Dana legde haar hoofd op zijn schouder. Haar hand schoof ze weer onder zijn shirt en liet ze op zijn warme buik liggen. Hij was zo lief, zo eerlijk. Zo anders dan Maddox ooit was geweest. De gedachte dat hij dat wat er tussen hen was zo serieus nam, dat hij het wilde koesteren, maakte haar ogen vochtig. Hoe zou haar leven verlopen zijn, als ze Maddox nooit had ontmoet? Had ze dan een goede band met Happy gehad en Juice jaren eerder hebben ontmoet? Of was ze dan nooit de vrouw geweest die ze nu was, en was hij dan niet op haar gevallen?
      Er klonk een klop tegen de deur. ‘Deen? Ik heb je spullen.’
      Ze veerde overeind en liep naar de andere kant van de kamer. Happy’s blik gleed direct over haar heen. ‘Ben je in orde? Ik hoorde wat er gebeurd is…’
      ‘Ja, ik ben in orde. Alleen geschrokken.’
      Happy knikte, al keek hij over haar heen, naar Juice. Ze was blij dat hij nog aangekleed was, anders had ze daar vast een sneer over gekregen. Of had hij hem eigenhandig de kamer uitgetrokken. Aan het kraken van het bed hoorde ze dat Juice overeind kwam, en een ogenblik later pakte hij haar hand vast.
      Een paar tellen staarden de twee jongens elkaar aan. Dana's mond voelde droog. Moest zij wat zeggen? De trekken van Happy's gezicht waren hard, maar dat waren ze altijd. Het was uiteindelijk Juice die zijn keel schraapte.
      ‘Ik ben je dreigement niet vergeten, vlak nadat we Dana voor het eerst hadden gezien.' Hoewel Happy een kop groter was dan hij, klonk zijn stem zelfverzekerd. ‘Maar ik ben van haar gaan houden. Dus doe wat je vindt dat je moet doen, als haar oudere broer. Ik heb het voor haar over.’
      De blik in Happy’s ogen was ondoorgrondelijk. Dana hield haar adem in.
      'Nou, laat je broek dan maar zakken, hè.'
      Juice' vingers bewogen in haar hand, maar Dana kneep er stevig in. Hij was toch niet zo idioot om daar serieus op in te gaan?
      Happy stapte naar voren, hief een arm. Heel even dacht ze dat hij de ander zou slaan, en aan Juice' verstarring merkte ze dat hij dat ook dacht, daarna sloeg Happy een arm om de jongen heen in een halve omhelzing. ‘Het is me een raadsel wat ze met een idioot als jij moet, maar ze had het slechter kunnen treffen.'
      Dana liet opgelucht haar adem ontsnappen, en direct daarna begon ze te glimlachen. Happy liet één arm op Juice’ schouder rusten en legde de andere op die van haar.
      ‘Gefeliciteerd, denk ik dan maar?’ Voor het eerst in dagen was het alsof hij haar écht aankeek. ‘Deze keer heb je wel een goeie knul uitgekozen, daar twijfel ik niet aan.’ Hij draaide zich weer naar Juice. ‘Maar als je haar belazert, dan haal ik je hele zaakje er alsnog van af.’
      ‘Nou, het lijkt me dat die eer dan mij toekomt,’ antwoordde Dana droogjes.
      Ze zag haar broer grijnzen. ‘Dat mag ook.’
      Hij gaf Juice een klap op zijn schouder en liet hen toe los. ‘Morgen om tien uur rond de tafel, Ortiz.’ Daarna keek hij Dana weer aan. Iets onstuimigs lag in zijn blik. Smeulende wraak. Opie moest hem verteld hebben wat Danny tegen haar had gezegd. ‘En jij gaat de deur niet meer uit zonder je vent en een extra man. Morgen om vier uur bij Cara-Cara, dan ga ik je leren schieten.’
      Na die woorden sloot hij de deur. Met een vermaakt glimlachje keek ze naar Juice. Hij zag eruit alsof er een last van zijn schouders was gevallen nu Happy hem had geaccepteerd.
      ‘Nou, ik ben meteen tot je persoonlijke lijfwacht geüpgraded.’
      Dana vond dat een fijne gedachte, al leverde dat ook een beetje angst op. De kans dat iemand buiten de club doorhad dat ze wat met elkaar hadden, dat Maddox het zou horen… ze begon toch weer aan haar beslissingen te twijfelen.
      ‘Niet doen,’ zei hij. ‘Niet zo gaan zitten malen. Geen buitenstaander hoeft te zien dat ik meer ben dan je lijfwacht. Hier binnen deze vier muren daarentegen…’ Grijnzend tilde hij haar op en droeg haar naar het bed.
      Hij legde haar op de dekens neer en boog naar haar over. Ze zuchtte zachtjes toen ze zijn lippen weer voelde. Aan de warme gloed die door haar heen stroomde wanneer hij haar aanraakte, was ze nog steeds niet gewend geraakt. Het was heerlijk, en het spoelde alle gedachten uit haar hoofd vandaan. Vanaf het moment dat hij haar voor het eerst aangeraakt had, verlangde ze al naar meer van hem. Hij was in staat haar alles te laten vergeten, al zag ze nu in dat zij niet de enige was die zo naar die vergetelheid verlangde.
      Ze trok zijn shirt over zijn hoofd, liet haar vingers over de spieren daaronder glijden.
      ‘Vanaf het moment dat jij je shirt uittrok op je slaapkamer wilde ik dit al,’ fluisterde ze tegen zijn lippen. Ze verliet zijn mond en kuste zijn hals, de tattoos op borst, zijn buik. Ze glimlachte tegen zijn huid toen zijn ademhaling versnelde, en hij zijn vingers met meer kracht rond haar haarlokken wond.
      Toen ze tot vlak onder zijn navel kwam, voelde ze een nare herinnering tegen haar geest drukken en ze hief gauw haar hoofd weer op. Alsof hij voelde hoe ze onbewust haar spieren aanspande, trok hij haar in een omhelzing en hield haar stevig vast.
      ‘Misschien moeten we zo gaan slapen,’ opperde hij na een tijdje. Hij drukte zijn lippen even tegen haar slaap. ‘Het was een emotionele dag, voor ons allebei.’
      Dana knikte aarzelend. Dat was ook zo. Het moest al middernacht geweest zijn. Het was alsof de begrafenis van haar moeder al veel langer geleden was. Ze stond op, maakte haar tas open en pakte haar toilettas.
      Nadat Dana haar make-up van haar gezicht had gehaald en ze beiden hun tanden hadden gepoetst, keerden ze terug naar Dana’s kamer. Ze trok haar nachthemd aan en kroop tegen Juice aan. Hij sloeg een arm om haar heen en ze legde haar hoofd op zijn borst, terwijl ze luisterde naar het kloppen van zijn hart.

Reacties (6)

 • NicoleStyles

  Happy doet eindelijk een beetje eer aan zijn naam haha

  3 jaar geleden
 • Butterflygirl

  Aawh dit is echt cute

  3 jaar geleden
 • Trager

  Naaaah, Happy heeft even over zijn kleine hartje gestreken <3

  3 jaar geleden
 • Phlegethon

  Ze zijn beiden zo lief!
  En de acceptatie van Happy is onverwachts, maar wel erg fijn (:

  3 jaar geleden
 • Sunnyrainbow

  Awh zo lief!!

  3 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen