Het was gelukt om haar in te schrijven. Samen met Malia liep ze door de school. De gang was overladen door traag lopende leerlingen die ze af en toe per ongeluk op de hielen trapte. Een lief verontschuldigend glimlachje was gelukkig al genoeg om het hen haar te laten vergeven.
      Arienne was nog nooit op een school geweest, in ieder geval niet zo’n grootschalig instituut als dit. Een zeurend gevoel speelde op in haar buik. Zoveel zijn er al heel lang niet meer van ons.
      Ze liet de gedachte ontsnappen voordat Malia merkte dat ze erdoor geplaagd werd en bleef voor een kluisje staan toen het meisje zei dat het de hare was.
      ‘Op welke school heb je eigenlijk gezeten?’ vroeg Malia, terwijl Arienne de boeken die ze net had opgehaald voor een deel in haar kluisje stopte. Haar wiskundeboek hield ze bij zich, dat hadden ze straks.
      Ze had wel een beetje onderzoek gedaan om haar verhaal geloofwaardig te laten zijn, maar als Malia of een van haar vrienden te diep ging graven, zou ze door de mand vallen. Ze wist dat Stiles haar niet vertrouwde. Misschien was het maar beter als ze hem het zwijgen oplegde voordat hij haar ontmantelde. Aan de andere kant, als dát uitkwam, had ze haar kans bij Malia voorgoed verbruid.
      Nee, ze moest niet te overhaaste stappen nemen.
      ‘Ik vertel liever niet waar ik vandaan kom,’ zei ze uiteindelijk. ‘Hoe minder je weet, hoe kleiner de kans dat je bij mijn problemen betrokken raakt.’
      Ze stond weer op. Malia keek haar fronsend aan.
      ‘Maar je slaapt in mijn huis. Hoe ben ik niet bij jouw problemen betrokken?’
      ‘Misschien was dat ook een vergissing.’ Ze sloeg haar ogen neer. ‘Ik wil je niet nog meer in gevaar brengen.’
      De toon van Malia’s stem veranderde onmiddellijk. ‘Dat moet je niet zeggen. Met zijn allen staan we sterk.’ Ze glimlachte bemoedigend en legde kort een hand op haar schouder.
      Arienne glimlachte terug. Tevreden. Dit was genoeg om het onderwerp te laten rusten. In ieder geval voorlopig. Haar vriendje zou hier niet zo gemakkelijk intrappen.
      Malia nam haar mee naar het wiskundelokaal. Zodra ze daar naar binnen stapten, staarde iedereen haar aan.
      Moest ze zich onzeker gedragen? Ze richtte haar blik op de grond en drukte haar boeken tegen haar borsten. Hielp dat? Malia loodste haar door het lokaal en bleef bij een knap, blondharig ding staan.
      ‘Je kan hier wel zitten. Vooraan is nog een tafeltje over, dan ga ik daar wel zitten.’
      ‘Nee,’ zei ze snel, ‘dat hoeft echt niet, hoor. Ik ga wel vooraan zitten.’
      Het blonde meisje nam haar aandachtig in zich op. Arienne voelde haar nek prikken. Het was alsof het meisje meer zag dan een normaal mens. Ook een weerwolf? Ze dacht van niet.
      Ze stak haar hand naar het meisje uit. ‘Ik ben Arienne.’
      Haar blik dwaalde keurend over Ariennes gezicht. Toen pakte ze haar hand vast en schudde die. ‘Lydia.’ Haar gezicht werd iets zachter toen ze glimlachte. ‘Stiles vertelde al over een meisje dat gisteren in het bos was gevonden. Ben jij dat?’
      ‘Ja,’ mompelde Arienne, en ze keek vluchtig om zich heen. ‘Maar… ik zou het fijn vinden als niet iedereen dat wist.’
      Lydia hield haar blik even vast. ‘Nee… natuurlijk niet.’
      Arienne beet op de binnenkant van haar wang. Er was iets vreemds aan haar, iets dreigends. Het was niet alleen Stiles die ze in de gaten moest houden, maar ook deze griet.
      Ze gaf een knikje, draaide zich om en liep naar voren toe om aan de leraar te vragen waar ze kon gaan zitten.
      Vlak nadat hij haar haar plaats had gewezen, kwamen Scott, Stiles en een Aziatisch meisje binnen. Scott gaf haar een glimlach, maar Stiles was duidelijk nog steeds argwanend.
      Ze richtte haar blik op het tafelblad, alsof zijn gedrag haar kwetste. Daarna focuste ze zich op de leraar, die haar aan de klas voorstelde en daarna algauw met de les begon.

Reacties (3)

 • ProngsPotter

  Pff, nu ben ik wel heel benieuwd wat ze is. Een Hellhound ook niet, want hun bloed is niet zilver..
  We zullen het zien haha
  Goed van haar trouwens dat ze merkt dat Lydia anders is dan de rest en dat zowel zij als Stiles nog wel een gevaar voor haar kunnen vormen. Stiles' vijandigheid doet me een beetje aan Theo denken haha

  2 jaar geleden
 • Poehler

  ofc i wouldn't trust u either :'D

  2 jaar geleden
 • Trager

  Ghehe, ze is wel super slim ;3

  2 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen