Rafi wist dat zijn moeder het niet goed vond als hij te veel dronk, maar als Chelsea er was, was het altijd moeilijker om maat te houden. Hij wilde niet als een mietje overkomen. Een paar weken geleden had ze het uitgemaakt met haar vijf jaar oudere vriend en hij wilde nu niet dat ze hem een baby vond. Ze was vaag geweest over de reden dat het uit was en hij had er ook niet naar durven vragen. Kim had gezegd dat ze gevoelens voor iemand anders had en hij kon het niet helpen dat zijn hart er sneller door was gaan kloppen. Kleine kans natuurlijk. Het was niet alsof hij nou een baas was in flirten. Emilio had gezegd dat hij gewoon casual een arm om haar heen moest slaan en zelfverzekerd moest zeggen dat hij haar wel een onvergetelijke nacht kon bezorgen, maar hij wist zeker dat die zin nooit vloeiend over zijn lippen zou komen. En daarnaast had hij nog nooit iemand een onvergetelijke nacht bezorgd terwijl zij maandenlang seks had gehad met een veel oudere – en veel meer ervaren – jongen, dus hij wist dat hij de bijbehorende verwachtingen nooit kon waarmaken.
      Hij nam weer een slok van zijn bier en keek vanuit zijn ooghoeken door de buitendeur. Ergens achter in de tuin stond een stel klef te doen, maar als hij op het muurtje ging zitten dat het gras van de tuin scheidde dan hoefde hij daar niet naar te kijken. Hij mompelde dat hij een peuk ging doen en liep naar buiten toe.
      Zijn stille hoop dat ze met hem meekwam was belachelijk. Hij had het ook gewoon kunnen vragen. Het was fucking dom, maar zij was überhaupt de reden dat hij rookte, hij had gehoopt dat het hem stoerder deed lijken en zijn onzekerheid een beetje versluierde.
      Hij kende haar nu een halfjaar. Sinds zijn vriend verkering kreeg met haar beste vriendin. Vrij makkelijk was ze in hun vriendengroep gerold, en toen zij een tuinhuis bleken te hebben was dit hun vaste stek geworden om te chillen. Zeker omdat haar ouders superchil waren en het niet erg vonden als ze een biertje dronken.
      Een beweging uit zijn ooghoek leidde hem af. Hoewel hij had gehoopt dat ze naast hem kwam zitten, brak het zweet hem uit toen ze dat daadwerkelijk deed. Ze stak een sigaret tussen haar lippen en draaide haar hoofd opzij. ‘Heb je een vuurtje?’
      Hij wist dat ze dat zelf ook had en voelde zich vanbinnen gloeien. Gauw haalde hij zijn aansteker uit zijn pakje sigaretten en schermde de sigaret af, hoewel het niet waaide. Zijn vingers tintelden toen ze zo dichtbij haar knappe gezicht waren en hij bad stilletjes dat ze niet begonnen te trillen.
      Toen de sigaret brandde, glimlachte ze naar hem. Verlegen beet hij op zijn lip. Hij dacht weer aan wat Emilio had gezegd. No way dat hij haar voor een hete nacht ging uitnodigen maar misschien kon hij wel iets anders zeggen terwijl hij een arm om haar heen sloeg? Er kwam niets in hem op, en hij nam gauw een slok bier zodat het niet zo opviel.
      ‘Ik za je pa gister nog,’ zei ze. ‘Toen ik aan het werk was in de supermarkt. Je hebt echt een jonge vader hè? Het is echt een lekker ding.’
      Rafi verslikte zich in zijn bier en begon te hoesten. Gauw wendde hij zijn gezicht van haar af, dat knalrood was van schaamte. Hij veegde langs zijn lippen om de druppels bier weg te halen en durfde zijn hoofd nauwelijks terug te draaien. Hij had het zo heet dat het een wonder was dat het bier in het flesje dat hij vasthield niet begon te koken. Zij ze nu echt dat de vriend van zijn móéder een lekker ding was?
      Chelsey lachte zachtjes. ‘Daar hoef je niet zo van te schrikken.’ Ze legde een hand op zijn bovenbeen en streek er zachtjes overheen. ‘Het verklaart juist hoe jij aan je goeie looks komt.’
      Rafi kon haar hand door zijn broek heen voelen branden. Hij had een slok bier nodig om de hitte in zijn lijf een beetje te blussen, maar hij was bang dat hij zich weer zou verslikken door de zenuwen.
      ‘Hij is niet mijn biologische vader,’ mompelde hij.
      Direct daarna verwenste hij zichzelf. Wat maakte dát nou uit als je crush zoiets tegen je zei? Wat was er vandaag met hem aan de hand? Hij voelde zich niet zichzelf en Chelsey maakte het alleen maar erger. Kwam het door zijn oom die plotseling op de stoep had gestaan? De gedachte eraan liet de woede weer door zijn aderen vloeien. Gauw richtte hij zijn aandacht weer op Chelseys strelende beweging, hij wilde dit moment niet verpesten. Zeker niet door zijn stomme oom.
      Zijn ademhaling nam toe toen haar vingertoppen dichter naar zijn lies gleden. Zijn blik flitste opzij en ze zag dat ze hem recht aankeek.
      Opeens gleed ze van het muurtje af en kwam tussen zijn benen in staan. Stom als hij was, liet hij van verbijstering zijn sigaret op de grond vallen. Ze glimlachtje lief naar hem en streelde zijn wang. Hij staarde in haar honingkleurige ogen.
      ‘Je bent een schatje, Rafi. Kim zegt dat je een beetje verliefd op me bent.’
      Zijn mond zakte open. Hoe wist zij dat? Had Mitchell haar dat verteld? Hij voelde verontwaardiging opkomen, totdat ook zij haar sigaret uittrapte en zijn gezicht ietsje optilde.
      ‘Ik ben ook een beetje verliefd op jou.’
      Voor hij met een intelligent antwoord kon komen, voelde hij haar zachte lippen op die van hem. Instinctief bracht hij zijn hand naar haar gezicht en liet zijn vingers door de kleine zwarte krulletjes glijden. Zijn borstkas trilde toen ze haar gezicht ietsje draaide en met haar tong tegen zijn onderlip tikte. Zodra zijn lippen van elkaar weken, gleed ze naar binnen.
      Het was maar goed dat Rafi zat, anders was hij vast door zijn benen gezakt. Zijn hele lijf voelde week. Haar vingertippen gleden naar zijn nek en hij zuchtte zachtjes tussen haar lippen door. Ze verdiepten de kus, tintelingen schoten door zijn hele lichaam heen.
      Na een tijdje trok ze zich terug. Rafi voelde zijn wangen gloeien.
      Met glanzende ogen keek ze hem aan. ‘Wil je bij me blijven slapen?’ Haar handen schoven over zijn bovenbenen en hij hield zijn adem in toen ze zijn erectie naderde. Godzijdank raakte ze die niet aan, hij was als de dood dat hij ter plekke klaar zou komen.
      ‘Uhmm…’ Hij kon nog niet helemaal geloven dat ze dat aanbood. Hij herinnerde zich George nog al te goed; die was ook eens met een meisje naar boven gegaan, die lachend met zijn kleren was weggerend toen hij in zijn blootje stond.
      Ze giechelde zachtjes. ‘Ben je nog maagd, Rafi?”
      Hij bloosde. Met zijn ex had hij wel gezoend, maar verder waren ze nooit gedaan, ze waren amper dertien geweest.
      ‘We kunnen het ook in bij jou thuis doen? Vind je dat fijner?’ Ze leunde dichter naar hem toe en fluisterde: ‘Dan hoeven we ook niet te wachten tot de rest weg is. Ik zorg wel dat Kim de boel op slot doet.’ Haar ogen schitterden toen ze hem weer aankeek. Weer streelde ze zijn bang. ‘Of vinden je ouders dat niet goed? Ze zijn toch niet zwaar christelijk ofzo?’
      ‘Nee,’ zei hij vlug. ‘Die vinden het niet erg als je meekomt.’
      Weer vonden hun lippen elkaar. Deze keer gleed haar hand naar zijn kruis en wreef erlangs. Er ontplofte van alles in zijn buik, het was heet en heftig, en hij kreunde zacht. Zachtjes beet ze in zijn lip.
      ‘Ik heb zoveel zin je. Al sinds de dag dat ik je ontmoette wil ik je in me voelen.’ Hij huiverde toen ze hem in zijn nek kuste, haar wellustige stem liet hem vanbinnen vlammen. ‘Ik heb zelfs een keer je naam gekreund toen Dean me nam.’ Ze giechelde. ‘Toen maakte hij het uit.’
      Rafi’s mond werd droog. Hij kon haar niet geloven, het was alsof zijn fantasie een loopje met hem nam. ‘Ik umm – ik heb alleen geen… je weet wel.’
      ‘Geen condooms?’
      Hij knikte blozend.
      ‘Vraag er een aan Mitchell. Die heeft net nog een vluggertje in de badkamer gedaan.’ Ze grijnsde, daarna boog ze zich weer naar zijn oor. ‘Dan zal ik iets speciaals aantrekken.’
      Ze gaf hem een knipoog en liep toen heupwiegend naar de achterdeur toe. Verbijsterd keek Rafi haar na. Hij moest wel dromen toch?
      Hij ging het er toch maar niet op wagen. Door de deur heen ving hij een blik van zijn vriend op, die breed naar hem zat te grijnzen. Met zijn ogen wenkte Rafi hem dichterbij.
      Met zijn handen in zijn zakken slenterde Mitchell op hem af. Door zijn forse bouw voelde Rafi zich altijd iel naast hem, zijn vriend leek altijd een en al mannelijkheid uit te stralen waarnaast hij nog zo’n jochie was…
      ‘Zo, heb je eindelijk eens een move gemaakt. Ik dacht dat het er nooit van zou komen.’
      Rafi hield maar voor zich dat hij zelf bijzonder weinig had gedaan. In plaats daarvan grijnsde hij terug. ‘Ja… Ik had er alleen niet zo op gerekend. Dus ik vroeg me af… Heb je nog… je weet wel?’
      ‘Weet ik wat?’ Zijn treiterige grijns vertelde Rafi dat hij best wist wat hij bedoelde.
      Hij rolde zijn ogen. ‘Een condoom.’
      ‘Alleen een gebruikte. Ken je zo uit de vuilnisbak vissen.’ Hij grinnikte toen Rafi een zuuroprisping kreeg en diepte toen zijn portemonnee uit zijn broekzak op. ‘Geintje. Een goeie vriend heeft er altijd eentje extra bij zich.’ Hij gaf hem een knipoog, haalde een condoom uit het biljetvakje en gaf het aan Rafi.
      Gauw moffelde die hem weg in zijn broekzak. Hopelijk had hij er aan één genoeg. Hij had nog nooit zo’n ding omgedaan, wat als hij het scheurde? Natuurlijk moesten er ergens in huis ook nog wel condooms zijn, maar hij kon moeilijk de slaapkamer van zijn moeder inlopen en Emilio vragen waar hij zijn condooms bewaarde. In de badkamer was hij ze in elk geval nooit tegengekomen.
      Zodra Chelsea weer naar buiten kwam, stak zijn vriend zijn duim op en liep weg. Chelsea’s hand gleed in die van hem en ze liep naar het tuinhuisje toe.
      ‘Ik ga met Rafi mee,’ zei Chelsea tegen Kim. ‘Sluit jij straks het huis af?’
      De rest begon te joelen en te fluiten en een beetje onbeholpen grijnsde Rafi naar zijn vrienden. Met een kneepje gaf Chelsea aan dat ze klaar was om te gaan en ze liepen naar zijn fiets toe.
      ‘Ik heb geen bagagedrager,’ zei Rafi toen ze naar de voortuin liepen.
      ‘Oké, dan pak ik mijn eigen fiets.’ Ze gaf hem een snelle kus en liep de garage in. Zijn buik was een bundel zenuwen terwijl hij wachtte totdat ze terugkwam. Door de drank slingerde hij een beetje terwijl hij naar huis reed.
      Thuis zette ze hun fietsen in het schuurtje. Net toen hij zich naar de deur toe wilde keren, slaakte Chelsea een kreet.
      ‘Zit daar nou iemand?’
      Hij draaide zich opzij en zag inderdaad een schoen in een bundel maanlicht. ‘Wat de fuck?’
      Zijn hand schoot naar het lichtknopje en een tel later kierde hij zijn ogen tegen het licht. Glazige, bloeddoorlopen ogen staarden hem aan. Het was zijn oom. Hij had zijn hand om een lege fles drank geklemd en staarde vooruit alsof hij dood was.
      ‘Is dat een zwerver?’ fluisterde Chelsea. Alsof ze bang voor de man was, ging ze achter Rafi staan.
      ‘Nee, dat is mijn oom,’ zuchtte hij. Gefrustreerd haalde hij een hand door zijn haren. Wat moest hij hier nou weer mee?
      ‘Wat?’ Haar stem klonk schril. ‘Waarom zit je oom in je schuur?’
      ‘Ik heb werkelijk geen idee,’ zuchtte hij. Het liefst liet hij hem hier zitten, maar dat zou Chelsea waarschijnlijk alleen maar raarder vinden.
      Hij hurkte bij zijn oom neer een schudde aan zijn schoen. ‘Juan…’
      Bij het horen van zijn stem kneep de man zijn ogen iets samen, alsof hij met zijn ogen open had zitten slapen. ‘Oh… hoi,’ mompelde hij. Hij wreef over zijn gezicht en keek hem toen schichtig aan.
      ‘Waarom zit je hier? We hebben een extra kamer waar je kan slapen…’
      Juan haalde zijn schouders op en staarde naar de lege fles. ‘Emilio is nu vast je moeder aan het neuken. Om z’n mannelijkheid terug te vinden. Dat hoef ik echt niet te horen.’
      Zijn stem klonk verbitterd. Rafi had de blauwe plekken op de gezichten van beide mannen gezien, het was niet moeilijk om het verband te leggen. Zijn moeder had gelogen toen ze zei dat zijn oom niet haar ex was, het was duidelijk wel zo.
      ‘Je kunt hier ook niet blijven zitten, het is best fris.’
      ‘Overleef het wel. Slaap al nachten buiten.’
      Met een zucht stond hij op. Whatever.
      Hij draaide zich naar Chelsea toe, maar die hield haar ogen op Juan gericht.
      ‘Moet je niet met hem praten ofzo?’ vroeg ze zachtjes aan hem. ‘Hij ziet er erg ongelukkig uit.’
      Rafi onderdrukte een zucht. Dit was echt ongelofelijk. Totaal onverwacht was het meisje op wie hij verliefd was met hem meegekomen en zijn oom die hij nog nooit eerder had gezien wist het op de een of andere manier te verpesten. Hij wilde echter ook niet als een asociale of hitsige tiener overkomen, dus knikte hij.
      Hij trok haar de schuur uit zodat de man hen niet zou horen.
      ‘Sorry,’ zuchtte hij. ‘Hij is vanmiddag komen aanwaaien en ik heb hem nog nooit eerder gezien. Eigenlijk was ik boos op hem omdat hij na vijftien jaar opeens voor de deur stond.’ Hij wierp even een blik door de deur naar binnen. De man keek hem met een wanhopige blik aan, alsof hij ook niet wilde dat Rafi wegging. Ondanks zijn boosheid, kreeg hij het ook niet over zijn hart om hem hier zo te laten zitten. ‘Ik weet niet of je… of je op een andere dag wil blijven slapen,’ stamelde hij. ‘Maar misschien… is het nu een beetje raar.’
      ‘Ja,’ gaf ze toe. Ze legde een hand tegen zijn wang. ‘Je bent een lieverd, Rafi. Familie is belangrijk… en deze man ziet er echt heel verdrietig uit. Als we nu met elkaar naar bed gaan, denk ik dat je nogal afgeleid bent en tijdens je eerste keer zou je niet aan je dronken oom moeten denken.’ Ze grinnikte zachtjes, daarna streelde ze zijn wang. ‘We doen het wel een ander keertje, goed?’
      Rafi schuifelde met zijn voeten. ‘Betekent dat dat je uhm… dat je met iemand anders…?’ Ongemakkelijk haalde hij zijn schouders op. Hij wist dat ze niet in een relatie met elkaar waren, maar de gedachte dat ze met iemand anders naar bed zou gaan terwijl hier zijn stomme dronken oom zat op te vrolijken kon hij niet aan.
      Ze lachte zachtjes. ‘Ik kan best een nacht zonder seks.’ Ze sloeg haar armen om zijn middel en drukte een kus tegen zijn bovenlip. ‘Of misschien ga ik mezelf wel bevredigen terwijl ik denk aan alle dingen die ik met jou wil doen.’ Ze beet plagerig in zijn lip.
      Weer vlamde de hitte in hem op.
      Lachend kuste ze het puntje van zijn neus. ‘Jij bent de enige aan wie ik al weken denk, Rafi. Maak je geen zorgen.’ Ze kuste hem opnieuw en keek daarna diep in zijn ogen. ‘Misschien kunnen we morgen afspreken?’
      ‘Ja…’ Hij kuste haar terug. ‘Dat zou fijn zijn.’
      Ze schonk hem nog een lach, daarna liep ze de schuur in om haar fiets te pakken. ‘Tot ziens, meneer. Hopelijk voelt u zich morgen beter.’
      ‘Bedankt lieverd.’ Zijn woorden klonken slepend en vermoeid.
      Rafi wachtte totdat ze de tuin uit was en ging toen de schuur binnen. Juist – en wat nu?
      ‘Je moet achter haar aangaan jongen,’ bazelde Juan. ‘Is een mooi meissie. Laat het je ouwe kerel niet verpesten.’
      ‘Dat is nou al te laat,’ bromde Rafi.
      Aangezien zijn oom hem nu al voor zijn zoon aanzag, in plaats van zijn neef, moest hij wel flink de weg kwijt zijn. Met een zucht ging hij naast de man tegen de muur zitten en trok de lege fles uit Juans hand vandaan.
      ‘Sorry,’ mompelde Juan. Hij legde zijn hoofd in zijn nek en staarde naar het plafond.
      Rafi had geen flauw idee wat hij moest doen. Uiteindelijk stak hij een sigaret op en bood zijn oom er ook één aan. Zwijgend bleven ze naast elkaar zitten roken.
      ‘Heb je een vrouw?’ vroeg Rafi na een tijdje. ‘Kinderen?’
      Juan gaf geen antwoord. In plaats daarvan tuurde hij vooruit, gevangen in gedachten die voor Rafi ongrijpbaar waren.
      ‘Waarom zit je hier echt?’ drong Rafi toch aan. Hier samen zitten zwijgen sloeg ook nergens op.
      Juan ademde de rook diep in en blies het weer uit. ‘Heb je ooit met je beste vriend gezoend?’
      Rafi sperde zijn ogen open. Jemig, waar kwam dít nou weer vandaan. ‘Nee man. Ik ben niet gay.’
      ‘Ik ook niet.’
      Rafi fronste zijn wenkbrauwen. Zelfs als hij goed dronken was, moest dit toch érgens vandaan komen? Of was hij gewoon echt aan het raaskallen? ‘Waarom vraag je dat?’
      Zijn oom haalde zijn schouders op. ‘Wat zou je doen als je vriend je wel begon te zoenen? Je begon te betasten?’
      ‘Eh – hem op zijn bek slaan?’
      Juan staarde weer wezenloos voor zich uit. ‘Ja. Dat had ik moet doen. Ik weet niet waarom ik terugzoende weet je. Het was allemaal zo raar… Fucking vijftien jaar lang zijn we vrienden geweest en nou ineens dit…’
      Langzaam begon Rafi iets te dagen. ‘Wat… bedoel je dat je met Emilio hebt gezoend?’
      Hij sperde zijn ogen wagenwijd open. Nee – dat kon niet toch? In zijn ogen was de vriend van zijn moeder hét schoolvoorbeeld van een hetero man. Het idee dat zijn stiefvader met zijn oom had gezoend, maakte hem kotsmisselijk. En zijn moeder… jeetje wat moet díé daarvan denken?! Hoe kon Emilio haar dat ooit aandoen!
      ‘Je bent dronken man. Je bent fucking dronken. Emilio zou dat nooit doen, idioot. Hij houdt van m’n ma.’ Plotseling voelde hij de boosheid weer opkomen. ‘Dit is fucking ziek. Je probeert ons gezin gewoon te ontwrichten met deze gore leugens! Laat ons verdomme met rust man! Niemand zit op jou te wachten!’
      Juan boog zijn hoofd en staarde naar de grond. ‘Ik wil niemand pijn doen,’ fluisterde hij. ‘Ik ben gewoon in de war. Ik weet niet – ik weet niet meer wie ik ben. Wat ik wil.’
      Tot overmaat van ramp begon die kerel ook nog eens te huilen.
      ‘Ik heb alles zo verkloot. Het spijt me. Het spijt me. Ik wist niet – ik wist niet dat ze een kind had. Ik wist niet dat ik een kind had.’ Plotseling draaide hij zijn hoofd opzij en keek Rafi met tranende ogen aan. Zijn lippen beefden en hij greep Rafi’s hand vast.
      Rafi slikte. Had hij ooit een volwassen man zien huilen?
      ‘Ik wist het niet. Dat moet je geloven jongen. Ik wilde gewoon dat ze veilig was. Ik kon niet terug – ik kon echt niet terug.’
      Ongemakkelijk trok Rafi zijn hand terug, hij voelde zich helemaal niet gerust. Wankel kwam hij overeind. ‘Ik – ik moet gaan.’
      Hij had geen idee wat die vent allemaal aan het bazelen was, maar het zorgde voor een drukkend gevoel op zijn borst. Terwijl Juan door bleef mompelen, verliet Rafi het schuurtje en ging naar binnen toe.
      Tien minuten later staarde hij naar het plafond. In plaats van hier met het meisje van zijn dromen te liggen, lag hij hier in zijn eentje naar het plafond te staren terwijl flarden van zijn ooms gemompeld door zijn hoofd dwaalden. Was Emilio echt vreemdgegaan? Met zijn óóm, met de ex van zijn vriendin? Wat kwam zijn oom in vredesnaam doen na al die jaren en waarom lieten zijn moeder en E die gast dronken in hun schuur zitten? Hij kon er geen touw aan vastknopen en bleef de hele nacht woelen.

Reacties (2)


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen