Dante kon een kleine grijns niet onderdrukken. 'Meneer Stark, wat een aangename verassing. U staat normaal bekend als iemand die altijd te laat komt,' zei hij terwijl hij zijn hand uithield. Stark nam zijn hand aan en voor een moment schudden de twee mannen handen.
      'Tony Stark.'
      'Dante Lucifer, persoonlijk assistent van meneer Ross.'
      'Lucifer? Als in Satan?' vroeg Stark terwijl hij zijn wenkbrauwen optrok. Dante knikte bevestigend. 'En Dante als in de schrijver van "Divine Comedy" over de Hel. Mijn ouders hadden een goed gevoel voor humor,' zei hij voordat Stark enige kans had om verdere opmerkingen te maken. Stark grijnsde. 'Ik mag deze gast wel. Waar heb je hem gevonden, Secretary of State? Amazon?' vroeg hij op sarcastische toon aan Ross. 'Laten we niet van onderwerp veranderen meneer Stark. Nu Dante er is kunnen we vertrekken,' zei Ross, de vraag van Stark ontwijkend. 'Natuurlijk. Laten we met mijn limousine gaan,' stelde Stark voor, waar Ross het mee eens was. 'Dante, cancel alle afspraken voor de komende uren.'
      'Natuurlijk meneer, mag ik vragen waarom?'
      'We hebben een meeting met de Avengers, dus hou je fanboy emoties binnen.'
      'Fanboy?' onderbrak Stark de twee mannen. 'Laten we gaan,' zei Dante terwijl hij de deur voor zijn meerderen open hield. Ross ging Stark voor en stapte naar buiten, waarna de andere twee mannen hem volgden. Ietwat haastig deed Dante de deur op slot en hoorde Ross en Stark wat discussiëren over kleine dingen terwijl ze beiden instapten. Dante schonk de twee mannen geen aandacht en pakte zijn telefoon om het eerste telefoontje van de dag te plegen. Hij wachtte geduldig tot de secretaresse van de volgende afspraak zou opnemen, toen hij ineens een figuur in donkere kleuren in de verte spotte. Dante kon het gezicht van het figuur niet zien omdat het een capuchon op had die het gezicht bedekte. Zover hij kon zien was het figuur zeker een kop kleiner dan hijzelf, wat niet raar was aangezien Dante zelf één meter drieëntachtig was. 'Hey, dit is privéterrein!' riep Dante naar het figuur, die zich langzaam omdraaide en wegliep. Dante fronste maar stapte toen in. 'Opgelost...' mompelde hij tegen zichzelf terwijl hij zijn gordel vast maakte.
      'Pardon?' vroeg Stark nieuwsgierig. Dante schudde zijn hoofd en zei: 'Niets meneer.' Stark opende de minikoelkast en trok er een fles champagne uit. 'Je komt best gespannen over. Relax een beetje, mediteer wat mij betreft,' zei hij, terwijl hij de fles champagne opende. Dante volgde zijn bewegingen en zag dat hij drie champagne glazen pakte. 'Waar dient die champagne voor, meneer Stark?'
      'Zeg maar Tony. We zijn niet in een formele omgeving.'
      'Waar is die champagne voor, Tony?'
      Stark grijnsde en schonk een glas in, die hij daarna aan Dante gaf. 'Wat weet je van de Accords, m'n jongen?' vroeg hij terwijl hij het tweede glas aan Ross gaf. Dante keek naar het glas. 'Alles wat er vanaf te weten valt. Bedankt, maar ik drink niet. Al helemaal niet onder werktijden,' hij probeerde nog enigszins vriendelijk over te komen, maar hij merkte dat hij wat geïrriteerd overkwam. Stark werkte hem ontzettend op zijn zenuwen met al zijn vragen en opmerkingen. Stark grinnikte en sloeg Dante's glas achterover. Binnen een aantal teugen was het leeg. 'Dan zou je weten dat het een perfect excuus is om een glas champagne te drinken. Om deze grote overwinning te vieren,' legde Stark uit. Dante slikte en dacht na. Hij zou zijn mening kunnen geven, maar hij voelde de geamuseerde ogen van Ross dwars door hem heen kijken. 'Ik... zou me daar niet zo zeker van zijn,' mompelde hij. De glimlach van Stark vervaagde langzaam. Vanuit zijn ooghoeken zag Dante dat bij Ross de paniek toe sloeg. Gelukkig voelde Dante de limousine tot stilstand komen. 'We zijn er,' zei hij opgelucht. Stark knikte lichtjes. Dante stapte uit en hield de deur open voor de andere twee mannen en begon zich af te vragen of het niet een beter idee was geweest om thuis te blijven die dag. Want ergens, diep van binnen, wist hij dat zijn enigszins normale leventje nooit meer hetzelfde zou zijn na deze dag.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen