Anne Wilshere

Met een gigantische kater liep ik de trap af en hield halt toen ik Alexis in de keuken bezig zag. Uiteraard schaamde ik me voor gisteren. Wat moest hij nu wel niet van me denken? Dat ik een gestoorde ex was die auto's vernielde met een koevoet?
Alexis draaide zich om en zag me schoorvoetend in de deuropening staan.
'Do you also wanna have breakfast?' vroeg hij vriendelijk.
'Depends if an aspirin is also included?' glimlachte ik zwakjes en beet op mijn lip.
'Your hangover must be pretty bad. You were in quite a state yesterday,' zei hij en gelukkig kon er een geamuseerd glimlachje van af. Hij schonk me een glas water in en gaf me een broodnodige aspirine.
Ik ging aan tafel zitten en wreef een paar keer over mijn voorhoofd dat uit elkaar bonsde. En als ik terugdacht aan hoe ik Pierre's Ferrari had aangepakt, kreeg ik nog meer hoofdpijn.
'Oh gawd, I really hope he doesn't find proof that it was me who destroyed his car,' zuchtte ik met een bang hartje.
'I think not,' stelde Alexis me gerust. 'We got rid of the crowbar, right?'
Ik knikte en dronk daarna in een keer mijn glas leeg waarin de aspirine nu volledig was in opgelost.
'Alexis... I'm so sorry for dragging you into my shit. You probably think I'm seriously messed up...'
Hij grinnikte en vatte alles gelukkig goed op. Het scheelde natuurijk dat hij en Pierre toch geen goede vrienden waren. 'Oh, definitely. But it was also kind of hot how you smashed his car. And I thought I was the one with a temper.'
Ik trok al spottend een wenkbrauw omhoog. 'Kind of hot?! Shut up!'
Hij grijnsde even en werd weer serieus. 'But don't ever pull a stunt like that again, alright! What if Pierre caught us and called the police?'
'He's gonna call the police anyway. I just hope he doesn't send them my way,' vreesde ik.
Alexis haalde luchtig zijn schouders op en schepte wat gebakken ei op mijn bord en reikte me de toast aan. 'Well, if the police comes knocking on your door just say that I'm your alibi. Case closed. Now eat your breakfast, you'll feel better with something in your stomach.'

'TWO DAYS! I was only gone for TWO DAYS and you break up with Pierre, move out of his house and smash his car?!' riep Nadieh dramatisch toen ik terug bij Jack thuis kwam. Ze was dus terug uit Liverpool en eiste meteen dat ik het een en ander uitlegde.
Koppig sloeg ik mijn armen over elkaar. 'I didn't smash his car,' loog ik. 'But I did indeed break up with him. Do you blame me after I found him in the bedroom with ANOTHER GIRL?!' Mijn bloed begon weer te koken als ik eraan terugdacht.
Nadieh's mond viel open en ze begreep nu waarom ik alles zo abrupt had afgebroken met Pierre. 'Oh no, that's awful, I'm so sorry! What a massive asshole! I'm glad you dumped him but you could have told me before I went to his house assuming everything was still fine!'
Ik zuchtte. 'I'm sorry. I just had so much on my mind and I thought Jack already texted you saying your stuff is here now.'
'Well, you know Jack. He didn't. Anyway, where the hell were you all this time? Where do you come from?' vroeg ze vervolgens.
Ik aarzelde. 'I come from Alexis' place...'
Mijn zus gaapte me verbaasd aan. 'What?! Is he your rebound?!'
'No! No rebounds! We're just friends. I went to his place yesterday because I felt sad and wanted to talk and you weren't around,' legde ik uit. 'Anyway, how was Liverpool? Or should I say, how was Theo?'
Ik merkte dat ze rood kleurde, maar dat probeerde te verstoppen door zich een stoere houding aan te meten. 'I just helped Theo with moving into his new house. That's all. Disappointed?'
Not impressed schudde ik mijn hoofd en rolde tegelijk mijn ogen. Toen pikte ik weer in op wat ze daarjuist had verteld. Dat ze voor Pierre's deur had gestaan. Ik kon het niet laten om te vragen hoe hij eruitzag, of hij net zo verdrietig was als ik dat het gedaan was tussen ons, of hij berouw toonde, of hij effectief nog iets over me had gezegd dat impliceerde dat hij me miste.
'So you saw Pierre this morning? How did he look?' vroeg ik voorzichtig.
'Like a mess. And he was not very pleased,' antwoordde ze en keek me onderzoekend aan. 'Seriously, Anne, between you and me, did you damage his car or not?'
Ik slikte even en trok toen een moeilijk gezicht. 'Maybe...'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen