And so the adventure begins...De wereld is verdeeld. Mensen leven langs mutanten. Dat is al eeuwen het geval. Ook is er in jaren niets veranderd aan de haat die deze twee groepen voor elkaar hebben. Niet alle mensen haten mutanten en zeker niet alle mutanten haten mensen. Maar degene die dat wel doen, hebben diepe haat voor elkaar. Sommige mensen hebben mee gemaakt dat hun familie of vrienden worden gedood door mutanten. Het zelfde geldt voor mutanten. Vele hebben geliefden verloren dankzij mutanten haat.

Healers; zo worden de groepen mensen genoemd die erop uit zijn om muntanten achter tralies te zetten of te doden. Ze willen de wereld helen, voornamelijk van mutanten.

Seekers; dat zijn de mutanten die de Healers en andere mutant hatende mensen proberen uit te schakelen. Ze zoeken gerechtigheid voor iedereen, maar voornamelijk voor mutanten.

Healers hebben er voor gezorgd dat er een bepaalde drug gecreëerd is. Deze zorgt er voor dat de mutanten krachten worden onderdrukt. Het heet Mutant Power Suppressive Drug (MPSD) en er zit een verslavend stofje in, waardoor mutanten die het ooit hebben toegediend een grote neiging hebben om het nogmaals te nemen. Daarnaast hebben mensen ook polsbanden gemaakt voor de mutanten die in gevangenissen zitten. Dankzij deze band worden hun krachten onderdrukt.

Mutanten zijn ook niet welkom op gewone basis- en middelbare scholen. Er zijn aparte scholen gemaakt voor mutanten, waarin zij 24 uur per dag onder toezicht zijn. Hierdoor kunnen de mutant kinderen naast geschiedenis, Engels, wiskunde, etc. ook les krijgen in het begrijpen van hun krachten, het onder controle houden en hoe ze er mee om moeten gaan wanneer ze bedreigt worden.

Op de basisscholen zitten alle mutanten bij elkaar, jongens en meisje slapen wel gescheiden. Maar zodra de mutanten doorstromen naar de middelbare school worden ze verdeeld in vijf levels. Level 1 mutanten zijn de minst krachtigste en de level 5 mutanten zijn de meest krachtigste. Ongeveer tien mutanten van het zelfde level en schooljaar leven in één huis. De huisbaas is of van hetzelfde level of een level hoger. Zij proberen de mutanten in de gaten te houden, want tijdens de middelbare school fase kan er al enigszins geconcludeerd worden of de mutant er voor kiest om zijn krachten voor het goed of voor het kwaad te gebruiken. Als dat laatste het geval blijkt te zijn, dan krijgen ze extra lessen in hoe zij hun krachten kunnen gebruiken voor de goede dingen in het leven.

Patrick Wilson is het schoolhoofd van de mutanten middelbare school in Engeland: Redman & Bell School for Mutants. Henry Redman en Elisabeth Bell hebben gestreden voor de rechten van de mutanten in Engeland tijdens de middeleeuwen. Dit is waarom de school naar hen vernoemd is.

Patrick is een level 5 mutant met de kracht technologie manipulatie. Naast dat hij schoolhoofd is, is hij ook de leider van de Seekers. Lin Liao, huisbaas van het level 5 huis, heeft ook veel te zeggen op Redman & Bell School for Mutants. Lin is het niet altijd eens met de beslissingen die Patrick neemt, aangezien zij geen voorstander is van de Seekers. Zij wil juist dat aan de leerlingen wordt geleerd dat je als mutant niet perse lid hoeft te zijn van de Seekers. Lin heeft de kracht om kinetische energie te manipuleren en is ook een level 5 mutant. Lin en Patrick zijn de enige twee volwassen op de school die level 5 zijn.


Lees het volgende hoofdstuk om de level 5 mutanten tieners te leren kennen.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen