Juice zat op een schommel en bewoog zijn voeten zachtjes heen en weer. Zijn ogen waren op de brief gericht die hij in zijn brievenbus had gevonden.

Lieve broer,

Het spijt me dat ik mama heb gevraagd om Mikey naar jou toe te brengen, maar ik zag echt geen andere uitweg. Ik weet niet hoe jouw leven eruitziet, of je zelf een gezin hebt. Wel weet ik dat Mikey veilig is bij jou – en ik hoef je niet uit te leggen waarom hij dat bij mam niet zou zijn. Sorry dat ik je met mijn ellende opzadel. Ik hoop dat het je goed gaat en dat je gelukkig bent.

Ik mis je, Juan. Er zijn een heleboel dingen die ik tegen je zou willen zeggen, maar de woorden willen nog niet komen. Ik hoop dat we onze relatie weer kunnen herstellen als ik over een paar jaar weer op vrije voeten ben.

Ik hou van je,
Suzie.


Juice sloeg zijn ogen op en keek even de speeltuin rond. Mikey roetsjte een glijbaan af, kwam onhandig neer en krabbelde weer overeind, waarna hij op zijn korte beentjes weer naar het trappetje holde. Juice knipperde even met zijn ogen om het waterige waas weg te krijgen. Het voelde zo surreëel, deze brief van zijn zus.
      Vlak nadat hij uit Queens was weggevlucht, hadden ze nog wel vluchtig telefooncontact gehad. Uiteindelijk had hij het te gevaarlijk gevonden om contact te onderhouden en had ze met tegenzin toegestemd het contact te verbreken – omdat het veiliger was voor hun allebei, maar wel met de gedachte dat Juice weer contact zou zoeken zodra de kust veilig was.
      Dat was nooit gebeurd. Zijn leven in Queens was naar de achtergrond verdrongen, de gevaren die daar op hem wachtten waren niets dan de herinneringen aan een donkere nachtmerrie. Suzie had hij nooit meer gebeld – bang dat oude demonen weer zouden ontwaken. Het was een periode die hij had afgesloten, maar nu hij uit de brief proefde hoe zwaar zijn zus het had gehad, schaamde hij zich voor het verwaarlozen van hun relatie. Hij borg de brief op in zijn broekzak met de intentie hem binnenkort te beantwoorden – ze had de contactgegevens van de gevangenis erop gezet. Misschien kon hij binnenkort zelfs weleens op bezoek gaan, samen met de jongen.
      ‘Kom, we gaan weer terug,’ zei hij tegen Mikey.
      Nog een laatste keer gleed de jongen van de glijbaan, daarna holde hij naar Juice toe en pakte zijn hand vast. ‘Gaan we eten? Ikke heb honger.’ Hij wreef over zijn buik.
      Juice trok een mondhoek op. ‘Ja. Tante Lotte heeft vast al wat lekkers gemaakt.’
      Er zat een naar gevoel in zijn buik toen hij Lottes naam uitsprak. Sinds hij haar telefoongesprek onderbroken had, leken zijn gedachten in zijn hersenpan te jeuken. Ze had betrapt gekeken – of had hij zich dat verbeeld? Misschien werd hij wel gewoon paranoïde. Maar toch… De laatste keer dat hij zijn instinct had genegeerd, had dat in Dana’s ontvoering geresulteerd. Weer kwam het idee opzetten om te kijken naar Lottes familiebanden, om te zien of ze echt een zus had die ze altijd verzwegen had. Het zou kunnen natuurlijk – hij had haar ook nooit wat over zijn zus verteld. Zelfs met Dana had hij er maar een paar keer over gesproken.
      Maar toch… zijn eigen vriendin natrekken voelde zo verkeerd. Dan gaf hij toe aan het wantrouwen, aan de macht die Maddox nog steeds over hem had.
      En toch bleef het knagen. Het was haar voorstel geweest om samen met Mikey naar een speeltuin te gaan. Juice was te diep in gedachten geweest om een fatsoenlijk gesprek met de jongen te voeren en hij was blij dat hij zichzelf aardig kon vermaken. Maar had ze hem bewust uit het huis willen hebben? Om dat telefoongesprek af te maken?
      Hij onderdrukte een zucht en probeerde het wantrouwen van zich af te schudden.

Juice en Mikey liepen om het huis heen, aangezien hij nog geen eigen sleutel van de woning had. Zodra hij de poortdeur opendeed, sperde hij zijn ogen open. De tuin zat volgepakt met mensen en er hingen slingers. Zijn broeders en een groepje croweaters juichten toen ze binnenkwamen. Verlegen drukte Mikey zijn gezicht tegen Juice been en hij tilde de jongen op en zette hem op zijn heup.
      ‘Wat is dit?’ vroeg hij een beetje overdonderd.
      Lotte wrong zich langs de anderen heen en gaf hem een kus. ‘Een klein welkom thuis-feestje. Voor jou en voor kleine Mikey.’ Haar ogen vonden die van hem. ‘En voor ons nieuwe begin. Maar dat hoeven zij niet te weten,’ fluisterde ze.
      Juice voelde dat hij een kleur kreeg. De afgelopen twee uur had hij van alles in zijn hoofd gehaald en waren er weinig positieve gedachten over haar geweest, en in die tijd had ze dít voor hem georganiseerd. Een beetje beschaamd streek hij langs haar rug toen ze zich omdraaide en hij liep samen met Mikey achter haar aan. Hij zette de jongen bij de kinderen van Jax en Opie neer en voelde zich opeens weer emotioneel worden. Hij haatte het feit dat hij zijn emoties nog steeds niet onder controle had en haalde een paar keer diep adem, terwijl hij toekeek hoe de kinderen en de andere aanwezigen Mikey met welkomstcadeautjes overlaadden. Iedere keer dat hij weer een pakje openscheurde, werd zijn glimlach groter.
      Juice drukte een kus op zijn hoofd en liep toen langs de barbecue naar binnen. Lotte was in de keuken bezig en glimlachte naar hem toen ze in de keuken kwam.
      ‘Dus het was niet je zusje dat je belde?’ vroeg hij.
      ‘Nee. Ik wist geen betere smoes, ik wilde niet zeggen dat ik met Kozik aan het bellen was om een surpriseparty te organiseren.’
      Opluchting stroomde door Juice heen. In een opwelling duwde hij haar tegen de koelkast aan en drukte zijn lippen op die van haar. Na een intense kus liet hij dankbaar zijn voorhoofd tegen dat van haar rusten.
      ‘Bedankt voor dit, Lotte. Bedankt voor alles wat je voor me, en nu ook voor Mikey, doet.’
      Haar vingers streelden zijn stoppels en ze keek hem met een warme lach aan. Het komt goed met ons drietjes. Ik ga ervoor zorgen dat je weer gelukkig wordt, zelfs al gaat dat met kleine stapjes.’
      Hij sloot zijn ogen even terwijl hij tegen haar aan leunde. ‘Ik hou van je,’ fluisterde hij.
      Het deed pijn om dat toe te geven, zelfs al wist hij dat het helemaal niets afdeed aan zijn liefde voor Dana. Maar Lotte was zo lief en hij zou niet weten wat voor een puinhoop hij zonder haar was geweest.
      Toen hij zijn ogen opende, zag hij dat er tranen in die van haar stonden. Eens te meer besefte hij hoe weinig hij haar had teruggegeven voor alles wat ze voor hem had gedaan.
      ‘Ik hou ook van jou,’ zei zachtjes. Haar vingertoppen streken langs zijn wang en hun lippen vonden elkaar weer. Teder versmolten die met elkaar; het was een kus vol van hoop en dankbaarheid.


Reacties (2)

 • AmeranthaGaia

  Hij onderdrukte een zucht en probeerde het wantrouwen van zich af te schudden.

  Decisions, decisions. All of them wrong.

  8 maanden geleden
 • Sunnyrainbow

  O nee Juice, je had weer een goed gevoel.. Lotte is wel een slimme dame..

  8 maanden geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen