Zichzelf vertrouwen… dat was precies waar hij moeite mee had. Zijn lijf stelde hem al een tijdje teleur en hij was bang dat het ook deze keer weer zou gebeuren.
      Haar vingertoppen dansten over zijn wang en hij sloot zijn ogen even, iedere simpele aanraking van haar voelde hij in zijn hele lijf. Hij probeerde zich te ontspannen, maar toen ze met haar vingers over zijn gezicht streek voelde hij dat ze de diepe lijnen erin volgde.
      Ze draaide zich iets, leunde met één arm op zijn borst terwijl haar lippen zachtjes die van hem raakten. ‘Als je het niet wilt kan ik zelf ook wel de leiding nemen? Waar – waar heb jij behoefte aan lieverd?’
      Hij richtte zich iets op op zijn ellebogen en wierp een snelle blik op zijn kruis. Zijn lid was wel iets gezwollen, maar hij stond niet bepaald fier overeind. Beschaamd sloeg hij zijn ogen neer. Hij kon het haar maar beter vertellen, voordat ze er zelf onaangenaam door verrast werd.
      ‘Ik weet niet of het lukt,’ mompelde hij.
      ‘Of wat lukt? Jezelf vertrouwen? Waar ben je bang voor? Dat je me pijn doet?’ Ze tilde zijn kin ietsje op en keek hem aan. Haar blauwe ogen straalden zoveel liefde uit dat hij ervan huiverde.
      ‘Nee,’ mompelde hij. ‘Het is gewoon… sinds ik terug ben en mijn geheugen kwijt ben, heb ik het bijna niet meer gedaan. Uhm…’ Hij sloeg zijn ogen neer. ‘Het lukt meestal niet. Om een stijve te krijgen. Soms even, maar meestal gaat ie halverwege weer…’ Hij zuchtte. Hij voelde zich zo beschaamd dat hij geneigd was zijn naaktheid te bedekken. Welke man van zijn leeftijd kon hem nou niet omhoog krijgen? Zeker wanneer er een meisje als Dana naast hem lag?
      ‘Ben je er weleens voor naar een arts geweest?’ vroeg ze.
      Hij haalde zijn schouders op. Zelfs daar schaamde hij zich voor. Hij wilde niet dat ook maar iemand het wist, de meisjes met wie hij het geprobeerd had, had hij zo ongeveer gesmeekt dat ze zijn onkunde voor zich hielden.
      ‘Misschien gaat het anders met mij. Je wilt mij niet puur voor de seks, we willen gewoon intiem worden omdat we van elkaar houden. Het geeft helemaal niks als het niet lukt, Kip.’ Ze streek met een hand door zijn haar en hield zijn blik vast. ‘Je hebt een trauma opgelopen. De herinneringen zijn er misschien niet meer, maar de pijn zit nog wel in je lijf en doordat je niet meer op je eigen denken kan vertrouwen, is dat alleen maar erger geworden. Het is logisch, lieverd, en helemaal niks om je voor te schamen. Er zijn zoveel mannen met een erectiestoornis.’
      Hij strekte zijn hand uit en streelde haar wang. Wat was ze toch bijzonder, altijd zo begripvol… ‘Ik hou van je,’ fluisterde hij. ‘Dana ik hou zo veel van je…’
      Zijn stem trilde. Er waren maar weinig dingen die hij zeker wist, weinig gevoelens die hij vertrouwde, maar dit wist hij wel.
      ‘Ik hou ook van jou. Ik zal je laten voelen hoeveel.’
      Ze kwam overeind en klom over hem heen. Ze leunde naar hem toe, kuste hem zacht terwijl haar vingertoppen langs zijn borst streelden. Haar tong was zoet en zacht, en liet die van hem op een magische manier licht trillen. Hij bracht één hand omhoog en verstrengelde die in haar haren, de ander legde hij rond haar borst. Zacht kneep hij zijn vingers samen.
      Langzaam daalden haar lippen af, kusten zijn nek, zijn schouders, zijn borst en zijn buik. Toen hij inzag waar ze naar onderweg was, schoot hij in paniek. Blijkbaar hoorde ze het aan zijn ademhaling dat hij gestrest was, want ze keek op.
      ‘Ontspan, lieverd. Geniet gewoon van mijn aanrakingen. Ik vind het fijn om je zo te kussen, ook als je geen erectie krijgt. Sluit je ogen, probeer nergens aan te denken en alleen maar te voelen. Oké?’
      Hij knikte, daarna sloot hij zijn ogen. In gedachten volgde hij de aanrakingen van haar lippen, ze kuste zijn onderbuik, zijn bovenbenen, zijn liezen.
      Zijn ademhaling haperde toen haar vingers in de lengte van zijn lid streken. Toen hij daar ook haar lippen voelde, hield hij zijn adem in.
      ‘Rustig lieverd,’ zei ze. ‘Je bent mooi. Alles aan je is mooi.’
      Haar hand legde zich om zijn penis heen. Ze hield hem rustig vast, alsof ze hem aan de aanraking wilde laten wennen. Niet lang daarna volgden er kleine kusjes. Zijn bekkenbodemspieren trokken zich samen en hij voelde zichzelf groeien. Zijn ademhaling nam toe en hij deed toch even zijn ogen open.
Haar lange haar was voor haar gezicht gezakt, de punten kietelden zijn huid. Hij reikte naar voren, streek de lokken weg zodat hij haar kon zien. Ze keek op en glimlachte naar hem, een glimlach die het bloed door hun bloedbanen liet ruizen.
      ‘Kijk maar,’ zei ze zacht. ‘Kijk maar hoe lekker ik je vind.’
      Haar hand begon zachtjes te trekken. Haar aanraking was… anders dan wat hij ooit eerder had gevoeld. Zo teder, zo vol geduld. Hij dacht aan hoe het zou zijn als hij haar binnen zou gaan, als ze helemaal met elkaar versmolten waren, ze als één lichaam bewogen, als één mond ademden, zuchtten, kreunden…
      Zijn lid werd gevoeliger. Toen hij er een blik op wierp, zag hij dat hij bijna zijn volle omvang had bereikt. Dana trok zijn huid ietsje terug en ontblootte de top. Eerst drukten ze er kussen tegen aan, die steeds vochtiger werden. Toen liet ze haar hele mond eromheen glijden en likte en zoog ze hem.
Zijn borstkas ging heftiger op en neer, het voelde alsof zijn lijf zwaarder werd. Haar hand gleed naar zijn bal, alleen de onbeschadigde kant streelde ze.
      Ze hief haar hoofd weer op. ‘Vind je dit lekker zo?’ Haar andere hand streek op en neer langs zijn stijve lid, alsof ze hem warm wilde houden.
      ‘Ja.’ Hij hijgde lichtjes. ‘Ga – ga door.’
      Zijn woorden lieten hem kleuren, hij hield er niet van om haar te commanderen. Haar ogen twinkelden echter, en hij ging iets rechterop zitten om zijn hand in haar haren te begraven, zodat hij voelde hoe ze haar hoofd op en neer bewoog toen ze hem weer in zijn mond nam. Haar warmte liet hem trillen, de strelingen van haar tong lieten zijn tenen omkrullen. Zijn ademhaling werd zwaarder en een kreun ontglipte zijn lippen toen ze iets steviger zoog, en daarna hem er helemaal uit liet glijden waarbij ze alleen nog met het puntje van haar tong langs de snede gleed, waardoor hij bijna uiteen leek te barsten.
      Hij wilde meer – meer van haar.
      Ze legde haar handen op zijn borst en kroop op haar knieën iets hoger. ‘Wil je voelen hoe nat ik ben?’ Haar ogen twinkelden speels, ondeugend zelfs.
      Hij wist niet waarom hij aarzelde, maar het kostte hem een paar tellen voordat zijn hand uit haar haar gleed en hij die langs haar lichaam naar beneden liet glijden, tot tussen haar benen. Zijn vingers gleden door haar vocht, en ze hapte naar adem bij het voelen van zijn aanraking. Een paar keer streek hij over de gehele lengte, daarna duwde hij twee van zijn vingers bij haar binnen.
      ‘Fuck yes,’ fluisterde ze toen hij ze zachtjes in haar stootte tot hij niet verder kon. Zijn eigen lid klopte zeurderig, schreeuwend om aandacht. Ze bewoog haar heupen met hem mee en kreunde zacht. Het geluid deed van alles oplaaien in zijn binnenste.
      ‘Ik wil je,’ bracht hij zachtjes hijgend uit. ‘Ik wil je Dana.’
      ‘Neem me,’ fluisterde ze terug.
      Ze jammerde zachtjes toen hij zijn vingers terugtrok en hij gaf haar een snelle kus terwijl hij naar zijn nachtkastje reikte om een condoom te pakken. Toen hij die om had gedaan, rolde hij Dana op haar rug. Zijn lippen gleden langs haar hals, over haar borsten terwijl hij tussen haar benen neerzonk. Haar huid smaakte zilt, voelde klam, hij proefde het verlangen dat ze naar hem had. Toen hij zichzelf bijna niet meer kon beheersen, hief hij zijn hoofd op en kuste heel lichtjes haar lippen. Ze kuste hem terug, haar handen gleden via zijn rug naar zijn heupen.
      Hij verbrak de kus toen hij zichzelf bij haar naar binnen duwde en bleef haar aankijken. Heel langzaam eiste hij meer en meer van haar op. Even liet hij haar aan zich wennen, toen trok hij zich langzaam terug en vulde haar weer.
      Ze zoog haar adem naar binnen, staarde naar hem met ogen vol verlangen. Haar vingers dwarrelden door zijn haren. ‘Dit is heerlijk lieverd,’ fluisterde ze. Ze trok één been op waardoor de hoek iets veranderde, en hij voerde zijn tempo iets meer op. ‘Ja… ja precies zo. Oh fuck… daar ja,’ moedigde ze hem aan, haar ogen inmiddels gesloten en ze hijgde en kreunde terwijl ze zijn hals kuste en beet.
      Kip voelde hoe ze zich om heen sloot, zodat de frictie meer en meer werd. Dana voelde het ook, ze kronkelde bijna onder hem, haar gekreun hoog en… mooi.
      ‘Fuck,’ mompelde hij toen hij begon te trillen over zijn hele lijf. Ze kromde haar rug, haar mond open, ogen gesloten. Ze gaf zich over, haar lichaam schokte tegen dat van hem, haar hielen duwden in het matras terwijl ze haar bekken steviger dat van hem drukte.
      En toen kwam hij ook. Hij begroef zijn gezicht in zijn hals en liet zichzelf gaan. Tintelingen schoten door heel zijn lijf, hitte trok over zijn huid. Een intens gevoel breidde zich vanuit zijn middel uit tot in zijn vingertoppen en tenen, het rolde als een branding over hem heen en trok zich daarna weer terug.
      Hijgend rolde hij van haar af. Direct kroop ze in zijn armen en kuste zijn borst.
      Beiden namen de tijd om even bij te komen. Toen hij weer op adem was, keek hij naar Dana op.
      Ze glimlachte. ‘En? Denk je dat je hier aan kunt wennen?’
      Met zijn hand gleed hij over haar zij. Hij voelde zich voldaan, voelde zich weer man. Ze had hem deze avond zoveel geven. Haar lichaam, haar vertrouwen, zijn zelfvertrouwen, en nog zo veel meer. ‘Ja, ik denk dat dat wel moet lukken,’ zei hij met een halve grijns.
      ‘Mooi.’ Ze kroop dichter tegen hem aan. ‘Betekent dat nu dat we… een stel zijn?’
      Kip streelde door haar haren. Hij wilde het – de hare zijn. Hij wist echter dat er ook iemand anders was die haar nog steeds als de zijne zag.
      ‘Ik denk het.’ Hij aarzelde. ‘Maar voordat we dat aan de buitenwereld vertellen, wil ik eerst met Juice praten.’
      Dana keek hem aan. ‘Jij of ik? Of samen?’
      ‘Ik.’ Hij streek door haar haren, langs haar nek naar haar borst. ‘Ik moet alleen met hem praten. Van man tot man.’
      In haar ogen las hij twijfels, en hij begreep het, hij herinnerde zich nog al te goed hoe hij tegen Kozik tekeer was gegaan. Maar hij wilde dit goed doen, op een nette manier, en dus niet achter de rug van zijn broeder om.
      ‘Ik los dit op, Dana. Ik zorg dat we zijn zegen krijgen.’ Hij kuste lichtjes haar lippen. ‘Vertrouw me.’


Reacties (2)

 • Sunnyrainbow

  Awh lieve Dana! Ik ben benieuwd hoe het gesprek tussen Kip en Juice gaat

  1 jaar geleden
 • AmeranthaGaia

  ‘Vertrouw me.’

  Kip, ik vertrouw jou wel, maar ik vertrouw er niet helemaal op dat Juice hier goed mee om zal gaan.

  1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen