To be trusted is a greater compliment than to be loved


Na een tijdje voor zich uit gestaard te hebben schrok Trevor op uit zijn gedachtes door een stem die hem bekend voor kwam. Hij keek op en keek recht in de ogen van de blonde dame. Zijn ogen werden naar haar arm getrokken die onder het verband zat. Was het zo snel al fout gegaan? 'het is gelukt hoor, dit kleine meisje heeft haar weg door dit grote gebouw gevonden zonder verdwaald te raken.' vertelde ze trots dus het leek Trevor sterk dat ze nu al door iemand gepakt zou zijn. Wat zou het dan kunnen zijn? De enige andere reden die Trevor kon bedenken voor de reden van het verband leek nog onwerkelijker. Ze had een tatoeage laten zetten. De enige reden die hij kon bedenken waarom iemand dat hier zou laten doen is om officieel lid te worden van een bende. Zelf had Trevor ook een bende tatoeage. Een grote uil, op zijn borst. Het dier stond symbool voor de nacht en had daardoor een duistere kant maar bracht tegelijkertijd wijsheid met zich mee. Trevor had altijd gevonden dat een bende zeker weten duisternis in zich mocht hebben maar zich vooral moest laten leiden door wijsheid. Luister naar je kop zei hij dan ook altijd tegen zijn jongens en tot nu toe werkte dat altijd in hun voordeel.
      Trevor zijn ogen vormde een frons. Dit was de laatste keer geweest dat Trevor Jesper zijn intelligentie had onderschat. Jesper had Trevor uiteindelijk toch rechtvaardig laten waarschuwen. Het enige wat Trevor niet begreep was waarom Ryan haar zo snel had geclaimd. 'Misschien zit het wel gewoon in mijn genen, als dochter van Billy Storm zal ik toch wel een beetje door elke gevangenis mijn weg moeten kunnen vinden.' ging de dame verder waardoor er een kleine lach uit Trevor zijn mond ontsnapte. Hij keek knikkend omhoog terwijl hij beide handen achter zijn hoofd vouwde. 'Tuurlijk, tuurlijk ben je een storm' zei hij lachend. 'Het kon ook niet anders' vervolgde hij zichzelf terwijl hij haar aankeek met een glimlach. Nu snapte hij waarom Ryan haar zo enorm snel had geclaimd. Ze was een Storm. Misdaad zat in haar bloed.
      Zijn ogen gleden af naar haar arm waar hij naar knikte. 'Een bende, he?' merkte hij zo neutraal mogelijk op. Hij trok zijn wenkbrauwen op en knikte duidelijk onder de indruk. 'Goed gedaan' vervolgde hij zichzelf. 'Welke?' vroeg hij haar daarna zo nieuwsgierig mogelijk. Hij wist voor 99 procent zeker dat ze bij die van Ryan was gegaan maar hij wilde haar niet het idee geven dat hij haar in de gaten had gehouden. Ergens had hij spijt gehad dat hij haar niet gelijk had geclaimd maar een ander deel van hem was opgelucht. Als ze erachter was gekomen dat Ryan hier ook zat dan had ze zijn bende zo voor die van hem ingeruild, dat was wel duidelijk. Moet je nagaan hoe stom hij dan wel niet had geleken. Een meid die hem inruilt voor Ryan. De wonderen waren duidelijk de wereld nog niet uit.
      Trevor zijn ogen gingen de binnen plaats rond. Niemand. Achter het glas stonden echter wel twee gespierde gasten die de twee duidelijk in de gaten hielden. 'Laat me raden, die twee schoothondjes horen erbij' zei hij lachend terwijl hij in de richting van de twee gasten knikte. Nu wist hij het zeker, ze hoorde bij een bende. Hij had een peuk nodig.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen