Foto bij Chapter eight

Met mijn aandacht volledig op de wedstrijd voor me gevestigd, observeer ik iedere beweging van het Raimon team en van hun tegenstander. Zoals ik al dacht, is hun verdediging erg sterk en lukt het Raimon niet om er doorheen te breken. Daarbij is Raimon’s balspel enorm slordig. Hun balbezit is nihil en als ze dan toch de bal hebben, dan duurt het ook niet lang voordat ze deze weer verloren zijn. Hierdoor krijgt de tegenpartij ook nog eens een paar mooie kansen om te schieten, maar zonder een goal te kunnen maken.
Tijdens het observeren is het me opgevallen dat Someoka niet de enige is die moeite heeft met deze wedstrijd. Ook Kazemaru en Kabeyama lijken het tempo niet bij te kunnen houden. Maar waarom heeft hun coach ze nog niet van het veld gehaald? De wedstrijd tegen Gemini Storm heeft meer schade achtergelaten dan verwacht en zo maken ze het alleen maar erger.
‘Kazemaru, zet een stap naar voren. Kabeyama, zet twee stappen terug naar de verdediging,’ roep ik vanaf de zijlijn. De jongens kijken me even vragend aan en keren zich naar Kidou. ‘Toe maar,’ geeft Kidou als antwoord en werpt me een blik toe. Ik glimlach even. ‘Kidou, jij moet ook een stap naar voren zetten en Someoka een stap naar achteren,’ geef ik als extra aanwijzing. Kidou volgt meteen mijn aanwijzing op, Someoka lijkt alleen niet mee te willen werken. ‘Wie denk je wel niet dat je bent, ons zomaar te commanderen!’ roept hij verwilderd terug. Ik kijk even verrast op naar de roze-harige spits en slaak een zucht. ‘Waarom moet jij er als enige een probleem van maken? Neem een voorbeeld aan de rest,’ brom ik hem toe. Vanaf de zijlijn kan ik de jongen nog horen vloeken voordat hij mijn orders alsnog opvolgt. De wedstrijd wordt hervat en met de kleine aanpassingen op het veld, lijkt het balspel iets verbeterd te zijn. De geblesseerde spelers kunnen nu alsnog hun steentje bij dragen in de wedstrijd, zonder zichzelf te moeten overbelasten. De passes die daarstraks miste doordat Kazemaru of Someoka het niet haalde, komen nu wel aan. Achter me kan ik de meisje op de bank wat horen mompelen. Mijn naam hoor ik af en toe voorbij komen. Een blik over mijn schouder, zorgt ervoor dat ze meteen weer stil zijn. De coach werpt me een kleine glimlach voordat ze zich weer op de wedstrijd focust. Ze heeft wel degelijk in de gaten wat er aan de hand is, maar toch vertikt ze het om iets te doen. Wat is de bedoeling?

De eerste helft van de wedstrijd wordt afgefloten en het Raimon team komt naar de kant. Hier en daar wordt me een vriendelijke glimlach toegeworpen als ze langs me heen lopen. Someoka bromt nog een beetje en negeert me volkomen. Kidou spreekt me aan. ‘Dat was een knap staaltje strategie daar. Ik weet niet waarom, maar het spel was een stuk vlotter na die aanpassingen. Mijn complimenten,’ glimlacht hij me toe. ‘Dank je wel,’ zeg ik met een glimlach. Ik draai me glimlachend naar de andere toe en laat mijn blik op de coach rusten. Ze staat met haar armen over elkaar naar het team te kijken en slaakt dan een zucht. Ze stapt op de groep af en klapt een aantal keer in haar handen om aandacht te krijgen. ‘Goed, dit is de opstelling voor de tweede helft. Ik plaats Kabeyama, Kazemaru en Someoka op de bank. Wat de openingen op het veld betreft, daar zoeken jullie zelf maar een oplossing voor. Jullie zullen maar wat harder moeten werken,’ commandeert ze. Iedereen is verrast door haar orders en er ontstaat een enorme discussie. Ze moesten het al met 10 spelers doen, nu met maar 7. Maar dat zal de wedstrijd alleen maar makkelijker maken. Natuurlijk moeten ze zich extra inzetten, maar deze opstelling zal ervoor zorgen dat het balbezit groeit. De geblesseerde spelers zullen zich niet erger kunnen blesseren en de stroming van het spel zal sneller worden. ‘Ik weiger op de bank te gaan! Deze coach is waardeloos. Zo verliezen we hoe dan ook de wedstrijd!,’ roept Someoka verontwaardigd. ‘We verliezen de wedstrijd omdat jij op het veld staat,’ brom ik zacht en onhoorbaar. Mijn blik kruist kort met die van de coach en ze maakt een kort gebaar naar het veld. Verrast door haar gebaar, wijs ik van mezelf naar het veld en kan ik haar kort zien knikken. Ik schud vlug mijn hoofd, voordat ze zich naar de groep keert. ‘Jullie volgen mijn orders maar op. Luca zal jullie assisteren vanaf de zijlijn. Ze heeft er echter voor gezorgd dat er niet gescoord zou worden door jullie posities te wijzigen,’ oppert de coach. Ik slaak een zachte, opgeluchte zucht en glimlach de jongens toe. ‘Jullie kunnen dit met gemak winnen. Als jullie jezelf maar voldoende ruimte geven, zijn jullie veel sneller dan de tegenstander. Nu de drie jongens op de bank moeten, gaan jullie die ruimte goed kunnen benutten,’ glimlach ik ze toe. Met dezelfde glimlach om mijn gezicht, geef ik iedereen hun nieuwe, verdeelde positie over het veld. Kidou heeft zijn blik aandachtig op het veld gericht terwijl hij mijn instructies aandachtig volgt. ‘Zo zijn de gaten op het veld verdeeld. We moeten alleen een paar stappen harder lopen, dan moeten we het kunnen halen,’ mompelt hij bedenkelijk. Kidou draait zich terug naar de groep en knikt me dan toe. ‘Dat klinkt als een prima plan. Eens zien of we het tot een succes kunnen brengen.’ Ik knik de jongens toe en mijn ogen volgen hen als ze hun posities op het veld aannemen. Het meisje van het andere team stapt op Kidou af. ‘Waar slaat dit op? Nemen jullie ons niet serieus?’ snauwt ze verontwaardigd. Kidou haalt zijn schouders op. ‘Orders van de coach. Ik weet het zelf ook niet,’ beantwoordt hij haar. Het meisje kijkt even vragend naar Hitomiko en stapt dan terug naar haar positie. Ik doe nog een paar kleine aanpassingen op de posities en stap dan terug. Mijn blik kruist met die van de coach en haar ogen vernauwen even als ze me aankijkt. Ze vermoedt iets. Ik kan het in haar ogen zien. Maar om nu te vertellen dat ik van Aliea Academy kom, is niet iets wat ze zal helpen. Ze zullen me waarschijnlijk niet eens vertrouwen. Voor nu zal ik me gedeisd moeten houden. Raimon observeren, Aliea Academy observeren en er alles aan doen om voor beide partijen zo overtuigend mogelijk over te komen.

Reacties (1)

  • Luckey

    dat moet der lukken

    2 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen