Egorov Mikhail Vasilyev

                                                                                                                       


❝Broken and Reborn❞

                                                                                                                       

Naam
      ☭ Egorov ☭ Его́ров ☭ Onafhankelijkheid
      ☭ Mikhail ☭ Михаи́л ☭ Wie is zoals God?
      ☭ Vasilyev ☭ Васильев ☭ Koning

                                         

❝Без му́ки нет нау́ки.❞
❝Adversity is a good teacher.❞

                                         

Leeftijd
      17
      26 mei
      Tweelingen

                                                                                                                       
The pride within my soul

      You left me incomplete
                                                                                                                       

Jaar
      Vierde jaar

Vakken
Wiskunde (2)
Engels (3)
Russisch (3)
Informatica & Techniek (2)
Fysica (3)
Chinees (2)
EHBO (3)
Vuurwapens: theorie (2)
Handwapens: theorie (2)
Wapenontwikkeling (5)
Close combat (6)
Internationale communicatie (5)
Vuurwapens: praktijk (5)

28 uur

                                                                                                                       


❝Yeah. I needed more lighting, so I borrowed it. Permanently.❞

                                                                                                                       
Geschiedenis
Algemeen
De Vasilyev’s zijn over het algemeen over de eeuwen heen heel conservatief geweest en zijn erg gehecht aan traditie en gebruiken. Dit maakt ook dat zij contra het Eerste Verdrag zijn. Het is namelijk zo dat de Russische tak veel te maken heeft met rogues en zwervers in het land, waardoor hun volk meer in gedrang komt dan een mooi gebalanceerd land waar jagers enkel moet waken over de vrede. Aangezien het verdrag er wel is moeten ze steeds opletten die wel en wie geen doelwit is, vandaar ook de grote ontevredenheid ten opzichte van het verdrag. Ze zien iedereen ook als familie, een grote brotherhood. Ze noemen mede-hunters meestal ook broeders en zusters.
De conservatieve houding van de familie strekt zich ook in de aanvaarding, of het tekort daaraan, van LGBTQ+ mensen. De familie heeft hier dan ook een eerder oubollige visie over. De familienaam is enorm belangrijk en dus ook het produceren van erfgenamen.

Hoofdkwartier
De uitvalsbasis van de familie is een oude burcht net buiten Kiroshevsk. Ze kozen deze plek omdat hij strategisch gezien een goede ligging heeft, niet te ver van de stad, maar genoeg groen en domein om hun eigen ding te kunnen doen. Ze bezitten namelijk ook de kilometers bos die achter de burcht liggen die overigens ook gebruikt wordt voor het trainen van nieuwe rekruten die niet naar Borealis gaan.

Huntertraining
Naast de standaard jager training hebben de Russen ook een verplicht kamp elke drie maanden dat elke keer op verplaatsing is en een week duurt. De kampen verschillen per leeftijdscategorie, maar dienen wel om survival skills te testen en zijn in legerstijl, zwaar en afmattend dus. Het is ook een oefening op thuis zijn op onbekend terrein. Ook de leerlingen die gekozen hebben voor een opleiding in Borealis, kunnen deze kampen na hun studies nog meedoen.

Structuur
De Vasilyev’s hebben zoals alle jager families een hiërarchische structuur, waarin de leider bovenaan staat. Het is echter zo dat de Russen streven naar een patriarchie, waarbij er altijd een man aan het hoofd van de clan staat: Patriarkh. Moest de patriarch geen zonen hebben, zal hij worden opgevolgd door het, in relaties gezien, kortst bijliggende familielid. In geval van twee broers is dit in alle gevallen de oudste, tenzij hij dit weigert.
Naast de leider is er ook de rechterlijke macht bij de Vasilyev’s, genaamd Zakon, het Russische woord voor de wet. Zij hebben enkel en alleen rechterlijke macht en kunnen naast het uitspreken van een vonnis niet meer doen en zijn dus niet verwikkeld in het algemene bestuur van de clan.
De Reizigers in de Russische clan worden iets hoger geplaatst in de hiërarchie, omdat zij een voorbeeldfunctie hebben en belangrijk zijn voor buitenlandse relaties. Bij de Vasilyev’s is het ook noodzakelijk om gespecialiseerd te zijn in buitenlandse samenwerking om deze positie te bekleden.
Daarnaast zijn er ook de Uchitel’ of leraars die de aspirant jagers hun opleiding bezorgen. Ze zijn ook heel toegespitst op één enkel aspect van het jagen, om zo de kwaliteit van de opleiding te verhogen.
In de meeste gevallen is het zo dat de theoretici of Theoretiki nogal scheef aangekeken worden en dat is vaak bij de jongere leden en aspiranten van de clan ook nog steeds vaak het geval. Maar het tegendeel is echter waar en ze worden door de oudere leden van de familie in een hoog vaandel gedragen aangezien zij hun familiebedrijf hebben laten uitbloeien tot een wapenparadijs en hun het aanzien bezorgen dat ze nu hebben.
Onderaan staan de Obsluga of ondergeschikten, met andere woorden de gewone jagers.

Rituelen en tradities
In de Vasilyev clan zijn ze erg strikt op het gebied van de huntertattoo’s. De basishuntertattoo is het wapenschild van de familie, bijgestaan door het woord единство, wat “unity” betekend. Deze basistattoo wordt in de onderstaande volgorde aangebracht:
I. Единство + kader (1ste kill)
II. Wapenschild (leeg) (10de kill)
III. Wapenschild pistool en zwaard (25ste kill)
IV. Outline vogelhoofden (50ste kill)
V. Outline vleugels (80ste kill)
VI. Details hoofden (100ste kill)
VII. Details vleugels (145ste kill)
VIII. Kroon (200ste kill)
De tattoo wordt in de Vasilyevclan in de meeste gevallen op de rug of borst geplaatst. Het is een traditie, maar ook de meest aangewezen plek voor de tattoo.

Naast deze basis hebben de Russen ook nog specialisatietekens voor elk vak waar je in kan specialiseren. Als je in deze vakken door je leermeester(s) waardig wordt beschouwd, moet je verplicht deze symbolen laten bijplaatsen. De plek waarop deze staan zijn vrij te kiezen, maar er wordt steeds gevraagd om het op een bedekbare plaats te laten tatoeëren.Familiebedrijf
Het bedrijf dat achter de naam Vasilyev geplaatst wordt is Vasil INC. De hoofdzetel (tevens ook hun hoofdkwartier) is gevestigd in Kiroshevsk een stad nabij het alom bekende Sint-Petersburg. Ze produceren tasers en stunguns voor het grotere publiek, maar dit is slechts een cover. In werkelijkheid is het Research and Development deel van de wapens in Europa. In het bedrijf werken de gewone mensen de bureaupostjes, terwijl de ontwikkeling en de hogere functies bekleed worden door theoretici en de familie van de leider.
Veel van de wapens die hedendaagse jagers in hun handen hebben zijn of ontwikkeld of verbeterd door het bedrijf. Op dit eigenste moment zijn ze bezig met de ontwikkeling van een long ranged wapen om vampierbestrijding gemakkelijker te maken. Ze streven namelijk naar een wapen dat lichaamsdelen van de romp kan scheiden, aangezien vampiers geen lichaamsdelen terug groeien. Het wapen zit in zijn laatste stages van ontwikkeling.
Prototypes van nieuwe wapens worden steeds in het veld uitgetest tijdens hunts. Het is namelijk zo dat het moeilijk is monsters te vangen en ook gevangen te houden, vandaar dat probeersels rechtstreeks het veld in gaan. Het is ook een van de weinige keren dat de onderzoekers op het veld te vinden zijn.
Verbetering van bestaande wapens gaat door in een grote simulatieruimte, waarin er door projecties mogelijke scenario’s worden nagebootst (ze gebruiken deze simulatieruimte ook voor jagers in opleiding) en waarin ze proberen de efficiëntie van de wapens te achterhalen en te verbeteren.


❝Больше слушай,
меньше говори.❞


❝Be swift to hear,
slow to speak.❞❝Все меняется,
ничто не исчезает. ❞


❝Nothing disappears,
only changes.❞❝Глаз видит,
да зуб неймёт.❞


❝Eyes watch
but cannot take.❞❝Знай, кошка,
своё лукошко.❞


❝Know your
limits.❞


                                         


❝Respect is earned❞

                                         Egorov

Egorov is geboren op een warme ochtend, naar Russische standaarden, in mei. De kleine snotter was een vrij grote baby, maar vooral heel levendig. Naast levendig was hij snel met zijn eerste woordjes, wat soms grappige taferelen met zich meebracht. De jonge Rus is vrij normaal opgegroeid, samen met zijn zusjes Anya en Elin die 6 en 10 zijn. Hij is dus de oudste van een gezin met 3 kinderen.
De jonge jager heeft echter niet altijd op Borealis als jager een opleiding gehad. Van groep A tot groep F heeft Egorov zijn lessen in de privéschool van de Vasilyev familie gevolgd, maar door een toename van zijn kleptomanie, werd hij doorverwezen naar Borealis.
Ondertussen zit hij al bijna 6 jaar op de jagersschool en hij heeft het daar ook prima naar zijn zin. Buiten zijn ene ongeval, een kogel in zijn schouder zonder echt permanente hinderende schade, heeft dit traject ook met weinig problemen afgelegd, ondanks zijn eerder zware lessenpakket.

                                         

❝Vasilyevs don't do charity❞
                                                                                                                       

❝Whatever it is you have


... it's mine too❞

                                                                                                                       

Innerlijk

Egorov is zich heel bewust van zijn kunnen en dit schemert ook door in zijn attitude. Hij is namelijk overmoedig als het over zichzelf gaat. Op zich werkt het wel voor hem, maar er zullen zeker genoeg mensen zijn die deze karaktertrek niet kunnen appreciëren in dagdagelijkse omgang. Het is niet zo dat hij het in ieders gezicht zal duwen, maar dit trekje komt wel vaker opduiken.

De jonge Rus heeft vastgestelde kleptomanie, beter bekend als steelzucht. Doorgaans steelt hij kleine dingen, maar soms kan hij het toch niet laten om grotere voorwerpen te stelen zoals verkeersborden of een verkeerslicht. Zijn familie vond dit een problematische trek, daarom werd hij ook naar Borealis gestuurd. De leerkrachten zijn hiervan wel op de hoogte, maar dat weerhoudt Egorov niet om alsnog dingen te stelen. De jongeman is daarom ook vingervlug en staat bij de jongere kinderen op Borealis bekend als 'De Tovenaar', omdat hij voorwerpen kan doen verdwijnen in een handomdraai.

De jongeman is een beetje angstig over het feit dat mensen hem zouden afstoten door zijn aandoening. Hij zal dit nooit tonen, maar het is wel degelijk iets waar hij enorm mee inzit. Hij weet deze angst altijd wel een beetje in te kapselen als anderen erover praten of er mee lachen, maar dat weerhoudt zijn gedachtegang niet om hem er mee te teisteren als hij alleen is.

Egorov is een beetje hebzuchtig, waardoor hij soms materialistisch kan overkomen. Deze eigenschap sluit een beetje aan bij zijn drang om te stelen. Zijn hebzucht ligt echter niet altijd bij het materiële, maar komt ook voor in zijn relaties. Het is niet zo dat hij degene waar hij mee samen is geen vrijheid gunt, maar hij is wel enorm gesteld op die persoon in kwestie en zal dit tonen in bezitterig gedrag. Dit komt ook deels omdat hij een hekel heeft aan vluchtigheid en dingen die verdwijnen.

Ego is een enorm gedreven persoon. Deels omdat hij ook enorm trots is op zijn afkomst en zijn familie. Hij doet er daarom ook alles aan om zijn ouders tevreden te stemmen met zijn prestaties op school. Vandaar ook zijn zware lessenpakket. Hij wil ook voor niemand onderdoen in zijn familie, al heeft hij heel sterke tegenstand, met name zijn neven die instaan voor internationale relaties.

De jonge Rus heeft altijd een drang naar gerechtigheid als hij aan het jagen is. Hij zal ook zelden zijn doel opgeven, maar hij zal wel de veiligheid van zijn medejagers verkiezen boven die van zichzelf en het doelwit. Hij verliest liever geen mensen.

Egorov is slim, belachelijk slim en dit zowel op vlak van ervaring als of vlak van leren. Hij heeft ook een gemengd palet in zowel talen als wiskundige vakken. Hij spreekt naast zijn moedertaal Russisch en zijn tweede taal Zweeds, die hij van zijn moeder heeft geleerd, ook vrijwel accentloos Engels en kan hij matig Chinees.
Naast zijn ervaring in talen, is hij ook nog goed in fysica en techniek en zijn gematigde tot goede wiskundeniveau geven hem een vaardigheid die hoog in het vaandel van de Vasilyev's staat: wapenontwikkeling. Hij vindt meewerken aan een nieuw project geweldig en hij vindt ook enorm veel plezier in technisch tekenen.
Zijn ultieme sensatie is echter de ontwikkelde wapens uittesten in het veld, waar hij ook zijn logica en tactiek mag laten meespelen in het spelletje kat en muis dat de hunters vaak spelen in jachten.

De jonge Rus heeft veel over om zijn doelen te bereiken. Hij is daarom ook een enorm harde werker. Hij is echt iemand die naar zijn doelen streeft en telkens weer ingenieuze oplossingen vindt om de obstakels die op zijn pad voorkomen te overkomen of te omzeilen, wat het meest efficiënt is. Aan die efficiëntie hecht de jonge Vasilyev ook enorm veel belang.

Ondanks het feit dat er heel wat hoekjes van de jonge Vasilyev af zijn, blijft hij wel een charmante jongeman. Hij is niet lelijk en zijn ietwat mysterieuze glimlach helpt hier ook wel bij. Hij is prima in staat om vriendelijk te zijn tegen anderen en hij blijft vaak ook wel beleefd als hij in conversatie is met anderen. Exclusief scheldwoorden, maar die zitten standaard in zijn vocabulaire verwerkt. Hij beseft ook maar al te goed dat hij met die charmes mensen bepaalde richtingen kan uitduwen en hier maakt hij ook soms wel gebruik van.

Egorov is enorm expressief met zijn gezicht, dat een beetje de spiegel van zijn ziel is. Als hij iets wil tonen zal hij zijn woorden kracht geven met zijn gezichtsuitdrukking. Al hoeven daar niet altijd woorden bij te komen. Deze trek komt ook met een niveau van controle, waarin hij heel goed zijn gezicht kan beheersen en een pokerface opzetten wanneer nodig. Dit maakt de jonge Vasilyev ook heel fotogeniek.

Durver is ook wel een begrip dat je op Ego zou kunnen plakken. Hij gaat namelijk maar weinig uitdagingen uit de weg en confronteert zichzelf en andere ook altijd frontaal. Hij is zeker ook niet op zijn mond gevallen en zal altijd uitkomen voor de dingen waar hij vertrouwen in heeft. Dit laat zien dat hij sociaal gezien ook heel wat zelfvertrouwen heeft om met rechte rug de confrontatie aan te gaan.

De Vasilyev kan ook enorm goed lullen. Hij kan heel wat mooie praatjes aaneen rijgen om zichzelf en soms anderen uit de nesten te kletsen. Of hij daar dan nog zin in heeft is wat anders. De jongeman is echter een meester met taal en hij weet het. Dit is ook een van de grote redenen dat hij internationale communicatie ook als vak heeft opgenomen.

Egorov kan verrassend zorgzaam zijn naar anderen ondanks zijn attitude die soms een beetje uit de hoogte kan zijn. Deze trek vloeit een beetje voort uit zijn liefde voor zijn zusjes. Als snotter hielp hij met op hen te letten waardoor hij nu heel attent kan zijn als het gaat om zorgen voor anderen. Dit komt ook terug in zijn EHBO-lessen. De jongeman is iemand die altijd zijn best zal doen om mensen te kalmeren als iemand een paniekaanval heeft. Hij blijft namelijk onder de meest stressvolle situaties ook vaak rustig. Hierbij zal hij ook altijd rationeel kunnen nadenken en die trek draagt dan weer bij tot zijn efficiënt werken.

Ego is iemand die snel beslissingen kan nemen. Hij heeft meestal weinig bedenktijd nodig om beslissingen te nemen, waardoor hij soms overhaaste beslissingen lijkt te nemen. Dit is helemaal niet het geval. De Rus weet gewoon waar hij heen wil en wat hij nodig heeft om zijn doel te bereiken. Hierdoor wimpelt hij vaak dingen ook sneller af. Hierdoor straalt hij soms enorm veel desinteresse uit.

De Vasilyev is een kunstenaar, al is dit niet meteen wat je hem zou meegeven als je naar hem kijkt. De jongeman haalt hier echter heel veel plezier uit en of het nu om technisch tekenen of gewoon een paar lugubere schetsen gaat, Ego kan zijn vat op tijd gewoon verliezen met een potlood in zijn hand.

Egorov is een beetje een chaoot die orde in de chaos ziet. Dit komt door zijn kleptomane neigingen. Hij heeft altijd al een beetje gehamsterd in gestolen spullen waardoor zijn kamer er ook altijd uitziet als een zooi van iemand die zijn spullen niet wil weggooien. Dit is bij een deel van zijn spullen ook effectief het geval, maar het merendeel heeft wel degelijk een functie: verkoop of decoratie.

De jonge Rus is toch wel gesteld op zijn uiterlijk, een trek die hem ijdel maakt. Hij voelt zich er namelijk niet goed bij als hij niet 'deftig' is aangekleed. Je zal hem dan ook nooit in een joggingbroek of met een of andere vage loopschoen zien rondlopen. Hij zou zich daar enorm ongemakkelijk bij voelen.


❝Не по́йман
-- не во́р.❞


❝Innocent till
proven guilty.❞❝Не так стра́шен чёрт,
как его́ малю́ют.❞


❝The devil is not so terrible
as he is painted. ❞❝Пан или пропа́л.❞

❝It's win all,
or lose all.❞❝С волка́ми жить,
по-во́лчьи выть.❞


❝Live with wolves,
and you learn to howl.❞❝KLEPTOMANIAC❞
                                                                                                                       

❝Clock strikes twelve
and moon drops burst


Out at you
from their hiding place❞

                                                                                                                       


❝Сила есть,
ума не надо.❞


❝Violence is the last refuge
of the incompetent.❞


Uiterlijk
Algemene bouw
Egorov is met zijn 180 centimeter net wat groter dan de gemiddelde Russische man. Alles wat hij niet in lengte kan compenseren, doet hij dan maar in de breedte. De jongeman is na jaren fysieke training een heel stuk breder geworden, vooral rond de schouderstreek.

Gezicht
De Vasilyev heeft groengrijze ogen met hier en daar wat bruine spikkels. Hier en daar zitten er ook wel wat moedervlekken verspreid over zijn gezicht. Zijn meest uitgesproken gezichtstrek is zijn kaaklijn. Hij is zoals eerder vermeld een enorm expressief persoon, maar als hij geen specifieke expressie aanneemt, ziet hij eruit alsof hij diep aan het nadenken of plannen is.

Stijl
Egorov's stijl zou beschreven kunnen worden als casual chic. Er zitten heel wat polo's, hemden en gewone t-shirts in zijn garderobe. Meestal gaan de gepaard met een jeans of chino's. Je zal hem echter nooit in jogging ergens zien heengaan, die komen meestal zijn kamer niet uit.

Stem
Hij heeft een eerder diepe stem, die licht rasperig klinkt omdat hij rookt.

Eigenaardigheden
Egorov heeft een litteken van een kogelwonde aan zijn rechterschouder.
De jonge Rus heeft de verplichte Vasilyev tattoo op zijn linkerzij staan. Hij zit hiermee in zijn vierde stadium sinds zijn derde jaar.
Daarnaast heeft hij ook nog een grote tattoo die over zijn ruggengraat loopt. Deze heeft hij sinds zijn vorige verjaardag.
                                                                                                                       


Jump the
GUN

                                                                                                                       

Extra
Nicknames
Ego ☭ Iedereen
De Tovenaar ☭ Door de kleinere kinderen op Borealis
Egg ☭ Als je hem wil irriteren
Michael ☭ Verwesterde versie van Mikail, zelden

Kunst
Egorov is vaak bezig met kunst. Zijn kamer ligt vaak bezaaid met schetsen en kunstbenodigdheden. Hij zeult ook overal zijn twee schetsboeken mee. Eentje is voor tekeningen die geen functie hebben, het andere is om ideeën voor wapenontwikkeling in samen te brengen en uit te werken. Hij schrijft in beiden schetsboeken nota's in een geheimschrift dat alleen hij kan lezen.

Roken
De jonge Rus rookt ongeveer zo'n 5 sigaretten per dag. Hij is begonnen met deze slechte gewoonte sinds zijn tweede jaar.

Verkeerscollectie
Ego heeft een collectie verkeersborden in zijn kamer hangen. Hij heeft heel zijn muur er mee volgehangen, een beetje zoals je dat normaal met behangpapier zou doen. Naast die gekke verzameling heeft de Vasilyev ook nog een verkeerslicht omgebouwd tot nachtlampje. De meesten die het zien kijken nogal raar op, maar uiteindelijk weet heel het laatste jaar wel van het gekke zicht.

Specialisaties
Egorov kan wel overweg met de meeste wapens. Hij gelooft dat wat je zelf maakt, je ook zelf moet testen. Dit wil niet zeggen dat hij geen voorkeur heeft. De jonge Rus heeft namelijk het liefst een vuurwapen in handen. Meestal zijn dit gewone pistolen, omdat die makkelijk weg te steken zijn. Al kan hij ook wel met zwaarder geschut overweg.

Talen
Russisch ☭ moedertaal
Zweeds ☭ tweede moedertaal
Engels ☭ Vloeiend
Chinees ☭ Matig, richting gevorderd


❝Сначала думай,
потом говори.❞


❝First think,
then speak.❞❝Труд челове́ка ко́рмит,
а лень по́ртит.❞


❝Hard work never hurt
anyone.❞

                                                                                                                       Give

me


C
L
O
S
U
R
E
                                                                                                                       

Relaties
...

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen