevreden zucht tegen het mijne rusten. Glimlachend streelde ik met mijn vingertoppen over de lichte stoppeltjes op zijn wang.
"Bedankt." fluisterde hij, voor hij met zijn neus langs de mijne gleed en onze vrije handen verstrengelde.
"Waarom? Jij hebt al het werk gedaan." plaagde ik hem. Hij grijnsde en draaide ons langzaam om.
"Juist. Sorry daarvoor. Ik kan mezelf niet beheersen als je zo voor me zit." fluisterde hij, een kort, nat en speels kusje op mijn mond drukkend.
"Excuses, excuses." zong ik, voor ik lachend vervolgde: "Je haat het gewoon als je geen controle hebt." Hij pruilde fake.
"Je hebt me door." grinnikte hij, voor hij zijn hand heel voorzichtig rond mijn keel vouwde en teder op en neer streelde. Plots greep hij mijn middel en tilde me op Jims motorkap.
"Wat doe je?" vroeg ik verrast. Hij aaide kort over mijn wang.
"Wil je niets terug?" mompelde hij. Ik bloosde diep.
"Je hoeft niet..."
"Fuck, hou je mond. Ik wil niets liever. Ik heb nu al dagenlang dromen over hoe ik je laat komen." Ik lachte ongelovig en gegeneerd.
"God, je bent zo brutaal." Hij haalde slechts zijn schouders op.
"Ga liggen, schatje." Verlegen keek ik achter me, terwijl hij mijn heupen nam en me wat meer naar de rand trok, recht in zijn armen.
"Harry, dit is Jims auto." lachte ik nerveus, maar hij boog voorover en dwong me met een grijns neer te gaan liggen. Onzeker beet ik op mijn onderlip, terwijl hij over me heen kwam hangen en me kort kuste. Toen hij weer rechtop ging staan, greep hij mijn ene enkel en trok mijn schoen uit.
"Ontspan, prinses. Laat me voor je zorgen." mompelde hij, voor hij hetzelfde deed met mijn andere, hels pijnlijke pump. Onbedachtzaam liet hij ze naast ons vallen, voor hij onder mijn jurkje reikte en de rand van mijn witte kousen en kleine broekje greep. Ik hief mijn heupen blozend op en liet hem me met afgewende ogen verder uitkleden. Halfnaakt en kwetsbaar lag ik op Jims koude wagen, terwijl Harry mijn kleren op de grond dropte en zijn ogen erna gulzig over me heen liet glijden.
"Fuck." gromde hij plots fronsend. Onzeker duwde ik mijn jurkje naar beneden, en richtte me wat op met mijn elleboog achter me.
"Wat? Scheelt er iets?" vroeg ik met rode wangen. Hij greep mijn hand en sjorde mijn rok weer op.
"Nee. Gewoon... Je bent zo fucking betoverend. Fucking onwerkelijk. Ik denk altijd dat ik me kan herinneren hoe perfect je bent, maar dan zie ik je opnieuw zo liggen en is het telkens opnieuw zo fucking onbegrijpelijk." prevelde hij. Mijn lippen verwijdden.
"Oh." piepte ik schaapachtig. Hij liet zijn ruwe, in olie bekladde handen langzaam over mijn benen strelen.
"Je bent een fucking engel." zuchtte hij bewonderend, terwijl hij weer over me heen kwam hangen en me een korte, tedere kus gaf.
"Hmm, ben je een engel, baby?" Ik lachte verlegen naar hem. Glimlachend kuste hij mijn mondhoek.
"Waar kom je vandaan, Lily?" Blozend sloeg ik mijn hand voor mijn mond. Hij streelde door mijn blonde krullen, warrig rond mijn hoofd op Jims contrasterende zwarte wagen.
"Shit, ik ben aan het dromen. Je kan niet echt zijn." Hij drukte zijn neus in mijn nek en snoof mijn geur op.
"Harry!" giechelde ik, nu meer dan gegeneerd. Met een jongensachtige grijns keek hij me weer aan.
"Hou je van me, prinsesje?" vroeg hij op zachte toon. Ik knikte onmiddellijk, mijn wangen gloeiend en mijn mondhoeken gelukzalig omhoog gekruld.
"Zeg het luidop." fluisterde hij.
"Ik hou van je, Harry. Zoveel dat het pijn doet." bekende ik eerlijk, oprecht en kwetsbaar in zijn ogen starend. Ik was bereid mijn hele ziel bloot te leggen, speciaal voor hem. God, ik vertrouwde hem met mijn hart. Met mijn leven. Hij was mijn leven.
"Shit, Lily." prevelde hij ongelovig, voor hij me opnieuw verlangend kuste. Gejaagd en ongeduldig, alsof hij me elk moment kon verliezen, bewoog hij zijn perfecte mond tegen de mijne, tot ik zo buiten adem was, dat hij hem met een kreun verbrak. Plots ging hij rechtop staan en liet me los. Bijna gleed ik naar beneden op Jims hellende motorkap, maar hij greep mijn heupen snel vast en hielp me ter plekke te blijven liggen.
"Benen open." mompelde hij. Ik slikte al mijn onzekerheden weg en deed aarzelend wat hij van me verwachte.
"Hmm." kreunde hij goedkeurend, voor hij mijn knieën greep en me dwong ze op te trekken. Nu ik volledig aan zijn onderzoekende blik was tentoongesteld, beet ik toch even gegeneerd op mijn onderlip. Hij kon zeggen wat hij wilde, het zou mijn complexen nooit volledig wegnemen. Niet als hij me op deze bijna te intieme manier bestudeerde.
Plots boog hij voorover en kuste mijn meest gevoelige plekje zo zacht mogelijk. Ik bewoog kort en ongecontroleerd onder hem, terwijl een verrast kreuntje over mijn lippen rolde. God, ik wist niet dat ik zo sensitief was. Hij merkte het evenzeer op, want met een laatste arrogante blik op mij, verdween zijn hoofd weer tussen mijn gespreide benen.
"Ooh." piepte ik onmiddellijk ontsteld, toen ik zijn tong vlak tegen me voelde. Ik kromde mijn rug en liet mijn benen verder openvallen. Reflexmatig greep ik zijn zachte haar vast; het elastiekje hield het amper samen.
Hij zoog en likte meedogenloos, op het punt dat het haast pijnlijk werd, al droeg het enkel bij tot mijn immense genot. Al mijn zorgen en onzekerheden verdwenen als sneeuw voor de zon, terwijl hij me naar andere sferen bracht en me het meest verbodene, zoete, gevaarlijke gevoel ultiem liet ervaren. Ik voelde me zo zondig, zo beschaamd en ontzet dat het gevoel van zijn hete mond tegen me me zo kon laten voelen. Ik leek geen schaamte meer te kennen, terwijl ik kreunend en wanhopig onder zijn zalige marteling wriemelde. Dit was zo fout. Maar zo zalig... Zo juist op hetzelfde moment.
Als mijn ouders of Marcus me nu konden zien... De verderfelijke aanrakingen van een bijna zeven jaar oudere man - niets meer dan uitschot, het vuil van de straat volgens hen - gretig aanvaardend, mijn lichaam elk fysiek genot dat hij me schonk optimaal laten ervarend... Dit was niet wat een rijk, braaf, verlegen meisje uit de rijkste buurten van Sands Point hoorde te doen. Een upperclass prinsesje hoorde haar benen niet te spreiden voor een gevaarlijke, verloren man, die haar nooit zou kunnen en mogen houden. Het deed pijn dat hij vaak hetzelfde als hen dacht: dat hij me bevuilde, dat hij iets nam dat te hoog gegrepen was, en dat hij met zijn verdorven handen van mijn pure, onschuldige lichaam zou moeten blijven.
Alles wat mijn milieu haatte, hing openlijk rond hem, als een intimiderende aura: armoede en ellende, en geweld en drugs en seks en criminaliteit. Alles waar ik met mijn kuise - preutse, zelfs, luxueuze, veilige, beschermende, verstikkende opvoeding ver vandaan zou moeten blijven. En toch schonk ik me zonder scrupules aan hem. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Maar al te graag liet ik hem me aanraken, kussen; mijn lichaam op de meest intieme manier opeisen. Omdat ik het wilde. Omdat ik hem wilde. Hij was mijn toekomst, die duivel die door mijn leefmilieu zo verafschuwd verworpen werd. Hij was mijn alles. Mijn grote liefde.
Me onlosmakelijk verbinden aan de enige man die ik nooit zou kunnen hebben; ons allebei opzadelen met deze verboden liefde: het leek een wreed lot. Waarom voelde het dan zo verslavend, zo hemels bij hem te zijn? Ik had me nog nooit zo gelukkig, zo goed gevoeld als de voorbije maanden met hem ondanks alles dat we hadden meegemaakt. Ik leefde.
Ik had amper door dat een traan uit mijn ooghoek was gerold, maar ik trok snel mijn neus op en liet zijn haar los.
"Mmmm." kreunde ik hoog en bijna radeloos, nu hij zijn mond bijna bezeten, ongetwijfeld gulzig tegen me bewoog. Hij boorde zijn vingers in mijn benen, terwijl hij me met een haast dierlijke grom naar mijn hoogtepunt bracht, gretiger dan ik hem ooit had gezien. Haast ruw dwong hij mijn benen verder uiteen, terwijl ik me in de meest zedeloze positie mogelijk liet overmannen door bijna ondraaglijk genot.
"Haz." piepte ik wanhopig, terwijl ik mijn hoofd achteruit kantelde en hard in mijn wijsvinger beet. Terwijl ik snakkend naar adem onder hem kronkelde, zoog hij met een smakkend geluidje aan mijn meest gevoelige plekje. Plots hief hij zijn hoofd op, en boog met glinsterende lippen over me heen. Met zijn hand rond mijn kaakbeen dwong hij me hem te kussen, mezelf te proeven op mijn tong. Ik grimaste walgend tegen zijn mond, al leek hij er op één of andere manier in te slagen me er nog meer mee op te winden.
"Lily?" prevelde hij met hese, overslaande stem. Ik humde en hief mijn hoofd op, zodat ik hem intenser kon kussen. Hij duwde mijn heen en weer schuivende heupen neer.
"Wil je..."
"Ja. Ja, alsjeblieft." smeekte ik. Hij boog zich achteruit en keek me met een diepe frons aan.
"Als ik je pijn doe, dan..."
"Je zal me geen pijn doen. Alsjeblieft, Harry. Ik heb je nodig." zei ik radeloos. Hij haalde diep adem, maar hielp me toen met zijn handen rond de mijne rechtop te zitten. Met onhandige, trillende handen opende hij de strik op mijn rug. Hij was nerveus.
Hij rukte de roze, dure stof over mijn hoofd. Terwijl hij mijn beha opende, haalde ik de witte speld uit mijn haar. Losjes hing hij in mijn krullen.
"Fuck, eindelijk." kreunde hij, toen hij me volledig naakt voor zich zag zitten. Moeiteloos tilde hij me op en droeg me naar de zijkant van de wagen. Ik krulde mijn benen verlangend rond zijn middel en kuste zijn nek smachtend.
"Wat doe je?" fluisterde ik in zijn oor, maar hij had het zijportier al geopend en me met één arm rond mijn heupen in de wagen geleid. Hij zette me neer op de middelste zetel.
"Wacht, op zijn achterbank?" vroeg ik verschrikt. Hij kuste me met een opgewonden grom, voor hij de deur weer sloot en boven me kwam hangen. Twijfelend ging ik liggen. Oh god, ik lag naakt op Jims achterbank... Oh god.
"Harry..." begon ik al, maar hij duwde zijn mond hard op de mijne. Aarzelend krulde ik mijn handen onder zijn armen, zodat ik zijn schouders vast kon nemen. Zijn ruwe, hardhandige handen gleden genadeloos over me heen, alsof hij me in jaren niet had gezien of aangeraakt. Hij wist met zichzelf geen blijf.
Onverwachts bracht hij zijn vieze vingers tussen mijn benen en streelde over me heen. Ik had geen zin om na te denken over de vuile staat waarin hij verkeerde, en draaide mijn hoofd in de plaats met een verraste hum.
"Oh..." kreunde ik zachtjes, enkel meer opgewonden door de geluiden van zijn vingers tegen me.
"Zo fucking nat voor me." gromde hij. Ik kromde mijn rug en greep snel de hoofdzitting boven me als steun; het leek alsof ik aan honderd per uur naar beneden aan het vallen was. Alles tolde en daverde rond me. Door zijn vorige stimulans voelde ik mijn climax razendsnel naderen. Ik zou nog geen halve minuut nodig hebben...
"Oh god, ik voel me zo..." begon ik al wanhopig, terwijl ik met mijn nagels over zijn rug kraste en mijn andere hand langs de zachte zitting van de zetel liet glijden. Ik had houvast nodig. Mijn hoofd viel opzij, en snakkend naar adem overviel mijn hoogtepunt me, onaangekondigd en onverwacht. Ruw bleef hij over me heen strelen, tot ik kort schokte en mijn vingers naar mijn mond bracht.
"Harry." fluisterde ik gesmoord tegen de rug van mijn hand. Zacht beet ik in mijn gevoelige huid, lichtjes nakreunend. Hij vloekte zacht en drukte gejaagde doch zwoele kusjes op mijn wangen, lippen, en in mijn nek. Met zware ademhaling reikte hij erna in de kleine opbergruimte tussen de twee zetels vooraan.
"Wat doe je?" vroeg ik, terwijl ontspannen over zijn biceps strelend. Hij haalde een zilveren verpakking uit; mijn ogen werden groter.
"Wat? Hoe wist je dat hij...?"
"Sinds hij Gina date, bewaart hij overal condooms." Ik trok mijn neus verafschuwd op, maar hij scheurde het slechts open en duwde zijn overall, sportshort en boxer naar beneden.
"Wees blij dat hij het doet, of we hadden het kunnen vergeten. Tenzij mijn onschuldige prinsesje condooms bewaart in haar couturejurk?" Ik bloosde diep.
"Hmm, dacht ik al." Behendig rolde hij het voorbehoedsmiddel over zijn nu al stijve lengte. Afwachtend keek ik naar hem op. Verrassend genoeg was ik deze keer niet zenuwachtig. Ik vertrouwde hem. Met een zucht boog hij weer over hem heen.
"Zeker dat je dit wilt?" vroeg hij zacht, voor hij me nog eens teder kuste.
"Honderd procent." knikte ik. Kort hief ik mijn hoofd op, zodat ik nog een speelse kus kon stelen. Hij glimlachte lief.
"Als het niet lukt, kan ik ophouden. Ja?" Ik knikte snel en opende mijn benen wat verder onder hem.
"Ik zie je zo fucking graag." fluisterde hij nog, voor hij zijn mond op de mijne drukte. Op hetzelfde moment voelde ik hem heel voorzichtig in me glippen. Mijn ogen vielen dicht, en met verwijdde lippen wachtte ik op de gebruikelijke pijn. Ik kantelde mijn hoofd lichtjes en kermde zacht tegen zijn geopende mond toen ik het voelde. Abrupt greep ik zijn middel steviger vast.
"Lukt het?" prevelde hij tegen me. Ik tuitte mijn lippen en kuste hem heel zachtjes.
"Ja." antwoordde ik gesmoord. Hij zuchtte genietend en duwde zich nog wat dieper.
"Shit. Fucking hell." vloekte hij, diep in en uit ademend tegen mijn mond. Zijn muntige smaak - een hint van sigaretten aanwezig - tintelde zalig op mijn tong. Bijna onmogelijk traag vulde hij me volledig op. Ik fronste even gekweld, al was de pijn veel minder aanwezig dan anders. Opgelucht glimlachte ik tegen hem.
In de plaats kon ik me deze keer meer focussen op het betoverende gevoel één met hem te zijn.
"Hoe voelt het, schatje?"
"Zo goed." kreunde ik zacht. Hij maakte een verwonderd geluidje tegen mijn lippen.
"Ja?" fluisterde hij, voor hij me heel zachtjes kuste. Ik maakte een instemmend geluidje en verstrengelde mijn ene hand in zijn krullen, net toen hij begon te stoten. Ik klemde mijn tanden op elkaar en draaide mijn gezicht lichtjes, zodat ik wat dieper kon inademen. Zijn natte mond danste over mijn wang.
"Fuck, Lily. Je voelt zo fucking goed. Fucking hemel, baby." kreunde hij. Ik liet hem zijn neus tegen de mijne drukken en beet zachtjes op mijn lip. Veel pijn ervoer ik niet meer, al voelde het evenmin echt goed nu hij diep in me bewoog.
"Ik..." begon ik kleintjes, terwijl ik de nagels van mijn ene hand in zijn gehavende rug boorde.
"Wat, prinsesje?"
"Ik voel je zo... Zo goed. Overal." mompelde ik ongemakkelijk. Met gefocuste, bewonderenswaardig gecontroleerde bewegingen stootte hij in me. Hij was zo sterk, zo beheerst. Moeiteloos hing hij over me, terwijl hij zijn lichaam tot het uiterste dreef ons allebei te laten genieten van het moment. Hij likte over zijn lippen. Kleine zweetdruppeltjes rolden via zijn nek naar beneden, drupten uit zijn mooie krullen op mijn gloeiende huid. De temperatuur in de wagen steeg opmerkelijk.
Plots kantelde hij zijn heupen en raakte een plek binnenin me, waarvan ik het bestaan niet eens had afgeweten.
"Oh!" kreunde ik abrupt genietend. Ik had nog nooit iets als dit gevoeld: zo'n intens, allesoverheersend plezier. Mijn volledige lichaam tintelde zalig. Ik klauwde in zijn vochtige huid en bracht zijn gezicht dichterbij met mijn hand op zijn wang.
"Harry." piepte ik. Hij keek me hoopvol aan.
"Voelde goed?" vroeg hij. Ik knikte en kuste hem verlangend. Hij stootte opnieuw binnenin me, die zalige plek rakend.
"Daar?" prevelde hij tegen mijn lippen, toen hij mijn genotsgeluidje hoorde.
"Hmmm, ja. Oh." reageerde ik geluidloos. Keer op keer raakte hij me er. Het was niet voldoende de pijn te vergeten of te leiden tot een climax, maar het was wel hemels, en majestueuzer dan wat hij me ooit had laten voelen.
Dit intieme moment was zo anders dan de voorbije twee die we samen hadden beleefd; zoveel intenser, zoveel inniger en persoonlijker, alsof we onszelf volledig toonden aan de ander. Ik liet hem ongeremd toe alles van me te hebben. Ik was de zijne. Compleet.
Het leek alsof we één waren, dichter dan ooit tevoren. De wereld had kunnen vergaan, en ik zou het niet gemerkt hebben. Enkel ik, hem, en de verhitte auto bestonden nog. De ruiten waren volledig bedampt, terwijl we, volledig verstrengeld, intens genoten van elkaar.
"Harry, ik..." kreunde ik wanhopig, elk besef van onze omgeving verliezend. Het was tegelijk het meest angstaanjagende, en zalige gevoel ter wereld.
"Ik heb je, baby. Fuck, ik heb je." gromde hij terug, zijn bezwete huid tegen de mijne, zijn lippen zwevend boven die van mij. Ik had me nog nooit veiliger, nooit meer beschermd gevoeld dan op dit moment.
Met elke stoot rolde een diepe, hese kreun uit zijn mond, gesmoord door mijn verlangende kusjes op zijn natte lippen.
"Shit, ik ben er bijna, schatje." gromde hij teleurgesteld. Ik zag hem vechten tegen zijn hoogtepunt, het zo lang mogelijk uitstellen, maar met een gekwelde grom kneep hij mijn krullen fijn in zijn vuist, aangevend dat het geen zin had.
"Voelt zo fucking goed. Ik hou zo fucking veel van je." mompelde hij tegen mijn mond.
"Ik ook van jou." fluisterde ik, terwijl ik mijn rug wat holde en me zo nog dichter tegen hem aan kon drukken. Ik zuchtte, compleet overweldigd toen hij die magische plek binnenin me nogmaals raakte. Hij greep mijn smalle been en krulde hem rond zijn sterke middel.
Stiekem opgelucht dat hij er bijna was - met elke beweging van zijn grote lichaam werd de zeurende pijn in mijn onderbuik groter, trok ik hem dichterbij toen hij me een laatste keer smachtend kuste.
"Fuck, ik... Lily." kreunde hij. Gefrustreerd klopte hij met zijn vuist op de zetel, voor hij met een lange, diepe kreun kwam. Een rilling liep over zijn rug, terwijl hij nu wat harder in me stootte en alle controle heel even verloor. Ik boorde mijn tanden in mijn onderlip en probeerde de abrupt scherpe pijn zo goed mogelijk te negeren, met mijn korte, netjes gelakte nagels in de onregelmatige huid van zijn rug begraven. Steeds langzamer bewoog hij in me, tot hij met een laatste ontspannen kreun ophield en ineen zakte op me.
Onmiddellijk nestelde hij zijn bezwete lichaam op het mijne, zijn gezicht in mijn nek.
"Shit, dat was..."
"Ja." beaamde ik fluisterend. Ik drukte mijn lippen op zijn vochtige haar en begroef er mijn neus met een genietende zucht in. Mijn perfecte jongen... Hij zuchtte diep en knuffelde me steviger. Een hele tijd bleven we liggen, hij minutenlang in me rustend, tot ik het koud kreeg en hij zich met een frons van me losmaakte. Terwijl hij zijn broek optrok, stapte hij uit.
"Blijf zitten." mompelde hij. Hij kwam terug met mijn broekje en jurk nadat hij zich van het condoom had ontdaan.
"Ik zou je mijn T-shirt gegeven hebben, maar aangezien hij vol hangt met..."
"Mijn jurk is goed!" onderbrak ik hem snel blozend. Ik lag op mijn zij en duwde me met rode wangen op, bewust van het feit dat ik volledig naakt was. Hij grijnsde en keek toe hoe ik mijn jurk vliegensvlug aantrok. Onmiddellijk erna trok ik mijn dunne broekje over mijn benen naar boven.
"Waarom opeens zo preuts, baby?" grinnikte hij. Rollend met mijn ogen liet ik hem mijn middel vastnemen toen hij weer naast me zat. Hij draaide me een kwartslag en sloot de strik op mijn rug galant. Ik slikte en hield mijn haar omhoog voor hem. Toen hij een zachte kus in mijn nek drukte, zuchtte ik kort. Abrupt kwam de herinnering aan mijn lunch weer naar boven. Ik wist dat ik het perfecte moment dat we nu hadden zou moeten verstoren door mijn nieuws, maar ik had geen keuze. Er stond te veel op het spel.
"Haz?" vroeg ik kleintjes, voor ik me omdraaide en hem met grote onzeker ogen aankeek. Hij fronste.
"Wat?" mompelde hij, zacht over mijn wang strelend. Hij schoof wat achteruit en ging ontspannen in de hoek van de achterbank zitten. Gewillig liet ik me tussen zijn lange benen trekken.
"Toen je daarnet vroeg wat er scheelde..." fluisterde ik al. Hij humde en speelde kort met een blonde krul.
"Ik denk dat we een probleem hebben." Bezorgd bestudeerde hij mijn gezicht. Langzaam gleed ik met mijn vingertoppen over zijn borstkas.
"Xander was er."
"Wie?" reageerde hij verward.
"Hannahs onenightstand." verduidelijkte ik snel. Hij fronste diep.
"Wacht, wat? Wat deed hij daar in godsnaam?" Schouderophalend keek ik in zijn ogen.
"Hij komt blijkbaar uit Sands Point. Zijn moeder zit samen met die van mij in het debutantencomité." Hij trok zijn wenkbrauw op.
"Debutantencomité? Fuck off. Rijke, verwende prinsesjes die zich door hun ouders laten verkopen aan de maatschappij." sneerde hij. Beledigd keek ik hem aan.
"Hey!" protesteerde ik. Hij bleef me een tel aanstaren, maar toen krulde zijn ene mondhoek omhoog.
"Wacht... Zeg niet dat jij..."
"Niet vrijwillig!" onderbrak ik zijn grinnik verontwaardigd. Nu geamuseerd lachte hij.
"Fuck, je was een debutante?" Kwaad sloeg ik tegen zijn schouder.
"Wat had je dan verwacht? Je weet hoe mijn wereld in elkaar zit." zeurde ik. Hij greep mijn hand en drukte een zachte kus op mijn knokkels.
"Hmmm, ik weet zeker dat jij het mooiste rijke, verwende prinsesje was." spotte hij.
"Wil je het verhaal over Xander horen of niet?" snauwde ik. Snel hief hij zijn handen verdedigend op, al danste er toch nog een kleine glimlach rond zijn verslavende roze lippen.
"Sorry, hoogheid. Dus, wat zei hij?" Ik vernauwde mijn ogen.
"Wat denk je dat hij zei? Hij weet dat wij iets hebben. Terwijl ik de hele middag naast Marcus zat, die volgens iedereen aanwezig mijn onofficiële verloofde is." Onmiddellijk verstrakte hij.
"Zeg zo'n fucking dingen niet." gromde hij woest. Ik fronste.
"Harry, je weet dat onze ouders..."
"Kan me geen fuck schelen. Ik wil niet herinnerd worden aan hoe je eigen bloed je praktisch uithuwelijkt aan zo'n smerig ongedierte. Zolang ik leef, kunnen ze een fucking huwelijk vergeten. Hij is niemand, en al zeker je fucking verloofde niet." snauwde hij koeltjes. Zijn dreigende, intimiderende toon liet me kort rillen.
"Maar zij denken allemaal dat ik van hem ben." fluisterde ik voorzichtig. Razend klemde hij zijn tanden op elkaar.
"Xander ook?" siste hij. Slikkend knikte ik.
"Waarmee heeft hij gedreigd? Dat hij het Marcus zou vertellen? Hmm? Dat je mij neukt terwijl je in zijn fucking bed zou moeten liggen?" gromde hij schaamteloos. Mijn wangen werden bloedrood.
"Ik... Niet... Niet in die woorden."
"Ja dus. Wat wil hij voor zijn stilzwijgen? Geld?" Ik slikte en zweeg enkele seconden.
"Nee."
"Wat dan?" blafte hij. Gespannen ademde ik wat dieper in en uit.
"Hij wil... Hij wil iets... Van jou." Verward flitsten zijn mooie ogen tussen de mijne.
"Wat? What the fuck bedoel je?" Nerveus trok ik mijn neus op.
"Lily! Wat. Wil. Hij?" drong hij ongeduldig aan. Na nog een verloren zucht wendde ik mijn blik af en keek naar waar ik zenuwachtig met de rand van zijn overall speelde.
"Mij." fluisterde ik met tegenzin.
"Wat zei je?" reageerde hij direct ontzet. Ik zweeg.
"Lil." Hij greep mijn kaakbeen in zijn grote hand en richtte mijn gezicht op het zijne.
"Mij. Hij wil mij." herhaalde ik. Hij liet zijn arm als versteend vallen.
"Jou." fluisterde hij. Onrustig ademhalend flitsten zijn ogen over me heen.
"Je bedoelt..." Ik knikte traag. Hij vloekte binnensmonds.
"Over mijn fucking lijk. Ik heb nog liever dat hij ons geheim vertelt aan de hele fucking wereld, dan dat hij je met één fucking vinger aanraakt." gromde hij duister.
"Als we niets doen, dan vertelt hij Marcus alles, Haz. Dan verlies ik je." Hij verbleekte en schoot wat meer rechtop.
"Wow, wacht? Wat wil je zeggen? Je bent zijn voorstel toch niet aan het overwegen? Je zou met hem slapen om ons fucking geheim te kunnen bewaren?" raasde hij onmiddellijk. Geschrokken keek ik hem aan.
"Wat? Nee, natuurlijk niet! Ik bedoel enkel dat ik bang ben!" Hij ontspande weer wat.
"Shit, Lily." zuchtte hij ontzet. Ik kroop dichter tegen hem aan en knuffelde hem met brandende ogen.
"Ik kan je niet kwijtraken, Harry." piepte ik. Hij zuchtte en sloeg zijn ene arm stevig rond me heen; de andere lag nonchalant over de rugleuning van de zetels gedrapeerd.
"Fucking Xander. Ik wist al dat hij fucked up was toen ik hem naar je zag staren. Wacht tot ik hem in mijn fucking handen krijg."
"Nee, straks maak je het erger." mompelde ik tegen zijn borstkas, voor ik een zacht kusje tussen de twee vogeltatoeages drukte. Hij kamde hoofdschuddend door mijn haar.
"Kan me niet schelen. Als hij ooit nog in je buurt komt, maak ik hem kapot. Hij moet je met rust laten. Je fucking vragen met hem in bed te kruipen? Hij is fucking gestoord, en ik wil hem nooit meer in een straal van tien kilometer rond je zien." mompelde hij woest. Ik kantelde mijn hoofd langzaam, zodat ik hem kon aankijken.
"En Marcus?" fluisterde ik. Bezorgd keek hij op me neer.
"Je hoeft je geen zorgen te maken, baby. Ik beloof dat hij ons niet uit elkaar kan halen." zei hij, maar ik zag de onzekerheid in zijn groene ogen.
Niemand kon me beloven dat Marcus mijn enige kans op liefde niet zou verpesten...

Wat denken jullie dat Marcus en Xander zullen doen?
Dankjewel voor alle kudo's en reacties!

Reacties (5)

 • LeLouisx3

  Ik dacht echt de hele tijd "en nu komt Jim binnen in zijn garage"

  1 jaar geleden
 • NicoleStyles

  De relatie tussen die twee is echt dik intens, maar wat hou ik ervan!

  1 jaar geleden
 • Smexy

  Oh wow! Zo heftig dit.
  Maar ook super intens tussen Lil en Harry. Love it!

  Ben benieuwd hoe dit verder zal gaan.

  1 jaar geleden
 • aylatjuhh

  (hoera)(H)(hoera)(H)(hoera)(H)(hoera)
  Geen woorden voor!

  1 jaar geleden
 • ZaynStylesS

  LOVEIT

  1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen