Het was alsof ze aan de rand van een afgrond stonden waarvan de wanden steeds verder afbrokkelden. Telkens viel er iemand te pletter en er was niets tegen te beginnen. Zich ervan afdraaien was hun enige keuze, maar dan zouden al zijn maten voor niets gestorven zijn. Dan gingen ze ieder hun eigen weg, als lafaards.
      Kozik had nog niet eens de schok van Chibs’ en Gemma’s dood kunnen verwerken of het volgende verschrikkelijke nieuws was binnengekomen. Sack was verdwenen. Een jaar geleden zou niemand zich daar druk om hebben gemaakt, maar nu was dat wel anders.
      En weer moesten ze wachten.
      Wachten en wachten alsof ze steeds van bushalte naar bushalte hopten in de hoop een glimp op te vangen van een bus die allang niet meer reed. Kozik zei niet veel aan de vergadertafel – niemand deed dat. Iedereen was erop gebrand om Maddox te pakken, maar ze wisten gewoon niet meer waar ze het zoeken moesten. Die vent leek overal tegelijk te zijn, maar ongrijpbaar als de wind. Een voor een zou hij hen het graf in lokken, zoveel was inmiddels wel zeker. Hij zou doorgaan tot hij Dana had – of totdat er niemand van hen meer over was om zich haar te herinneren.
      ‘Ik zie nog maar één mogelijkheid.’ Clay richtte zijn ondoorgrondelijke blik op hem.
      ‘Nee.’ Kozik hield voet bij stuk. Hij wist wat die mogelijkheid was.
      ‘Moeten we ons allemaal opofferen voor haar?’ sneerde hij.
      Kozik haalde zijn schouders op. ‘We hebben haar ons woord gegeven haar te beschermen. We betrekken haar er alleen bij als Happy daar toestemming voor geeft.’
      Clays blik werd nog duisterder. Hij deed er het zwijgen toe. Vanbinnen had hij allang geweten dat Kozik niet zou toegeven en dat wat hij vroeg, niet door de beugel kon. Kozik kon het hem niet kwalijk nemen, de man was net zijn vrouw verloren. Hij was bereid om iedere afspraak aan zijn laars te lappen om haar moordenaar in handen te krijgen. Maar woede en wrok waren niet de meest prominente gevoelens die door Kozik raasden. Dat was een beschermingsdrang en eergevoel en de overtuiging dat hij niemand van zijn broeders zou verraden, voor niets.
      ‘Zeg jij dan maar wat me wel moeten doen,’ zei Clay met een zucht.
      Kozik leunde voorover met zijn ellebogen op de tafel en duwde zijn vuisten met de vingers tegen elkaar terwijl hij nadacht. ‘We moeten van die kleine zendertjes hebben. Als er dan weer iemand van ons verdwijnt, weten we in elk geval waar hij is.’ Hij zweeg even. ‘En Maddox zal ons zijn eisen bekend maken.’
      ‘En dan wat? We hebben niks om hem te geven.’
      Kozik aarzelde. Er kwam een soort plan in hem op, maar hij wist dat dat waarschijnlijk tot Sacks dood zou leiden. Als ze het níét deden, gebeurde echter misschien wel hetzelfde.
      ‘We moeten het zo spelen dat het lijkt alsof er een verrader in ons midden is die hem de verblijfplaats van Dana geeft. Niet de echte, natuurlijk,’ vervolgde hij, al nam hij zich voor de zekerheid voor om weldra Juice’ telefoonnummer uit zijn hoofd te leren en het nummer uit zijn telefoon te verwijderen. Voordat hij iemand op ideeën bracht. ‘We leggen een hinderlaag bij dat zogenaamde adres en schakelen hem uit.’
      Bobby keek op. ‘Dan doden ze Sack.’
      Kozik slaakte een zucht. ‘Ja, waarschijnlijk wel.’
      De secretaris schudde zijn hoofd, maar zei niets, wetend dat de kans groot was dat Sacks lot toch al bezegeld was.

Ze maakten nog geen afspraken, maar lieten het idee bezinken terwijl ze de Chapel verlieten. Bij de deur ontstond direct rumoer, en een ogenblik later begreep Kozik wat er aan de hand was.
      De telefoons waren weg.
      De mannen scholden en vloekten, maar de schrik trof Kozik veel dieper.
      Deze diefstal had niets te maken met het willen doorverkopen van telefoons, maar was een poging om contact met Dana te krijgen. Was Maddox hier doodleuk naar binnen gewandeld? Hij keek om zich heen. Er was toch wel iemand aanwezig geweest? Hij draaide zijn hoofd naar de bank waar ze Cherry hadden achtergelaten. Waar was ze? Zijn oog viel op Chucky, die de bar aan het schoonmaken was.
      ‘De telefoons zijn gejat,’ zei hij. ‘Wat is er gebeurd?’
      De man keek hem met grote ogen aan. ‘Wanneer?’
      ‘Nou, net. Is er iemand binnengekomen? Heeft Cherry ze meegenomen?’
      Chucky’s gezicht liet al snel zien dat hij het niet wist en Kozik holde naar buiten. Hij doorkruiste de parkeerplaats en bleef midden op de weg staan. Zijn hoofd draaide hij van links naar rechts, maar het meisje wat nergens te beginnen.
      ‘Kut,’ gromde hij, gevolgd door een reeks grovere scheldwoorden. Had ze de telefoons moeten stelen om Sack terug te krijgen? Maddox was gek genoeg om iemand zo ver te krijgen. Maar had Cherry zo goed kunnen toneelspelen? Was ze dan niet nerveuzer overgekomen, als ze hen allemaal moest belazeren? Of had Maddox haar doodleuk óók meegenomen?
      Hij moest Juice bereiken, zeggen dat hij ieder telefoontje dat vanaf nu kwam moest negeren. Net toen hij zich omgedraaid had, realiseerde hij zich dat niemand hem op het moment kon bereiken. Hij was de enige geweest die zijn nummer had, en hij was het nu kwijt.
      Een email sturen – dat kon hij doen. Maar twijfel woekerde in zijn hart. Was dat niet juist wat Maddox wilde? Als hij een email stuurde, kon iemand dan traceren waar die email geopend werd? Hij durfde het risico niet te nemen – hij wist te weinig van computers om er zeker van te zijn dat dat veilig was. Het laatste wat hij wilde, was wéér in een valstrik trappen.
      Moest hij het dan maar op zijn beloop laten? Sinds nieuwjaar hadden ze elkaar niet meer gesproken, dat had hem beter geleken. Nu wenste hij dat ze hun wekelijkse contact hadden aangehouden. Dan had Juice geweten dat er iets mis was als hij niet belde.
      Nu kon hij alleen maar hopen dat hij de telefoon niet opnam als hij door een onbekend nummer werd gebeld of dat hij zich op tijd realiseerde dat er iets niet in de haak was.


Reacties (2)

 • Phlegethon

  Als Maddox de mobiel van Kozak gebruikt, neemt Juice wel op I guess..
  Dit gaat inderdaad niet goed aflopen, vrees ik..

  2 jaar geleden
 • AmeranthaGaia

  Oh my God... Maddox speelt het heel goed. Dit gaat zo verkeerd aflopen....:S

  2 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen