Dana moest de limousine vasthouden om niet om te vallen. Haar ingewanden klotsten door haar lijf en ze had al tweemaal overgegeven in de auto. De smaak van kots zat nog steeds in haar mond en het zou haar niet verbazen als het ook op haar kleren zat. In een reflex veegde ze langs haar mond en kin, maar dat had ze de afgelopen minuten al zo vaak gedaan dat ze eigenlijk wel wist dat daar niets was achtergebleven.
      Hoewel ze wist dat ze zich moest haasten en dat Juice’ leven aan een zijden draadje hing, bleef ze een tijdje roerloos naast de auto staan. Haar gezicht was wazig. Een groot gebouw rees boven haar uit, maar ze kon de contouren niet herkennen. Het enige wat ze voor zich zag, was Juice’ bloedende lichaam.
      Wat als hij al dood was?
      Wilde ze zijn lichaam wel zien?
      Ze kneep haar ogen dicht en haalde diep adem.
      Toen ze ze weer opendeed, zag ze iemand bij de ingang van het gebouw staan. Haar adem haperde in haar keel. Maandenlang was ze bang geweest voor dit moment. Gek genoeg voelde ze niet de angst die in haar nachtmerries zo aanwezig was geweest.
      Ze dacht alleen maar aan Juice.
      Als hij nog leefde, moest hij zo snel mogelijk naar een ziekenhuis. Die kans kreeg hij waarschijnlijk pas als zij met Maddox was meegegaan, dus er was geen tijd te verliezen. Ze zette zich af van de auto. De chauffeur zat nog steeds achter het stuur. De hele weg had hij geen woord tegen haar gezegd en het zou haar niet verbazen als Maddox zijn tong eruit gesneden had.
      De eerste stappen die ze zette waren wiebelig. Ze hief haar hoofd op, maar keek pal langs Maddox heen. Ze had haar keuze gemaakt. Nu kon ze niet meer terug, en ze wilde niet als een geslagen hond met hangende pootjes bij hem terugkomen. Toen ze dichterbij kwam, keek ze dwars door hem heen. In plaats daarvan focuste ze zich op het gebouw. Het was een vervallen kerk.
      Een rilling schoot langs haar rug toen er een herinnering voorbij dreef.
      Dana’s handen steunden op het houten venster. Beneden haar lag een zee van groen en felgekleurde bloemen. De takken van een reusachtige boom vlak naast hen bewogen en ze zag een toekan opvliegen.
      Niet dat ze daar veel oog voor had. Juice’ lippen bevochtigden haar hals. Een hand omvatte haar borst, de ander zat in haar bikinibroekje en speelde op zo’n manier met haar dat ze iedere keer haar adem naar binnen zoog en haar bekkenbodemspieren aanspande.
      Zijn tong gleed langs haar oorschelp en zijn warme adem deed haar huiveren. ‘Volgens mij ben je klaar voor me.’
      ‘Ik ben altijd… ah,’ een kreun sneed haar woorden af toen twee van zijn vingers helemaal naar binnen gleden. Zijn andere hand gleed bij haar borst vandaan en tegen haar rug aan voelde ze hoe hij zijn broek losmaakte. Daarna knielde hij achter haar neer en kuste haar van haar bovenbeen tot haar enkel terwijl hij haar broekje afstroopte tot ze eruit stapte. Zijn vingertoppen klommen steeds hoger toen hij weer omhoogkwam en ze slaakte een vergenoegde zucht toen ze weer voorbij haar liezen waren. Ze spreidde haar benen iets meer en boog zich wat over de reling van de uitkijkpost. Zijn beide handen omvatten nu haar heupen en het vuur in haar vlamde op toen hij haar achterlangs binnenging. Zijn middel voelde warm tegen haar achterwerk en ze boog nog wat verder voorover. Met haar voortanden duwde ze haar onderlip naar beneden terwijl hij in het perfecte ritme in haar stootte.
      Tussen haar half geloken oogleden door kreeg ze opeens een viertal mensen in de gaten die hun kant op kwamen. In de vogelspotplaats waren ze waarschijnlijk te hoog om een al te gedetailleerd zicht van hun huidige activiteit te geven, maar ze raakte er toch door afgeleid.
      ‘Er komen mensen aan,’ siste ze.
      Juice hield zich even in en keek op. ‘Ze zijn nog ver weg.’
      ‘Maar…’
      Hij drukte zijn lippen tegen haar schouder en hervatte zijn tempo. ‘Nog even.’

Net voordat de wandelaars hun hoofd naar hen oprichtten, kwam hij klaar. Voor Dana net te snel, de aanwezigheid van anderen maakte een nieuw soort spanning in haar los en ergens wilde ze dat hij doorging. Toch stapte ze voor het kijkgat weg en keek hem aan.
      ‘Ik maak het zo wel af,’ zei hij met een grijns, waarna hij haar naar zich toe trok. ‘Die trap was doorgerot. Ze komen heus niet naar boven.’
      Dana had al gezien dat het mensen waren van middelbare leeftijd, dus daar moest ze hem gelijk in geven. Hij gaf haar een kus. ‘Stiekem vond je het wel spannend.’
      ‘Ja,’ gaf ze toe.
      Maddox zou dit nooit hebben gedaan, op een plaats waar iemand hen zomaar kon horen of zien. Hoewel hij altijd erg vindingrijk was op seksueel gebied, was het nooit buiten de deur. Een vluggertje in een vogelspothuisje midden in de rimboe was nooit in hem opgekomen.
      Juice veegde een pluk haar achter haar oor. Ze voelde zweetdruppeltjes langs haar slaap glijden. ‘Waar wil je het nog meer doen?’ Hij wiebelde met zijn wenkbrauwen. ‘Je ultieme seksfantasie?’
      Dana dacht even na. ‘Weet ik veel.’ Ze grinnikte. ‘Jij klinkt alsof je een hele bucketlist hebt.’
      ‘Deze stond er nog niet op.’
      ‘Wat wel dan?’
      ‘Een spookhuis.’
      Ze schoot in de lach. ‘Je wilt het een keer in een spookhuis doen?’
      De grijns op zijn gezicht oogde nogal stompzinnig terwijl hij zijn schouders ophaalde. ‘Dat lijkt me een nieuw niveau van spanning.’ Langzaam bewoog hij zijn vinger langs haar ruggengraat omhoog terwijl hij haar blik vasthield. ‘En jij?’
      Dana dacht na. Probeerde daar althans een poging toe te doen, maar ze was nog steeds niet gewend aan dat heerlijke lichaam dat zich nu tegen haar aan drukte en zijn vingers die haar hoofd op hol brachten, waar ze haar ook aanraakten.
      ‘Een kerk,’ zei ze met een grijns. ‘Dat is zo fout.’
      ‘Jij speelt graag met vuur, hè?’ Met een lach tilde hij haar op. ‘Wil jij soms Gods wraak over je afroepen? Ik denk dat we daar maar mee moeten wachten tot Maddox de pijp uit is.’
      Hij zette haar op de rand van het hek neer. De wandelaars die ze hadden gezien waren inmiddels al verdwenen. ‘Nou, beeld je dan maar in dat je nu op een preekstoel zit.’
      Dana sloeg haar arm om de houten spijl die het dak ondersteunde om te voorkomen dat ze viel, terwijl Juice voor haar neerhurkte. Haar lichaam trilde van verrukking toen zijn warme lippen de huid raakten die vandaag alleen door zijn vingers was beroerd. Zijn tong gleed langs haar ingang en cirkelde rond haar clit en een hoog geluidje dat ergens op zijn naam leek, ontglipte haar lippen.


De herinnering vervloog weer en liet een bittere smaak in haar mond achter. Het was alsof Maddox al die tijd bij hen was geweest, alsof dat de reden was dat hij deze plek had uitgekozen. Om haar die fantasie te laten beleven – maar niet met degene die ze wilde.
      ‘Dana…’ Zijn stem klonk ademloos toen hij haar naam uitsprak. Heel lichtjes streken zijn vingers langs haar arm, maar Dana negeerde hem en keek gejaagd de kerk door.
      ‘Dana!’
      Juice’ stem klonk wanhopig, maar het feit dat hij nog leefde trof haar veel harder. Ze rende naar hem toe, viel op haar knieën naast hem neer en streek langs zijn gezicht.
      ‘Ben je oké? Ben je gewond?’
      Hij keek haar aan. Hoewel ze hem vaker in paniek had gezien, waren zijn ogen nooit zo onrustig geweest als nu. ‘Je moet hier weggaan. Hij – hij…’
      Ze streek langs zijn lippen om hem het zwijgen op te leggen. ‘Het is goed.’
      Innerlijk kromp ze ineen door die woorden. Maar ze wist dat ze sterk moest zijn, dat ze Maddox moest laten zien dat ze haar keuze had gemaakt. Bluf was waarschijnlijk het enige wat Juice hier levend wegkreeg. Ze begon Juice’ touwen los te maken.
      ‘Luister lief,’ zei ze toen hij verdwaasd rechtop ging zitten. Hij staarde langs haar heen, waarschijnlijk naar Maddox die niet had ingegrepen. Maar Dana had hem goed ingeschat. Maddox was meer onder de indruk van haar kalmte dan wanneer ze zou huilen. Ze streelde zijn wang en liet het volume van haar stem dalen. ‘Luister. Ik hou van je, Juice. Dat zal nooit veranderen. Jij betekent meer voor me dan wie dan ook en daarom moet ik dit doen. Maddox heeft beloofd je niets te doen zolang ik met hem meega. Dus dat doe ik.’
      Ondanks de zelfverzekerheid die ze had voorgewend, begon haar lip te trillen. God, ze wilde hem niet laten gaan.
      ‘De afgelopen maanden waren de beste van mijn leven en ik ben je dankbaar voor iedere minuut ervan.’
      Ze slikte moeizaam toen ze zag hoe Juice’ ogen zich vulden met tranen. ‘Nee… Nee dit kun je niet doen, Deen.’ Hij greep haar hand vast. ‘Alsjeblieft, ga niet bij me weg. Ik kan niet zonder je… ik wil niet zonder je… niet terwijl dat beest…’
      Dana voelde priemende vingers in haar schouder. ‘Zo is het genoeg geweest.’
      Maddox’ stem klonk grimmig. Dana vermoedde dat hij zich hun hereniging heel anders had voorgesteld, maar ze had hem straal genegeerd en zijn geduld raakte op.
      Dana wist dat ze een enorm risico nam, maar ze kon zich niet bedwingen. Ze rukte haar arm los, omvatte Juice’ gezicht met beide handen en zocht voor de allerlaatste keer zijn lippen op. Het was een korte, zoute kus en de beëindiging ervan leek haar uiteen te scheuren. Toen ze weer opstond en haar wimpers op elkaar kneep, rolden er tranen tussendoor. Sniffend haalde Dana diep adem. Daarna keerde ze haar hoofd van hem af en legde haar hand in Maddox’ uitgestoken hand.
      Toen liep ze met hem naar de uitgang. Ze probeerde het verdriet uit haar hart te bannen. Hij leeft nog, zei ze tegen zichzelf. Hij leeft nog.
      Dat was het belangrijkste.
      Maar vlak voordat ze de kerk verlieten, trok Maddox een pistool, draaide zich om en schoot.
      Met een ruk draaide ze zich om. Een schreeuw ontworstelde zich vanuit het diepste van haar ziel en zwol aan tot een kreet waarin al haar emoties zich samenbalden.

Reacties (7)

 • Trager

  NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE D:

  2 jaar geleden
 • NicoleStyles

  :SThe hell
  Whaaaat(huil)

  2 jaar geleden
 • Phlegethon

  Nee.. /:

  2 jaar geleden
 • Heronwhale

  WAT? NEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEE EN NOG EENS FUCKAKDBSKDN NEE

  2 jaar geleden
 • EvaSalvatore

  No no no no no no no no

  2 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen