Foto bij ×

''Praat wat vaker met oude mensen. Zij kunnen je wat bijleren met hun levenservaring en hun kennis.''A l l e r e c h t e n v o o r b e h o u d e n :

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.Copyright © 2015 S. Stern (@MeganxMarilyn)

Reacties (1)

  • Luckey

    Ik vind dit wel origineel om het zo aan te geven

    3 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen