Dana was bloednerveus toen ze het clubhuis binnenstapte. Ze was direct naar de autoriteiten gestapt en had de situatie uitgelegd. Aangezien ze officieel dood was, was het makkelijk te achterhalen dat ze vier jaar geleden als vermist was opgegeven.
      Ze was door de politie van het vliegveld gehaald en had er net een lang gesprek opzitten. Nu mocht ze eindelijk – eindelijk terug naar de anderen.
      Terug naar Juice.
      Natuurlijk hield ze er rekening mee dat hij was verdergegaan met zijn leven, dat hij allang een nieuwe relatie had en misschien zelfs al een kind had. Het maakte haar niet uit – zolang ze hem maar in haar armen kon houden.
      Het was doodstil geworden in de schemerige ruimte. Iedereen staarde haar aan – zelfs de Sons en Croweaters die haar niet bekend voorkwamen, hadden grote ogen. Casper kneep in haar hand, alle aandacht maakte hem zenuwachtig.
      Haar ogen gleden de ruimte rond. Tranen sprongen in haar ogen toen ze Kip zag en automatisch gaf ze een kneepje in Caspers hand. Daar was zijn vader. Hij verroerde zich echter niet, alsof hij niet kon bevatten dat ze hier waren.
      Een barstoel verschoof en haar ogen schoten opzij.
      Oh God, daar was hij.
      Met een lijkbleek gezicht staarde hij haar aan. Ze sloeg haar hand voor haar mond toen hun ogen elkaar ontmoetten en begon te huilen. Door een waas van tranen heen zag ze dat degene naast hem hem een duwtje gaf, en het moment daarna schoot hij van de kruk af, rende naar haar toe en greep haar stevig vast.
      Hete tranen rolden over haar wangen toen ze Casper losliet en haar armen om Juice heen sloeg.
      ‘Ben je het echt?’ Zijn stem klonk fragiel en zijn vingers beefden toen hij ze door haar haren kamde. ‘Oh lieverd ben je het echt?’
      Snikkend knikte ze en hief haar hoofd op. Tranen gleden over zijn wangen. Zijn handen omvatten haar gezicht, en die van haar bewogen zich ook naar het zijne. Met haar vingertoppen streek ze over zijn stoppels, keek ze in die vreselijk mooie bruine ogen. Het was alsof ze kleine stroomstootjes voelde toen zijn duimen langs haar wangen streken.
      ‘Ik kan het niet geloven.’
      Door haar tranen heen glimlachte ze naar hem. Als gehypnotiseerd streek zijn duim langs haar lip.
      ‘Je bent het echt… je bent het echt hè? Oh god.’ Hij begon weer te snikken en omhelsde haar opnieuw. Dankbaar drukte ze haar gezicht tegen zijn borst. Haar hele lichaam leek te branden nu ze zo dicht tegen hem aan stond. Ook zij kon niet bevatten dat ze elkaar na al die jaren hadden teruggevonden.
      Een tijdlang hield hij haar vast. Ze voelde zijn lippen door haar haren heen. Langzaam keek ze op. Haar hand gleed weer naar zijn nek en ze zocht naar zijn ogen.
      Zijn lippen trilden, het was alsof hij iets wilde zegen. Zachtjes drukte ze haar mond tegen die van hem, lichtjes, om hem de ruimte te geven de kus te stoppen als hij inderdaad iemand anders had gevonden. Maar hij kuste haar zonder aarzeling terug. Haar benen voelden week toen zijn tong zich langs de hare wond en ze greep zijn cut stevig vast.
      Alle pijn die ze de afgelopen jaren had doorstaan, het had niets aan haar liefde voor deze man veranderd.
      Na de kus legde ze haar hand weer tegen zijn wang. Er waren talloze dingen die ze tegen hem wilde zeggen, ze kreeg echter niets over haar lippen.
      Juice rustte met zijn voorhoofd tegen dat van haar. Toen hij naar haar glimlachte, golfden de vlinders door haar heen.
      ‘Ga de anderen maar begroeten.’ Zijn lippen dwaalden naar haar oor en hij fluisterde. ‘Maar ik reserveer je voor vannacht.’
      Dana was er nog niet aan toe om hem los te laten en trok hem nog even tegen zich aan. ‘Ik kan het nog niet helemaal geloven.’

Uiteindelijk liet ze Juice toch met tegenzin los. Kip was de volgende op wie ze afliep. Ze voelde zich een beetje opgelaten omdat ze net met Juice had gezoend waar hij bij was. Natuurlijk had hij altijd geweten dat Juice haar nummer één was, maar ze had evengoed gevoelens voor hem.
      Ze kon zijn blik niet helemaal duiden toen hij haar aankeek. Had de kus hem zo gekwetst? Ze kneep even in Caspers schouder – zelfs als hij niet door het dolle heen was om haar te zien, was hij toch wel blij dat zijn zoon weer in zijn leven was?
      ‘Jij moet Dana zijn,’ mompelde hij.
      Verward keek ze hem aan, en hij sloeg zijn ogen naar haar op.
      ‘Maddox heeft mijn geheugen gewist toen hij me terugstuurde. Ik ehm, ik herinner me niets meer van voor die tijd. Hoewel ik de verhalen wel heb gehoord.’
      Dana verstijfde, ze voelde een steek in haar buik. Wat – hij herinnerde zich haar niet meer? Hij wist niet meer dat ze samen een kind hadden? Er kwam weer een brok in haar keel.
      ‘Vind je het wel goed als ik je omhels?’ vroeg ze zacht. ‘Ik uhm, ik heb je erg gemist.’
      Na een korte aarzeling knikte hij. Ze knuffelde hem stevig. Talloze herinneren schoten door haar hoofd, dingen die hij niet meer wist. Maar ze zou hem nieuwe herinneringen geven. Betere. Ze zou hem in ieder geval niet vertellen dat ze gedwongen waren geweest om samen een kind te krijgen.
      Ze liet hem weer los. Een beetje gegeneerd keken ze elkaar aan. Haar ogen dwaalden weer naar hun zoontje af, maar vanavond zou ze het hem niet vertellen. Vanavond wilde helemaal nergens over praten.
      De volgende die ze tussen de mensen ontwaarde was Kozik. Het zien van zijn brede grijns vulde haar met warmte en ze liet zich door hem in zijn armen sluiten.
      ‘Hé wijfie.’ Hij hield haar stevig vast. ‘Ik wist wel dat je dat je terug zou komen.’
      Verward keek ze naar hem op. ‘Wist je…’
      Hij knikte langzaam. ‘Hap kon het niet geloven, dus ik moest je kist opnieuw openen. Die was leeg.’ Hij zei het zacht en zocht daarna haar blik. ‘We hebben het niemand anders verteld. Ik was bang dat Juice…’ Hij zuchtte. ‘Hij was er slecht aan toe.’
      ‘Ik weet het,’ mompelde ze. ‘Maddox liet me video’s zien.’
      ‘Hij is niet meer… wie hij vroeger was.’
      ‘Wie wel?’ mompelde ze.
      De blik in Koziks ogen baarde haar zorgen. Het was alsof hij haar non-verbaal iets probeerde te vertellen en het maakte haar nerveus.
      ‘Ik eh, ik ga de anderen gedag zeggen en ik denk dat ik dan ga slapen. Voor mijn gevoel hebben we dat al dagen niet gedaan.’ Ze tilde Casper op en zette hem op haar heup. ‘Is er nog een bed over voor Casper en Charley?’
      Hij knikte. ‘Ja, jullie kunnen mijn clubkamer wel gebruiken.’
      Ze glimlachte vermoeid en gaf hem toen nog een knuffel. ‘Ik heb je gemist Koz.’
      ‘Ik jou ook meissie.’
      Ze lieten elkaar los.
      Dana ging ook de andere Sons langs, daarna bracht ze haar zoontje en Charley naar Koziks kamer. ‘Jullie kunnen vannacht hier slapen. Is dat goed?’
      Charley knikte langzaam.
      ‘Morgen gaan we contact zoeken met je ouders, oké?’
      Inmiddels had Charley haar de waarheid verteld: dat haar ouders helemaal niet dood waren en dat Maddox gedreigd had Lotte naar een bordeel te sturen als ze dat zou vertellen. Met tegenzin had Dana het meisje verteld dat Maddox er ook voor had gezorgd dat Lotte niet meer leefde. Juice’ aandeel daarin had ze maar voor zich gehouden.
      Ze keerde terug naar het clubhuis. Het gepraat gaf haar hoofdpijn, alle indrukken hadden haar moe gemaakt. Ze wilde alleen nog maar slapen – maar met Juice’ armen om haar heen. Haar ogen gleden door de ruimte tot ze hem aan de zijkant zag staan, samen met een knap blondharig meisje.
      Toen ze zag dat ze huilde, zakten haar schouders naar beneden.
      Hij had dus wel een vriendin gehad.
      Aarzelend liep ze naar hen toe. Haar hart voelde zwaar.
      ‘Ik eh, ik ga slapen,’ zei ze zacht tegen hem.
      Het meisje veegde langs haar ogen. ‘Sorry hoor,’ mompelde ze. ‘Ik voel me heel rot dat ik hier sta te huilen terwijl ik blij zou moeten zijn omdat je nog leeft.’
      ‘Het geeft niet. Ik snap dat het ook jouw leven op z’n kop zet. Jij bent nu zijn vriendin, denk ik hè.’
      ‘Zo veel stelt het niet voor,’ antwoordde Juice. Zijn armen gleden om Dana heen en hij hield haar stevig vast. ‘Ze hielp de eenzaamheid verdrijven.’
      Dana keek over haar schouder naar hem. Hij klonk zo koud – zo anders dan ze hem kende. Vroeger zou hij nooit iemand zo hard gekwetst hebben – het was ook helemaal niet nodig.
      ‘Het is voor haar ook niet makkelijk,’ zei ze terwijl ze zijn blik vasthield. ‘Je kunt toch wel een beetje begrip opbrengen?’
      Hij haalde zijn schouders op. ‘Op dit moment wil ik alleen jou…’ Hij kuste haar in haar nek. ‘Dat is het enige waar ik aan kan denken.’
      Dana zag het meisje wegkijken. Opnieuw knipperde ze tegen de tranen.
      Ze draaide zich naar Juice toe. ‘Ik kom zo, goed? Ik wil heel even met haar praten.’
      Juice haalde zijn schouders op en gaf haar nog een kus. ‘Okido.’
      Dana pakte daarna de hand van het meisje en trok haar mee naar buiten. Toen ze daar stond, wist ze niet zo goed wat ze moest zeggen.
      ‘Sorry,’ zei ze uiteindelijk. ‘Ik zie dat je veel om hem geeft. Maar ik denk dat hij op dit moment zo overrompeld is dat hij niet meer kan nadenken. Geef hem wat ruimte en praat er dan samen over. Goed?’
      ‘En in de tijd die ik wacht neuk jij hem?’
      Haar botte woorden kwamen nogal onverwacht, het meisje had zo’n lief gezichtje dat het haar verbaasde. Toch begreep ze het wel. ‘Ik zal niet met hem naar bed gaan nu ik weet dat hij een relatie heeft,’ beloofde ze.
      Het meisje slaakte een diepe zucht. ‘Ja. Whatever.’ Ze draaide zich om en liep weg.

Dana sloot Juice’ slaapkamerdeur achter zich. Hij zat op zijn bed en was bezig zijn laarzen uit te trekken. Ze ging naast hem zitten.
      ‘Zijn jullie al lang bij elkaar?’ vroeg ze aarzelend.
      Hij trok een schouder op. ‘Nauwelijks. Een paar maanden. Ik snap dat het rot voor haar is, maar eerlijk? Na vier jaar op je te hebben gewacht kan het me geen moer schelen. Ze komt er wel overheen, wij hebben ergere dingen doorstaan.’ Hij pakte haar hand. ‘Ik hou van je Dana. Ik hou zo fucking veel van je.’
      Ze leunde naar hem toe en kuste hem. ‘Ik ook van jou.’ Ze rustte met haar hoofd tegen zijn schouder. ‘En ik ben echt onwijs moe. We moeten over een hoop dingen praten, maar nu… nu wil ik alleen maar slapen. En jouw armen om me heen voelen.’
      ‘Klinkt als een perfect plan’ Zijn glimlach liet zijn hele gezicht oplichten. Iets vertelde haar dat het lang geleden was dat hij zo breed had gelachen.
      Ze kleedden zich tot op hun ondergoed uit en kropen daarna onder de dekens. Juice sloeg zijn armen om haar heen en kuste haar schouder, terwijl hij naar beneden gluurde.
      ‘Die tattoo is echt fucking sexy. Is ie voor mij?’
      Ze boog haar hoofd iets terug en kuste zijn kin. ‘Voor wie zou hij anders moeten zijn? Jij bent de liefde van mijn leven, Juice.’
      Zijn armen gleden stevig om haar heen. Een rilling trok door haar heen toen ze zijn warme buik tegen haar rug voelde. ‘En jij bent de liefde van mijn leven, Deen.’

Reacties (5)

 • NicoleStyles

  wel lullig dit voor Fye:X

  1 jaar geleden
 • Lovescookies

  Ik ben zo blij met dit stuk, hoop dat het nu allemaal de goede kant op gaat

  1 jaar geleden
 • SPECS

  Yesss NATAS <3
  Meer van dit, pretty pleaseee :'D

  1 jaar geleden
 • Sunnyrainbow

  Arme Fye.. maar jeej Dana is terug!

  1 jaar geleden
 • AmeranthaGaia

  Ik ben blij, maar ik vind het wel zielig voor Fye. En ik snap dat Juice blij is, maar hij hoeft niet zo oppervlakkig tegen haar te doen.

  1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen