. . .

Liegen was zo'n vast onderdeel van haar bestaan geworden dat het haar geen enkele moeite meer kostte. Ze was er zelfs van overtuigd dat ze een leugendetector kon manipuleren. Zodoende zat ze ontspannen in de verhoorkamer terwijl ze de vragen van een agent beantwoordde. Ze hield zich vast aan het verhaal dat ze ook aan Roosevelt had verteld, al gaf ze er nu wat meer kleur aan. Door een verhaal op te hangen over haar jonge leeftijd, wekte ze de indruk dat ze niet echt lekker in de groep lag en dat de meeste mannen haar niet zo heel erg serieus namen. Hoewel ze de twee Nomads verdacht had gevonden, had ze het niet aan haar president durven bekennen: wantrouwen in je broeders was not done, zeker als het nergens op gebaseerd was. Dus had ze bewijs willen verzamelen en was ze de twee gevolgd. Ze had haar motor een straat verderop geparkeerd omdat ze niet wilde dat die gezien zou worden, daarna was ze naar het huis geslopen om uit te vogelen wat de mannen daar deden. Ze had wel haar vermoedens gehad, maar omdat het het huis van een agent betrof kon er net zo goed wat anders aan de hand zijn. Doordat ze een prospect was werd zo overal buiten gelaten, ze kon slechts gissen naar hun bedoelingen. Zodra er een geweerschot was afgegaan, was ze echter naar boven gerend. De mannen waren in paniek geraakt toen ze hun jonge broeder zagen, hadden haar toegesnauwd om weg te gaan en de vrouw voor dood achter te laten. Ze had geweigerd, de mannen waren bang geweest dat ze hen zou gaan verlinken en toen hadden ze op haar geschoten. Alex was erop berekend geweest, was opzij gesprongen en had daarna zelf de twee mannen uitgeschakeld en de ambulance gebeld.
      Over de reden dat de twee mannen de vrouw hadden aangevallen, kon ze niets zeggen. Ze benadrukte dat het haar enige taak was om de motors en het clubhuis schoon te houden en dat ze af en toe ergens naartoe moest rijden. Door slinkse vragen probeerden ze uit te vogelen of ze niets verborgen hield, maar Alex bleef rustig en beantwoordde elke vraag geduldig, waardoor ze haar uiteindelijk lieten gaan. Alex wenste dat het straks bij de Sons ook zo makkelijk zou gaan, maar dat zou niet gebeuren. Ze zou hun exact hetzelfde verhaal vertellen, maar of ze haar ook als een held zouden beschouwen voor het ombrengen van twee van haar broeders... nou dat kon ze zich niet voorstellen. De toedracht van Clay en Greg had ze er bewust buiten gelaten, hopend dat de twee haar niet zouden verraden als ze hen ook uit de wind hield.
      Alex leunde buiten tegen een bloembak aan en stak een sigaret op terwijl ze op Juice wachtte, die ze even geleden had gebeld om haar op te halen. Ze had zijn paniek door de telefoon heen kunnen voelen toen ze het politiebureau noemde, al was hij waarschijnlijk al gestrest geweest sinds haar eerste telefoontje. Alex nam een trek van de sigaret terwijl ze aan Rita dacht. Waarschijnlijk lag ze nu op de operatietafel. Zou ze het overleven? Ze dacht aan de ingeving die ze een paar dagen geleden had gehad, toen ze Juice had gevraagd Shane aan de database toe te voegen. Onbewust had ze toen al aangevoeld dat het mis zou gaan en ze baalde ervan dat ze zich niet meer van haar voorgevoel had aangetrokken.
      Ze stond op toen er een motor voor haar stilhield. Juice struikelde bijna toen hij van zijn motor afsprong en haar in zijn armen trok. 'Wat is er in vredesnaam gebeurd Alex! Ik zag agenten en –' Zijn stem klonk hysterisch en ze drukte haar lippen tegen die van hem om hem het zwijgen op te leggen. 'Niet nu oké? Breng me hiervandaan, dan vertel ik je alles.' Ze gaf hem nog een kus en streek even langs zijn wang om hem te kalmeren, daarna gaf ze hem een zetje in de richting van zijn motor.
      Zijn vingers trilden toen hij ze om de handvatten sloeg. Alex vroeg zich af of het niet beter was om zelf te rijden aangezien hij zo op van de spanning was, maar ze dacht niet dat hij het voorstel zou waarderen. Daarom sloeg ze alleen haar armen om hem heen en drukte haar wang tegen zijn rug. Hoewel ze het op het moment zelf niet beseft had, was het een klein wonder dat ze hier nu zat. Gogo's kogel had haar kunnen raken of de politie had haar aandeel in het geheel anders kunnen beoordelen.
      Het was slechts een korte rit naar zijn huis. Eigenlijk wilde ze ook haar eigen motor ophalen, maar misschien was het beter om dat later te doen. Zijn hele lijf was gespannen alsof híj daar zojuist in die verhoorkamer had gezeten. Haar hand gleed in die van hem toen ze naar de voordeur liepen en ze bleef die vasthouden totdat ze op een hoek van de bank tegen elkaar aan kropen.
      'Ik kan niet te lang wachten voor ik het de anderen vertel.' Alex keek naar hem op. Aan zijn ogen zag ze dat hij zijn best deed om niet meteen tien vragen op haar af te vuren. 'Een tijdje geleden ben ik door Clay benaderd. Hij had een plan om Jax weer te laten aftreden, namelijk door de inwoners van Charming een onveilig gevoel te geven, zodat het leek alsof Jax de boel niet onder controle had. Hij wilde een aantal invallen doen. Daarvoor had hij de drie Nomads gevraagd, maar omdat Greg een kunstbeen heeft, vond hij dat een risico. Daarom wilde hij dat ik meedeed. Ik heb gezien op wat voor manier Jax de voorzittershamer heeft gekregen, door zijn stiefvader een mes tegen de hals te houden, en dit voelde als mijn manier om daar wat aan te doen. Niemand anders weet dat, ik voelde me verplicht...' Hij trok zijn wenkbrauwen op en ze zuchtte. 'En natuurlijk was niet alles zo nobel. Ik weet dat Jax een hekel aan me heeft en dat ik een betere kans heb om mijn top rocker te halen als Clay aan het hoofd van de club staat. En los daarvan, geloof ik niet dat ik heel veel keuze had. Als ik niet meedeed, had hij niet zoveel reden om de anderen níét te vertellen dat ik een meisje ben.'
      Juice trok zijn hand uit die van haar een wreef over zijn gezicht. 'Jemig Alex, wat een fucking puinhoop is dit. Als de anderen erachter komen dat trappen ze je uit de club.'
      'Ik denk dat ik dan nog van geluk mag spreken,' zuchtte ze.
      Hij liet zijn handen zakken en staarde haar met grote ogen aan. 'W-wat?'
      'Ik stond vandaag op wacht, bij de inbraak bij Roosevelt. Toen ik een pistoolschot hoorde rende ik naar boven en zag ik dat ze Rita hadden neergeschoten, in haar buik. Op de tafel hadden zwangerschapsbladen gelegen, ik had de mannen nog gewaarschuwd maar ze schoten haar alsnog neer. Toen ik bovenkwam, wilden ze haar voor dood achterlaten. Ik was zo pissed dat ik Frankie door zijn hoofd schoot en toen Gogo me wilde neerschieten, heb ik hem ook dood geknald.'
      'Jemig Alex... Oh fuck man... Wil je dood ofzo? Ben je wel helemaal goed bij je hoofd?' Hij begon snuivend adem te halen en vocht tegen een paniekaanval. 'Je hebt twee broeders gedood. Oh ze maken je af man!'
Ze greep zijn gezicht met beide handen vast en keek hem aan. 'Er is nog geen reden tot paniek. Je –'
      'Geen reden tot paniek? Je hebt het fucking verkloot Alex! Je had naar Jax moeten gaan zodra Clay je die opdracht gaf!'
      'En dan wat?' snauwde ze. 'Dan had Clay iedereen verteld wie ik was.'
      'Dat vind je erger dan dat er twee mensen dood zijn?!'
      'Ze schoten een fucking zwangere vrouw neer!' vuurde ze terug. 'Zulke mongolen hadden überhaupt nooit hun top rocker mogen krijgen!'
      Juice haalde diep adem en wreef weer over zijn gezicht. Alex maakte van de stilte gebruik om hem uit te leggen hoe ze wilde proberen haar hachje te redden. 'Ik heb Roosevelt verteld dat ik de twee Nomads verdacht vond doen en hun gevolgd ben, dat ik naar boven rende toen ik het schot hoorde en uit zelfverdediging de twee mannen heb doodgeschoten. Ik ben slechts een prospect, het is niet ongeloofwaardig dat ik niet bij een grote actie betrokken ben. Mijn verklaring heb ik al in het politiebureau afgelegd en ze hebben me laten gaan. Hetzelfde ga ik aan de jongens vertellen. Ik hou Clay en Greg buiten schot en hoop dat ze hetzelfde doen.'
      'Maar als ze erachter komen...'
      'Dat komen ze niet. Het is aannemelijker voor ze dat ik de twee op eigen houtje gevolgd ben dan dat ik bij een of ander complot betrokken ben. Ze zullen Greg aan de tand gaan voelen, maar ze hebben geen enkel bewijs dat hij erbij betrokken is geweest.'
      Juice haalde nog steeds jachtig adem en zijn ogen schoten onrustig heen en weer. 'Je wil echt dat ik dit stilhoud? Fuck – dit is heftig Alex. Clay die mannen tegen Jax opzet! Ik voel me een fucking verrader om dit niet te melden! En dan te bedenken dat Clay hier gewoon mee wegkomt!'
      'Jax is deze shit begonnen door Clay te bedreigen.'
      'Dan nog! Als club hebben we ervoor gestemd dat Jax de nieuwe voorzitter werd! Je kunt dat niet zomaar in de wind slaan, puur omdat je hem niet mag! Als ze erachter komen dat ik hiervan wist dan ben ik hartstikke dood!'
      'Hoe moeten ze daar ooit achter komen? Zelfs als ik hang, is er niemand die weet dat ik het jou verteld heb.'
      Hij boog zich voorover en streek met zijn handen over zijn hanenkam. 'Het voelt zo verkeerd om dit geheim te houden.'
      Alex klemde haar kiezen op elkaar. Ze stond op het punt om hem toe te snauwen dat dit wel degelijk zíjn schuld was omdat hij haar aan Clay had verluld, maar ze slikte de snauw in, wetend dat het niets dan een nieuwe ruzie zou opleveren.
      'Wil je het ze vertellen?' vroeg ze uiteindelijk.
      'Dat zou wel heel hypocriet zijn hè?' snoof hij. 'Ik heb fucking drugs gestolen en ik heb een fucking broeder vermoord om dat stil te houden. Jij steunde me die nacht, dus ik moet jou hierin ook steunen.' Hij zuchtte diep. 'Maar dat neemt niet weg dat het behoorlijk fucked-up is.'
      'Ja.' Daar viel niet veel tegenin te brengen.
      'Ik snap niet dat je het niet eerder verteld hebt,' mompelde Juice.
      'We hadden destijds ruzie,' antwoordde ze. 'Dit was de eerste inval sinds we weer samen zijn.'
      'En anders had je het me wel verteld?' Hij klonk sceptisch.
      'Waarschijnlijk niet,' gaf ze toe. Zijn kaken verstrakten. 'Niet omdat ik je niet vertrouw, Juice, of omdat ik Clay beloofd had niets te zeggen. Ik maak mezelf heel wat wijs om te rechtvaardigen wat ik heb gedaan, maar als het erop aankomt laat ik me gewoonweg chanteren en ik haat mezelf erom. Het voelt zwak – en je weet dat ik het haat om zwak te zijn.'
      Juice sloeg zijn armen om haar heen en trok haar tegen zich aan. 'Je bent niet zwak Alex. Je zit net zo in de knel als ik toen. Ik snap het wel.' Het zuchtte. 'Laten we hopen dat het net als toen weer met een sisser afloopt...'

. . .


Toen hij even voor middernacht een telefoontje kreeg dat ze met spoed bijeen moesten komen, had Clay een naar voorgevoel. Hij wist dat er van alles aan de hand kon zijn, maar hij had van geen van zijn mannen de bevestiging gekregen dat hun missie van vanavond geslaagd was. Als een van de laatste nam hij plaats op een stoel in de Chapel. Tot zijn verbazing stond Alex tegen de muur geleund, haar handen in haar zakken. De andere twee Nomads waren er niet.
      Toen ook Bobby was binnengekomen, gebaarde Jax dat ze de deur moest sluiten.
      'Shane vertelde me dat er iets is wat niet tot morgen kan wachten, vandaar dat we hier zijn.' Jax gebaarde dat de prospect van wal kon steken.
      'Moeten we niet wachten tot we compleet zijn?' bracht Clay in.
      'Gogo en Frankie komen niet,' zei Alex. Tot zijn verbazing kreeg ze geen boze blik van Jax omdat ze ongevraagd antwoord gaf. 'Ze zijn dood.'
      Er viel een doodse stilte. Clay was niet iemand die snel in de stress schoot, maar slikken kostte hem opeens veel moeite.
      'Ze zaten achter de inbreken in Charming,' ging Alex verder.
      Clay's kaak verstrakte. Als ze hem erbij zou lappen... Alsof ze zijn gedachten kon horen, verschoof haar blik naar hem. Ze ging zijn ogen niet uit de weg, maar keek hem indringend aan, alsof ze hem wilde gebieden zijn mond te houden. Voor het eerst in zijn leven deed hij wat een prospect hem opdroeg.
      'Toen ik vanavond naar huis wilde gaan, zag ik de twee met elkaar smoezen. Ik had er geen goed gevoel bij, dacht dat ik ze iets over 'een pak rammel' hoorde zeggen. Dus ik ben ze gevolgd om te kijken wat ze gingen doen. Het was Roosevelt's huis die ze binnengingen. Ik wist niet zeker wat ze aan het doen waren, dacht dat het misschien iets voor de club was dus ik bleef buiten. Pas toen ik een pistoolschot hoorde, rende ik naar binnen en naar boven toen. De twee holden toen net naar beneden; ze hadden Roosevelts vrouw neergeschoten. Ze schrokken toen ze mij zagen, snauwden dat ik moest maken dat ik wegkwam. Ik zag dat de vrouw bloedend op de grond lag. Onderweg naar boven had ik al allerlei dingen gezien die weggaven dat ze zwanger was, dus ik weigerde haar aan haar lot over te laten. Frankie schoot in paniek, vermoedde dat ik hen zou verlinken zodra de politie opdook en hij probeerde me neer te schieten. In zijn paniek miste hij, maar ik niet.'
      Clay merkte nu pas dat hij zijn adem had ingehouden. Met geen woord sprak ze over hem. Het bullshit verhaal dat ze eromheen had verzonnen klonk legit, hij moest bekennen dat hij onder de indruk was. Ze oogde niet eens een klein beetje nerveus.
      'Je beseft dat je twee broeders hebt vermoord?' vroeg Chibs met een koude stem.
      'Ja. Als jij twee mongolen die zwangere vrouwen overhoopschieten je broeders noemt, heb ik ze inderdaad vermoord.'
      Er viel een gespannen stilte, alsof ieder voor zich overwoog wat ze in haar plaats hadden gedaan.
      'Maar waarom?' vroeg Bobby. 'Waarom zouden Gogo en Frankie zoiets doen?'
      Alex haalde haar schouders op. 'Misschien vonden ze hun verdiensten bij SAMCRO onvoldoende? Ik weet het ook niet. Alleen dat ze bereid waren onschuldige mensen ervoor te doden.'
      Clay richtte zijn blik op Jax, die stug naar de prospect keek. 'Waarom ben je op eigen houtje achter hen aan te gaan? Je had je verdenkingen moeten delen.'
      'Ja?' Clay merkte dat ze de spot uit haar stem probeerde te weren, maar ze slaagde er niet helemaal in. Hij kon een grijns niet volledig onderdrukken. 'Hoe zou je gereageerd hebben, als ik twee van mijn broeders zonder enig bewijs van zoiets beschuldigd had? Ik weet hoe belangrijk onderling vertrouwen is en ik weet ook dat je toch al geen hoge pet van me op hebt. Eerst mijn vermoedens checken leek wijzer. Ik had het vermoeden dat ze met nare zaakjes bezig waren, maar dat ze een zwangere vrouw zouden neerknallen? Nee – ik had niet verwacht dat Sons zulke dingen zouden doen.'
      Haar stem klonk donker, zelfs een beetje beschuldigend, alsof ze het Jax kwalijk nam dat hij zelf niet doorhad wat voor mensen hij tot zijn club had toegelaten. De nieuwe voorzitter klemde zijn kiezen op elkaar, Clay zag dat hij zijn zelfbeheersing probeerde te bewaren.
      'We hebben genoeg gehoord. Je kunt gaan.'
      Alex liep rechtstreeks de deur uit.
      Jax slaakte een zucht en leunde een beetje verslagen naar achteren. Hij sloot zijn ogen. Toen hij ze weer opendeed, keek hij Greg recht aan. 'Jij had niets in de gaten?'
      'Nee man. Ik kan het amper geloven.'
      'Denken jullie dat hij liegt?' vroeg Tig.
      Het was even stil. Toen slaakte Chibs een zucht. 'Waarom zou hij liegen? Het is een eerlijke knul. Af en toe wat drastisch ja, maar hij is erop gebrand het goede te doen. De smerissen hadden hem zo medeverantwoordelijk kunnen houden, iedere Son die ze in een cel kunnen wegstoppen is mooi meegenomen.'
      'Hij heeft wel twee broeders gedood,' merkte Jax op. 'We weten welke straf erop staat. We moeten er over stemmen. Iemand die hem de Mayhem vote wil geven?'
      Er werden wat hoofden geschud. Het was overduidelijk een formaliteit: in hun ogen waren het de twee voormalige Nomads die over de schreef waren gegaan en niet Alex. Ze had het slim opgelost, dat moest Clay haar nageven.
      'Helemaal geen sancties voor hem?' Jax zuchtte. 'Ik weet dat sommigen van jullie erg op hem gesteld zijn,' hij keek Juice kort aan, die een kleur op zijn wangen kreeg, 'maar dit is al de tweede keer dat hij een soort heldenactie uitvoert die ons heel duur had kunnen komen te staan. We zijn een club, geen eenmanszaak. Hij is een fucking prospect, hij hoort niks te doen behalve de plees schrobben.'
      'Misschien is hij het stadium van prospect-zijn al voorbij,' bracht Clay voorzichtig in. 'Hij heeft zijn waarde bewezen. Hij heeft andermans rotzooi opgeruimd, en ik denk op een goeie manier. Ja, de club heeft gezichtsverlies geleden doordat twee van ons onschuldige burgers in elkaar hebben geslagen, maar Shane is wel degene die Charming daarvan verlost heeft en een zwangere vrouw heeft gered. Dat zet ons weer in een beter daglicht.' Hij liet even een stilte vallen. 'Als je je ergert aan het feit dat hij zich niet als een prospect gedraagt, moet je hem misschien tot de tafel toelaten.'
      'Ben je fucking serieus? Die kerel heeft nog geen bevel fatsoenlijk opgevolgd!'
      Clay haalde zijn schouders op. Zwijgend liet hij weten dat dat misschien meer aan Jax lag dan aan de prospect.
      'Hij is labiel,' benadrukte Jax. 'Een ongeleid projectiel.'
      'De knul heeft gewoon nog wat meer sturing nodig,' mengde Chibs zich erin. 'Z'n moreel is goed, hij is inventief en weet van aanpakken... Zou zonde zijn om hem te laten gaan Jackie-boy. Een beetje meer respect mag hem zeker nog worden bijgebracht, maar hij's eerlijk. Ik vertrouw hem.'
      Hij is eerlijk. Clay moest hard zijn best doen om niet heel hard te lachen. Ze had net de hele boel aan elkaar gelogen en niemand had er wat van gemerkt. Het was verontrustend hoe goed ze kon liegen, maar aangezien hij zelf ook niet vies was van een beetje liegen en wist dat het soms gewoonweg nodig was, kon hij haar er niet om veroordelen. Hell – er was nog nooit een prospect geweest op wie hij zo gesteld was geraakt en hij beeldde zich in dat als hij ooit een kind had gehad, hij of zij als Alex moest zijn geweest.
      'Best dan,' gromde Jax toen de rest met Chibs instemde. 'Maar de volgende keer dat hij compleet zijn gang gaat, is het echt afgelopen. Zelfs als hij er de hele wereld mee redt.'
      Clays lippen krulden om. Als dat gebeurde, twijfelde hij er niet aan dat Alex iedereen wel weer op haar hand wist te halen. Als een echte vrouw wond ze hen allemaal om hen vingers – en behalve Juice en hij was er niemand die het zag.


Reacties (3)

 • NicoleStyles

  Jaa meeer clay dit is echt tof!
  Echt een geweldig stuk!!!

  1 jaar geleden
 • VampireMouse

  Heerlijk!!!!! Geweldig stuk!! Zo gaaf om te lezen vanuit Clay! Topwijf die Alex!

  1 jaar geleden
 • Sunnyrainbow

  Oeh interessante wending dat Clay zo enthousiast over Alex is!

  1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen