Omdat Juice iets voor de club moest doen, had Fye Mikey meegenomen naar een grote speeltuin. Op een aangrenzend terras had ze met Amy afgesproken. In het zonnetje en met een dampende kop koffie voor zich, keken de twee vrouwen naar de twee jongens die zich met de speeltoestellen vermaakten. Mikey leek altijd op te leven als hij bij Eddy, Amy´s zoon, in de buurt was. De jongen had het niet makkelijk, met een moeder die in de gevangenis zat, een vader met een contactverbod en een oom die de zorg het liefst naar iemand anders toeschoof. Dat Amy zelf een jonge knul had, was iets waar Juice gretig gebruik van had gemaakt.
      'Hoe gaat het tussen Kozik en jou?' vroeg ze aan Amy.
      De vrouw haalde haar schouders op en tuurde in de donkere vloeistof. Amy had haar verteld wat Juice gezegd had, over Kozik en Dana. De vrouw was erg geschrokken toen Kozik had toegegeven dat hij op negenentwintig jarige leeftijd gevoelens had gehad – en ernaar gehandeld had – voor een veertienjarig meisje.
      Fye kon het zich maar moeilijk voorstellen – Kozik was zo'n lieve man. Daarbij was het nu meer dan vijftien jaar geleden gebeurd, een ontzettend lange tijd. Toch worstelde Amy ermee, wat begrijpelijk was. Fye was zelf echter samen met een man die twee jonge vrouwen had vermoord, dus haar normen en waarden verschilden sowieso hemelsbreed van die van de vrouw. Juice had het nodige meegemaakt, al rechtvaardigde dat zijn daden niet. Niettemin hield ze van hem.
      'Er is nog niet zo veel veranderd,' zuchtte Amy. Ze haalde een hand door haar paarsrode haren. 'Ik vind het gewoon moeilijk om hem te vertrouwen. In het begin had ik daar geen moeite mee, ik dacht dat ze gewoon heel goed bevriend waren. Maar na wat Juice heeft gezegd...' Ze kneep haar lippen even op elkaar. 'Dana is zo'n mooie vrouw, ze is net een model. En ze is lief en aardig... Ik kan gewoon niet bedenken waarom hij níét op haar zou vallen.'
      Fye reikte over de tafel en legde haar hand over die van Amy. 'Omdat hij van jou houdt.' Ze wachtte tot de vrouw opkeek. 'Die mannen... ze kunnen allerlei mooie vrouwen krijgen – het clubhuis is er vol mee. Het feit dat ze dat níét doen, maar dat ze bij ons blijven, dat zegt al een heleboel.'
      'Dat weet ik wel... Maar de onzekerheid blijft terugkomen. Mijn ex is zo vaak vreemdgegaan, heeft me er zo vaak van verzekerd dat het de laatste keer zou zijn... Ik vind het heel moeilijk om weer een man te vertrouwen. Ik heb gewoon heel sterk het gevoel dat er wel wat tussen die twee gebeurd zou zijn als ik er niet was geweest en dat als ik niet vaak genoeg bij hem in de buurt ben, hij vergéét dat hij een relatie heeft.'
      Fye begreep haar zorgen wel, zeker door haar geschiedenis met haar ex. 'Maar je bent er wel, Amy, en hij is gek op je.'
      De vrouw tuurde naar het tafelblad. 'Soms wens ik dat Dana nooit was teruggekomen. Ik vind het verschrikkelijk dat ik zo denk, maar ik kan er niets aan doen. Ik heb gewoon het gevoel dat we beiden gelukkiger waren zonder haar.'
      Fye beet op haar lip. Die gedachte plaagde haar ook weleens, al zou ze hem nooit hardop durven uitspreken. Het voelde zo gemeen, zeker omdat Dana door een hel was gegaan.
      'Zou je je er geruster op voelen als ze niet meer bij Kozik woonde? Ze heeft nu een baan, ik denk dat ze binnenkort naar een andere woonruimte gaat zoeken. Maar als dat je te lang duurt, zou je er eens eerlijk met haar over kunnen praten. Misschien dat ze een tijdje bij haar broer kan gaan wonen, of bij Kip.'     
Amy haalde haar schouders op. 'Ik vind het moeilijk. Dan spreek ik uit dat ik Kozik niet vertrouw, terwijl ik weet dat dat ook door mijn geschiedenis komt.'
      'Ik weet zeker dat Dana het begrijpt. Ze heeft zelf echter zoveel aan haar hoofd dat ik niet denk dat ze het zelf aanvoelt.'
      'Als ze zoveel aan haar hoofd heeft, wil ik haar niet ook nog eens met een schuldgevoel opzadelen.'
      Fye boog haar hoofd. Zij zadelde Dana dan wel niet met een schuldgevoel op, maar evengoed deelde ze al haar zorgen met de vrouw. Ze was nota bene de enige die over haar zwangerschap wist, en ze had zelfs beloofd dat ze voorzichtig bij Juice zou polsen hoe hij over kinderen dacht. Het was zo makkelijk om zulke dingen aan Dana over te laten, maar het voelde erg gemakzuchtig. Alsof ze Dana gebruikte om haar eigen relatie met Juice te redden.
      'Misschien dat ik het voorzichtig kan opperen,' zei ze tegen Amy. 'Gewoon... eens vragen hoe ze erin staat om een tijdje bij Kip te wonen. Tenslotte is hij de vader van haar kind. Zelf moet ze ook aanvoelen dat haar aanwezigheid jouw relatie met Kozik niet ten goede komt, ik denk alleen dat ze het Kip niet durft te vragen.'
      Fye wist dat haar vriendin overwoog om weer met Kip te gaan daten. Zelf moedigde ze dat alleen maar stilletje aan, niet alleen omdat Amy zich dan meer op haar gemak zou voelen, vooral omdat Dana dan aan een toekomst zou gaan werken – een toekomst zonder Juice. Als ze die stap eenmaal zette, dacht ze dat ook Juice makkelijker verder kon gaan met zijn leven – verder kon gaan met haar.

Toen Juice later op de dag de woonkamer binnenkwam, naast haar op de bank plofte, een arm om haar heen sloeg en haar dicht tegen zich aan trok, wist ze meteen dat hij had gelogen.
      'Je was niet weg voor clubzaken.' Ze schoof bij hem vandaan en keek hem boos aan. 'Waarom lieg je tegen me, Juice? Denk je dat ik het niet merk als je met haar bent geweest? Ik merk het aan alles. Waarom moet het stiekem? Ik dacht dat we hier open over waren.'
      Hij boog zijn hoofd. 'Dana zei dat je het moeilijk vond. Als ik tijd met haar doorbracht. Ik wilde niet dat je ermee zou worstelen...'
      'Dus dan lieg je maar?! Als we niet eens meer eerlijk tegen elkaar zijn, waar gaat het dan heen met deze relatie? Als je überhaupt nog over een relatie kunt spreken? Want zo voelt het allang niet meer!'
      Fye had de plotselinge frustratie niet zien aankomen, de tranen sprongen ervan in haar ogen. Kwam dat door de hormonen? Of gebeurde dat niet in zo'n vroeg stadium?
      'Misschien ben ik ook wel gewoon achterlijk dat ik het blijf proberen ook, terwijl het zo overduidelijk is dat je haar wilt!' Ze begon te snikken. Wild veegde ze langs haar ogen, maar ze kon de tranen niet stoppen. 'Ik kan het niet meer Juice. Onze relatie voelt al lang niet meer als een relatie. Je wilt niet meer met me vrijen, nu lieg je ook nog recht in mijn gezicht!'
      'Ik wil wel met je vrijen.' Zijn stem klonk zacht, beheerst, alsof hij alles eindelijk op een rijtje had. 'En het spijt me dat ik tegen je loog. Ik wilde – ik wilde je gewoon niet meer pijn doen.' Hij pakte haar hand en keek haar aan. 'Ik weet dat ik een belabberde vriend ben geweest en dat je mijn excuses niet meer kan aanhoren. Maar Dana en ik hebben lang gepraat vandaag en... ik heb me erbij neergelegd dat we nooit meer kunnen terugkrijgen wat we verloren zijn. Ja, we zouden het opnieuw kunnen proberen... maar we geloven allebei dat een vriendschap beter werkt voor ons. Zij wil een toekomst met Kip opbouwen... en ik met jou.' Hij leunde dichter naar haar toe en legde een hand tegen haar kaak. 'Ik weet dat mijn hoofd een puinhoop was de afgelopen dagen, maar ik hou van je, Fye. Ik hou van je.'
      Fye sloeg haar ogen neer. Ze wist inmiddels niet meer wat ze moest geloven. Het was niet de eerste keer dat hij dat beweerde. Zijn gezicht kwam dichterbij, met zijn voorhoofd leunde hij tegen dat van haar. 'Ik weet niet of je me nóg een kans wil geven... maar als je het wilt... kus me dan.'
      Zijn warme stem liet een huivering langs haar rug trekken. Ze voelde zijn ademhaling tegen haar lippen. Hoewel Fye wist dat het waarschijnlijk wéér tot een teleurstelling zou leiden, kon ze zich niet van hem wegdraaien. Ze verlangde naar zijn aanrakingen, naar zijn liefde. Haar lippen streelden die van hem, een zucht van opluchting ontglipte zijn lippen. Zijn hand bewoog zich naar haar hals toen hij haar terug kuste.
      De kus werd vuriger, het verlangen opnieuw geboren. Ze slaakte een gilletje toen hij haar optilde en naar de slaapkamer tilde. De jongensachtige grijns om zijn lippen had ze nog niet eerder gezien en deed een nieuwe warmte in haar oplaaien. Op haar rug legde hij haar op het bed neer, daarna boog hij direct over haar heen om haar te kussen. Haar handen gleden onder zijn shirt, bevoelden zijn gespierde torso. Een zucht ontglipte haar lippen toen zijn mond langs haar nek dwaalde; iedere minieme verschuiving verergerde de kippenvel op haar armen. Ze trok zijn shirt over zijn hoofd, die van haar volgde.
      Daarna zochten zijn ogen die van haar. 'Ik heb je gemist.' Het verlangen in zijn stem ontging haar niet. 'Ik heb dit gemist.'
      'Ik ook,' antwoordde ze met een blos.
      Zijn duim streek langs haar onderlip. Het was alsof hij iets wilde zeggen, maar uiteindelijk deed hij het niet. Hij maakte haar beha los en begon haar met zoenen te overladen. Zijn lippen om haar tepel deden haar rug krommen. Ze tastte naar de gesp van zijn broek, maar hij duwde haar terug in het matras en keek haar met een grijns aan die haar tot aan haar kern verwarmde.
      'Nee, laat mij het werk doen.' Weer kuste hij haar borsten en daarna lager. Ze hield haar adem in toen zijn lippen over haar buik dwaalden. Hoewel er nog geen zwelling zichtbaar was, was ze bang dat hij toch het nieuwe leven in haar buik zou opmerken. Toen hij verder afdaalde en hij haar broek losmaakte, kwam er een nieuwe spanning bij. Ze bewoog haar achterwerk van het matras af zodat hij haar broek van haar benen kon stropen. Direct gleden zijn vingers en lippen over de ontblote huid, tot aan de randen van haar slip. Zijn vingers gleden over de vochtige stof en ze kreunde zachtjes in zoete afwachting. Zijn vingertoppen raakten haar bovenbenen lichtjes toen hij haar slip uittrok, daarna verplaatsten ze zich naar de kloppende warmte tussen haar benen. Ze gleden door haar vochtige opwinding en ze sloot haar ogen terwijl zijn vinger langs haar zwelling cirkelde en hij tegelijkertijd zijn lippen vanaf haar knie naar haar lies bewoog. Om zichzelf meer ruimte te geven, schoof hij zijn handen onder haar billen en trok haar ietsje naar achteren toe. Daar gleed hij op zijn knieën op de grond en duwde haar benen iets uit elkaar. Fye richtte zich ietsje op en keek toe hoe zijn lippen zich steeds verder naar binnen toe verplaatsten. Ze trilde van genot toen zijn tong langs haar heen gleed, rustig en doelgericht, alsof hij precies wist welk effect iedere streling had. Door stevig aan haar clit te zuigen ontlokte hij haar een diepe kreun. Iedere keer dat hij zich even inhield of zijn tong voor zijn vingers verwisselde, maakte ze protesterende geluidjes en draaide ze haar bekken wanhopig naar hem toe.
      'Juice...' kreunde ze toen zijn geplaag haar tot waanzin dreef. 'Ik wil je in me voelen.'
      In plaats van toe te geven, begon hij haar te kussen. Zijn handen schoven omhoog over haar buik en streelden haar borsten en Fye hijgde doordat ze meer wilde. Toen ze weer naar zijn broek tastte, gaf hij toe en rukte het kledingstuk en zijn boxer in één keer naar beneden. Zijn hand gleed weer tussen haar benen waar hij haar streelde, terwijl zijn andere hand in het nachtkastje verdween en en hij een condoom tevoorschijn haalde.
      In een opwelling wilde Fye zeggen dat ze die niet nodig hadden, maar alsof hij haar wilde beletten iets anders te doen dan kreunen, gleden twee van zijn vingers diep in haar. Een paar keer stootte hij ze in haar, totdat iedere gedachte uit haar hoofd verdween. Een paar martelende tellen waren zijn vingers weg, daarna kroop hij weer boven op haar en positioneerde zich tussen haar benen. Hun lippen vonden elkaar weer, haar handen gleden over zijn warme rug terwijl ze haar knieën ietsje optrok. Even zocht hij naar de goede hoek, daarna voelde ze zijn hardheid tegen haar ingang. Haar vingers wrongen zich in haar kussen terwijl hij dieper in haar gleed. Even liet hij haar wennen, daarna verstrikten zijn vingers zich in haar haren en keek hij haar aan terwijl hij zijn heupen begon te bewegen.
      'Ik hou van je,' fluisterde hij. 'Ik hou van je Fye.'
      En daar, op dat moment, geloofde ze hem.


Reacties (2)


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen