NIET VERDER LEZEN ALS JE NOG NIET BIJ HOOFDSTUK 7 BENT; BEVAT SPOILERS

Alter: (znw) een andere staat van bewustzijn; een “andere persoonlijkheid”. Elke alter is uniek, ziet er anders uit, heeft andere meningen, kan een ander geslacht hebben dan het lichaam, en kan zelfs bijvoorbeeld andere allergieën hebben.

Systeem: (znw) (vertaald van het Engelse system) de verzamelingen van alle alters in één lichaam/brein.

Dissociatie: (znw) (ww: dissociëren) (vertaald van het Engelse dissociation/dissociating) wanneer bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst

Fronting: (ww) (Engels woord) wanneer een alter zich bewust is van de buitenwereld en controle heeft over het lichaam

Co-consciousness(znw)/co-con zijn: (ww) (Engels woord) wanneer twee of meer alters controle hebben over het lichaam. Of: wanneer één alter controle over het lichaam heeft, maar één of meer alters ook kunnen zien en voelen wat er in de buitenwereld gebeurt.

EP/Emotional Part: (znw) (Engels woord) een alter die herinneringen heeft van trauma

Host: (znw) (Engels woord) de alter die grotendeels van de tijd front. Een long-term host is een alter die voor een langere tijd host is. Vaak gaat de host bij de geboortenaam van het lichaam, maar dat is niet altijd het geval.

Switch: (znw) (Engels woord) wanneer een alter de controle over het lichaam en het bewustzijn verlaat, en een andere het overneemt. In het auto-voorbeeld zou je kunnen zeggen de bestuurder met iemand van stoel wisselt.

Seksuele beschermer: (znw) (vertaald van het Engelse sexual protector) een alter die als taak herinneringen van seksuele trauma bewaart, en meestal taken die met seks te maken hebben op zich neemt.

Persecutor: (znw) (Engels woord) een alter die veel te verdragen heeft gehad, erg gekweld is en daardoor gedrag vertoont dat gevaarlijk kan zijn voor het systeem of de andere alters. Zo kan een persecuter de andere alters opzettelijk kwetsen, of het lichaam pijn doen. Maar, het is goed om te onthouden dat persecutors niet ‘slecht’ zijn. Ze zijn er met een rede, en vaak is dit gedrag hun eigen manier om het systeem te beschermen (bijvoorbeeld ze denken dat het goed is om een alter te straffen nadat die een slechte beslissing heeft gemaakt, zodat die beslissing niet opnieuw gemaakt zal worden). Persecutors hebben liefde en begrip nodig, en moeten niet verstoten worden.

BPS: (znw) BPS staat voor borderline persoonlijkheidsstoornis. Mensen met BPS ervaren hun emoties op z’n aller heftigst, en kunnen zich soms compleet anders gedragen en voelen als ze in de ban zijn van een andere emotie. Het is een stoornis die niet gelinkt is aan DIS (dissociatieveidentiteitsstoornis), maar vaak worden de twee door elkaar gehaald. Het verschil is dat bij DIS er sprake is van andere staten van bewustzijn, en bij BPS is het nog steeds hetzelfde bewustzijn die zich anders voelt/gedraagt. Bijvoorbeeld als Keyon aan het fronten is, kan het zijn dat Mert geen flauw idee heeft van wat er gaande is. Dit zijn verschillende personen, een verschillend bewustzijn. Als Lola erg verdrietig is, kan ze zich heel anders gedragen dan wanneer ze heel blij is, maar het is nog steeds Lola. Blije Lola heeft dezelfde herinneringen als verdrietige Lola.

Integratie: (znw) (ww: integreren) wanneer twee alters “samensmelten” en een nieuwe alter vormen. Deze alter heeft de herinneringen en kernmerken van deze oude alters, maar is een nieuwe, unieke alter. Soms kan de geïntegreerde alter wel meer weg hebben van de ene, dan de andere. Integratie gebeurt vaak wanneer alles te veel wordt voor een alter in kwestie, of juist wanneer iemand alles totaal heeft weten te accepteren.

Amnesie: (znw) geheugenverlies

Als er een term is die ik niet, of niet goed genoeg heb uitgelegd, is dit een geweldig goede video waarin veel wordt uitgelegd.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen