Juice haalde diep adem. Haar hand hield hij krampachtig vast en aan zijn ademhaling hoorde ze dat hij weer dicht tegen een paniekaanval aan zat. Misschien was dit niet het goede moment – maar wanneer was dat het wel? Bemoedigend gaf ze een kneepje.
      Hij keek haar niet aan, in plaats daarvan staarde hij naar zijn knieën. ‘Nadat Dana weg was, sliep ik heel slecht. Na een paar maanden ontmoette ik een meisje met wie ik daar over sprak. Ze vertelde dat haar vriend was overleden en dat zij ook moeite had gehad met slapen. Wat haar hielp, was samen met iemand anders slapen. En dus probeerde ik dat – zonder verder seks met haar te hebben. Ze werd een beetje mijn vertrouwenspersoon en ik slaagde erin om haar over Dana te vertellen.’
      Hij haalde diep adem en was even stil, alsof hij de moed aan het verzamelen was om verder te praten.
      ‘Ik kreeg gevoelens voor haar, zij voor mij en na een tijdje gingen we samenwonen. Maar ik – ik vond het moeilijk om weer samen met iemand te zijn terwijl Dana vastzat. Ik dronk nog steeds veel, ik sloeg haar en ik was haar niet trouw. Toch gaf ze me niet op en nadat ik naar een afkickkliniek was geweest ging het beter. Wat ik ook deed, ze gaf me niet op.’ Zijn duim bewoog weer naar de tattoo onder zijn duim, alsof hij daar moed uit putte. ‘Later ontdekte ik dat dat niet was omdat ze van me hield, maar omdat ze voor Maddox spioneerde. De man die Dana van me had weggenomen. Hij had haar zusje, ze had geen keuze, maar ik… ik sloeg door en ik heb haar gewurgd. In mijn eigen huis. Met Mikey slechts één kamer verderop.’
      In een reflex trok ze haar hand terug, haar maag verkrampte. Ja, ze had al aangevoeld dat hij wat vreselijks had gedaan maar dat hij eigenhandig een vrouw had vermoord…
      ‘Heb je er spijt van?’ vroeg ze aarzelend.
      Hij haalde zijn schouders op. ‘Soms. Maar lang niet altijd.’
      Ze knikte langzaam. Het klonk cru, maar het was prettiger om te denken dat hij er nog steeds achterstond dan dat het in een opwelling was gebeurd.
      ‘Dana heeft me eens een voicemailbericht ingesproken, die Lotte heeft verwijderd. Ze had camera’s in mijn huis opgehangen, ze had seks met me terwijl ze wist… terwijl ze wist dat Maddox Dana zou laten kijken. Ze – ze wist al die tijd hoe hij zijn geld verdiende en in plaats van haar kennis met ons te delen liet ze zich gewoon door hem bespelen.’
      Aarzelend gleden haar vingers terug naar zijn hand. Ze begreep hem wel. Er was niets opgelost door haar om te brengen, maar als het haar zelf was overkomen… wat zou ze zelf gedaan hebben? Ze had geen flauw idee, en ze hoopte het nooit te hoeven meemaken.
      ‘Denk je dat Dana het niet begrijpt?’ vroeg ze zacht. Nog steeds zocht ze naar de echte reden dat hij zijn hart voor het meisje afsloot.
      ‘Dana weet het al,’ mompelde hij. ‘Ze geeft er niet om. Dit gaat om jou… om jou en mij. Mijn vorige vriendin sloeg ik, Fye. Ik wil – ik wil dat je dat weet.’
      Peinzend keek ze opzij. Maar toen was hij een andere man geweest dan nu, dat wist ze zeker. Vooral omdat hij toen een alcoholist was geweest. ‘Denk je dat je mij ooit zal slaan?’
      ‘Ik weet het niet,’ fluisterde hij en hij kneep zijn vingers samen. ‘God, ik hoop het niet, echt niet. Maar ik – ik weet het gewoon niet. Zolang mijn hoofd een puinhoop is weet ik het gewoon niet.’
      Ze zag hoe ook zijn armspieren vertrokken, hoe hij zijn schouders introk. Ze voelde de haat die hij voor zichzelf had. Langzaam liet ze haar hoofd tegen zijn schouder zakken en drukte een kus tegen zijn hand.
      ‘Ik zal nooit goedkeuren dat je een jonge vrouw hebt gedood. Maar de omstandigheden waren zo afschuwelijk… ik kan er ook geen oordeel over vellen.’
      Eindelijk keek hij op, zijn bruine ogen vol twijfels en onbegrip. ‘Je denkt dat je samen kan blijven met iemand die zijn vorige vriendin heeft vermoord?’
      Ze haalde haar schouders op. ‘Ze heeft je verraden, ze heeft Dana nog langer laten lijden.’ Ze legde een hand tegen zijn wang. ‘Juice, ik werk niet voor Maddox en ik vind Dana een lieve meid. Ik zie niet in waarom ik bang voor je zou moeten zijn.’
      Dat was niet helemaal waar – vanavond had hij haar welzeker schrik aangejaagd. Ze wist echter ook dat het geen zin had om hem dat te vertellen; hij had vertrouwen nodig, mensen die geloofden dat hij nog steeds een goed man was.
      Zijn vingers dwaalden langs haar gezicht en hij kuste haar voorhoofd voor hij daar tegenaan leunde.
      ‘Ik ben heel blij dat ik jou heb ontmoet, Fye.’
      Zijn woorden verwarmden haar hart en zachtjes streek ze met haar lippen langs die van hem. ‘Ik ben ook heel blij dat ik jou ontmoet heb, Juice. Het is niet altijd makkelijk, maar ik hou van je en ik wil er voor je zijn.’
      Op haar laatste woorden volgde een stilte, eentje die een stille vraag vormde.
      ‘Je wil weten waarom ik niet bij Dana kan zijn hè?’ Hij zuchtte en wreef toen in zijn gezicht. ‘Ik heb je verteld over Cherry hè? Die me op Valentijn aan Maddox uitleverde?’
      Ze knikte langzaam. ‘Ja… Dana noemde haar ook toen ze vanmiddag huilend opsomde wie ze allemaal was kwijtgeraakt – ze zei dat Cherry spoorloos was. Ondanks wat ze gedaan heeft, lijkt ze toch nog om haar te geven.’
      Juice’ kaak verstrakte. ‘Nou, ze is dus dood. Ik trof haar op een dag bij Dana’s graf aan, sleurde haar mee naar het clubhuis en daarna hebben we allemaal met haar dood ingestemd. Omdat ze een verrader was. Omdat mijn dochter en Dana dood waren dankzij haar. Kozik was de enige die ertegen was.’ De uitdrukking op zijn gezicht werd harder. ‘En nou snap ik waarom. Hij zei maar dat Dana niet zou willen dat Cherry stierf omdat ze ook een slachtoffer was, omdat ze ook gechanteerd werd, maar het kon me niet schelen wat Dana ervan zou vinden omdat ze dóód was. Ze was dóód, net als mijn kleine meisje. Dankzij Cherry had ik haar verloren en ik kon het niet uitstaan dat die vuile overloper nog leefde terwijl mijn meisjes dood waren.’ Zijn handen verkrampten. ‘Maar die klootzak wist dat ze nog leefde, dat ze misschien ooit zou terugkomen en dat ze me zou haten als ze erachter kwam dat ik haar beste vriendin had gedood omwille van háár. Mij kon het niets schelen, ze was dood. Maar ze is niet dood. Ze is niet dood.’ Hij hief zijn handen en veegde langs zijn ogen. ‘Ze heeft zoveel mensen verloren Fye. Ze mag het niet weten – ze mag nooit weten wat er met Cherry is gebeurd. En ik – ik kan zoiets niet voor haar verbergen. Het zal altijd tussen ons in staan, we zouden nooit terugkrijgen wat ze vroeger hadden.’
      Fye sloeg haar ogen neer.
      Dus dat was de echte reden. Hij wilde haar beschermen omdat hij zoveel van haar hield. En omdat hij dat niet kon vertellen, hoopte hij haar met zijn kille gedrag weg te jagen.
      ‘Je houdt heel veel van haar hè?’ fluisterde ze terwijl ze iets in elkaar kromp.
      ‘Ja,’ antwoordde hij zacht. ’S-Sorry Fye. Het is niet zo dat je een back-up plan bent, mijn gevoelens voor jou zijn oprecht. Maar zij… zij was mijn wereld, mijn alles. Ik kon haar niet beschermen, ik wist dat ik Cherry niet kon vertrouwen en ik deed het toch, en ik… ik ben haar niet waard. Ze moet met iemand anders opnieuw beginnen, want ze zal me altijd herinneren aan het monster dat ik ben geworden. Want ik heb jonge vrouwen gedood, Fye. Ik heb jonge vrouwen gedood. En ik wil die persoon niet meer zijn… jij maakt een beter mens van me.’ Hij keek naar haar op, zijn ogen glansden van verdriet. ‘Ga – ga alsjeblieft niet bij me weg, Fye. Dana en ik… we moeten beiden een andere richting opgaan om gelukkig te worden. En ik wil dat. Fye ik wil gelukkig worden met jou. Ik geloof – ik geloof dat ik gelukkig worden met jou.’
      ‘Ik wil dat ook.’ Ze leunde naar hem toe en kuste zijn lippen. ‘Ik wil dat ook lieverd.’
      Haar hand gleed over haar buik, daar waar een klein wondertje groeide. Zou dat bijdragen aan zijn geluk? Het zou hem een nieuw doel geven. Maar als ze het eenmaal gezegd had, kon ze het niet meer terugnemen. En het waren nu allemaal mooie woorden die hij sprak, maar ze had meer nodig. Ze moest zien hoe hij zich de komende tijd zou gaan gedragen, want ze had een duisternis in hem gezien vandaag. En hoe graag hij die ook wilde beteugelen – ze wist niet of hij het kon en ook niet hoe ze daarachter zou moeten komen.
      Maar misschien was er wel iemand die dat kon inschatten.
      Iemand die het heel moeilijk zou vinden om het te horen, maar die Juice beter kende dan zij. Beter dan wie dan ook.Reacties (1)

  • Sunnyrainbow

    O nee Fye gaat Dana vertellen dat ze zwanger is.. arme Dana die haar dochtertje verloren is..

    5 maanden geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen