Foto bij Chapter sixty

Het eerstvolgende schot dat gelost wordt, is op het goal van Epsilon. Rika vuurt haar hissatsu schot, Rose Splash af, maar met een simpele Worm Hole weet Desarm de bal tegen te houden. ‘Jij!’ wordt er over het veld geschreeuwd. Iedereen kijkt verrast op naar Desarm die recht naar Atsuya wijst. ‘Jij moet schieten,’ grijnst hij hem toe. De bal werpt hij op volle kracht naar de jongen toe. Atsuya houdt de bal simpel tegen en werpt een blik over zijn schouder, mijn kant uit. Hij balt kort zijn hand tot een vuist en kijkt met woede terug naar Desarm. De grijns op Desarm’s gezicht wordt groter als hij Atsuya’s frustratie ziet en daagt hem daardoor alleen maar meer uit. Er steekt een ijzige wind op dat zich allemaal om de bal heen verzamelt, totdat het een groot blok ijs vormt. ‘Eternal Blizzard,’ echoed Atsuya’s hese stem over het veld. Er is een harde klap te horen als hij tegen de bal aanschiet. De jongen in het goal, lift verrast een wenkbrauw op en haalt uit naar de bal. ‘Drill Smasher!’ roept hij uit. Vanaf de zijlijn lijkt het alsof Desarm moeite heeft om de bal tegen te houden, maar wanneer deze soepeltjes de lucht ingeblazen wordt, lijkt zijn gezichtsuitdrukking teleurgesteld. De bal wordt opnieuw bij Atsuya in de schoot geworpen en hij vuurt opnieuw Eternal Blizzard af. Deze keer is Worm Hole genoeg om de bal tegen te houden. Met grote ogen, kom ik overeind van de reservebank als Atsuya een derde schot lost en Desarm deze met éen hand opvangt. Een versplinterent geluid is te horen als het ijs in zijn hand breekt en hij een smerige blik op de bal werpt, voordat hij deze aan de kant gooit. ‘Dat was het?’ vraagt hij terwijl hij op Atsuya neerkijkt. Een spottend lachje verlaat zijn mond en keert zijn rug dan naar hem toe. ‘Je bent niet meer nodig. De teleurstelling is nog groter dan ik dacht,’ spreekt hij minderwaardig uit. Terwijl iedereen met grote ogen naar Atsuya kijkt, begin ik de bedrading van mijn lichaam af te pulken. Een gefrustreerde schreeuw is te horen als Atsuya op de bal afrent en het opnieuw op Desarm afschiet. Het enige wat de jongen in het goal doet, is de bal hard naar hem terugslaan en hem aankijken. ‘Je bent te zwak. Ze heeft je niet meer nodig,’ spreekt hij grijnzend uit.
Een luide, verslagen schreeuw echoed over het veld en laat kippenvel over heel mijn lichaam glijden. Met mijn ogen naar Atsuya gericht, kan ik mijn hart hevig in mijn keel voelen bonzen en stap ik op hem af. Eenmaal voor hem, hurk ik neer en leg ik mijn hand zacht op zijn wang. Ik schenk hem een kleine glimlach en streel zachtjes over zijn wang. De lege blik die in zijn ogen staat geeft me een naar gevoel van binnen en help hem samen met Kidou overeind. Shiro neemt hem vervolgens van me over en begeleid hem naar de reservebank. Met gebalde vuisten draai ik me naar het goal van Epsilon en gloeien mijn ogen rood op zodra mijn blik met Desarm kruist. ‘Hier ga je niet mee wegkomen,’ sis ik hem kwaad toe.
Met een tevreden grijns op zijn gezicht, keert hij zich naar me toe. ‘Laat maar zien. Je zult toch niet ontkomen aan ons, Ice Queen.’ Ik haal arrogant mijn neus op en keer hem de rug toe. ‘Dat zullen we nog wel zien.’

Eenmaal omgekleed in mijn tenue, neem ik Atsuya’s positie in. Ik werp een blik over mijn schouder en kijk naar Shiro. De jongen kijkt gefrustreerd naar zijn broer die verslagen op de reservebank zit en balt zijn handen tot vuisten. Er staat woede in zijn ogen als hij zijn blik naar het team van Epsilon keert. Zodra hij mijn blik vangt, schenk ik hem een geruststellende glimlach toe. De jongen lijkt ietwat te ontspannen en knikt me vastberaden toe. Zodra het fluitsignaal luid, tikt Rika de bal naar me toe. Zodra de bal mijn voet raakt, steekt er een ijzige wind op en gloeien mijn ogen fel rood op als ik oogcontact maak met Desarm. ‘Ice Shard,’ sis ik tussen mijn lippen door. De ijzige wind maakt plaats voor een sneeuwstorm waar zich diverse ijspegels in vormen. Ik lift mijn voet op en geef een hard trap tegen de bal. Het enige dat je kan zien, is het ijzige pad dat de bal achter zich laat als het op het goal afraast. ‘Drill Smasher!’ schreeuwt Desarm uit. Er is een luide klap te horen als de bal en Desarm’s hissatsu met elkaar in aanraking komen. Door de impact schuift de jongen al een stuk naar achteren en is het uiteindelijk niet mogelijk voor hem om de bal te kunnen stoppen. Zijn hissatsu bevriest en barst uiteen. Samen met de bal, landt hij in het net achter hem. Er is frustratie van zijn gezicht af te lezen, maar het is niet te missen dat hij ook zeker aan het genieten is. De grijns die hij me toewerpt geeft me een onbehaaglijk gevoel van binnen en werp een blik over mijn schouder naar mijn team. De sfeer is omgeslagen, maar nog steeds is de wedstrijd niet voorbij.
Als het fluitsignaal luid en Epsilon met de bal naar voren raast, onderschep ik razendsnel de bal en kijk ik strak naar Desarm. ‘Freeze to death,’ fluister ik hees. Dezelfde storm raast op en er verschijnen opnieuw een reeks ijspegels. ‘Ice Shard.’ Een schok raast door mijn lichaam als ik de bal afvuur op het goal en sper mijn ogen wijd als ik mezelf moeizaam overeind weet te houden. ‘Drill Smasher!’ schreeuwt Desarm over het veld. Opnieuw een luide knal als de bal met Desarm’s hissatsu in aanraking komt. De verbazing die van zijn gezicht af te lezen is, wordt al snel vervangen door een brede grijns en de bal wordt afgekaatst. Met grote ogen kijk ik toe hoe de bal in Desarm zijn hand land en hij grijnzend op mij neerkijkt. ‘Oh? Maar dat is teleurstellend,’ spot hij. De bal werpt hij terug het veld in en Kidou en Ichinose doen een poging tot een schot. Ook dit schot houdt hij zonder moeite tegen. Ik duw mezelf overeind als hij de bal het veld weer inwerpt en vang het op. ‘Emperor-,’ begin ik hees mijn zin. Mijn ogen kleuren fel rood wanneer ik naar het goal kijk en fluit hard op mijn vingers. ‘Penguin Nr 1!’ De rode pinguïns knagen zich hard aan mijn been vast en vuur ze dan op volle kracht af. Mijn lichaam krijgt een enorme klap te verduren nadat ik de hissatsu afgevuurd heb en zak op een been neer. Mijn ogen worden groot wanneer ik Desarm met de bal in zijn handen, in het goal zie staan. Hij werpt een afkeurende blik onze kant op voordat hij de bal het veld uitwerpt. ‘Scheids! Ik wil van positie wisselen met de spits Zel. Deze schoten doen mij niets meer. Mijn interesse is weggevaagd,’ spreekt Desarm achter mij uit. Met grote ogen kijk ik naar het goal waar de jongen met een brede grijns uitstapt. Een simpele klik op zijn uniform laat het wisselen naar de spelers outfit en hetzelfde doet Zel om in een keeperstenue te komen. De twee switchen van positie en Desarm kijkt met een brede grijns op mij neer. ‘Dat klopt, Ice Queen. Ik ben van oorsprong helemaal geen keeper, maar een striker,’ grijnst hij me toe. Met gebalde vuisten kijk ik op naar de jongen voor me. ‘Je hebt hem gebroken,’ zeg ik met een trillende stem. Een woede overvalt mijn lichaam en vernauw mijn ogen als ik Desarm recht aankijk. ‘Je boorde hem de grond in terwijl je niet eens écht een keeper bent?’ vraag ik ongelovig. Mijn tanden knars ik hard op elkaar. ‘Daar ga je spijt van krijgen,’ sis ik hem toe. Mijn blik dwaalt af naar de jongen die een beetje onzeker in het goal van Epsilon is gaan staan. ‘Ik zal je terug dat goal in forceren en je kapot maken!’ Desarm lacht me schamper toe. ‘Je zal die bal niet eens meer aanraken.’ Zijn blik dwaalt af naar ons goal en wijst vervolgens naar Endou. ‘Er zal niets van hem overblijven! Jullie zullen de ultieme nederlaag tegemoet gaan!’

Reacties (1)

  • Luckey

    oh god!!! das niet goed!

    2 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen