Opie draaide de laatste moer terug en rolde onder de auto vandaan. Met een grom kwam hij overeind en strekte zijn stijve rug. Het was mooi geweest voor vandaag. Deze werd toch pas morgen opgehaald. Hij waste zijn handen onder de kraan – meer voor de vorm dan dat hij echt zijn best deed om de smeer eraf te krijgen – en liep naar het clubhuis toe. Daar gaf hij een klap op de bar.
      Chucky dook meteen de koelkast in en zette een tel later een biertje voor hem neer. Heerlijk. Die had hij wel verdiend. Hij ging bij de andere jongens zitten en genoot van de koele drank.
      ‘Kijk eens aan.’ Chibs floot. ‘Zijn dat nieuwe bewonderaars? Die koppies heb ik nog niet eerder gezien.’
      Opie draaide zich naar de ingang toe. Zijn vingers verkrampten rondom het bierflesje toen hij haar zag. ‘Holy fuck,’ stamelde hij.
      ‘Vind je ze zo lekker?’ grinnikte Chibs. Hij sloeg Opie op de schouder. ‘Laat Donna ’t maar niet horen.’
      Hun blikken kruisten elkaar. Heel even leek ze in de ruimte te blijven staan, alsof ze hem hier niet verwacht had. Opie voelde het bloed uit zijn gezicht wegtrekken. Meer dan tien jaar had hij haar niet gezien, maar dat wilde niet zeggen dat hij in die tijd niet aan haar had gedacht. Zijn ogen flitsten rond, op zoek naar Jax, maar die was niet in het clubhuis. De enige die hun geschiedenis kende. Gauw draaide hij zijn gezicht van haar weg. Misschien herkent ze me niet.
      Juice trok zijn wenkbrauwen op. ‘Ex-vriendinnetje van je?’
      ‘Zoiets,’ mompelde hij.
      Hij begon te grijnzen. ‘Goeie smaak. Welke van de drie ’t ook is.’
      ‘Heb je haar belazerd? Die linkse kijkt alsof ze ’t liefst bloed drinkt.’
      Nee, dat was haar niet. Ze zag er net zo onschuldig uit als vroeger.
      Chibs schoot in de lach en kwam overeind. ‘Hé, dametjes,’ begon hij.
      Opie voelde de behoefte om de ruimte te ontvluchten. Niet dat hij dat natuurlijk echt ging doen, dat zou wel heel laf zijn. Hij voelde zich alleen weer de zeventienjarige verliefde loser die een veel te grote boeket rozen had gekocht voor een meisje met wie hij net een maand samen was, en die hem daarna op timide toon vertelde dat ze niet met hem verder wilde.
      Vanuit zijn ooghoeken keek hij opzij. Juice en Bobby waren ook opgestaan om de vrouwen te begroeten, maar hij zou niet weten wat hij tegen haar moest gaan zeggen. Dus bleef hij maar zitten en stak met een nukkig gezicht een sigaret op.
      Opie herinnerde zich meteen weer waarom hij zo ondersteboven was haar was geweest. Nog steeds had ze een lief, egaal gezicht met een voorzichtige glimlach en sprekende, lichtblauwe ogen. Haar blonde haar hing ietsje naar rechts, alsof ze er net met haar hand doorheen had gestreken. En haar figuur… hij zag direct dat ze nog net zo slank was en dat haar borsten nog net zo stevig waren als de laatste keer dat hij die in zijn handen had gehad.
      Hij nam een slok van zijn bier, en knoeide bijna toen ze hem plotseling aankeek. Frederique glimlachte een beetje onzeker en hij wendde gauw zijn gezicht af.
      Het sloeg nergens op. Het was tien jaar geleden, hij zou hierom moeten lachen. Maar ze had hem destijds erg gekwetst en hij kreeg nu het gevoel dat hij dat nooit écht achter zich gelaten had. Het feit dat hij al vijf jaar getrouwd was en twee kinderen had, veranderde daar helemaal niets aan.
      Aan haar hakken hoorde hij dat ze dichterbij kwam. Haar zoete geur bereikte zijn neus, en heel even lagen ze weer op het strand, zij boven op hem, grinnikend, dwalend met haar lippen langs zijn hals. Hij knipperde het beeld gauw weer weg, zodat het niet het bijna naakte lichaam was dat zich nu naast hem neerzette.
      ‘Hé,’ zei ze. ‘Goh, dat is lang geleden…’
      Opie dwong zichzelf om omhoog te kijken. Hij kreeg geen woord uit zijn strot, in plaats daarvan knikte hij en nam hij zwijgend een slok bier.


Reacties (1)

  • AmeranthaGaia

    Dat is wel echt het toppunt van ongemakkelijk.xD

    2 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen