Kip zag haar bij de deur staan, haar armen om zichzelf heen geslagen. Hoewel ze zich groot probeerde te houden, voelde hij aan dat ze op instorten stond. Zijn ogen schoten naar Happy, maar dat bleek niet bepaald het troostende type te zijn. Kozik was vooral zijn old lady aan het kalmeren, die het plotselinge geweld niet had zien aankomen.
      Moest hij dan naar haar toe gaan?
      Hij kon niet echt een reden bedenken om het niet te doen. Tenslotte was ze de moeder van zijn zoon en waren ze ook nog eens hechte vrienden geweest als Maddox daar geen stokje voor had gekozen. Hij schudde het ongemak van zich af en liep naar de deur toe. Zwijgend sloeg hij zijn armen om haar heen en trok haar tegen zich aan. Haar hele lijf trilde toen ze tegen hem aan leunde.
      ‘Oh meisje…’ fluisterde hij, verslagen door haar verdriet. Bij gebrek aan meer woorden drukte hij een kus in haar haren en wiegde haar zachtjes heen en weer. Haar armen gleden nu ook om hem heen, haar greep voelde wanhopig, alsof hij een laatste reddingboei was.
      Wetend dat niemand op deze manier in het middelpunt wilde staan, leidde hij haar naar de slaapkamers naartoe. Aangezien Casper in zijn bed lag te slapen, nam hij haar mee naar een uithoek van het gebouw waar een brandtrap naar het dak was. Er kwam nooit iemand, Jax had het hem een tijdje terug laten zien, toen het lawaai in zijn clubhuis hem vaak overweldigde vlak nadat hij zonder herinneringen was teruggekeerd.
      Toen ze eenmaal op het dak waren zakte hij op de grond neer en sloeg zijn armen beschermend om haar heen, alsof Juice ieder moment op haar af kon stormen om verwensingen naar haar hoofd te slingeren. Nu ze eenmaal weg waren van de anderen, begon ze zachtjes te snikken. Niet wetend wat hij eraan kon doen hield hij haar gewoon stevig vast en begroef zijn neus in haar blonde lokken. Ergens knaagde een schuldgevoel omdat hij het zo fijn vond om haar vast te houden. Hij wilde haar verdriet niet misbruiken om zichzelf beter te voelen, maar voor het eerst in een hele lange tijd had hij het gevoel dat hij iets deed wat normaal was, waarvan hij zeker wist dat hij het vroeger ook gedaan zou hebben.
      Na een tijdje hield ze op met snikken en streek langs haar ogen.
      ‘Als er iets van je hart moet… dan wil ik naar je luisteren Deen.’
      Ze draaide zich ietsje meer naar hem toe zodat ze zijn gezicht kon zien en glimlachte waterig. ‘Zoals vroeger.’ Ze keek hem een tijdje aan. ‘Je bent nauwelijks veranderd, Kip. Je ogen stralen nog even veel warmte uit.’ Ze pakte zijn hand toen hij zijn armen iets liet zakken. ‘Wij hadden ook zo koud kunnen worden als Juice. We hebben genoeg vreselijke dingen meegemaakt om net zo getraumatiseerd te zijn. Maar wij hadden elkaar, we hielpen elkaar er doorheen. Maar hij… hij had helemaal niemand. En de enige die hem een beetje troost kon bieden, werkte zelf voor Maddox.’ Haar ogen zagen nog glazig door de tranen die op de loer lagen. ‘Toen ik naar het clubhuis kwam, de eerste keer dat ik van Maddox wegvluchtte, wist ik dat Maddox een nieuwe geliefde van me kapot zou maken. Doodsbang was ik dat Maddox hem zou vermoorden. En nu – nu vraag ik me af of dit de reden is dat hij Juice in leven heeft gelaten. Omdat dit – omdat dit veel erger is dan de dood. Ik bedoel – als hij nooit meer de oude wordt…’ Tranen glipten weer over haar wangen. ‘Ik voel me zo egoïstisch. Ik had hem op afstand moeten houden, ik had iedereen op afstand moeten houden, dan…’
      Kip legde zijn hand tegen haar wang. ‘Je kunt liefde niet tegenhouden, Dana. Net als ieder mens heb je het nodig – het is wat ons mensen maakt. De jongens hebben me verteld dat Happy al vanaf het begin wist met wat voor soort man we te maken hadden en we hebben er zelf voor gekozen om jou te beschermen.’ Zachtjes streek hij met zijn duim langs haar huid. Hoe klein de beweging ook was, hij voelde tintelingen door zijn hele lijf schieten. ‘Het kan me niet schelen wat ik doorstaan heb. Ik voel gewoon dat het het waard was. Dat het het waard was om je hier weer te krijgen – en ondanks alle gruwelijke dingen die er zijn gebeurd heeft het ons ook iets moois gebracht. Casper.’
      Ze leunde met haar wang tegen zijn palm en sloot haar ogen even, alsof ze die woorden rustig tot zich moest laten doordringen. Toen ze ze weer opendeed, zocht ze naar zijn blik.
      Opeens voelde hij een intens verlangen om haar te kussen. Beschaamd boog hij zijn hoofd en probeerde het onstuimige gevoel in zijn buik te negeren. Dana verschoof tussen zijn benen en een moment later legde ze twee vingers onder zijn kin om zijn gezicht weer omhoog te richten. Haar blauwe ogen straalden iets anders uit dan eerst, alsof het verdriet een beetje vervaagd was. Haar duim streek langs de haartjes op zijn kaak.
      Hij huiverde toen die tegen zijn lip bleef rusten. Aarzelend tuitte hij zijn lippen iets, zodat hij er kleine kusjes tegenaan gaf. Haar andere hand gleed langs zijn nek, waarmee ze hem ietsje naar zich toe boog. Haar duim trok ze weg van zijn mond en verving ze door haar lippen.
      Met de groots mogelijke moeite trok hij zijn gezicht terug. Haar aankijken durfde hij niet. ‘Dit – dit kunnen we niet maken tegenover Juice.’
      ‘Hij voelt toch alleen maar haat. Of wij elkaar kussen of niet.’ Hij voelde de druk van haar voorhoofd tegen dat van hem, haar vingers gleden over zijn wang. ‘Ik hou van hem, ik wil dat hij gelukkig wordt. Maar hij is niet de enige die geleden heeft, die troost nodig heeft. Die liefde nodig heeft.’
      Kip was even stil van haar woorden. Ergens voelde het absurd dat hij zoveel rekening hield met Juice’ gevoelens terwijl hij het meisje dat hij net de grond in geboord had probeerde te troosten.
Hij duwde het drukkende schuldgevoel opzij en gaf zich over haar wat er diep binnen in hem bruiste en borrelde, een warmte die hij sinds zijn terugkeer niet had gevoeld. Hij liet zich naar haar lippen leiden en omvatte haar kaak terwijl hij haar kuste.
      De hitte in zijn lijf laaide op toen haar tong tussen zijn lippen door gleed en zich langs die van hem wond. Langzaam schakelden zijn gedachten zich uit en was hij zich alleen nog maar bewust van het meisje dat bij hem was. Vaag was hij zich ervan bewust hoe hij op de grond neerzakte en haar boven op zich trok, zijn hand begraven in haar haren terwijl haar tong teder langs die van hem streek, afgewisseld door kleine kusjes.
      In een flits zag hij haar glimlachende gezicht, een hand die over een bleke borst gleed, een tepel tussen zijn lippen. Hij voelde haar naakte huid onder die van hem, haar lippen die langs zijn hals dwaalden, nagels die in zijn schouders priemden. Zijn eigen lippen tintelden toen ze langs haar nek afdaalden, haar sleutelbeen volgden en hij een kusje op de moedervlek eronder gaf.
      Met een schok schoot hij overeind en met wijde ogen staarde hij haar aan.
      Dana oogde onzeker. ‘Sorry,’ fluisterde ze. ‘Misschien… misschien was je hier nog niet aan toe.’
      ‘Nee,’ zei hij met een brok in zijn keel. ‘Ik zag dingen, voelde dingen. Als een levende fantasie. Maar ik – ik denk dat het geen fantasie was.’ Zijn hand trilde toen hij die naar de hals van haar shirt bracht en dat een stukje naar beneden trok. Verbijsterd staarde hij naar het kleine moedervlekje onder haar sleutelbeen. ‘Het waren herinneringen.’


Reacties (3)

 • NicoleStyles

  Yes! nu vind ik dat dana en kip maar samen moeten zijn, in plaats van dana en juice

  2 jaar geleden
 • EvaSalvatore

  Conclusie: they need to do it:)dan zal alleeees terugkomen!

  2 jaar geleden
 • Sunnyrainbow

  Ah yesss Kip!

  2 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen