Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de reacties die ik na 46 hoofdstukken nog steeds van jullie krijg <3. Ik heb zo het idee dat het verhaal daardoor vier keer zo lang wordt als de planning was, maar dat vinden jullie vast niet erg. ^^ Oh ja - en we hebben de 50 abo's bereikt! Yay! Een mooie reden om eens een Thor-POV te doen. (:

Thor banjerde ongedurig door het schip heen en weer. Hij had geen rust in zijn lijf. Er hing een bedrukte atmosfeer, alsof er onweer op komst was. Maar dan anders. Normaal kreeg hij daar juist energie van, nu voelde het verstikkend. Hij vond het maar niets.
      En waar bleven de anderen? Het werd alweer bijna ochtend. Waren ze ergens aards bier aan het drinken? Zonder hem uit te nodigen? Hij voelde de neiging om samen met de Walkure een fles open te trekken, maar die was de laatste tijd ook niet echt te genieten. De vernietiging van hun thuiswereld had meer met haar gedaan dan ze verwacht had.
      Plotseling ving hij stemmen op. Waren ze daar dan eindelijk? Hij beende in de richting van het geluid. Vlak bij de ingang trof hij inderdaad Hayes en Loki aan.
      ‘Waar is Aella?’ wilde hij weten.
      Er was iets aan Loki’s houding wat hem niet aanstond. Zijn schouders hingen een beetje, zijn ogen bewogen onrustig heen en weer. Was hij ongerust? Dat kon hij zich moeilijk voorstellen. Hij kon zich niet herinneren dat Loki ooit genoeg om iemand had gegeven om zich er zorgen over te maken. Toch kwam het niet helemaal onverwacht. De band die hij met Aella had was zonder meer speciaal. Hij had al vrij snel doorgehad dat het meer was dan alleen een onderbreking van de sleur waardoor hij zich met haar bezighield. Loki mocht die indruk dan wel willen wekken, maar Thor kende hem al zijn hele leven.
      Misschien vond hij Aella zelfs een beetje leuk. Die gedachte riep een brede glimlach op zijn gezicht. Na tweeduizend jaar had hij eigenlijk de hoop opgegeven dat Loki nog eens verliefd zou worden, maar hij had er een goed gevoel over. Zijn broer was sowieso best een beetje veranderd de laatste tijd.
      ‘Wat zit je nou dom te grijnzen?’ beet Loki hem toe. ‘Is ze soms al terug?’
      ‘Huh?’ Thor schudde de gedachte van zijn af. ‘Nee, ze is nog niet terug. Wat is er gebeurd?’
      ‘Ze is verdwenen,’ bromde Hayes. ‘Loki kreeg ruzie met haar.’
      Loki wierp hem een giftige blik toe, maar de jongen keek vernietigend terug.
      Geweldig. Twee leeuwen die om een wijfje vechten. Thor grinnikte zacht, waarna ze hem boos aankeken. Verontschuldigend hief hij zijn handen op. Hij vond hun rivaliteit gewoon vermakelijk, al moest dat natuurlijk geen prioriteit zijn.
      ‘Ik begrijp niet waarom jullie zo van streek zijn,’ probeerde hij het brandje te blussen. ‘Alsof een ruzie tussen jullie zo’n onverwachte uitkomst is.’ Hij blikte op zijn broer. ‘Het enige wezen met wie jij geen ruzie maakt, is een dood wezen.’
      De grom die Loki uitte, versterkte Thors beeld van een opgehitste leeuw.
      ‘Daar gaat het niet om,’ bromde Loki uiteindelijk. ‘De vraag is wie haar heeft meegenomen.’
      ‘Ah. Is de conclusie dat ze meteen ontvoerd is niet een beetje voorbarig?’ vroeg Thor. ‘Misschien wilde ze gewoon even van jou weg.’ Hij haalde zijn schouders op. ‘Dat kan toch? Misschien dacht ze dat een borrel zou helpen. Ze komt heus wel aanwaaien.’
      Wonderbaarlijk genoeg koos Hayes de kant van zijn broer. ‘Ze zou mij heus niet de hele avond zonder bericht ergens laten wachten.’
      Thor vond dat hij de kracht van goed bier onderschatte, maar koos ervoor die opmerking voor zich te houden. Straks liep hij ook boos weg.
      ‘Stel dat ze inderdaad door iemand meegenomen is. Wie zou dat dan kunnen zijn?’ Hij streek bedenkelijk langs zijn kin.
      ‘Wie niet?’ kaatste Loki terug. ‘Ik geloof dat dit mijn eerste uitstapje sinds lange tijd is dat ik niet in hechtenis ben genomen.’
      Thor vond zijn broer niet een erg goede graadmeter. Aella was hier geboren, en op een beetje bovenmaatse kracht na viel ze niet echt als een bedreiging te beschouwen. Maar misschien onderschatte hij haar nu. Loki en Hayes kenden haar beter dan hij.
      ‘We dachten aan S.H.I.EL.D.,’ nam Hayes het woord neer.
      ‘Of die vreemde dokter. Je weet wel, die ons de vorige keer zo plezierig ontving.’ Loki keek hem indringend aan.
      ‘Doctor Strange,’ herinnerde Thor zich.
      ‘Heb jij niet wat vrienden die je kunt optrommelen?’ vroeg Hayes. ‘Captain America misschien? Iron Man? Of wat dacht je van Black Widow.’
      Loki draaide zijn hoofd opzij en keek Hayes aan alsof hij wat smerigs had gegeten. ‘Black Widow? Jij wilt alleen maar een wip.’
      De wangen van Hayes kleurden een beetje rood.
      ‘Ach, hij moet toch wat doen als wij de wereld redden?’ Thor gaf de knul een vette knipoog. Daarna werd zijn gezicht weer serieus. ‘Helaas kan ik zonder Mjölnir niet zo gemakkelijk reizen.’
      Een doffe pijn trof zijn hartstreek toe hij de naam van zijn geliefde hamer uitsprak. Hij stond er liever niet te veel bij stil, maar op momenten als deze voelde hij zich kreupel.
      ‘Loki kan je transporteren,’ opperde Hayes.
      ‘Nee.’ Het antwoord van Loki was onverbiddelijk. ‘Ik ga hun niet om hulp smeken. En ik ben niet een of ander paard dat iedereen overal naartoe brengt.’
      Verongelijkt sloeg Thor zijn armen over elkaar heen. ‘Daar heb je vandaag anders weinig bezwaren tegen gehad.’
      Hij wilde nog meer zeggen, maar Loki draaide opeens zijn hoofd opzij en staarde door het glas naar buiten.
Thor wachtte even af, niet helemaal zeker of dit onbeschoft gedrag was of dat Loki daar iets dacht te zien. Thor zag in ieder geval niets.
      Uiteindelijk draaide Loki zijn hoofd weer terug. ‘Brunnhilde is een Walkure. Ze kan haar vleugels oproepen. Misschien mag je haar berijden.’
      Loki’s smalende grijns onderstreepte de dubbele betekenis van zijn woorden. Thor verkoos die te negeren en dacht na.
Brunnhilde was inderdaad een Walkure, maar tot nu toe had ze haar vleugels nog niet laten zien. ‘Ik weet niet of ze die nog heeft,’ mompelde hij. ‘Er zijn genoeg momenten geweest waarop die haar van pas hadden kunnen komen.’
      Loki hield zijn hoofd ietsje schuin. Een nieuwsgierige schittering liet zijn ogen iets oplichten ‘Daar heb je een punt. Denk je dat ze verbannen is?’
      Thor haalde zijn schouders op. ‘Het verklaart waarom ze op Sakaar verzeild is geraakt.’
      ‘En niet alleen dat… het verklaart ook…’
      ‘Zo kan ie wel weer.’
      Betrapt keek Thor om. Geruisloos was de Walkure achter hen komen staan. Ze leunde met haar linkerschouder tegen de wand en had haar armen over elkaar geslagen.
      ‘Is het waar? Ben je verbannen?’
      ‘Dat gaat jullie niets aan. Ik ga in ieder geval niet als iemands transport dienen.’
      ‘Iemand van jullie…’
      Hayes viel hem direct in de rede. ‘Zie ik iets over het hoofd? We bevinden ons toch op een ruimteschip? Waarom zouden we die niet kunnen gebruiken? Zo’n hightech-ding heeft vast een onzichtbaarheidsfunctie.’
      Thors mond zakte iets open. ‘Goed punt. Goed, laten wij gaan.’
      ‘Ik ga niet mee.’
      Thor klemde geïrriteerd zijn kaken op elkaar. Moest Loki het nu altijd óveral mee oneens zijn? ‘Wat nou weer? Je kan makkelijk in het schip blijven als ik de bezoeken afleg.’
      ‘Ik kan mijn tijd beter besteden.’
      Thor wilde een bot antwoord geven, maar zag toen weer die onrust op Loki’s gezicht. Blijkbaar was hij niet alleen tegendraads, maar wilde hij echt iets anders doen.
      Zwijgend gaf Thor een knikje.
Reacties (9)

 • Altaria

  Iedereen onderschat de kracht van bier. Ik begrijp Thor volkomen XD

  2 jaar geleden
 • Laleah

  Thors humor is priceless! Wel heel lief hoe hij over Loki denkt ^^

  2 jaar geleden
 • Grace

  Nu ben ik toch eeeeecht benieuwd waar ze gaat zitten hoor!

  2 jaar geleden
 • AmeranthaGaia

  Ik zag de titel van het hoofdstuk en ik dacht: nee, Loki, jij b*tch. We hebben geen tijd om het te plannen. Ren als een gestoorde idioot rond tot je haar gevonden hebt. Aella heeft geen friggin’ tijd om jullie het leuk te laten plannen en dan helemaal niets te plannen en het wel plannen noemen. Ze zit zwaar in de problemen!

  2 jaar geleden
 • Suso

  Thor(H)

  2 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen