Foto bij Chapter fifty-one

Terwijl iedereen zijn blik op mij gevestigd heeft, stap ik op een kalm tempo naar het veld toe. Mijn blik glijdt over de spelers heen en stop met lopen zodra ik bij de reservebank ben. ‘Heeft u er bezwaar tegen als ik speel?’ vraag ik de coach, zonder een blik op haar te werpen. Heel even kijk ik via mijn ooghoeken opzij naar Hitomiko en zie ik haar een blik op Epsilon werpen. Vervolgens glijdt haar blik over mij heen en kan ik haar zien stoppen bij mijn pols. ‘Voel je je goed genoeg om te spelen?’ vraagt ze me. Met een brede grijns op mijn gezicht werp ik een blik op Kai die met grote ogen naar me staat te staren. ‘Ik voel me prima,’ beantwoord ik de coach en stap naar de zijlijn. Voordat ik deze kan bereiken, heeft Kai me tegengehouden en kan ik de frustratie in zijn ogen zien staan. ‘Milou, nee. Ik wil niet dat je jezelf verwondt,’ zegt hij hees. Ik leg glimlachend mijn hand op de zijne en kijk hem aan. ‘Zodra ik voel dat het niet meer gaat, dan geef ik je een seintje. Beloofd,’ zeg ik glimlachend. Ik stap rustig bij Kai vandaan, die verslagen achter blijft en stop bij de lijn. ‘Rika, jij wisselt met Milou,’ hoor ik Hitomiko zeggen. Rika lijkt er van te balen dat ze het veld moet verlaten, maar het is duidelijk dat ze begrijpt waarom dat moet en stapt daarom toch mijn kant uit. ‘Laat ze zien wat je kunt,’ moedigt ze me glimlachend aan. We geven elkaar een high five als we elkaar passeren en ik stap dan op een kalm tempo naar mijn positie naast Atsuya.
Door het gemiste schot van Atsuya, begint Epsilon met de bal en werpt Desarm de bal vanaf zijn positie, het veld in. Wanneer de bal bij éen van de middenvelders terechtkomt, raas ik diegene razendsnel voorbij en heb ik de bal aan mijn voet meegenomen. De geschokte gezichten van de Epsilon spelers zijn genoeg om een schampere lach mijn mond te laten verlaten en ren de verdediging snel voorbij. Een direct, normaal schot op het goal van Epsilon, zorgt voor een verraste uitdrukking op Desarm’s gezicht. ‘Je denkt toch niet dat, dat voldoende is?’ zegt hij spottend. Met een gestrekte arm, vangt hij de bal op en schuift een stuk naar achteren. Zijn gezicht staat geschokt door de onverwachte kracht die er achter het schot zit en hij weet net voldoende kracht tegen te zetten zodat de bal niet de lijn over gaat. Heel even kan ik hem zijn tanden zien knarsen, voordat er een tevreden grijns op zijn gezicht krult. ‘Dat is wat ik wil. Dit is de kracht die ik zoek!’ schreeuwt hij uit. De bal werpt hij terug het veld in en er wordt direct een sterke aanval ingezet. ‘Ik wil dat jullie een punt scoren. Direct,’ spreekt hij bevelend uit. Ik werp een blik over mijn schouder naar Desarm en draai mijn gezicht weer naar ons eigen speelhelft. ‘Ganymede Proton,’ wordt er uitgesproken als er opnieuw een schot op ons goal gemaakt wordt. Ook dit schot weet Endou zonder moeite tegen te houden en dan wordt de eerste helft afgefloten.

Met Atsuya en Shiro dicht bij me, drink ik rustig uit mijn flesje water en strek me even uit. Ik controleer het verband om mijn benen en zet het weer goed vast als het op sommige plekken iets losser is gaan zitten. Terwijl de Fubuki broertjes als twee waakhonden naast me staan, knijp ik bij beide in hun knieholte waardoor ze beide naar de grond zakken. Ze kijken allebei geïrriteerd om, maar verzachten hun blik als ze mijn lachende gezicht zien. ‘Ontspan eens. Je denkt toch niet dat ik me daarbij aan ga sluiten?’ vraag ik ze lachend. Atsuya en Shiro kijken elkaar even moeizaam aan en zuchten dan diep. ‘Nee,’ beantwoorden ze mijn vraag tegelijk. Atsuya slaat brommend zijn armen over elkaar en werpt een blik over zijn schouder, naar het Epsilon team. ‘Ik moet scoren,’ sist hij zachtjes. Met een glimlach duw ik mezelf overeind en leg mijn arm over zijn schouder. ‘Je hebt je teveel laten opfokken door hem. Ik ga nergens heen. Beloofd,’ zeg ik glimlachend. Atsuya kijkt me verrast aan en ik zie een kleine glimlach op zijn gezicht ontstaan. ‘Focus, dan kun je scoren. Ik zal je de extra power geven die je nodig hebt,’ vervolg ik mezelf. Ik woel even door Atsuya zijn haren heen en stap naar het veld als het fluitsignaal gaat.
Epsilon mag met de bal beginnen en zodra er afgetrapt wordt, knik ik naar Atsuya. ‘Ga,’ gebaar ik naar hem toe en richt me op de spits die met de bal aan komt rennen. Ik kijk even over mijn schouder naar Shiro en knik hem ook toe. Shiro knikt terug en zodra de spits me voorbij geraasd is, komt hij in beweging. ‘Ice Ground!’ roept hij uit en vriest de spits van Epsilon in. De bal die hij opvangt, speelt hij direct naar mij toe. Zodra de bal mijn voet raakt, tik ik hem hard tegen de grond aan. ‘Borea’s Guard,’ mompel ik hees. De ring van ijs die zich over het veld verspreid, vriest de spelers van Epsilon aan de grond vast en geeft ons een vrij pad naar het goal. ‘Atsuya!’ roep ik luid en schiet dan hard de bal naar voren. De jongen raast naar voren en wanneer hij de bal in bezit krijgt, vuurt hij Eternal Blizzard af. ‘Wormhole,’ is de hissatsu die Desarm opnieuw gebruikt. Ditmaal krijgt hij het echter niet voor elkaar om de bal te stoppen en raast het dwars door zijn hissatsu, het goal in. Een luid gejuich echoot over het veld heen door het gemaakte punt, maar ondanks dat de score gelijk is gemaakt, lijkt het niet te lukken om nogmaals een schot op het goal te maken. Epsilon zet een sterke aanval in waardoor ik geforceerd ben om terug te stappen naar de verdediging. Hierdoor is het gat naar het goal te groot om op een, voor mij rustig tempo, te kunnen spelen. Het is duidelijk dat ze meer uit mij proberen te krijgen, maar zodra ik ze die ruimte ga geven, dan weet ik niet in hoeverre ik mezelf zal kunnen beheersen. Sinds ik de nieuwe armband van Hiroto heb gekregen, voelt mijn lichaam anders. En door de paarse gloed die ik, voordat ik de zaal binnen stapte, rondom de armband zag, weet ik al precies hoe het komt. Er is geen twijfel over mogelijk dat Hiroto een deel van het Aliea kristal in de armband verwerkt heeft. Wat de reden daarvoor geweest is, weet ik niet. Maar gezien ze op mij uit zijn, moet ik er voorzichtig mee omgaan.
‘Milou!’ Ik kijk geschrokken op uit mijn gedachten en stap geschrokken opzij als er een bal op me afraast. De speler achter me, vangt grijnzend de bal op en schiet de bal de lucht in. ‘Meteor Shower!’ roept ze uit. Een grote meteorenregen valt neer op het veld en geeft Epsilon vervolgens een open pad naar het goal. ‘Gaia Break!’ Een groep van drie spelers verzamelen zich en geven tegelijk een harde trap tegen de bal aan. In een oogwenk heb ik me voor Endou gevestigd. ‘Milou, ga daar weg!’ wordt me toe geschreeuwd, maar zodra de bal dichtbij genoeg is, geef ik er een simpele trap tegenaan en wordt de hissatsu gestopt. De energie die er van het schot afgekomen is, gebruik ik tegen hen en schiet de bal vervolgens over het veld heen, recht op Desarm af. Atsuya gebruikt mijn schot opnieuw om zelf een schot te maken en vuurt Eternal Blizzard af. ‘Ongelofelijk. Dat ik dit moet gebruiken,’ lacht Desarm schamper. ‘Drill Smasher!’ Met grote ogen kijk ik op hoe Atsuya’s schot makkelijk afgeketst wordt en Desarm de bal opvangt. De bal wordt het veld uitgegooid en de verbazing is van iedereens gezicht af te lezen. ‘De wedstrijd is voorbij. Epsilon, we gaan!’ Nog steeds vol verbazing, kijk ik toe hoe de spelers van Epsilon zich bij elkaar verzamelen en mijn ogen met hen kruisen. ‘Het aanbod geldt nog steeds, Ice Queen,’ spreekt Desarm op dezelfde manier uit, zoals de eerste keer dat hij mij uitnodigde. Een schampere lach verlaat mijn mond als ik naar voren stap. ‘Je bent naïef Desarm. Ga terug en vertel hém over mijn huidige status. Zeg erbij, dat dit nog maar de helft is van mijn huidige kracht. En zeg hem, dat hij een grove fout heeft begaan door de strijd met ons aan te gaan.’

Reacties (1)

  • Luckey

    Oh boy!!!

    2 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen