Aan de temperatuur te voelen en aan de lucht te zien, begon de schemering in te zetten. De avond was gevallen, en aan de knorrende hongerige magen van Quileute jongens te horen was het tijd om te vertrekken. Met een beteuterd gezicht zocht ik de waterlijn af en iets verder de zee in zag ik mijn grootvader naar mij glimlachen.
"Het is tijd, prinses" was de warme stem van mijn grootvader.
"Ik zal proberen te achterhalen wat er met je vader is gebeurt, tot dan blijft de regel van kracht en is het strand en de zee verboden terrein voor jouw" vervolgde de man, zijn ogen streng maar vooral bezorgd mijn kant inzendend.
Zijn ogen gleden door naar Ariël, mijn tante en tevens vriendin.
"Met jouw spreek ik straks" zijn ogen mijn kant op sturend. Begon de man te zwaaien, en met zijn andere hand waar zijn drietand in verstrengeld zat zond hij een felle lichtflits de lucht in. Verschillende schitterende witte en gele vonken dwarrelde naar het water als een sterrenregen van kristallen.
"Dag opa, tot snel Ariël" riep ik, nog altijd onder de indruk van de heldere vallende sterren.
Gloeiend hete handen voelde ik in mijn oksel komen en het volgende moment was de grond onder mijn voeten verdwenen. Het grijnzende vrolijke gezicht van Embry doemde al voor het mijne op. Waarop ik begon te giechelen en te grinniken.
"Dus jij bent een prinses" Embry zijn ogen begonnen licht te fonkelen.
"Nee, ben geen prinses" mompelde ik, zuchtend.
"Prinses Eloise" weerklonk er een zachte stem, zoekend naar waar het geluid vandaan kwam.
Bleven mijn ogen steken op de waterlijn, een enorme grote Zeeschildpad begon het strand op te klauteren, met zijn voorpoten schoof hij het zand opzij en met zijn achterpoten drukte hij zijn grote kolossale schild het zand op. Wiebelend met mijn benen begreep Embry dat hij mij op de grond moest plaatsen. Voorzichtig stapte ik naar het grote zeewezen toe en knielde voor zijn kop.
"U riep" vroeg ik stilletjes mijn wenkbrauwen fronsend.
"Ik ben uw lijfwacht, King Triton heeft mij gestuurd om uw te vergezellen en te beschermen" verklaarde de zeeschildpad zich nader. "Mijn opa, stuurt een schildpad" mompelde ik bedenkelijk. "Wat is uw naam" mijn hoofd kantelde ik waarbij de glimmende gele ogen van het wezen nog meer leken te gaan schitteren.
"Phyllon, prinses" de schildpad boog zijn hoofd eerbiedig waarop ik begon te grinniken.
"Een erg mooie naam, welkom aan land" giechelde ik het dier aan zijn schild opnemend begon Phyllon wat te spartelen met zijn grote poten. Kantelde het dier dat ik het tegen mijn buik kon drukken en stapte richting Embry terug die met grote wijd open gesperde ogen mij stond te bekijken.
Emma, Henry, Kapitein Hook, Prins Charming, een groot deel van de pack en Ruby liepen met mijn tante en nicht richting het kampvuur dat verderop op het strand was aangestoken. Zodra ik mij bij Embry gevoegd had voelde ik gelijk zijn warmte tegen mijn lichaam slaan. Een soort van thuiskomen, na een lang verlof gehad te hebben.
"Nieuw huisdier" was de grinnikende stem van Henry, die mij als gelijk spotte. "Ja, dit is Phyllon" giechelde ik, "Phyllon dit is mijn beste vriend Henry Mills, zoon van Emma Swan en Regina Mills" stelde ik mijn vriend voor. "Aangenaam, Henry Mills" opnieuw boog Phyllon eerbiedig zijn hoofd.
Waarop ik hem voorzichtig op het zand plaatste.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen