Vicente liet zijn sigaret voor de voordeur vallen en trapte het gloeiende stompje uit. Daarna stak hij de sleutel in het slot, draaide hem om en ging het huis binnen. Zijn voetstappen galmden door de gang toen hij op weg ging naar de trap.
      De treden kraakten.
      En niet alleen de treden.
      Boven hem hoorde hij het kraken van een lattenbodem, begeleid door een schrille vrouwenstem. Het gegrom van een man werd luider toen hij de bovenste treden achterliet.
      In de overloop bleef hij staan. Hij trok zijn Colt Combat tussen zijn broekband vandaan, haalde de veiligheidspal weg en liep naar de slaapkamer toe.
      Zachtjes deed hij de deur open.
      Ze hadden niets door.
      Zijn vrouw zat bovenop, haar minnaar had haar borsten vastgegrepen terwijl ze hem bereed. Hun huiden waren even donker, alsof ze één lichaam vormden.
      Vicente bleef een tijdje toekijken. Behalve een diepe afkeer en een gekrenkte trots voelde hij niets. Over de schok was hij allang heen, zijn liefde voor haar was al een tijdje bekoeld.
      Met een strak gezicht keek hij toe hoe zij eerst haar hoogtepunt bereikte. Dat gunde hij haar, een laatste extase voordat haar hersenen werden opgeblazen en ze zich overal door de kamer zouden verspreiden. Of zou het meer voldoening geven als hij het leven uit haar kneep?
      Ze was klaar, en de man onder haar begon nu te kreunen. Vicente stapte dichter naar hen toe, en toen hij nog een meter bij hen verwijderd was, verstijfde de man en keek langs het lichaam van zijn minnaar.
      Vicente glimlachte donker. Hij hief zijn pistool en vuurde. Met een schok viel het lichaam terug op het bed.
      Legacy draaide zich met een ruk om. Haar ogen werden zo groot dat het er hilarisch uitzag.
      ‘Liefje…’ sprak hij hoofdschuddend. ‘Ik dacht dat het wat betekende, jij en ik.’
      Ze stond op, toonde haarzelf in volle glorie. Er was geen spijt op haar gezicht te zien, geen angst. ‘Ik ben onvoorzichtig geweest.’
      Haar gevoelloze toon raakte hem. Gauw schudde hij het gevoel van zich af, liep op haar af, greep haar bij haar keel en drukte haar naar achteren op het bed. Zijn vingers knepen zich samen.
      Ze spartelde niet, keek hem alleen maar aan.
      Langzaam kneep hij het leven uit Legacy, de beruchte president van The Morrigans Motorcycle Club.

Reacties (1)

  • AmeranthaGaia

    Darn, daar gaan een hoop mensen niet blij mee zijn.

    1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen