Nadieh Wilshere

Ik keek niet terug naar Theo en trok mijn arm los, waarna ik weer op Sead en Stephanie afstapte. Hij was niet zomaar van me af, zeker niet na zo'n lullige opmerking van hem over mij en dan ook nog eens in Stephanie's gezicht - die ik al totaal niet mocht. Ik probeerde dan weliswaar aardig te doen, maar dat was om geen scène te maken. Die boot was nu gevaren.
'Hey! riep ik naar Sead, waarna hij zich omdraaide en Stephanie ook over haar schouder keek. ĎYouíre such a pathetic douchebag! Why did you ask her out? Why did you bring her here?! Are you trying to get at me? And I thought we could all be grown ups!í
'I thought you were an adult too, before you cheated on me.' beet Sead terug. Ik rolde mijn ogen.
'Why do you keep forgetting it was YOU who drove me into this mess?'
'You decided it for yourself you wanted to have sex with HIM!' tierde Sead en wees naar Theo. Verschillende blikken werden op ons geworpen en ik voelde mijn wangen rood worden.
'Maybe that was the best decision I made in our relationship.' zei ik toen terug.
'You were never good enough for me.' zei Sead toen en eigenlijk wilde ik hem aanvliegen, maar ik zag een hand hem achteruit duwen.
'Enough now, alright Sead? Enjoy your night with your girlfriend.' zei Theo toen licht nadrukkelijk, waarna hij mij wegtrok naar een rustig hoekje. Het voelde alsof er nog steeds stoom uit mijn oren kwam.
'You should have let me finish him! HE was getting you involved too! I wasn't going to let that happen!' riep ik naar Theo, die mij een glas champagne aangaf.
'And I wasn't going to let myself get dragged into a scene. You're above this, Nadieh, come on.' zei hij toen resoluut. Ik nam een grote slok champagne en knikte toen.
'I guess you're right.' zuchtte ik en omhelsde hem. 'Thank you.' Theo reageerde echter behoorlijk nuchter. 'What's up?' vroeg ik toen.
'We'll talk about it later.' zei hij toen.

Alexis Sanchez

Ik balde mijn vuisten maar besloot nog niet in te grijpen. Ik wilde de aandacht niet volledig op mij richten, niet nadat ik Jack ook nog had gezien en hij er niet al te happig op was. Ik had me er enigszins op voorbereid, maar dit was wel wat overdreven.
'What did you say?' snauwde Anne en liep wat dichter naar hem toe. 'You know very well that YOU fucked it up.'
'I did quite literally, didn't I?' zei hij terug met een arrogante grijns.
'How do you dare to hurt her like that?' gromde ik. Hoe stond hij daar nog zo arrogant met een grijns? Was hij trots op wat hij had gedaan? Dat zou wel erg zijn. Hij wist toch ook dat hij Anne pijn had gedaan?
'She knew that when she was with me and besides, keep yourself out of it! You were right there to console her, weren't you?! With open arms with your stupid interest in her.' Ik moest hard op mijn lip bijten om niets te zeggen en keek weg, hoewel mijn bloed wel kookte. 'And your stupid illustrations of your stupid dogs that no one cares about here! That's all you could ever talk about! At least I talked about my girlfriend but I don't see you doing that either!'
'Pierre, stop.' kwam Anne ertussen, maar Pierre trok zich er niets van aan.
'Maybe because I don't want to boast about it and brag about my bedroom qualities.' siste ik terug, waarna Pierre me gemeen aankeek.
'Maybe because you don't have them, or maybe it's not that good, or maybe you are still a virgin.'
'Pierre enough now!' riep Anne en drukte hem weg.
'So what do you want then? Alexis is interested in me, bla bla bla, all the footballers are the same, Anne!' riep hij naar haar. Nu was het genoeg. Ik stapte op hem af en gaf hem een harde zet naar achteren.
'Ah, so tough,' beet Pierre nogmaals naar me toe en kwam weer dichterbij staan. 'Wish you were that tough on the pitch and not like a falling swan with every tackle. There's a reason I play more than you.' Binnen de kortste keren kletste mijn hand tegen de wang van Pierre aan en duwde ik hem hard weg. Pierre gaf zich niet zomaar gewonnen, maar werd terug getrokken door wat andere teamgenoten, net als ik.
'Enough, enough! What's the matter with you?!'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen