Foto bij 075

how could I forget her?
first loves might as well
be a body part.
we will always carry them.
- Christopher Poindexter

Harry Styles


Mijn hoofdpijn was eindelijk zo goed als voorbij, na een hele nacht en dag. Mijn fucked up dromen hadden vannacht niet geholpen: ze waren even absurd en intens geweest als de andere de voorbije week. En hoe verschillend ze ook waren, allemaal waren ze vorige avond geëindigd met het verlies van Lily. Ik voelde me fucked up.
Ik had mezelf er tijdens mijn pauze vandaag niet van kunnen weerhouden alleen en hopeloos te huilen in mijn kleedkamer; ik kon zelfs niet meer zeggen waarom. De ondraaglijke drang naar coke? Mijn vermoeidheid? Mijn verhoogde emoties? Het besef dat ik mijn meisje nooit voor altijd bij me zou kunnen houden? Shit, haar verhaal gisteren had zeker niet geholpen, dat wist ik alleszins wel.
Er stond zoveel op het spel. De hele fucking toekomst van haar stamboom lag praktisch in haar handen. Of zoiets? Fuck, ik wist niet hoe de logica van rijke, belangrijke mensen werkte. En Lily's familie was heel belangrijk.
Ik schonk mezelf een glas pure wodka in, terwijl ik mijn sigaret tussen mijn lippen stak.
"Jim was zo woedend toen ik deze ochtend te laat was!" probeerde Demi naast me me te amuseren. Ik reageerde niet, nam nog een trek en vervolgens een snelle slok. Ik sloot mijn ogen kort toen ik de pure alcohol in mijn keel voelde branden.
"Ah." kreunde ik goedkeurend, met mijn hoofd achteruit gekanteld. Demi kwam dichter tegen me aan staan.
"Ik kon er niets aan doen. Ik kwam van Brandon, mijn nieuwe fuckbuddy. Hij heeft me de hele nacht beziggehouden." giechelde ze nep - alsof het me iets deed dat ze een ander neukte, terwijl ze haar hand op mijn arm legde en schel giechelde. Gefrustreerd klemde ik mijn tanden op elkaar.
Waar was Lily in godsnaam? Ik had haar sinds deze ochtend niet meer gezien, en ik moest praten met haar. Ik besefte heel goed dat ik afstandelijk was geweest nadat ik haar gisteren had genomen. Fuck, het was zo fucking perfect geweest. Het had me enkel nog banger gemaakt haar te verliezen; ongewild maar reflexmatig had ik haar daarna figuurlijk van me weggeduwd.
Ik was een klootzak.
"Rose!" hoorde ik Niall net op dat moment schreeuwen boven de luide muziek uit. Snel keek ik op, net op tijd om te zien hoe mijn meisje zich enkele meters verder van me weg draaide en in de richting van de dansende massa verdween.
"Fuck." gromde ik. Wat als ze verkeerde dingen dacht over mij en Demi? Ik had haar de voorbije dag en een half al genoeg verward om haar achterdochtig te kunnen maken. Gejaagd drukte ik mijn sigaret uit en zette mijn glas weg, Demi's teleurgestelde uitroep van mijn naam negerend en de achtervolging inzettend. Ik versteende echter onmiddellijk toen ik Xander onverwachts naast haar zag opduiken. Woest vloekend haastte ik me naar die klootzak en mijn meisje die er fucking hemels uitzag, naar ik overdonderd doch compleet ongepast en slecht getimed opmerkte.
"...kan ik hem persoonlijk vertellen dat ik nog iets tegoed heb van zijn meisje." hoorde ik hem dreigend zeggen, terwijl Lily angstig achteruit struikelde. Woest greep ik de achterkant van zijn nek, en draaide hem met een ruk om.
"Blijf met je fucking poten van haar af." snauwde ik, voor ik mijn vuist ophief en hem vol in het gezicht sloeg.
"Harry!" gilde Lily ontzet, terwijl de mensen in mijn dichte omgeving verschrikt ophielden met dansen en met grote ogen naar me begonnen te staren. Ik nam de voorkant van Xanders shirt in mijn hand en trok hem met een dreigende blik naar me toe. Verschrikt naar adem snakkend greep hij naar zijn bloedende neus.
"Niet doen, Haz." smeekte mijn meisje, terwijl ze naast ons kwam staan en haar kleine handen op mijn borstkas legde. Tevergeefs probeerde ze me achteruit te duwen. Onrustig ademde ik in en uit. Fuck, ik was in tweestrijd. De klootzak had haar verdomme voorgesteld met hem te slapen... Shit, ik walgde van hem.
"Je bent fucking waardeloos." siste ik in zijn gezicht. Met ingehouden adem kneep Lily in mijn heup.
"Alsjeblieft." fluisterde ze wanhopig, naar me starend. Een hele tijd deed ik niets, maar bleef een tegenspartelende Xander moeiteloos vasthouden.
"Hij kent Marcus. Denk aan wat je kan veroorzaken als je hem nu in elkaar slaat." ging ze verder. Haar mooie stem sloeg over. Ik zuchtte trillerig.
"Fuck." zuchtte ik uiteindelijk verslagen.
"Waag het niet ooit nog in haar buurt te komen, begrepen? Of ik maak je af." snauwde ik nog, voor ik hem een harde duw in de richting van de deur gaf.
"Uit mijn fucking loft!" riep ik razend over de muziek heen. Hij liep wankelend achteruit, draaide zich toen om en vluchtte weg. Lily greep mijn hemd in haar kleine handen. Ze trilde. Snel wendde ik me tot haar en legde mijn hand in haar nek.
"Gaat het?" vroeg ik bezorgd, haar gezicht optillend met mijn duim onder haar kin. Ze knikte snel en liet me haar met een nog steeds ontzette zucht inspecteren.
"Ik dacht even dat ik hem knock-out zou slaan. Fucking klootzak heeft fucking lef hier te komen en je voor mijn neus lastig te vallen." snauwde ik over de muziek heen. Ze keek rond zich en bloosde toen ze mensen subtiel zag staren, maar liet me haar wel tegen me aan trekken. In een poging te kalmeren snoof ik haar geur op. Ze liet haar handen onder mijn hemd glijden en protesteerde zeurend toen ik haar na enkele seconden weer zuchtend achteruit duwde.
"Laat me naar je kijken, baby." zei ik, met mijn handen rond haar middel. Ongelovig liet ik mijn ogen over haar heen glijden.
"Fuck, je ziet er goed uit." Ik nam mijn onderlip tussen mijn tanden en bestudeerde haar zorgvuldig. Mijn eigen fucking engel. Helemaal van mij. Om aan te raken, en te beschermen en gelukkig te maken. Shit.
De witte jurk stond haar onbeschrijflijk beeldig. Over de decolleté van het strakke bovenstuk welde de verleidelijk omhoog geduwde aanzet van haar jonge, kleine borsten plagerig op, de stof te strak rond haar fijne lichaam om voldoende plaats te laten. Regelmatig rezen en daalden ze mee met haar ademhaling.
Fucking hell, het was voldoende om me al hard te maken voor haar. Ik liet mijn vingers plagerig langs haar zij omhoog glijden, terwijl ik de rest van haar verder schattige, romantische outfit bekeek.
"Harry, stop!" giechelde ze blozend, mijn onderzoekende, brutale hand wegduwend. Ik glimlachte zwak; shit, ik baalde dat we niet alleen waren. Kort kamde ik door haar zachte haar. Ik hield ervan wanneer ze het in krullen droeg; zo zag ze er nog jonger en engelachtiger uit dan ze was. De feestvierders rond ons hielden onze tedere interactie nauwlettend in de gaten. Iedereen was nieuwsgierig naar het meisje dat mijn hart had gestolen. Ze lachte verlegen naar me.
"Je ziet er zo ondraaglijk fucking goed uit." kreunde ik. Ik legde mijn hand op haar wang en trok haar naar me toe, zodat ik haar verlangend kon kussen. Ze opende haar mond onmiddellijk gewillig voor me en liet haar handen over mijn borstkas glijden.
"Jij ook." fluisterde ze in een verlangende zucht, toen ik de kus met een sensueel geluidje verbrak. Ik grijnsde scheef, maar aaide toen over haar wang en fronste lichtjes.
"Heeft hij nog iets anders gezegd?" Ze schudde haar hoofd tot mijn opluchting.
"Wat bedoelde hij: hij heeft nog iets tegoed van mijn meisje?"
"Omdat ik niet met hem wil..." Ze slikte de rest van haar zin blozend in. Mijn ogen verdonkerden.
"Ik had zijn fucking tanden uit zijn gezicht moeten kloppen." gromde ik duister. Ze schudde haar hoofd en kuste me opnieuw. Ik kreunde zacht tegen haar perfecte mond.
Na enkele seconden duwde ze me echter weer achteruit, en streelde glimlachend door mijn haar toen ze mijn teleurgestelde blik zag.
"Je weet dat iedereen ons in de gaten houdt." zei ze, voor ze met haar neus langs de mijne wreef.
"Ze weten het toch al allemaal." reageerde ik. Hier, nog vrij dicht bij de keuken, konden we elkaar nog net horen over de muziek heen.
"Maar ze staren!" bloosde ze. Grinnikend sloeg ik mijn arm rond haar heupen.
"Het stoort minder als je alcohol drinkt." knipoogde ik. Ze glimlachte ondeugend.
"Wil j iets voor me maken?" vroeg ze liefjes. Ik knikte en trok haar grijnzend mee naar het aanrecht. Demi stond er nog steeds en staarde ons gebroken aan; Lily fronste schuldbewust toen ze het zag. Fucking hell, nu ging ze ook al medelijden hebben met de slet naast ons? Ik rolde met mijn ogen en mixte snel een drankje voor haar, het in haar kleine handen duwend toen ik klaar was. Ze trilde nog steeds lichtjes; de herinnering aan onze confrontatie met Xander was nog te levendig.
"Kom." gromde ik, haar meetrekkend, in de hoop dat ik iets kon vinden om haar voldoende te entertainen. Ze nam echter zelf initiatief toen ze in het midden van de dansvloer aan mijn arm trok. Vragend draaide ik me om. Ik zuchtte en wilde al protesteren toen ik merkte dat ze wilde dansen, maar beet verslagen op mijn onderlip toen ze haar hand naar mijn nek bracht met een verlegen lachje en me verlangend kuste op de tonen van de zwoele muziek die momenteel speelde. Toen ze de kus verbrak, glimlachte ze liefjes naar me, mijn martelend verleidelijke bloem. Ik liet mijn hand tot op haar achterste glijden en trok haar heupen tegen de mijne. Langzaam bewoog ze tegen me, haar neus genietend optrekkend en haar tanden in haar tanden borend toen ik mijn voorhoofd tegen het hare drukte.
"Lil?" prevelde ik geluidloos.
"Hmm?" Ze verstrengelde haar vingers in mijn krullen en omklemde de rode beker in haar hand wat steviger.
"Ik ga je nodig hebben straks." waarschuwde ik haar nu al in haar oor. Ze zuchtte en danste soepel en sensueel tegen me; het leek vanzelf te gaan voor het anders zo verlegen meisje. Haar warme adem sloeg tegen mijn nek.
"Je bent anders dan gisterenavond en deze ochtend." mompelde ze; ze streelde met haar zachte lippen over mijn hals. Ik boog achteruit en keek haar een tel aan, voor ik haar weer kuste. Ik krulde mijn arm steviger rond haar heen. Haar middel leek nog fijner dan anders in deze jurk.
"Fuck, ik weet het. Ik kan het uitleggen, schatje." zei ik gesmoord. Ze aanvaardde mijn kus gewillig en liet haar kleine hand tot rond mijn keel glijden.
"Sorry als ik je afgeschrikt heb." mompelde ze over de muziek heen in mijn oor toen ik mijn gezicht draaide en haar wang kuste. Ik zuchtte diep.
"Ik had je niet mogen buitensluiten." gromde ik. Ze boog achteruit en bracht haar beker naar haar mond. Aarzelend nam ze een slok. Haar ogen vielen dicht toen ze nog een deel van de alcohol met een goedkeurende hum naar binnen goot. Ik keek haar met verwijdde pupillen en een spannende broek aan, terwijl ik haar heupen nog wat meer tegen de mijne cirkelde. Ze kuste me opnieuw, met rode lippen van de zoete drank. Met mijn handen rond haar middel versmolt ik onze lichamen compleet. Ze greep de rand van mijn hemd in haar vuist en opende haar lippen gretig voor me. De drank en luide muziek zonden een scheut adrenaline door mijn verlangende, uitgehongerde lichaam. Ik beeldde me nu al in hoe ik haar straks langzaam en intens zou nemen. Ze sloeg haar beide armen rond mijn nek, voorzichtig met haar beker alcohol, en gaf haar gevoel van gêne verslagen op, me vurig kussend en ons dansen stakend. Ik trok haar met mijn ene arm dichter tegen me aan; met mijn andere hand rond haar kaakbeen tilde ik haar gezicht wat meer op. Haar zachte tong gleed sensueel langs de mijne; fuck, ze wist zo goed hoe ze me compleet gek kon maken met haar kussen. Soms aftastend en verlegen, soms wanhopig en passioneel, altijd fucking zalig. Ik kreeg nooit genoeg van haar. Mijn hand gleed naar beneden, via haar nek en zij tot rond haar slanke heup. Plots voelde ik een sterke arm rond mijn schouders.
Verstoord verbrak ik onze kus en keek naast me, recht in het lachende gezicht van Aiden. Stella verscheen achter Lily, die zich tegen me aan nestelde en haar hoofd verlegen glimlachend tegen mijn schouder liet rusten.
"Hier zijn jullie! Iedereen had het over hoe je weer iemand in elkaar geklopt hebt en nu staan jullie elkaars gezicht af te likken in het midden van de dansvloer? Goede manier om de aandacht te trekken!" riep ze over de muziek heen.
"Komaan, geef je meisje wat tijd om op adem te komen!" grinnikte Aiden in mijn oor. Lily giechelde en haakte haar vingers achter mijn jeans. Ik likte opgewonden over mijn lippen en liet haar met tegenzin los, al glimlachte ik toch lichtjes toen ik haar ontspannen blik zag. Ze leek zich over het voorval met Xander heen gezet te hebben; het was immers ook niet de eerste keer geweest dat ze mijn temperament zag.
"Komaan, babe! We gaan dansen!" Stella trok haar mee; Lily's kleine hand gleed van me af.
"Hmm." gromde ik goedkeurend, haar perfecte figuur met mijn onderlip tussen mijn tanden nakijkend. Aiden klopte geamuseerd op mijn schouder.
"Kom je mee poolen, fuckboy?" grijnsde hij. Ik draaide me om en volgde hem knikkend. Louis, Niall en nog drie andere, onbekende jongens stonden rond de tafel die in de hoek geschoven was, naast de keuken en bijna tegen de stoffige piano die niemand in huis ooit gebruikte.
"Harry." begroette Niall me gewichtig, voor hij me de hand schudde, alsof ik hem niet elke dag in mijn eigen fucking appartement zag. Ik grijnsde en klopte op zijn schouder.
"Is het waar dat je weer gevochten hebt?" vroeg Louis koeltjes. Ik negeerde hem. Klootzak.
"Hier." Aiden stak me een fles rum uit. Gretig nam ik enkele slokken, al was het maar om te vergeten dat ik er geen probleem mee zou hebben hem ook nog eens aan te pakken. Ik moest mijn agressie bedwingen, voor ik Lils avond helemaal verpestte. Het was zo al erg genoeg.
Een hele tijd speelden we, hoewel steeds moeizamer en na een tijd compleet ongecoördineerd door de stijgende hoeveelheid ingenomen drank, en de joints die Aiden constant liet rondgaan.
Dronken en high leunde ik na een klein uur tegen de tafel. Ik voelde me euforisch. Zelfs het wegjagen van de wanhopige meisjes die om de zoveel tijd toch rond me heen kwamen dansen in een onhandige, mislukte poging me te verleiden - en die ik vier maanden geleden zonder schroom geneukt zou hebben, irriteerde me niet zoveel meer.
"Hey, Harry!" Niall greep mijn schouder lachend beet en wees op de dansvloer even verder. Vragend richtte ik mijn ogen op de plek die hij aanduidde. Ik grinnikte geamuseerd toen ik Lily zag. Vrolijk en ontspannen stond ze naast Stella en twee andere meisjes op de houten tafel te dansen, met een rode beker in haar kleine hand.
Fuck, ze zag er goed uit, realiseerde ik me opnieuw. De witte, dromerige stof van haar korte jurkje fladderde rond haar slanke benen, terwijl ze soepel en vertederend bewoog op de opzwepende muziek. Verleidelijk, bijna, al wist ik zeker dat dat allesbehalve haar bedoeling was. Haar blonde haar krulde wild rond haar engelengezichtje, terwijl ze een pirouette draaide. Stella ving haar gedesoriënteerde lichaam lachend op en begon onmiddellijk sensueel met haar te dansen. Ik kneep mijn ogen tot spleetjes toen ik de handen van haar vriendin rond Lily's heupen zag. Er was iets verboden sexys aan de manier waarop Stella haar plagerig probeerde te versieren: mijn pure meisje verleid door de opgehitste vrouw voor haar, gedreven tot voorzichtige, speelse advances. Stella drukte haar voorhoofd tegen dat van Lil en liet haar hand tot mijn ontzetting in haar nek glijden, maar lachend duwde Lily het andere meisje achteruit toen ze haar probeerde te kussen.
What the fuck?
Het leek het publiek rond hen echter wel te bekoren; met duistere ogen keek ik naar de dronken jongens die naar haar reikten. Ze ontweek hun graaiende handen giechelend en dronk nog wat meer, voor ze verder danste, haar perfecte lichaam op de meest onschuldige manier tentoonstellend aan hen.
Ik zuchtte, nam een trek van de joint in mijn mond en drukte hem toen uit op de rand van de pooltafel, voor ik me al naar haar haastte. Onmiddellijk struikelden de geile mannen rond haar achteruit toen ze mij zagen. Lily beet op haar rode onderlip en lachte opnieuw uitgelaten toen Stella achter haar ging staan en met haar handen rond haar middel tegen haar begon te schuren. Stella's brutale vingers gleden naar voren, gevaarlijk dicht in de richting van de intieme plek tussen haar benen, terwijl ze haar aanval op Lily's nek al met glinsteringen in haar ogen begon te plannen. Mijn meisje had het niet eens door, en bleef allerminst opgewonden tegen haar vriendin dansen. Ze zag er niets dan onschuldige speelsheid in.
"Lily!" riep ik luid. Ze richtte haar mooie felle ogen onmiddellijk op mij en maakte zich los uit Stella's bijna erotische omarming. Wankel hurkte ze voor me. Ik likte over mijn lippen en ontweek de rode beker die ze onopzettelijk liet vallen toen ze mijn schouders greep als steun.
"Kom hier, schatje." gromde ik, voor ik mijn armen onder haar schouderbladen en knieholtes krulde en mijn aangeschoten engel moeiteloos vastnam. Met een vlotte zwaai tilde ik haar van de tafel. Ze greep mijn haar en kuste me onmiddellijk verlangend, de kus niet verbrekend toen ik haar voorzichtig neerzette.
"Waar ben je mee bezig?" grinnikte ik. Ze giechelde en sloeg haar armen stevig rond mijn nek, voor ze me zwoel verder kuste.
"Hmmm." kreunde ik dronken, terwijl ik mijn handen rond haar ribben vouwde en haar struikelend achteruit duwde, tegen de tafel.
"Ik dacht dat ik de jongens van je zou moeten afslaan vanavond. Blijkt dat het eerder de meisjes zijn die je in hun bed proberen te krijgen." gromde ik tegen haar mond. Ze greep de kraag van mijn hemd, drukte zich zo dicht mogelijk tegen me aan en kuste me verlangend. Stella gilde uitgelaten en kwam naast Lily op de tafelrand zitten, al voorover buigend om god weet wat te doen - te delen in de kus?, maar ik trok me los en keek haar lichtjes buiten adem aan.
"Ga ontnuchteren." snauwde ik, "En blijf met je poten van Lily. Ze heeft een fucking relatie." Stella knipperde onschuldig met haar wimpers en sprong van de tafel.
"Kom mee! We gaan truth of dare spelen in de keuken!" spoorde ze ons aan, terwijl ze mijn elleboog greep. Lily drukte enkele tedere kusjes op mijn wang, maar bevrijdde zich toen uit mijn omhelzing en wilde haar vriendin al volgen.
"Ga je spelen?" vroeg ik, haar terugtrekkend en omdraaiend in mijn armen. Ze knikte en greep mijn middel, zodat ze me nog een kus kon geven.
"Besef je hoe ze truth of dare hier doen, baby?" waarschuwde ik haar boven het geluid van de muziek uit. Ze haalde haar schouders onwetend op - ze was duidelijk al vergeten hoe ze de vorige keer fucking Marcus had moeten kussen - en trok me mee. Tegen mijn zin wandelde ik met haar naar de keuken. Ik vertrouwde Stella voor geen fucking haar. Dan speelde ik liever een kinderachtig rondje mee, zodat ik Lil in de gaten kon houden.
Een hele bende stond in de keuken, allemaal met een glas of blikje bij zich, klaar om mee te doen. Ik zag Sophia en Liam, Louis, Aiden, Demi en Hannah, Stella, en een hele hoop anderen die ik nog nooit in mijn leven had gezien. Ik meende ooit met het roodharige meisje aan de overkant geslapen te hebben, maar ik wist het niet helemaal zeker.
Ik ging tegen het aanrecht staan en trok Lily voor me, mijn armen rond haar middel slaand om duidelijk aan te geven dat ze de mijne was en dat niemand het in hun hoofd moest halen haar bullshit opdrachten te laten doen. Ze leunde ontspannen achteruit tegen mijn borstkas en glimlachte liefjes toen ik een kus op haar krullen drukte.
"Iedereen klaar?" vroeg Sophia opgewonden. Met een algemene bevestiging van de kring kon het spel beginnen. De keuze voor 'truth' werd al snel verboden.
Ik sloot me af voor de belachelijke opdrachten rond me en stak een sigaret op, terwijl knuffelend met Lily, die evenmin veel aandacht besteedde aan het spel en in de plaats tipsy van de beker alcohol in haar hand dronk. Terwijl ik een mond vol rook langs haar gezicht uitblies, liet ik mijn ogen over haar slanke nek en de verleidelijke weg naar haar borsten glijden, versmacht door haar strak aangespannen jurk. Haar huid glansde verrukkelijk door de warmte en haar inspanning. Fuck, ze straalde. Rozige blosjes kleurden haar ronde wangen, en een gelukzalige glimlach danste rond haar verslavende lippen. Ik sloeg mijn arm steviger rond haar heen toen ik met een pijnlijk aanspannende broek keek naar de rijzende glooiing van haar borstkas, synchroon met haar diepe ademhaling.
"Kom je straks mee naar mijn kamer?" prevelde ik in haar oor. Ze zuchtte en kantelde haar hoofd wat achteruit, tegen mijn schouder.
"Mmhmm." reageerde ze bijna wanhopig. Ze draaide haar gezicht, zodat ik haar kon kussen. Voorzichtig legde ik mijn hand in haar nek, duim op haar wang, zodat ik haar niet brandde met de sigaret tussen mijn vingers, terwijl Hannah op handen en knieën op de grond ging zitten en haar favoriete standje demonstreerde.
"Ik hou van je." prevelde ik teder tegen Lily's zachte mond. Ik drukte herhaaldelijk tedere, natte kusjes op haar lippen; ontspannend kreunend aanvaardde ze mijn liefkozingen, met haar ene hand rond mijn pols, de andere omhoog achter zich rond mijn nek gekruld, verstrengeld in mijn bruine haar.
"Hey, stop! Let op!" snauwde Aiden opeens naar ons. Ik verbrak de kus met een gefrustreerde zucht en liet Lily's hals los, zodat ik mijn middelvinger kon opsteken. Haar hand gleed langzaam uit mijn krullen, voor ze zich weer blozend op de groep focuste.
Na enkele minuten was het Stella's buurt. Ik fronste aandachtig. De jongen die haar had aangeduid grijnsde veelbetekenend.
"Kus de persoon waarmee je nu het liefst seks zou hebben." zei hij. Stella gooide haar roodbruine krullen op haar rug en wiebelde met haar wenkbrauwen.
"Kus hen waar?" vroeg ze suggestief. De groep joelde.
"Kies maar!" gierde de opdrachtgever. Ik rolde met mijn ogen en vloekte binnensmonds toen ze zich omdraaide en schaamteloos naar ons toeliep. Lily draaide haar hoofd ontzet.
"Jij en Stella?" piepte ze, even fucking naïef en onschuldig als altijd.
"Nee, baby." snauwde ik, net toen het brutale meisje voor ons stopte.
"Fuck off, Stella. Je bent ladderzat." snauwde ik, maar ze greep Lily's kin en grijnsde.
"Ik mocht kiezen, toch?" vroeg ze.
"Ja!" riepen verschillende mensen. Woest keek ik naar de jongen die dit had veroorzaakt; natuurlijk had iedereen gezien hoe ze zich daarnet praktisch op Lily had gesmeten.
"Oké dan." zei ze met een nonchalante schouderophaal, voor ze al voor haar hurkte.
"Stella!" snakte mijn meisje verschrikt naar adem, nu ze het eindelijk begon te snappen. Stella begon al onder Lily's jurkje te reiken, maar ik trok haar ruw weg, op hetzelfde moment dat Lily voorover boog en Stella met gestrekte handen tegenhield.
"Wat doe je?" piepte Lil ontzet. Stella krabbelde terug recht en schaterlachte.
"Kus haar dan gewoon!" Lily sloeg haar hand voor haar mond en giechelde ongelovig.
"Wat? Nee!"
"In haar nek! Komaan, Rose, dat kan geen kwaad!" Ik klemde mijn tanden woest op elkaar en verstevigde mijn greep op Lily's lichaam toen mijn meisje toegevend lachte en haar vriendin geamuseerd aanstaarde. Ik kneep mijn ogen tot spleetjes toen Stella Lils haar achteruit duwde en haar mond rond haar hals vouwde. Ik fronste; ik had een direct zicht op het, ik durfde het amper toe te geven, opwindende beeld. Lily zuchtte zacht en tilde haar hand op, zodat ze achter zich naar me kon reiken.
"Mm." humde ze verbluft, terwijl ze haar vingers rond mijn biceps krulde. Joelend en gillend aanschouwde de groep Stella's erotische pogingen Lily te verleiden. Ik boorde mijn tanden in mijn onderlip en staarde met verwijdde pupillen naar Lily's onthutste gezichtsuitdrukking. Ze fronste toen ze Stella zacht onder haar oor voelde zuigen. Kort kamde ik door haar krullen. Ik kon er niet aan doen dat het me seksueel prikkelde, maar op hetzelfde moment haatte ik dat iemand anders Lily op deze intieme manier aanraakte. Na enkele seconden boog Lily met ongemakkelijke blosjes weg - ze voelde duidelijk niet dezelfde aantrekking tot Stella als Stella tot haar. Ik duwde het dronken meisje achteruit met mijn hand op haar schouder.
"Dat is genoeg." gromde ik jaloers. Lily lachte verlegen en leunde wat meer achteruit tegen me, alsof ze zich wilde verbergen in mijn omarming. Ze wist duidelijk niet wat ze moest doen met Stella's avances. Onder luid applaus wandelde Stella terug; toen ze haar plaats in de kring weer innam, knipoogde ze een laatste keer naar Lily. Mijn meisje keek me over haar schouder aan.
"Ik wist niet dat ze... deze bedoelingen had daarnet." zei ze met grote geschokte ogen. Ik streelde kort over haar wang en nam een laatste trek van mijn inmiddels vergeten peuk, voor ik hem uitduwde op het aanrecht. Natuurlijk had ze het niet geweten. Stella had haar verdomme praktisch mogen bespringen op tafel en ze had het nog niet gemerkt.
Nadat Demi even later met drie verschillende jongens moest kussen en het gretig deed, me daarbij ook na elke walgelijke keer aankijkend alsof het me ook maar iets zou doen, droeg ze me op mijn hemd uit te trekken. Ik haalde mijn schouders op en deed wat ze vroeg. Lily fronste onmiddellijk gefrustreerd toen de meisjes blozend begonnen te giechelen en hun ogen, sommigen subtieler dan anderen, over mijn naakte borstkas lieten glijden. Ik grijnsde in haar krullen en kneep kort met mijn vingers in haar heup. Ze snoof en duwde het kledingstuk snel weer in mijn handen nu ik mijn taak had volbracht. Ik trok het weer aan.
"Harry?" Ik keek op in Sophia's ongeduldige ogen toen ik mijn armen weer in mijn mouwen stak.
"Aiden." duidde ik mijn huisgenoot aan. Verwachtingsvol staarde hij me aan, maar ik haalde slechts mijn schouders op.
"Weet ik veel? Lik aan Liams okselhaar." Unaniem maakte de kring walgende geluiden; Aiden verbleekte. Gierend trok Liam zijn T-shirt over zijn hoofd en hief zijn arm op, terwijl Sophia haar gezicht in haar handen liet vallen en Lily haar hoofd draaide, zodat ze me verafschuwd kon aanstaren.
"Wees blij dat het zijn okselhaar is." snauwde ik slechts. Nadat Aiden zijn smerige daad met veel afkeer had verricht en zijn mond overdreven had gespoeld met alcohol, koos hij Lily uit. Ik vernauwde mijn ogen.
"Kus mij."
"Aiden." gromde ik waarschuwend. Onmiddellijk rolde hij met zijn ogen, terwijl Lily een giechel liet horen en haar hand vervlocht met die van mij op haar buik.
"Whatever." zei hij verveeld, voor hij grijnzend de emmer met ijsblokjes naar haar uitstak.
"Geef één door aan... Wel, Harry. Iemand anders slaat hij toch in elkaar." Even bleef Lily hem verstomd aanstaren, maar toen nam ze één uit de emmer en draaide zich naar me om.
"Hier." Ze duwde het in mijn hand. Ik grinnikte mee met de rest van de kring; shit, ze was onschuldig.
"Rose!" kreunde Aiden ongelovig.
"Wat?" vroeg mijn meisje met grote ogen. Geamuseerd richtte ik haar gezicht op dat van mij met mijn hand rond haar kin.
"Geef het door met je mond, baby." legde ik glimlachend uit. Haar perfecte lippen vormden een begrijpende 'o'. Ze bloosde beschaamd.
"Bijkomende regel: hou pas op met kussen wanneer hij volledig gesmolten is!" riep Aiden nog. Verbluft staarde Lily naar het blokje tussen mijn inmiddels bijna bevroren vingers. Ik streelde met mijn duim over haar onderlip, zodat ze haar mond gehoorzaam voor me opende en ik het ijs op haar zachte tong kon leggen. Ze zoog er kort op, maar toen legde ze haar handen rond mijn nek en kuste me aarzelend. Ik greep in haar krullen, met mijn andere arm trok ik haar tegen mijn naakte borstkas. Ze opende haar mond en duwde het ijsblokje met haar tong in die van mij. Het sensuele contrast tussen haar warme mond en het bevroren water zond een opgewonden rilling door mijn brandende lichaam. Ik likte er kort aan, en liet het dansen tussen onze lippen. Ik kon mijn handen niet tegenhouden terwijl ze langzaam over haar heen gleden: over haar smalle rug, de zachte huid onder haar nek - ze rilde kort toen ze mijn ijskoude vingertoppen voelde, haar slanke bovenarmen, onder haar jurkje langs de buitenkant van haar slanke bovenbeen, haar perfecte achterste. Onze vurige kus liet enkelen opgewonden en aanmoedigend juichen. Telkens ze het blokje draaide met haar tong, proefde ik haar zoete smaak. Gulzig zoog ik het telkens opnieuw van het ijs. Ik trok me kort achteruit toen ik het volledig in mijn mond nam.
"Harry." lachte ze blozend, terwijl ik met mijn neus langs de hare streelde. Langzaam kuste ik haar opnieuw, voor ik haar middel greep en ons omdraaide, zodat ik haar tussen mijn lichaam en het aanrecht kon klemmen. Ze maakte een verbluft geluidje toen ik haar met mijn handen rond haar ribben optilde en op het blad plaatste, zodat ze even groot leek te zijn als ik.
"Fuck, Harry gaat ervoor!" gierde Liam luid. Aiden joelde, terwijl enkele geamuseerd lachten en ongetwijfeld toekeken hoe ik haar benen openduwde en ertussen ging staan. Balancerend op het randje legde Lil haar handen op mijn borstkas, en aanvaardde het al bijna volledig gesmolten blokje gewillig. Ik voelde haar haar neus optrekken toen ik mijn handen onder haar rokje liet glijden. Ze krulde haar smalle armen rond mijn nek. Ik zoog kort op het blokje, voor ik aan de overblijfselen likte en het waterige restje in haar mond duwde. Ze kreunde zachtjes, slechts hoorbaar voor mij, toen ze me smaakte op haar tong. Fuck, met iedereen anders zou ik dit smerig gevonden hebben: likkend en slobberig zuigend aan het onhandig grote blokje gaf je meer aan elkaar door dan slechts het ijs. Met Lily genoot ik er echter van; ik wilde alles van haar kunnen proeven en ervaren. Fuck, ik wilde haar volledig tot mij nemen; haar hele lichaam, elke millimeter van haar, vanbinnen en -buiten; en haar hele hart en ziel.
Ze opende haar ogen traag toen ik na de sensuele afronding van onze kus achteruit boog. Verlegen giechelend aaide ze over mijn wang. Ik veegde glimlachend langs haar mond, maar fronste toen ik haar over mijn schouder zag kijken en verstrakken. Ze liet zich op de grond glijden terwijl ik haar blik volgde.
Shit.
Emily had zich tijdens onze verhitte kus duidelijk bij de kring gevoegd. What the fuck deed ze hier, en hoe was ze in godsnaam binnen geraakt? Ik wist dat ook nu honderden mensen buiten stonden en tevergeefs in de loft probeerden te komen, vechtend om toegang tot één van de zovele beruchte loftfeestjes. Hoe was ze hier in godsnaam binnen geraakt zonder uitnodiging of escorte die haar door de massa had kunnen loodsen? Louis was het niet, want hij stond niet eens meer in de kring. Misschien had hij onze kus niet kunnen verdragen, dacht ik schamper. Het maakte hoe dan ook niet uit; Emily was sluw genoeg om zich overal naar binnen te wurmen. Manipulatieve hoer.
"Rose? Wie nu?" vroeg Liam. Ze schudde haar hoofd.
"Ik heb geen zin meer om te spelen." zei ze kwaad met haar heldere stem, voor ze haar halfvolle beker van het aanrecht nam en weg wandelde. Vermoeid wreef ik over mijn gezicht, verslagen achteruit leunend tegen de keukenkast.
Shit, natuurlijk. Iedereen die we niet wilden zien, was hier om onze avond te verneuken. Fucking perfect.
Ze liep kwaad langs Emily en negeerde haar aartsrivaal, ook al was ze duidelijk de reden van haar plotse vertrek, maar draaide zich vliegensvlug om naar het serpent toen ze ruw werd tegengehouden met haar hand rond haar pols. Haar beker viel met een klets neer op de grond. Ze rukte zich los. Ik schoot ontzet rechtop.
"Raak me niet aan!" riep ze furieus - mijn woeste engel, met vlammende ogen en vuurrode wangen, en fucked up prachtig, alsof een hevig vuur in haar binnenste brandde.
"Wow, waarom zo kwaad?" daagde Emily haar uit, terwijl ze een stap vooruit zette in haar sletterige outfit en mijn meisje dreigend intimideerde. Sophia en Aiden snelden naar de twee toe, ongetwijfeld aanvoelend dat dit niet juist zou aflopen; ik volgde.
"Lily, niet doen." mompelde ik in haar oor, toen ik naast haar halt hield en haar bovenarm vastnam. Ze bleef staan waar ze stond.
"Hey, Harry." zei Emily flirterig.
"Praat niet tegen hem!" riep Lily. Ik voelde haar kleine lichaam opspannen in mijn greep op haar.
"Hmm, nog steeds even jaloers? Zielig. Waarom, Rose? Vertrouw je hem niet? Ben je bang dat hij zich weer niet zal kunnen inhouden een ander te neuken als je hem niet genoeg controleert?" Snel trok ik Lily achteruit, puur preventief. Zelfs ik had zin haar arrogante grijns van haar veel te fel opgemaakte gezicht te meppen.
"Fuck off." gromde ik woest.
"Je bent gestoord!" gilde Lily woedend.
"Heeft je Harry niet tegengehouden me drie keer te nemen!" Nog voor ik had kunnen registreren wat er gebeurde, had Lily zich losgetrokken uit mijn te zwakke greep en was ze Emily in de haren gevlogen. Letterlijk.
Een fractie van een seconde keek ik ontzet naar het schouwspel voor me, me verwonderend over haar doelgerichtheid en lef. Fuck, dat was mijn meisje. Aan het vechten voor mij. En duidelijk nog aan het winnen ook. Emily flapperde haar armen belachelijk op en neer, fake paniekerig krijsend, terwijl Lily een handvol glanzende extensions greep en met een gefrustreerd gilletje in de aanval ging. Stiekem geamuseerd en ongewild lichtjes trots had ik heel even de neiging haar te laten doen, maar toen bedacht ik me dat ik het Emily niet gunde haar pijn te kunnen doen, en vloog haast onmiddellijk vooruit.
"Lily!" snauwde ik ontzet, voor ik mijn arm rond haar middel sloeg en haar vechtende lichaam moeiteloos optilde en achteruit trok, weg van haar rivale, die tierend om zich heen sloeg en schopte, zonder veel effect, en evenzeer weggesleurd werd door Liam.
"Laat me los!" protesteerde Lily.
"Stop! Ze is het niet waard!" waarschuwde ik haar op luide toon, over het geluid van haar gegil heen. Ik droeg haar snel enkele meters verder, weg van de joelende, entertainde menigte, en zette haar naast de pooltafel op haar voeten neer. Ik draaide haar onrustige lichaam onmiddellijk om in mijn greep en nam haar bovenarmen snel vast. Ze ademde onrustig in en uit; haar kleine borsten welden golvend op. Ik verplichtte mezelf er niet naar te kijken en staarde haar in de plaats koeltjes in de ogen.
"Ben je fucking gek geworden? Dit is nu al de derde fucking keer dat je met een meisje probeert te vechten, twee keer ervan met Emily!" raasde ik. Ze fronste woedend.
"Heb je gehoord wat ze zei over je?" riep ze. Ik klemde mijn tanden op elkaar.
"Als ik met een andere man had geslapen, en hij zei die dingen tegen je, wat zou jij dan doen?" vervolgde ze kwaad, op luide toon. Haar mooie stem sloeg over.
"Dat is anders!" blafte ik.
"Niet waar!" protesteerde ze naar waarheid. Ik kneep mijn ogen tot spleetjes, maar zuchtte toen verslagen en stak hoofdschuddend een krul achter haar oor. Ze greep mijn pols en pruilde. Nu het even stil was, hoorden we Emily even verder duidelijk krijsend schelden; ze was aan het razen tegen god weet wie. Niemand gaf een fuck om haar. Lily verstijfde alweer. Snel greep ik de halflege fles wodka op de pooltafel, schroefde het open en goot een teug in een lege rode beker ernaast.
"Hier." mompelde ik, voor ik het in haar kleine hand drukte.
Met mijn arm rond haar middel leidde ik haar weg van de heks even verder, in de richting van de dansvloer. Ze dronk haar beker in één slok uit en gooide het vervolgens met een kwaad, en ongewild schattig, geluidje op de grond.
"Lily. Kalmeer, baby." prevelde ik geamuseerd in haar oor, terwijl ik mijn beide armen rond haar heen sloeg en haar met mijn borstkas tegen haar rug vooruit leidde. Bijna de volledige kring volgde ons tot mijn genoegen naar de danszaal, Emily ongeïnteresseerd achterlatend.
"Ik wil niet kalmeren! Ik wil haar hier weg! Ze moet uit je buurt blijven!" riep ze. Ik draaide haar om, achteraan de ruimte, en greep haar handen in de mijne. Stiekem genoot ik ervan dat ze zo aanvallend was; ik hield van haar felle kantje.
"Stop, ik wil niet dansen!" protesteerde ze, als het verwende nest dat ze was.
"Alcohol dan?" grijnsde Niall, die naast ons opdook. Een dronken meisje hing rond zijn nek. Het was duidelijk waar hij de voorbije tijd was geweest. En duidelijk had hij Lily's kinderachtige antwoord net gehoord. Geamuseerd keek ik naar het koppige prinsesje voor me; ze was het zo gewend haar zin te krijgen. Hoe eenzaam en donker haar jeugd ook mocht geweest zijn, je merkte aan alle luxe en verhevenheid die constant rond haar hingen dat ze het altijd gewend was geweest op haar wenken bediend te worden. Fuck, niet bij mij.
"Wat is er aan de hand?" vroeg hij nieuwsgierig. Ik snokte de fles sterkedrank uit zijn handen en duwde het in die van Lily.
"Pubers. Whatever." daagde ik haar nog wat verder uit door te antwoorden op zijn vraag. Ik wist dat ongevoelige opmerkingen over ons leeftijdsverschil mijn jonge bloem onzeker konden maken. Ik begreep het niet. Ik had er geen last van dat ze bijna zeven jaar jonger was, integendeel. Het had tot mijn verbazing altijd iets opwindends gehad in mijn ogen, een jong tienermeisje de mijne mogen maken, ook op intiem vlak.
"Harry, ik zweer..." begon ze al met overslaande stem - ze stond te trillen op haar slanke benen, maar ik krulde mijn arm verloren grinnikend rond haar middel en drukte mijn mond hard op die van haar. Ik had plots de onbedwingbare drang haar te kussen. Fuck, ik hield van haar, hier en nu, met al haar onhandelbaarheid en jonge verontwaardiging.
"Fuck, niet opnieuw." protesteerde Niall snel, voor hij zich met zijn scharrel uit de voeten maakte. Smakkend verbrak ik onze kus na enkele seconden. Ze zuchtte diep en liet haar voorhoofd tegen het mijne rusten.
"Ik weet niet waarom net zij me zo kwaad maakt. Je hebt zoveel meisjes gehad. Ik bedoel, ze is lang niet de enige die ik vanavond heb gezien en van wie ik weet nog met je geweest te zijn, maar ugh... Emily maakt me zo woedend, ik kan het niet beschrijven." zeurde ze. Ik keek in haar prachtige ogen en streelde kort over haar wang.
"Omdat ze een valse teef is, daarom. Je laat je te veel opjutten door haar, schatje. Je weet dat ik haar niet wil. Ze doet me geen fuck, oké? En ik heb haar nooit voor mijn plezier geneukt. Enkel om me over jou heen te kunnen zetten." Ze trok haar neus vertederend op.
"Dat helpt niet." zeurde ze. Ik glimlachte en kneep in haar wang.
"Harry, stop!" Klagerig protesterend duwde ze mijn hand weg. Ik verstrengelde onze vingers en grijnsde scheef. Langzaam stapte ik achteruit naar de zetel, en liet me langzaam neerzakken op de armleuning. Ik trok haar tussen mijn benen en beet kort op mijn onderlip.
"Waarom drink je niet iets, baby?" Ik knikte met opgetrokken wenkbrauw naar de fles in haar handen. Ze aarzelde even, zette het uiteindelijk toch aan haar lippen en proefde voorzichtig. Onmiddellijk grimaste ze. Ik nam het van haar over en deed hetzelfde. Mij koste het minder moeite het door te slikken. De alcohol leek haar wat te kalmeren. Na enkele slokjes liet ze me de fles op de grond zetten en haar met mijn hand op haar onderrug naar me toe trekken. Ze boog voorover en kuste me gewillig toen ik mijn lippen tuitte. Eerst onschuldig en teder, daarna zwoeler en suggestiever. Ik greep haar zachte haar en trok haar op mijn linkerbeen. Ongemakkelijk wiebelde ze heen en weer, maar ze bleef toch zitten en bewoog haar mond langzaam en sensueel tegen de mijne. Na enkele seconden draaide ik mijn hoofd en kuste haar wang. Ik fronste jaloers toen ik een vage afdruk van Stella's rode lippenstift in haar nek zag. Ik veegde het weg met mijn duim en kuste de plek eronder erna gretig. Ze kantelde haar hoofd achteruit en streelde door mijn bruine krullen.
"Oh." kreunde ze wanhopig, toen ik mijn hand liet zakken en op haar borst liet rusten, mijn duim tussen de verleidelijke welvingen, in het strakke korset van haar jurkje. Ik groeide in mijn broek. Plots ging ik rechtstaan en kuste haar opnieuw. Onhandig leidde ik haar achteruit, tussen de dansende, bezwete massa door. Aan ons lage salontafeltje hield ik halt. Ik verbrak de kus en drukte mijn voorhoofd tegen het hare.
"Dans voor me, Lily." gromde ik nog, er met mijn open mond tegen de hare hijgend aan toevoegend: "Alleen voor mij. Kijk niemand anders aan." Ik trok me los en keek haar aan in haar ontzette ogen. Verlegen knikte ze; met wat alcohol in haar systeem kon ik haar alles laten doen. Moeiteloos tilde ik haar op het tafeltje, met grote verlekkerde ogen naar haar opkijkend, voor ik na nog een plagerige streling over haar buik achteruit stapte en me neer liet zakken in de lege sofa achter me. Fuck, ik wilde haar haar kleine lichaam zien bewegen voor me. De drank, adrenaline van haar gevecht met Emily, en lust door onze erotische kus raasden door haar heen en maakten haar dapper. Met een speelse giechel deed ze wat ik van haar verwachtte en begon langzaam te dansen, met haar ogen in de mijne geboord. Ik boorde mijn vingers in de sofa terwijl ik naar haar staarde.
Shit.
Ze bewoog soepel heen en weer, heel zedig allemaal - ik had niets anders verwacht van Lily, maar het was duizend keer sexyer dan hoe al die andere meisjes zo seksueel mogelijk met hun heupen probeerden te draaien nu ze mij opmerkten. Hoe zij, onbewust van haar effect op mensen, over haar lippen likte, hoe ze haar handen onschuldig over haar lichaam liet glijden, niet in de minste mate suggestief, maar toch zo veelbelovend, hoe ze in een waas van blonde krullen en witte chiffon rond draaide en haar hoofd lachend achteruit kantelde, ons oogcontact verbrekend. Ik beet hard in mijn lip en klauwde in de kussens naast me.
Ik hield het enkele minuten vol, maar toen schoot ik vooruit en keek haar met intense ogen aan. Ik voelde me higher dan de joints me deze avond ooit hadden gemaakt. De kamer leek warmer, de lichten feller, de muziek luider en zij, hoe onmogelijk het ook was, nog prachtiger dan voorheen. Ze was mijn fucking drug. Mijn enige gezonde drug.
"Ik wil je. Nu." vormde ik geruisloos met mijn lippen. Ze hield abrupt op met dansen en liet haar handen langzaam zakken. Ik ging rechtstaan en beende tussen de dansende mensen door naar waar ze een dikke meter verder op me stond te wachten. Ik trok haar ruw van het tafeltje - ze viel haast in mijn armen - en leidde haar onmiddellijk gehaast naar mijn kamer. Terwijl ik in mijn broekzak naar mijn sleutel viste, zag ik even verder Emily moederziel alleen in een hoekje staan, met een pruillip en haar armen gekruist. Haar plannetje om Lily's avond te verpesten was mislukt. Ik trok mijn wenkbrauw uitdagend naar haar op toen ik oogcontact maakte, vastbesloten haar te kwetsen na wat ze met mijn meisje had gedaan, en grijnsde meedogenloos toen ik zag dat ze het wist. Dat ze wist dat ik Lily, niet haar, meenam naar mijn kamer om haar te kunnen nemen. Ze wist het, net zoals de groepen jaloerse mannen rond ons, die ondanks hun angst voor mij hun ogen niet van haar af konden houden, alsof ze een fucking sirene was, onweerstaanbaar en destructief. Alsof ze mannen verleidde en vernietigde, als een demonische godin. Niets was minder waar, maar het bloedmooie zeventienjarige meisje was er ondanks alles toch in geslaagd me volledig voor haar te doen vallen. Lily merkte er allemaal niets van; ze was enkel gefocust op mij.
Er was niets op de hele fucking wereld dat ooit zo goed had gevoeld als die realisatie.
Ik sloot ons snel af van de buitenwereld toen ik haar meetrok in mijn kamer en de deur achter ons sloot. Onmiddellijk greep ik haar gezicht tussen mijn handen en kuste haar verlangend. God, eindelijk kon ik haar volledig hebben. Ze reikte naar mijn jeans en opende mijn riem en broekknop onhandig, terwijl ze zich mee liet voeren naar mijn bed. Onderweg probeerde ze haar schoenen uit te trekken, maar ze faalde en wankelde vervaarlijk in mijn armen. Ik struikelde en viel achterover op mijn bed, zodat ik genoodzaakt was onze kus even te verbreken. Ik schopte mijn schoenen uit en duwde me rechtop met mijn ellebogen. Giechelend trok ze mijn broek voor me naar beneden, tot ik in enkel mijn hemd en onderbroek voor haar lag. Ik grijnsde dommig en nog steeds half dronken naar haar. Fucking hell, ze was het mooiste meisje ter wereld. Shit, in het hele fucking heelal. Ze klom op me en boog over me heen, zodat ze haar mond opnieuw op de mijne kon drukken. Duizelig richtte ik me op, en nam haar heupen onder haar jurkje in mijn handen. Haast wanhopig graaiden we naar elkaars lichaam, terwijl we elkaar vurig kusten. Shit, ik hield van haar. Ze reikte opnieuw naar haar schoen, maar slaagde er weer niet in het riempje te openen en maakte een gefrustreerd geluidje tegen mijn lippen. Ik draaide ons half om en boog over haar heen, deels op mijn zij en deels boven haar uittorenend. Ze greep mijn hemd in haar hand en kuste me verlangend, haar slanke been rond mijn heup.
We waren niets meer dan een rommelige verstrengeling van armen en benen en vingers in krullen, en lippen zo versmolten dat het leek alsof we in elkaar zouden opgaan. Toen ik me hijgend achteruit boog, schoof ik wat achteruit. Ze duwde zich rechtop met haar ellebogen.
"Kom hier, prinses." grijnsde ik. Ik opende de fijne bandjes van haar ongetwijfeld dure schoenen en trok ze voor haar uit. Onmiddellijk wiebelde ze speels met haar kleine, slanke tenen. Aan haar enkels trok ik haar dichter, zodat ze vertederend schaterlachend neerviel op mijn matras. Ik boog over haar heen en kuste haar opnieuw, terwijl ik haar jurk tot rond haar middel duwde. Ze spreidde haar blote benen onder me en liet ze volledig openvallen toen ik mijn heupen plagerig tegen de hare rolde.
"Hmmm." Haar hoofd viel opzij; met gesloten ogen beet ze in de rug van haar hand. Ik kuste haar nek en stootte opnieuw tussen haar dijen.
"Fuck, baby." Ik had mijn handen stevig in het matras naast haar hoofd geplant. Ze fluisterde mijn naam. Mijn natte mond gleed hongerig naar beneden, over haar sleutelbeenderen, tot aan de aanzet van haar borsten. Verleidelijk likkend en bijtend markeerde ik haar romige huid, haar bloemengeur terwijl opsnuivend. Ze kamde zachtjes en genietend kreunend door mijn haar en trok haar benen op. Ondeugend als ze was, tikte ze met haar hielen tegen mijn dijen terwijl ik mijn tanden in haar decolleté zette. Snel plaatste ze haar voeten echter weer op de matras als steun, toen ik mijn arm onder haar rug schoof en met haar naar het hoofdeinde van mijn bed kroop. Moeiteloos droeg ik haar gewicht bijna volledig - ze zette haar hand kort achter zich, en legde haar neer tussen mijn kussens. Ik kuste haar opnieuw vol op de mond. Zo lag ik minutenlang met haar, met het meisje dat in de ogen van Amerika van fucking adel was. Blauw bloed, zij en haar hele fucked up familie. Ik had Sands Points belangrijkste pion schaamteloos geschaakt, weg uit haar luxueuze, destructieve milieu dat haar enkel wilde inzetten in de strijd naar meer macht en geld. Mijn onschuldig engel, gebruikt en tentoongesteld en praktisch uitgehuwelijkt om haar misselijkmakend elitaire stamboom te voeden? Over mijn fucking lijk. Het kon me niet schelen dat ze, verdoemd als ze was, geacht werd zich weg te schenken aan de hoogste bieder. Ik had niet geboden; ik had haar gewonnen.
Ik liet haar eerst komen met mijn vingers, dan met mijn tong. Ze wriemelde verleidelijk kreunend onder me, grijpend naar mijn krullen tussen haar goddelijke benen, terwijl ik haar met mijn gulzige mond liet zweven uit pure euforie. Ik kon me er niet van weerhouden wat te ruw met haar te zijn; ze was een fucking delicatesse, en ik een ultieme zondaar, proevend van 's werelds meest verboden doch verrukkelijkste fruit. Na afloop verstrengelde ze haar lichaam ontspannen hummend met het mijne. Zwoel kuste ik haar roze mond weer, terwijl ik plagerig met mijn kruis heen en weer schuurde over waar ze momenteel haast pijnlijk gevoelig was.
"Mmm, oh." kreunde ze amper hoorbaar tegen mijn mondhoek. Ze trok haar neus op en fronste gekweld genietend, rebels en ongehoorzaam aan me schenkend wat zo fucking kostbaar was, en allesbehalve voor mij bestemd. Fuck, ook al wist ik dat het niet kon, ik zou willen dat Marcus wist wat ik nu met zijn beloofde toekomstige aan het doen was. Ik eiste op wat van hem hoorde te zijn.
Ik hield van haar met heel mijn hart, en nog meer omdat ze tegen haar meest fundamentele verbod in ging: zich gevend aan het laagste van het laagste in de ogen van haar wereld. Hoe kwaad ik ook was op mezelf dat ik het haar liet doen, ik kon mijn gevoel van trots niet onderdrukken. Ze koos voor zichzelf. Voor liefde.
"Fuck." siste ik, terwijl ik, pijnlijk hard en stijf, tegen haar bleef schuren, in soepele, sensuele en martelend trage golven. Ze klauwde in mijn bicepsen.
"Mag ik je nemen, schatje?" Ze opende haar lippen en knipperde genietend met haar wimpers. Amper merkbaar knikte ze.
"Praat tegen me, Lil. Mag ik je nemen?"
"Ja." smeekte ze in een wanhopig geluid tussen een kreun en een zuchtje in. Het was fucked up sexy. Met tegenzin boog ik achteruit en greep haar bovenarm. Ze kauwde met gesloten ogen op haar onderlip terwijl ze zich gehoorzaam op haar buik draaide met haar armen onder haar hoofd. Schrijlings op haar richtte ik me op. Met ongeduldige, trillende vingers trok ik aan de linten die haar jurk op haar rug samen hielden.
"Fucking hell." gromde ik gefrustreerd, toen ik er niet in slaagde haar te bevrijden. Ze duwde zich op met haar ellebogen en keek me aan over haar schouder.
"Stella heeft me geholpen." zuchtte ze. Ik fronste en gaf nog een harde snok aan één van de linten. Ze snakte naar adem en greep reflexmatig naar haar longen.
"Oh, Harry! Wil je me verstikken?" zeurde ze.
"Wat denk je? Dat ik Stella ga halen om je te helpen uitkleden? Nee, bedankt. Ze blijft met haar fucking poten van je af." Ze reikte al achter zich om me te helpen, maar ik tikte op haar vingers en ging ruw verder het bovenstuk van haar jurk te openen. Fuck, dit was martelend. Ik wilde gewoon haar perfecte lichaam kunnen zien en aanraken. Was dit mijn straf, omdat ik seksueel verlangde naar een minderjarige tiener? Ze duwde zich nog wat meer op en speelde met ongeduldige vingers met mijn kussen, terwijl ze ongemakkelijk met haar smalle heupen wiebelde onder mijn zware lichaam, dat haar neergedrukt hield op mijn matras.
"Fuck, eindelijk." snauwde ik, toen ik de jurk na een dikke minuut dan toch los kreeg. Ze draaide zich om onder me toen ik haar middel in mijn handen nam en me wat meer oprichtte. Ze strekte haar armen terwijl ik het duivelse kledingstuk over haar hoofd trok. Ik gooide het onoplettend naast ons en stootte onmiddellijk een diepe, hese, verlangende grom uit toen ze neer ging liggen en met onschuldige ogen naar me opkeek. Volledig naakt; verleidelijk en jong en verboden lag ze onder me, zo ongelooflijk fucked up mooi.
"Baby..." ademde ik in en uit, terwijl ik mijn hand over haar borst tot op haar onderbuik liet glijden. Ze greep mijn pols en sloot haar ogen toen ik zacht over de overgevoelige huid tussen haar heupen streelde. Ik liet haar los en trok mijn hemd uit, voor ik van haar afging en naast haar ging liggen. Ze draaide zich op haar zij en keek afwachtend toe hoe ik mijn onderbroek ruw uit schopte, met haar kleine vingers strelend over de getatoeëerde vlinder op mijn buik.
"Kom hier. Zit op me." beval ik haar, terwijl ik naar mijn nachtkastje reikte. Ik trok de lade ruw open en rommelde er blindelings in. Lily schrok met een ontzette zucht toen ik een verpakking van het voorbehoedsmiddel tussen mijn vingers nam en in al mijn hardhandigheid de hele schuif naar beneden liet tuimelen. Kletterend vielen condooms, sigaretten, tabak en oude aanstekers op de grond. Shit, als die fucking la mijn ongezonde levensstijl niet illustreerde, dan wist ik niet wat wel...
Ze bloosde terwijl ze schrijlings op me kwam zitten en me het opengescheurde plastiek in haar handen liet drukken. Opgewonden zuchtend liet ik mijn ogen over haar naakte perfecte lichaam glijden. Het weinige licht buiten hulde haar in een mysterieus, sensueel licht. De ene helft van haar figuur was in schaduw gehuld, onttrokken aan mijn begerige ogen. Alles aan haar was zo klein en fragiel, alsof ze een tere pop was die enkel gemaakt was om naar te kijken. Precies zoals hun ouders hun zeventienjarige dochter wilden. Ze haalde het condoom met rode wangen uit. Onhandig slaagde ze erin het bij me om te doen. Ze beet hard op haar onderlip en liet me haar wat dichterbij trekken.
"Net zoals de vorige keer, baby. Je weet nog hoe het moet, hmm?" vroeg ik geduldig. Ik streelde kort over haar wang en knikte aansporend toen ze haar ogen twijfelend op mij richtte. Ze glimlachte nerveus, duidelijk bang dat ze iets mis zou doen, en zette haar handen op mijn borstkas, terwijl ik mezelf vastnam en haar aan haar slanke heup aanspoorde op me te gaan zitten. Ze boorde haar nagels heel lichtjes in mijn huid toen ze me in zich voelde glippen. Met haar onderlip tussen haar tanden pauzeerde ze even.
"Ontspan, prinses." fluisterde ik hees. Ze deed wat ik vroeg en liet me met rode ronde wangen door de inspanning wat dieper in haar warmte te zinken. Ik greep haar middel in mijn handen en grimaste genietend. Met een ongemakkelijk piepje kraste ze over mijn huid.
"Shit. Ah, fuck." gromde ik.
Strak als ze was, leek haar kleine lichaam bijna de neiging te hebben me toegang te weigeren, maar ze haalde enkele keren diep adem en zakte nog wat meer op me.
"Oh, ja..." siste ik. Ze liet me enkele centimeter uit haar glijden, toen weer, telkens wat dieper, terug in haar zalige, paradijselijke lichaam. Toen ik volledig in haar zat, keek ze me met waterige ogen aan.
"Fuck, dat is het." kreunde ik. Ze snakte naar adem en spande ongecontroleerd op rond me, voor ze haar heupen heel voorzichtig tegen de mijne begon te rollen, zich met elke soepele beweging wat oprichtend en weer op me neerzittend.
"Hoe voelt het, baby?" prevelde ik, terwijl ik mijn benen wat meer spreidde en haar slanke dijen in mijn grote handen nam.
"Zo... Ik... Ik weet niet... Je zit zo diep." stootte ze moeizaam uit; haar mooie stem klonk klagerig en zwakjes. Ik nam mijn onderlip tussen mijn tanden en knikte; fuck, ik voelde me ongelooflijk. Intens genot lichtte mijn lichaam op, van mijn kruin tot aan de tippen van mijn tenen. Dit was de fucking hemel.
Ze legde haar handen op mijn buik en begon aan een wat vlugger tempo op en neer op me te bewegen toen ze het gevoel verbonden met me te zijn gewend was. Het zag er zo fout uit, haar pure lichaam iets zo zondigs te zien doen. Fronsend kantelde ze haar hoofd achteruit; haar perfecte mond viel open.
"Oh, god." kreunde ze zachtjes. Daar was het weer... Steeds sneller slaagde ik er tegenwoordig in haar ongemak te veranderen in alles overnemend genot. Eindelijk begon haar kleine lichaam volledig te wennen aan me.
"Mmmm." humde ik goedkeurend, terwijl ik mijn ogen over haar betoverende alles liet dwalen. Zo fucking sexy... Hoe ze haast gracieus met haar heupen rolde - met een sensuele beweging van haar soepele, jonge lichaam... Fuck. Ze voelde perfect; puur en strak spande ze rond me. Ik rilde genietend.
Ze vertraagde het tempo weer en legde haar ene kleine hand opnieuw op mijn buik, de tweede verstrengelde ze met die van mij rond mijn heup. Mijn vrije hand gleed omhoog en greep haar borst vast - ik kon hem moeiteloos omvatten in mijn grote palm. Lichtjes blozend cirkelde ze haar heupen. Met een zachte, verleidelijke kreun greep ze mijn pols toen ik mijn vingers rond haar rib vouwde en met mijn duim over haar stijve tepel gleed.
"Fuck, je doet het zo goed, schatje." gromde ik verwonderd. Hoewel soms onwennig en duidelijk verlegen, nam me ze verrassend goed voor de eerste keer in deze positie. Plots richtte ze zich op, tot ik bijna uit haar glipte, voor ze weer neer ging zitten. Ik kreunde luid. Ze deed het opnieuw. Ondanks haar onervarenheid leek ze instinctief aan te voelen hoe ze ons allebei zo goed mogelijk kon laten voelen.
Na haar een tijdje de leiding te laten nemen hebben, duwde ik me rechtop en legde mijn hand in haar nek. Mijn andere arm sloeg ik stevig rond haar fijne taille. Ik kuste haar verlangend en sensueel, terwijl ze mijn schouders greep.
"Mmm." kreunde ze zachtjes en op wanhopig genietend toontje. Ze liet haar handen tot op mijn bezwete rug glijden en drukte zich dichter tegen me aan; haar kleine lichaam paste zo goed in mijn armen.
De erotische klank van onze versmolten lichamen zette me in vuur en vlam; haar zachte dijen raakten mijn bovenbenen met elke neerwaartse beweging van haar heupen.
"Oh, ik... Harry. Oh." kreunde ze tegen mijn mond, toen ik mijn lippen hijgend tegen de hare gedrukt hield. Ze stootte een radeloos piepje uit op het moment dat ik mijn hand achter me zette en omhoog in haar begon te stoten. Ik beefde en sidderde, uit liefde voor de engel op mijn schoot en verlangen naar haar verslavende lichaam, en ik zweefde, ik verloor elk besef van de werkelijkheid, ik had lief en ik brandde en ik leefde en kwam eindelijk thuis terwijl ik haar vasthield en haar me liet tonen wat fucking perfectie was.
Zij.
Ze kraste in mijn borstkas en liet haar hoofd in mijn nek vallen; ze kreeg het moeilijk met het tempo en de diepte waarmee ze me in zich voelde. Ik sloeg mijn armen steviger rond haar heen en draaide ons in een soepele beweging om. Ze snakte naar adem.
"Hmm, laat mij, Lil." mompelde ik tegen haar mond, terwijl ik haar neerlegde op mijn witte, groezelige lakens. Ze trok haar benen op en sloeg ze rond mijn middel, zodat ik haar dieper kon nemen.
"Uh, uh..." kreunde ze met haar heldere, hoge stem. Ze fronste en trok haar neus op toen ze me hevig in zich voelde bewegen, maar ondanks haar ongemak leek ze toch intens te genieten.
"Shit, ik hou van je. Fuck. Ik hou zoveel van je. Zo fucking veel. Je bent mijn fucking alles." bekende ik haperend in haar oor, voor mijn gezicht vertrok uit pure euforie en ik er schor aan toevoegde: "Ah, shit. Damn it. Ik zie je zo fucking graag." Ze piepte mijn naam en greep naar alles van mijn lichaam in haar bereik: mijn schouders, mijn armen, mijn rug, mijn nek.
Zweetdruppeltjes rolden via mijn nek en rug naar beneden, vielen neer op haar verleidelijke, kleine lichaam. Ik legde mijn hand op haar wang, vingers in haar zachte haar, terwijl ik mijn mond hongerig over die van haar vouwde, waaruit vertederend zachte genotsgeluidjes ontsnapten.
"Harry." kreunde ze gesmoord, terwijl ze in mijn haar greep, alsof ze wanhopig houvast zocht. Haar benen gleden van me af. Langzaam spreidde ze hen, haar knieën opgetrokken.
"Lily, fuck. Ik..." hijgde ik in haar mond, terwijl een ondraaglijke hitte, een passionele broeierige gloed rond ons hing, en ons omvatte als een deken. Een veilige bel, waarin enkel wij twee bestonden. Fronsend kuste ik haar, terwijl ik met mijn hand naar die van haar rond mijn middel zocht, zodat ik onze vingers in een gejaagde beweging kon verstrengelen. Ik drukte onze vervlochten handen naast haar hoofd. Kort greep ze naar mijn pols van de hand die op bed steunde met haar andere vingers, haar nagels in mijn huid borend, maar toen graaide ze in het laken en kuste me gewillig terug.
Ik slikte haar kreuntjes gretig in en rolde mijn heupen sneller en sneller tegen de hare, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Plots draaide ze haar gezicht en kneep hard in de witte stof tussen haar vingers. Hoopvol liet ik mijn ogen over haar heen glijden.
Tot mijn ultieme opwinding zag ik de anders gladde, strakke huid van haar buik lichtjes opwellen waar ik haar bij elke stoot diep vanbinnen raakte. Het leek alsof ik te groot was voor haar bijna onmogelijk fijne figuur, en ze me amper deftig kon nemen. Ik legde mijn hand op haar onderbuik en probeerde de beweging te voelen waarmee ik haar op de meest intieme manier de mijne maakte. Mijn vingers gleden naar onderen.
"Mmhm, Harry." kreunde ze zacht, toen ik haar extra begon te stimuleren met mijn duim rond haar overgevoelige knopje.
"Ga je komen, Lily?" vroeg ik, biddend dat ik erin zou slagen. Ikzelf was zo dichtbij; ik kon mijn climax al proeven op mijn tong. Maar ik wilde niet komen voor haar; deze keer moest het me lukken.
"Ja." snakte ze naar adem. Bij elke stoot rolde een genietende zucht over haar lippen, en kantelde ze haar hoofd wat achteruit.
"Ooh, hmmm..." Haar lippen verwijdden; ze holde haar rug terwijl ze haar benen open liet vallen. Ze hief haar bekken op en greep mijn haar vast, terwijl haar kreunen elkaar steeds sneller opvolgden.
Fuck, ik had nog nooit zoiets verleidelijks gezien als Lily die momenteel op het punt stond te komen. Ik ademde onrustig in en uit en staarde met verwijdde pupillen naar mijn betoverende engel.
Ik wreef wat harder over haar heen en probeerde haar herhaaldelijk te raken waar ze binnenin het gevoeligst was. Ze boorde haar tanden in haar onderlip om haar luide kreunen te smoren.
"Mmm, mmm..." Ik liet mijn hand tot rond haar hals glijden en drukte mijn lippen kort op haar mondhoek.
"Fuck, kom voor me, prinsesje." siste ik tegen haar zachte, verhitte huid. Ze kantelde haar hoofd achteruit, trok kort aan mijn haar en liet haar mond openvallen.
"Oh, god! Oh, ik... Oh!" Met een laatste wanhopige, opwindende kreun volgde haar intense ontlading.
"Harry!" stootte ze uit, half snikkend, half kreunend. Ik keek haar met een zelfingenomen blik aan terwijl ik zelf op het randje van een hevig hoogtepunt was. Ik bleef hard over haar heen wrijven, al was het maar om de oncontroleerbare samentrekkingen van haar spieren te stimuleren; het voelde te fucking goed rond me. Terwijl ze, volledig van de wereld, intens genoot van haar climax, staarde ik haar ongelovig aan.
Fuck, ze was prachtig.
Met felle, betraande ogen en rode gezwollen lippen liet ze me haar naar hogere sferen brengen, me volledig vertrouwend met haar kwetsbare zijn. Ik had nog nooit zoiets fucked up moois gezien als mijn meisje, voor de eerste keer hard gekomen door onze intiemst mogelijke connectie. Intenser dan ooit voelde ze het lichamelijke genot dat ik haar kon geven; het mogen aanschouwen was haast een spirituele ervaring.
Ze had er nooit puurder, nooit jonger en onschuldiger en engelachtiger uitgezien dan op dit moment, terwijl ze trillend onder me lag. Met grote, eerlijke ogen staarde ze naar me op. Ze hief haar hand op en duwde mijn doorweekte krullen van mijn voorhoofd. Het hielp amper; mijn haar plakte in mijn nek.
Ik kuste haar verlangend, terwijl mijn lichaam zich bevend voorbereidde op mijn climax. Ze krulde haar slanke benen weer rond mijn heupen en legde haar kleine handen rond mijn nek. Mijn zweet drupte op haar neer, terwijl ik gekweld gromde tegen haar mond.
Ik had me nog nooit zo fucking goed gevoeld. Een schelle pieptoon vulde mijn oren, mijn zicht viel weg, allemaal om plaats te maken voor die ene, intense, onbeschrijflijke sensatie in mijn binnenste.
"Fuck, fuck, fuck..." gromde ik met elke harde stoot in haar kleine lichaam. Lily liet me haar hevig kussen op en rond haar zachte mond. Haar vingers drukten in mijn rug.
Ik trilde.
Met een diepe, hese kreun bewoog ik een laatste keer diep in haar, maar toen beefde ik ongecontroleerd en liet alle spanning in mijn lijf los. Het leek alsof ik werd losgerukt van de werkelijkheid toen mijn climax me hevig overviel.
"Lily! Fuck, ik... Oh, Shit!" stootte ik ongefilterd uit, terwijl ik harder dan ooit tevoren kwam, diep in mijn perfecte prinsesje. Ik vloog, zweefde op een zalige wolk door de hemel, met de mooiste engel van allemaal in mijn armen.
Ruw stootte ik nog een paar keer in haar kleine lichaam, tot ik terugkeerde naar het hier en nu en mijn donkere kamer gedesoriënteerd in me opnam. Een laatste keer duwde ik me diep in haar fluweelzachte warmte, voor ik volledig tot rust kwam en afgepeigerd door mijn armen zakte.
Hees kreunend gleed ik uit haar, en nestelde mijn bezwete lichaam toen bevend op het hare. Ze trilde evenzeer, en haalde onregelmatig adem, terwijl ze door mijn natte krullen streelde.
Ik had me nog nooit zo voldaan gevoeld. Nog nooit zo gelukkig.
Wat er morgen ook met ons gebeurde, op dit moment was ze compleet en onveranderlijk de mijne. En niemand - niemand op de hele fucking wereld - kon dit moment ooit nog van me afnemen.

--
Een beetje later dan gepland, maar hier dan toch een nieuw stukje!
xxx

Reacties (4)

 • LeLouisx3

  Ik kan er niets aan doen, maar ik vind het zo vreemd dat er telkens geschreven wordt dat ze zo klein is en dat hij zo groot is. Doet vreemde dingen in mijn hoofd...

  2 jaar geleden
 • NicoleStyles

  Oh my dit verhaal:X(H)

  2 jaar geleden
 • Smexy

  THIS IS JUST PERFECT. WOW.

  ps. Harry's naakt foto + het einde van dit hoofdstuk maakt me ongelofelijk sexueel gefrustreerd.

  Maar alsnog ge-wel-dig geschreven, maar heb inderdaad ook het gevoel dat er weer drama aan gaat komen en i'm n.o.t. ready.

  2 jaar geleden
 • Sunnyrainbow

  Gezien hoe positief dit hoofdstuk eindigt verwacht ik dramaaaa

  2 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen