Loki beet op de binnenkant van zijn wang en wierp Brunnhilde een steelse blik toe. Moet dat nou? De Walkure kneep haar ogen tot spleetjes.
      ‘Is dat wat er met jou is gebeurd?’ vuurde hij terug. Hij wilde dat ze zo snel mogelijk ophoepelde. Niet dat er nog een hoop te redden viel. Aella kennende zou ze eerst flink pissed worden voordat hij weer de kans kreeg om in haar te komen. Als ze dat ooit nog toeliet. ‘Heb jij je laten naaien door een mens en ben je daardoor je goddelijkheid kwijtgeraakt? Of door de grandmaster? Die was best dol op je, hè?’
      Brunnhilde kneep haar ogen tot spleetjes, beende op hem af en greep hem plots bij de keel. Voor hij het doorhad, had ze hem opgetild en hem met zijn hoofd tegen de muur geramd. ‘Ik ben mijn krachten niet kwijt,’ siste ze.
      Om een of andere reden voelde Loki zich minder krachtig zonder zijn kleren aan. Toch wrong hij zijn vingers rond haar pols en trok haar hand bij zijn keel weg. ‘Nou je hebt je zegje gedaan. Hoepel nou maar weer op, stuk chagrijn. Volgens mij ben je gewoon jaloers dat niemand ooit naar jou omkijkt.’
      Ze zond hem nog een dodelijke blik en beende toen de kamer uit. De glasscherven knerpten onder haar voeten. Op de drempel hield ze nog even stil en keek over haar schouder. ‘Wees geen dwaas, Aella. Je betekent niets voor hem. Het enige wat hij van je wil, is je kracht.’
      Haar voetstappen stierven weg. Wat achterbleef was een bittere stilte. Loki onderdrukte een zucht en bereidde zich mentaal voor op de dramastorm die nu zou gaan komen. Op z’n minst kon hij een paar klappen verwachten.
      Hij draaide zich naar Aella toe. Ze was op het bed neergezakt en had haar shirt weer aan getrokken. Haar hoofd was gebogen, zodat haar haren voor haar gezicht vielen. Hij voelde een steen in zijn maag toen ze zachtjes begon te snikken. Vertwijfeld bleef Loki staan, niet wetend of hij naast haar moest gaan zitten en nog een poging moest ondernemen om te redden wat er te redden viel of dat hij haar beter alleen kon laten. Daarmee zou hij stilletjes met Brunnhildes woorden instemmen en dat was helemaal niet hoe de zaken lagen. Hij was echter bang dat ze zijn ontkenning toch niet zou geloven.
      Hij wist zelf niet eens of hij dat moest geloven.
      Uiteindelijk zakte hij met een diepe zucht op de rand van het bed neer en wachtte totdat ze wat ging zeggen. Al die tijd luisterde hij naar haar verdriet. Hij ergerde zich er niet aan, voelde zich er zelfs schuldig over.
      ‘Ik vroeg me al die tijd al af wat je werkelijk van me wilde.’ Ze veegde langs haar ogen en schudde ongelovig lachend haar hoofd. ‘Ik was zo dom. Iedereen waarschuwde me en ik bleef mezelf voorhouden dat je niets kwaads in de zin had.’
      ‘Dat heb ik –‘
      Hij deed er het zwijgen toe toen ze hem met haar betraande ogen verhit aankeek.
      ‘Het heeft geen zin om te liegen,’ antwoordde ze fel. ‘Denk maar niet dat ik je toesta om ooit nog aan me te zitten.’
      Loki boog zijn hoofd en streek door zijn haren. Met dat vooruitzicht was hij allesbehalve blij.
      ‘Het is algemeen bekend dat Walkuren hun onsterfelijkheid verliezen als ze gemeenschap hebben met een sterveling. Maar ik ben geen sterveling, Aella,’ zei hij na een tijdje.
      Ze snoof. ‘En wat gebeurt er dan?’
      ‘Niets.’ Nog steeds weigerde ze hem aan te kijken en hij voelde er ook niet veel voor om dat te forceren. ‘Niemand weet wat er gebeurt,’ gaf hij toe. ‘Geen enkele Walkure is ooit met een god aan de haal gegaan.’
      ‘Jij bent ook geen god,’ schamperde ze. ‘Je bent een ijsreus. Hooguit opgevoed door goden.’
      ‘Dat hebben ze ook nog nooit gedaan.’
      Ze lachte vreugdeloos. ‘Nee, alleen ik ben zo gek om dat te willen. Nou gefeliciteerd hoor. Je hebt me helemaal bespeeld.’ Ze applaudisseerde spottend.
      ‘Ik wilde je niet bespelen.’ Ondanks de situatie, gleed er een grijns over zijn lippen. ‘Niet mentaal.’ Hij werd weer serieus. ‘Ik dacht er gewoon niet aan.’
      Ze schudde haar hoofd en keek hem met opgetrokken wenkbrauwen aan. ‘Geloof je dat zelf? Jij bent de godganse dag alleen maar bezig met plannetjes smeden.’
      ‘Niet als jij in de buurt bent.’ Hij hield zijn blik vast. ‘Dan denk ik alleen maar aan jou.’
      ‘Nou, blijkbaar niet hè? Je vindt het in elk geval geen probleem om een proefkonijn van me te maken.’
      ‘Een proefkonijn voor wát?’ vroeg hij, nu toch een beetje geërgerd. ‘Wat heb ik er in vredesnaam aan als jij je goddelijkheid verliest? Denk je dat ik samen wil zijn met iemand die géén goddelijke krachten heeft?’
      Ze staarde hem aan.
      Het duurde een paar tellen voordat hij besefte wat hij had gezegd en voor het eerst in zijn leven voelde hij zijn wangen warm worden. Waar kwam dát ineens vandaan?!

Reacties (5)

 • Suso

  Oh dit gaat leuk worden

  1 jaar geleden
 • VampireMouse

  Haha lekker bezig loki!
  Weer super goed geschreven!
  Snel verder
  Xx

  1 jaar geleden
 • Pinguino

  Nee Loki ik vind je heel leuk maar dit nee stop hou op. Niet meer doen. Aella, punch him in the dick en ga naar Hayes. TEAM HAYES.

  1 jaar geleden
 • xxJennyxx

  Spannend wat gaat ze nu zeggen

  1 jaar geleden
 • AmeranthaGaia

  Knap, hoor, Loki. Echt, tien punten voor jou. Dit gaat allemaal nog leuker worden wanneer Thor en Hayes hierover horen.

  1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen

Add Your Banner Here