Eigenlijk had Fye het clubhuis al lang willen verlaten. Ze had met haar handen in het haar gestaan toen Juice het clubhuis in was geraasd en had geen idee gehad wat ze moest doen. Weggaan, hadden haar instincten geroepen. Natuurlijk, ze had hem vaker kwaad gezien maar deze keer… Ze was zelf in paniek geraakt, totdat Dana opeens haar hand had gegrepen.
      ‘Wil je hem helpen of niet?’ had ze gevraagd.
      Er was geen veroordelende toon geweest, ze had Fye oprecht aangekeken, haar de keuze gegeven. Ze hield van deze man, dat wist ze. Hij leed aan een ernstige vorm van PTSD en dit was een van de gevolgen daarvan. Wilde ze hem om de reden opgeven?
      Nee – dat wilde ze niet.
      Wel dacht ze aan het kindje dat in haar groeide. Wilde ze dat dat opgroeide in de buurt van een man die zó gewelddadig kon worden? Die totaal geen controle over zijn emoties had? Nee – dat wilde ze niet. Maar hem nu al opgeven… dat kon ze niet. Ze wilde hem proberen te helpen.
      En dus had Dana gezegd wat ze moest doen, hoe zij Juice altijd tot kalmte had gebracht. Ieder woord, ieder gebaar had ze in zich opgenomen. Toen hij een paniekaanval kreeg had Dana aangemoedigd om naar hem toe te gaan, maar ze durfde het niet.
      De vrouw had het toen zelf gedaan.
      Met ingehouden adem had Fye toegekeken hoe ze Juice tot rust bracht. Wetend dat ze zulke macht over Juice had, gaf haar een wrang gevoel vanbinnen. Snel had ze haar jaloezie weggeduwd. Ze moest haar zien als een mentor die haar leerde hoe ze met Juice moest omgaan en toen hij ook tegen Dana tekeerging en dingen zei die door haar ziel sneden, had ze hem voorzichtig vastgepakt en hem van de vrouw weggeleid.
      En het had geholpen. Het was haar gelukt om hem weer tot zichzelf te laten komen dankzij Dana’s adviezen en het gaf haar een beetje zelfvertrouwen. Ze gleed weer met haar hand over Juice’ hanenkam. ‘Zullen we naar huis gaan schat? Je hebt ijs op je gezicht nodig.’
      ‘Ja,’ zuchtte hij. Toen hij rechtop ging zitten, gaf hij haar een kus.
      Fye streek langs zijn wang, maar kuste hem niet terug. Niet hier, niet nu.
      Ze pakte haar autosleutels en draaide zich nog even naar het clubhuis toe. Het verbaasde haar niet dat ze Dana daar in de opening zag staan. Ze rechtte haar schouders toen hun blikken elkaar kruisten, alsof ze niet wilde laten merken dat ze erdoorheen zat. Het liefst liep Fye naar het meisje toe om haar te omhelzen, maar ze wist nu al dat Juice dan weer door het lint zou gaan. Ze glimlachte alleen dankbaar naar het meisje voordat ze haar hand in die van Juice liet glijden en hem naar de auto leidde, wetend dat hier ook andere mensen waren die Dana vanavond konden bijstaan.
      Juice staarde de hele weg uit het raam. Fye wist niet zo goed of ze iets moest zeggen of dat ze daar beter mee tot morgen kon wachten. Ze kon zijn woede wel begrijpen. De afgelopen maanden had ze gemerkt dat Juice closer met Kozik was dan met zijn andere broeders, zelfs al hadden ze vaak onenigheid. Bewust achterhouden dat zijn verloofde al die tijd nog in leven was geweest, moest hebben gevoeld alsof hij met een moker op de verbrijzelde stukken van zijn hart sloeg. Het leek vast één grote complottheorie waar iedereen behalve hij van op de hoogte was geweest .
      Zodra ze binnen waren, bedankte Fye het meisje dat op Mikey had gepast. In de keuken wikkelde ze een theedoek om een bevroren stuk vlees heen en gaf dat aan Juice. Zelf bleef ze wat in de keuken rommelen omdat ze hem wat ruimte wilde geven, of misschien was zij zelf degene die die ruimte even nodig had.
      Het duurde niet lang voordat hij achter haar kwam staan en zijn armen om haar heen liet glijden. Hij drukte een kus tegen haar schouder en hield haar stevig vast.
      ‘Ik vind het heel erg dat je me zo hebt gezien.’
      ‘Ik snap wel dat je boos was.’ Ze streek even met haar duim over zijn vingers die hij op haar buik verstrengeld had.
      Zijn lippen gleden langs haar hals terwijl hij zijn handen naar haar borsten bewoog. Zijn vingers voelden ruw toen ze de cups in gleden en haar begonnen te kneden. Hem zo dicht tegen zich aan voelen deed wat met haar, maar ze kon zich er niet aan overgeven. Er lag nog steeds een steen op haar maag. Toen zijn kussen dwingender werden en hij haar voorover op de keukentafel boog, bewoog ze amper, haar hoofd gevangen in een tweestrijd. Aan de ene kant wilde ze hem in zich voelen, wilde ze ervan overtuigd worden dat hij net zo veel van haar hield als van hem. Tegelijkertijd wist ze ook dat seks geen maatstaaf voor hem was.
      ‘Juice… stop,’ zei ze toen zijn vingers zich om de rand van haar slip bogen. Ze zette zich af van de tafel en duwde hem iets naar achteren en trok haar jurkje weer recht.
      Met verwarde ogen staarde hij haar aan.
      ‘Ik denk dat het beter is als we zulke intimiteit een tijdje schuwen.’
      ‘Maar waarom? Ik hou van je…’
      Een beetje verongelijkt sloeg Fye haar armen over elkaar. ‘Moet je me echt vragen waarom? Nog geen uur geleden heb je tweemaal iemand anders proberen te zoenen. Onder mijn neus zij je tegen een ander dat je haar wilde neuken.’
      Juice boog zijn hoofd en staarde naar de grond.
      ‘Ik begrijp heus wel dat het moeilijk is en dat je niet weet hoe je met Dana moet omgaan, maar zulke dingen horen en zien doen mij pijn. Ik wil niet een soort reserve zijn wanneer Dana niet wil.’
      ‘Ik wil háár niet, niet andersom,’ snauwde hij haar toe.
      ‘Ik denk dat je jezelf voor de gek houdt als je dat echt gelooft.’ Zuchtend pakte ze zijn hand. ‘Luister Juice. Ik wil je helpen. Ik wil dat we een normale, goede relatie krijgen. Maar zolang jij nog verliefd op haar bent, denk ik dat het beter is als wij qua intimiteit wat afstand van elkaar nemen. Het is minder extreem dan dat ik naar mijn zus zou gaan, maar ik heb die ruimte nodig en jij ook.’
      Hij schudde zijn hoofd. ‘Ik hou van jou Fye. Ik hou van jou, niet van haar.’
      De blik in zijn ogen was bijna smekend, alsof hij niets liever wilde dan dat zelf geloven. Hij wilde echt voor haar gaan, begreep Fye. Maar waarom toch?
      ‘Je houdt wel van haar. Het verergert de chaos in je hoofd alleen maar als je ertegen blijft vechten.’ Ze leidde hem naar de bank toe en bleef zijn hand vasthouden. ‘Wat is nu echt de reden, Juice? Ik probeer je te helpen, probeer je te begrijpen, maar dan moet je wel eerlijk tegen me zijn. Ik weet hoe diep je gevoelens voor haar gaan. Ik merk het, iedere keer wanneer ze in de buurt is, wanneer je haar naam alleen maar hoort. Wat is echt de reden dat je zo tegen haar doet?’
      Zijn schouders zakten naar beneden en hij staarde naar de grond. ‘Ik verdien haar niet,’ zei hij toen zacht. ‘Ik ben gestoord, Fye. Je zag het net zelf. Ik wil niet… ik wil niet dat ze weer met een monster samen is.’
      ‘Oh lieverd… je bent geen monster.’ Ze sloeg haar armen om hem heen en trok hem tegen zich aan. ‘Je bent alleen heel erg beschadigd.’
      ‘En daardoor ben ik een monster geworden,’ mompelde hij. ‘Je weet niet half wat voor dingen ik gedaan heb.’
      Ze kuste zijn hoofd. ‘Vertel het me dan.’
      Hij keek op, zijn ogen vol twijfels. Daar was weer die lieve, onzekere kant, degene die ze zo koesterde. ‘Je zou me haten. Maar misschien moet dat wel. Ik weet dat ik jou ook niet verdien.’
      Ze legde een hand tegen zijn wang. ‘Vertel het me, lieverd. Vertel me alles. Als je dingen voor me geheim blijft houden, gaan we het als stel ook niet redden. Je moet open kaart met me spelen. Ik moet – ik moet weten wat voor man je bent. Diep vanbinnen.’
      Niet alleen voor haarzelf. Vooral voor haar kindje.
      Ze moest al zijn donkere geheimen kennen voordat ze kon besluiten of ze hem in het leven van haar dochter of zoon wilde hebben of niet.


Reacties (2)

  • NicoleStyles

    Fye is echt en lieve meid! en het is een goede keuze van der, zodra ze weet wat hij allemaal heeft gedaan kan ze de keuze voor haar, en haar kindje maken

    5 maanden geleden
  • Sunnyrainbow

    Oo Fye, lieve meid

    6 maanden geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen