Jake haalde ons de volgende morgen op. Niemand had een woord tegen elkaar gesproken na het debacle, wat ook resulteerde in een ongemakkelijke stilte tijdens de rit naar huis. Kate was druk bezig met het regelen van een nieuw slot, terwijl Jake strak naar de weg staarde. Ik daarentegen, leunde met mijn hoofd tegen het raam en zocht wanhopig naar woorden die uit konden leggen wat er vannacht precies gebeurd was. Helaas waren er gewoonweg geen woorden voor. Ik wist dat Kate en Mia me gevonden hadden. Wat betekende, dat het duidelijk was wat ik in dat steegje deed. Drugs scoren of drugs verkopen. Ik wist niet wat mijn beste optie was om te verklaren. Ik deed het beiden, dus wellicht was er gewoonweg geen gesprek voor nodig. Jake’s wagen stopte voor ons appartementencomplex en ik deed een poging om uit te stappen. Dit was het moment dat Kate haar mond open besloot te trekken.
‘ Nee. ‘
Ik wierp haar een vragende blik toe. ‘ Wat, nee? ‘
‘ Jij gaat met Jake mee. Ik hoef je voorlopig even niet thuis te zien. ‘
Ik blies ongelovig mijn adem uit. ‘ Hílarisch. Kunnen we nu naar binnen gaan? ‘
‘ Nee. ‘ Riep ze uit. ‘ We gaan helemaal niet naar binnen. Niet totdat je verteld wat er in godsnaam met je gebeurd is. ‘
Ik schudde mijn hoofd. ‘ Je weet dondersgoed wat er gebeurd is, Kate. Ik had een goed leven. Alles was leuk. Fantastisch, zelfs. Ik was intelligent, kreeg vervolgens een beurs om medicijnen te studeren aan Columbia. Maar ja, vervolgens besloot mijn moeder doodleuk dement te worden en kon ik mijn koffers pakken om de verdomde rekeningen te betalen. Je was er zelf bij. Waarom wil je dat ik het herhaal? ‘
‘ Omdat dit niet het hele verhaal is, Tristan. ‘ Ze sprak tegen me alsof ik verdomme haar eigen kind was. Waarom probeerde ze eigenlijk druk op me te zetten? Ze had haar eigen leven. Ze had al genoeg op haar bord als alleenstaande moeder.
‘ Kate. ‘ Ik deed mijn uiterste best om mijn stem zo dreigend mogelijk te laten klinken. ‘ Ik zou oppassen als ik jou was. ‘
‘ Denk je nu echt dat ik bang voor je ben? ‘ Ze sloeg haar armen met een spottende blik in haar ogen over mekaar. ‘ Ik ken je langer dan vandaag. ‘
‘ Kunnen we alsjeblieft dit gesprek voeren als volwassen mensen? ‘ Jake verhief voor het eerst in jaren zijn stem. ‘ Wanneer iedereen bijvoorbeeld niet langer meer zo gefrustreerd is? ‘
‘ Ik ben het zat. Ik ga naar mijn eigen bed en jullie hebben daar niets over te vertellen. ‘
Dat was het moment dat ik hoorde hoe Jake het kinderslot aanzetten. Een smalende lach verscheen op mijn gezicht.
‘ Serieus, Jake? ‘
‘ Heel serieus. ‘
Kate draaide zich vanaf de bijrijdersstoel naar me om en keek me doodserieus in de ogen.
‘ Ik kan niet langer toestaan dat je in deze staat in de buurt van mijn dochter komt. Je stelt haar bloot aan gevaar. Denk maar niet dat ik niets afweet van de inhoud van je bureaulades. ‘
Mijn mond viel open. Ze had mijn kamer doorzocht. Voordat ik er iets tegenin kon brengen, stapte ze Jake’s sportwagen uit. Kate smeet met een harde klap de portier dicht en liep zonder me nog een blik waardig te gunnen het gebouw in.
‘ Je hebt jezelf echt in de nesten gewerkt, Tris. ‘ Zuchtte Jake, voordat hij de motor startte en me meenam naar mijn nieuwe, ongewenste verblijf.

Reacties (2)

  • AmeranthaGaia

    Oh nee, dit is echt heel sneu. Dit is bijna mijn reactie na elk hoofdstuk, maar het IS gewoon heel sneu.:S

    2 jaar geleden
  • Luckey

    oh boy

    2 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen