Het was onwerkelijk om zijn zus na al die jaren weer te zien. Toen hij uit Queens wegging, was ze begin twintig geweest. Nu naderde ze de veertig. Hoewel ze in zijn gedachten altijd jong was gebleven, leek het alsof het leven haar had ingehaald. Haar wangen waren ingevallen, haar oogopslag vermoeid – al lichtte die op zodra Mikey en hij de bezoekersruimte ingingen. Kort omhelsden ze elkaar, Mikey knuffelde ze iets langer. De jongen begreep nog niet helemaal wat er aan de hand was en waarom zijn moeder al zo lang was weggeweest. Nu leek het hem niet zoveel uit te maken. Hij beantwoordde braaf de vragen van Suzie over zijn nieuwe huis en de nieuwe vriendjes die hij had gemaakt. Na een minuut of tien raakte hij verveeld en gaf Juice hem twee autootjes om mee te spelen.
      Juice wist niet zo goed wat hij moest zeggen. Zelf had hij twee keer een periode in de gevangenis doorgebracht dus hij wist hoe het eraan toeging, maar hij was altijd tegelijk met sommige van zijn broeders veroordeeld geweest. Suzie stond er helemaal alleen voor en hoewel ze minder vijanden had dan iedereen die aan de Sons of Anarchy verbonden was, geloofde hij niet dat het hier nou een paradijsje was.
      ‘Trek je het een beetje?’ vroeg hij uiteindelijk op gedempte toon. Vanuit zijn ooghoeken keek hij even opzij, maar Mikey zat helemaal in zijn eigen wereldje.
      Ze knikte langzaam. ‘Jawel. Het gaat wel.’ Ze zuchtte en keek met glanzende ogen naar haar zoontje. ‘Ik mis hem alleen zo. Is hij je echt niet tot last?’
      Juice schudde zijn hoofd. ‘Nee, maak je geen zorgen. Het is een lief kind.’ Hij sloeg zijn ogen even neer en dacht aan zijn eigen dochtertje, die bijna een halfjaar zou zijn geworden.
      ‘Hoe gaat het met jou?’
      De laatste maanden hadden ze veel met elkaar geschreven. Na een aarzeling had hij haar over Dana verteld en dat ze ontvoerd was – en in de daaropvolgende correspondentie was alles eruit gekomen. Hij had haar helemaal niet met zijn shit willen opzadelen, maar het was fijn geweest om het met iemand anders dan zijn broeders te delen.
      ‘Het gaat wel oké,’ antwoordde hij. Het ging echt best oké. Hij kon niet zeggen dat hij echt gelukkig was – hoe zou dat ook kunnen zolang Dana werd vastgehouden – maar hij had zijn leven weer aardig op de rit. Hij had zijn plek weer gevonden binnen de club, het werk in de garage hield hem bezig en tussen hem en Lotte ging het ook goed. ‘Ik ben blij dat hij er is,’ zei hij zacht, en hij keek weer even opzij. ‘Soms is het moeilijk vanwege Tabitha… maar ik heb ook het gevoel dat mijn verantwoordelijkheid voor hem ervoor zorgt dat ik bij mijn verstand blijf en niet weer naar de fles grijp. Ik denk dat ik het nodig had,’ mompelde hij.
      Suzie toonde hem een begripvolle glimlach.
      Een tijdje spraken ze nog verder – over serieuze en minder serieuze dingen totdat de bezoektijd erop zat.
      ‘Geef mama maar een dikke knuffel,’ zei hij tegen Mikey en hij kneep even in zijn schouder. ‘Daarna gaan we weer naar huis.’
      Met grote, verwarde ogen keek de jongen hem aan. ‘Gaat mama dan niet mee?’
      Er was een doffe zeurende pijn in zijn buik toen hij zijn hoofd schudden. ‘Nee jongen. Ze moet hier nog een poosje blijven.’
      ‘Waarom kunnen wij hier dan ook niet blijven? Ik wil bij mama blijven.’ Hij begon in zijn oogjes te wrijven. Tranen drupten over zijn wang.
      Met een wrang gevoel keek Juice toe, niet goed wetend wat hij moest zeggen of doen. Hij had al niet zeker geweten of het slim was om Mikey hiermee naartoe te nemen, maar hij wilde ook niet dat hij zijn moeder vijf jaar lang niet zou zien.
      Suzie knielde voor haar zoon neer zodat ze hem kon aankijken. ‘Mama heeft iets verkeerds gedaan. Ze deed het om jou te beschermen, maar het was nog steeds verkeerd. Daarom moet ze hier blijven, als straf. Maar zodra ze weer naar huis mag, haalt ze jou meteen op, Mikey. Tot die tijd mag je nog even bij ome Juan logeren.’
      Sniffend haalde hij adem, daarna knikte hij en reikte naar Juans hand.
      ‘Goed zo, stoere vent,’ glimlachte Juice toen de jongen de tranen van zijn wangen veegden en zijn schouders iets breder maakte, iets wat hij de laatste tijd steeds vaker deed – en wat hem zich deed afvragen of hij dat gedrag soms van hem kopieerde.
      Hij gaf zijn zus een kus op haar wang en daarna verlieten ze de ruimte.

Het was een lange rit naar huis, en halverwege overnachtten ze in een hotel. Mikey was stilletjes, maar Juice dacht meer dat het door vermoeidheid kwam dan doordat hij echt verdrietig was – al was het natuurlijk geen leuke situatie.
      Toen hij thuiskwam aten ze met Lotte en daarna bracht ze hem naar bed. Juice ging nog even naar het clubhuis, hij had zin om gewoon wat rond te hangen met de anderen en het zware gevoel in zijn borst weer te laten wegebben.
      Samen met Bobby en twee jongens die net prospect-af waren startte hij een rondje pool en heel even leek het weer zoals vroeger te zijn. Die illusie werd zelfs niet verbroken toen Unser het clubhuis binnenstapte – vroeger was de corrupte agent zo vaak langs gewipt.
      Toen Juice echter zag wie er naast hem stond en met grote, verwarde ogen om zich heen keek, kletterde de keu die hij in zijn hand had gehouden op de grond.
      ‘Sack?’ bracht hij verdwaasd uit. Onmiddellijk rende hij naar de deur toe en keek naar buiten. Zijn hart bonsde wild in zijn hart – Dana…. Was Dana er ook?
      Midden op de parkeerplaats bleef hij staan. Het was uitgestorven – ze was er niet. Zwaar ademend draaide hij zich weer naar Sack toe, die afwezig langs hem heen staarde. Juice greep hem bij zijn bovenarm.
      ‘Waar is ze?’ snauwde hij.
      De man staarde hem vol onbegrip aan, daarna fronste hij geïrriteerd en trok zijn arm los.
      ‘Hij weet het niet, Juice,’ zei Unser met een zucht. ‘Een uur geleden is hij door iemand bij het bureau afgeleverd. Hij weet niet waar hij de afgelopen maanden geweest is. Hij weet helemaal niets meer – zelfs niet zijn eigen naam.’


Reacties (6)

 • Lovescookies

  :o zo las ik dit laatste stuk. Ik hou echt van je verhaal 😍

  1 jaar geleden
 • Heronwhale

  Oh...Mijn.....God......... wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut??????????????

  1 jaar geleden
 • AmeranthaGaia

  Oh, Jezus... Die zag ik niet aankomen.

  1 jaar geleden
 • VampireMouse

  Wtf!!!!!! Kip leeft nog.. Maar daar is dus alles mee gezegd...... Bizar!!!

  1 jaar geleden
 • Sunnyrainbow

  Zo dat is wat Maddox gedaan heeft, dat valt me mee. Ik bedoel vreselijk voor Kip, maar hij leeft nog.

  1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen

Add Your Banner Here