De afgelopen maanden was Juice met een hoop verschillende emoties geconfronteerd, maar wanneer hij zich voor het laatst nerveus had gevoeld, kon hij zich niet herinneren. Wanneer hij voor het laatst een bos rozen in zijn hand had gehad, was waarschijnlijk nog veel langer geleden. Dana had hij die nooit gegeven.
      Toch zat hij nu met klamme handen in de lobby van de afkickkliniek, zijn tassen naast zich op de grond. Het was drie weken geleden dat hij haar had gezien – met een opgezwollen gezicht omdat hij zijn woede niet in toom had kunnen houden. Tot tweemaal toe was ze hierheen gekomen, maar hij had haar botweg geweigerd te zien en haar berichtjes had hij slechts sporadisch beantwoord.
      Niet omdat ze iets verkeerd had gedaan, maar omdat schaamte hem gevuld had. Na wat hij haar had aangedaan, durfde hij haar niet meer aan te kijken. Toch had het gesprek met Dana ervoor gezorgd dat hij haar om een nieuwe kans wilde vragen. Hij wist dat Lotte iets beters verdiende dan hem, maar toch… toch hoopte hij op haar vergiffenis.
      Hij miste haar. En het was conflicterend, omdat hij Dana ook miste. Toch bleef hij zich aan de woorden vasthouden die ze tot hem gesproken had; dat hij overwinningen moest boeken, dat hij zijn liefde met iemand moest delen, dat ze wílde dat hij met iemand anders een toekomst tegemoet ging. Hij vond het moeilijk – maar hij wilde het toch proberen. Voor haar.
      En dus had hij niet geprotesteerd toen Lotte gevraagd had of ze hem mocht ophalen toen hij de kliniek mocht verlaten.
      Zijn ogen schoten naar de deur toen die openging. Even trok er een warm gevoel door zijn borst – iets wat nieuw voelde, waar hij een beetje verlegen van werd. Deze keer vocht hij er niet tegen, was er geen akelig stemmetje dat afkeurend fluisterde dat hij Dana bedroog.
      Er ging een huivering door zijn borstkas toen hun blikken elkaar kruisten en ze hem een glimlach schonk. Hij kwam overeind en wilde haar met een kus op haar wang begroeten, maar ze gaf hem een stevige omhelzing. Een beetje opgelaten hield hij haar vast, de bos rozen tegen haar rug gedrukt.
      ‘Uhm, deze zijn voor jou,’ mompelde hij en hij reikte haar de bloemen toe. Hij wilde haar vertellen hoeveel spijt hij had van wat hij had gedaan, maar hij vond niet dat dit er de beste plaats voor was.
      ‘Wat lief.’ Met een glimlach keek ze naar hem op.
      Juice wist niet zo goed hoe hij moest reageren en in plaats daarvan pakte hij de tas van de grond en liep met haar mee naar buiten.
      ‘Ik eh, ik wilde je eigenlijk ergens mee naartoe nemen,’ zei hij nadat hij zijn spullen op de achterbank had gezet.
      ‘Oh!’ Haar ogen glommen.
      Hij begreep niet dat ze zo blij was en hij vond het nog steeds moeilijk om haar aan te kijken. De vorige keer dat hij dat had gedaan, waren haar oogleden donkerpaars en gezwollen geweest.
      ‘Wil jij rijden?’
      Juice knikte aarzelend en nam de sleutel van haar.
      Het was gelukkig maar een klein stukje, want de stilte die in de auto heerste was ongemakkelijk. Lotte wekte niet de indruk dat zij het ook vervelend vond, zoals altijd was ze zo geduldig dat hij er de kriebels van kreeg.
      Een kwartiertje later parkeerde hij de auto vlak bij het strand. Hij wist niet precies waarom hij hierheen had gewild. Misschien omdat dat Dana op het strand had gezeten, de laatste keer dat hij haar had gesproken. Hij hoopte zich er verbonden met haar te voelen, als een soort inzegening van wat hij straks zou gaan doen.
      Toen ze het zand opliepen, liet hij zijn hand in die van Lotte glijden. Ze kneep zachtjes. Op een plaats waar niet zoveel mensen waren, ging hij in het zand zitten en staarde naar de golven.
      Een tijdje zaten ze daar in stilte, totdat hij besefte dat de woorden niet vanzelf zouden komen. Hij draaide zich naar haar toe en wreef met zijn duim langs die van haar. ‘Ik vind het heel erg wat ik gedaan heb, Lotte. Eigenlijk durf ik je nauwelijks aan te kijken, eigenlijk zou ik je willen zeggen dat je dat je je ver uit mijn buurt moet houden.’ Hij haalde diep adem. ‘Ik weet dat onze relatie altijd moeizaam is geweest. Zeker omdat ik nog… van Dana houd. Maar zij is er niet, en jij bent er wel…’ Aarzelend zocht hij haar ogen, die hem vriendelijk aankeken. ‘Ik wil met jou verder,’ zei hij toen, en zijn stem trilde. ‘Ik weet niet of je het nog wilt of dat je alleen bevriend wil blijven – als je dat al wilt. Maar toch… toch wil ik je vragen of je mijn vriendin zou willen zijn.’
      Ze tilde zijn hand op en drukte een kus tegen zijn knokkels. ‘Je weet dat ik van je houd.’ Even was ze stil. Zenuwachtig trok hij met de vingers van zijn andere hand sporen door het zand. Er zat duidelijk een maar aan te komen.
      ‘Ik ben heel opgelucht dat je van de drank bent gaan afkicken en ik merk aan je dat je veranderd ben… en ik wil niet aan je twijfelen, maar ik ben wel bang dat je weer terugvalt in je oude gewoonten.’
      Juice knikte langzaam. Dat begreep hij. ‘Normaal gesproken zou ik daar ook bang voor zijn geweest. Maar ik heb Dana vorige week gesproken, aan de telefoon. En het was een verdrietig en een moeilijk gesprek, maar het heeft me wel rust gegeven. Ze zei – ze zei dat ik niet op haar moest wachten, maar dat ze wil dat ik gelukkig word met iemand anders. Met jou. En dat het niet erg is dat ik gevoelens heb voor iemand anders, dat het juist goed is. Dat ik me juist tegen Maddox verzet als ik weer verliefd word, als ik verderga.’
      Tot zijn verbazing rolde er opeens een traan over Lottes wang. Ze draaide haar gezicht van hem af en haalde diep adem. Een beetje overdonderd staarde Juice opzij, niet wetend wat hij moest zeggen.
      ‘Sorry,’ zei ze zacht en ze veegde langs haar ogen. ‘Al meer dan een halfjaar probeer ik je te helpen om je leven weer op de rit te krijgen, en met mij ook anderen, en dat je zo’n rust kan uitstralen na één telefoongesprek met haar… ze moet echt heel bijzonder zijn.’
      Juice sloeg zijn ogen neer terwijl het gemis aan zijn hart vrat. ‘Ja. Dat is ze.’ Een beetje trillerig haalde hij adem, daarna kneep hij zachtjes in haar. ‘Ik heb geen woorden voor wat je allemaal voor mij gedaan hebt, Lotte. Je hebt me net zo veel geholpen als Dana, echt. Maar ik denk gewoon dat ik het van haar moest horen… dat ze het goed vindt dat ik haar loslaat. Dat ze… dat ze het goed vindt als ik van een ander ga houden.’ Hij schraapte zijn moed bij elkaar, vertelde zichzelf opnieuw dat Dana het goed vond en vervolgde: ‘Je had gelijk toen je zei dat ik vreemdging omdat mijn gevoelens voor jou me dwarszaten. Ik weet dat mijn hart afgestompt was de afgelopen maanden, maar op de een of andere manier ben jij er toch in binnengedrongen. En daar schaamde ik me voor, omdat het voelde alsof ik Dana verraadde. Maar nu – nu zie ik in dat het niet erg is, dat ze niet zou willen dat ik altijd alleen bleef. Ik weet niet of je mij nog wilt…’ Hij sloeg zijn ogen naar haar op. ‘Maar ik wil jou wel.’ Met zijn duim streek hij langs haar wang, hij voelde haar huiveren, het was alsof ze elkaar al maanden niet hadden aangeraakt. ‘En ik hoop dat je me kunt vergeven. Voor de pijn die ik je heb gedaan.’
      Ze legde haar hand over die van hem. Even dacht hij dat ze die weg wilde trekken, daarna duwde ze hem ietsje opzij zodat haar lippen zijn vingers raakten.
      ‘Ik vergeef het je, Juice,’ zei ze zachtjes. ‘Ik wil graag je vriendin zijn.’
      Even hield ze zijn blik vast, daarna boog ze zich naar hem toe en kuste zachtjes zijn lippen. Even leek zijn hart samen te krimpen, alsof deze kus een definitief afscheid van Dana was.
      Toen legde hij zijn andere hand tegen haar kaak en kuste haar terug. Teder, liefdevol, terwijl hij de gevoelens die hij maandenlang verbannen had voorzichtig toeliet.

Reacties (3)

 • NicoleStyles

  ooh mam Juice krijgt nog een hartaanval als ie erachter komt dat lotte voor maddox werkt:S

  1 jaar geleden
 • VampireMouse

  *red als een gek rondjes met haar handen boven haar hoofd* aaaaaaaaaaah! Zo blij voor Juice..... Maar Dana komt toch wel terug????? :0

  1 jaar geleden
 • AmeranthaGaia

  Hij gaat er kapot van zijn wanneer hij erachter komt dat ze voor Maddox werkt.

  1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen