Koziks hart brak toen hij Juice snikkend op de grond zag zitten, zijn armen om zijn opgetrokken knieën geslagen en zijn rug leunend tegen de bar. De telefoon lag naast hem op de grond. Een pijnscheut trok door zijn borst. Wat was er gebeurd? Had iemand Dana’s lichaam gevonden? Met een gigantische brok in zijn keel hurkte hij bij de man neer en legde een hand op zijn knie.
      ‘Wat is er gebeurd?’ vroeg hij op een indringende toon, bang dat hij anders niet door zijn verdriet heen kon dringen.
      Juice trok zijn been weg, zodat Koziks hand ervanaf gleed. Hij onderdrukte een zucht. Blijkbaar wilde zijn broeder alleen zijn, maar Kozik wist dat het hem geen goed zou doen. Hij zou blijven malen tot hij helemaal vastzat in zijn gedachten, zoals hij de eerste weken al zo vaak had gezien.
      ‘Was het Maddox?’
      Juice draaide zijn hoofd van hem weg en haalde luidruchtig adem. Was hij boos op hem? Of wilde hij zijn tranen niet meer tonen? De eerste weken na Dana’s verdwijning was hij een wrak geweest, een zielig hoopje dat nergens toe in staat was. Uiteindelijk had hij zich losgescheurd van het verdriet en had hij zijn gezicht weer laten zien. Maar de afgelopen dagen was zijn blik steeds duisterder geworden, zijn gelaatstrekken steeds harder. Bitterheid vulde zijn hart, hij had zelfs de arm van een meisje gebroken zonder daar berouw over te tonen. Kozik was bang geworden dat hij koud werd, dat hij uitdoofde.
      Nu was het alsof hij zich voor zijn tranen schaamde. Alsof het schild gebarsten was en de jongen weer toonde in al zijn gebrokenheid. Kozik wist niet welke versie van Juice hij het ergst vond. Beiden joegen hem angst aan.
      De een omdat hij op een dag de pijn niet langer aankon en een definitieve uitvlucht zou zoeken.
      De ander omdat er dan niets meer van de oude Juice zou overblijven.
      Toch liet Kozik zich niet wegjagen. Hij zakte naast de jongen neer, met zijn hoofd tegen het hout leunend dat de bar ondersteunde. Hij balde de vingers van zijn rechterhand tot een vuist en ontspande ze weer, steeds opnieuw, bang dat hij Juice anders door elkaar zou schudden en om een antwoord zou schreeuwen. Toch bleef de frustratie aan hem knagen, radeloos haalde hij een hand door zijn blonde haar.
      ‘Juice,’ drong hij opnieuw aan. ‘Wat is er gebeurd? Wie heeft je gebeld. Is ze… is ze…’
      ‘Ze is zwanger.’
      Kozik sperde zijn ogen open. Dat was wel de laatste reactie die hij had verwacht. ‘Ooh…’
      Het kwam niet vaak voor, maar hij had geen idee wat hij moest zeggen.
      Juice draaide zijn hoofd opzij. Met rode, gezwollen ogen keek hij hem aan. ‘Ze moest me bellen van hem. Om te zeggen dat ze zwanger was. Van… van…’ Zijn stem trilde.
      ‘Van hem?’ vulde Kozik aarzelend aan.
      ‘Van mij.’
      Oh fuck. Kozik wreef over zijn voorhoofd. Natuurlijk was hij blij dat Dana geen kind van die smeerlap droeg, maar dit zou Juice weer helemaal breken. Het was nu niet alleen zijn verloofde die in handen van die maniak was, maar ook zijn ongeboren kind.
      En straks zijn geboren kind.
      Met een diepe zucht haalde hij beide handen door zijn haren. Juice staarde hem verloren aan, alsof hij verwachtte dat hij de oplossing voor dit drama zou weten. Maar dat wist hij niet.
      De situatie was zo ruk dat hij zich nauwelijks opgelucht voelde omdat Dana nog leefde. Dit veranderde alles voor haar. Straks was het niet meer haar eigen leven dat ertoe deed, maar dat van haar kind. Juice’ kind. Ze zou er alles aan doen om bij Maddox weg te komen en de consequenties daarvan lieten de rillingen langs zijn rug lopen.
      Zou Maddox zo gek zijn om een baby’tje iets aan te doen?
      Een kind van degene van wie hij dacht te houden en degene van wie zij hield?
      Ja, hij zou van het kind walgen. Kozik kon zich niet voorstellen dat hij het niet doodsloeg op het moment dat het geboren werd. En de paniek en de angst die van Juice afstraalden, lieten hem weten dat zijn vriend dat ook wist.


Reacties (3)

 • NicoleStyles

  Heerlijke schrijfstijl heb je toch. Het leest so lekker weg dat ik wel honderd hoofdstukken achter elkaar wil lezen haha

  2 jaar geleden
 • iceprinces14

  Omg beter is ze ontsnapt voordat het kind wordt geboren

  2 jaar geleden
 • AmeranthaGaia

  Oh, God... Dit kan je me echt niet aan doen. Ik flip echt helemaal! Ik vraag me echt af hoe lang het zal duren tot Maddox weer terugvalt in zijn oude gewoontes.

  2 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen