Dana staarde naar de knipperende cursor. Ze moest ideeën aandragen voor de afscheidsdienst. Nadat haar man achter tralies was beland, had haar moeder haar toevlucht tot de kerk gezocht, iets waar Dana nooit wat mee had gehad. Al dat vrolijke gedoe om niks.
      Hoe ging dat eraan toe, in zo’n kerk? Moest ze dan van die halleluja-liedjes uitzoeken? Of mocht het ook… gewone muziek zijn? Niet dat dat haar erg verder hielp, ze zou niet weten van welke muziek haar moeder had gehouden. Het was confronterend, om in te zien dat de vrouw die haar ter wereld had gezet zo van haar vervreemd was zonder dat ze het eigenlijk ooit door had gehad.
      Het deurtje van de minibar ging open en Opie zette een fles drank voor haar neer.
‘Hier. Misschien geeft dat inspiratie.’
      ‘In mijn eentje gaan drinken? Dat is wel heel triest. En jij moet natuurlijk ál je aandacht op de deur houden.’ Ze kon het niet helpen dat ze verbitterd klonk, ook al was Opie nergens schuldig aan. ‘Straks flipt Happy nog als hij de fles drank ziet staan. Is hij bang dat ik je met een paar borrels op ook naar bed sleur voor een rondje opvrolijkseks.’ Evengoed opende ze de fles en nam een paar slokken. Misschien hielp het inderdaad.
      ‘Hij bedoelt het goed,’ zei Opie sussend.
      Dana snoof. ‘Hij doet net alsof Juice en ik niets anders kunnen doen dan aan elkaar zitten. We hebben verdorie alleen met elkaar gezoend. En ik had me heus niet minder op dit kunnen focussen als hij erbij was geweest.’
      ‘Daar gaat het helemaal niet om, joh.’
      Dana keek hem scherp aan. ‘Waar dan wel om?’
      Opie haalde zijn schouders op en stak een sigaret op. Het verboden te roken-bordje negeerde hij. ‘Ik denk dat hij gewoon niet zo goed weet wat hij precies aan Juice heeft als het er echt op aan komt.’
      Dana fronste haar wenkbrauwen. ‘Hoezo?’ Ze viste ook een sigaret uit het pakje dat op tafel lag en liet die door Opie aansteken.
      ‘Juice is gewoon niet zo vaak in het veld, als er wat gedaan moet worden. Hij doet vaak het transport enzo…’ Opie keek haar aan, alsof ze daar zelf maar het antwoord uit moest afleiden. Hij zuchtte toen ze hem afwachtend bleef aanstaren. ‘Hij heeft nog nooit iemand hoeven doden. Denk dat Hap niet weet of dat een aarzeling oplevert als Maddox straks opeens voor de deur staat. Ik hoef jou niet te vertellen dat zoiets geen makkelijke stap is.’
      Dana draaide aan een losse pluk haar en overdacht Opies woorden.
      ‘Het is gewoon een onzekere factor. Die heeft ie liever niet, hij heeft al genoeg shit aan zijn hoofd.’
      ‘Waarom zei hij dat dan niet gewoon?’ bromde Dana.
      ‘Kan me voorstellen dat ’t niet iets is waar hij graag over opschept tegen familie.’
      Dana blies een rookwolkje uit. ‘Ik ben toch niet achterlijk. Ik weet dat jullie geen engeltjes zijn, daarom ben ik juist naar SAMCRO gekomen.’
      Opie haalde zijn schouders op. ‘Wil niet zeggen dat hij niet het gevoel heeft dat hij een voorbeeld moet zijn.’
      Dana overdacht zijn woorden. Hoeveel mensen zou Happy hebben omgelegd? Hadden ze dat allemaal verdiend? En Opie? Waren dat wel dingen die ze wilde weten? Ze besloot van niet.
      ‘En er is nog een reden,’ ging Opie na een korte stilte verder. ‘Ik heb met al deze shit helaas wel ervaring. Ik twijfel er niet aan dat hij me daarom mee wilde hebben. Twee jaar geleden zat ik in hetzelfde schuitje, toen Donna overleed.’
      ‘Hoe is ze eigenlijk gestorven?’ vroeg Dana zacht.
      Opies blik dwaalde weg. Rook glipte tussen zijn lippen naar buiten. ‘Clubshit. Een wraakactie.’
      ‘Jeetje…’ Een rilling kroop langs haar rug. Het kon niet anders dan dat hij zichzelf dan ook verwijten maakte. Híj zat tenslotte bij de club.
      ‘Ja. Het was een zware tijd.’ Hij sloeg zijn ogen neer. ‘Nog steeds, soms. Met de kinderen enzo. Er zijn dagen dat ik mijn bed amper uit kan komen. Dat gemis… dat lijkt iedere dag alleen maar erger te worden.’
      Dana sloeg stilletjes een arm om hem heen en leunde tegen zijn schouder.
      Ze dacht aan Juice. Ze was bang dat zíj de oorzaak van zijn dood zou worden. Had die angst ook door Opie heen geflitst? Had hij dingen anders gedaan, afstand van de club genomen als hij dat van tevoren had geweten? Werd hij zich daar iedere ochtend bewust van, als hij wakker werd en de lege plek naast zich zag?


Reacties (4)


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen