. . .


Esai klakte met zijn tong terwijl hij naar zijn kaarten keek. Het was 50/50. Zijn inzet was al best hoog, maar die fonkelende ring midden op de tafel bleef zijn aandacht trekken. Hij vroeg zich af hoe hij Jamie zou staan. Waarschijnlijk was het nog veel te vroeg om haar een ring te geven, maar Jamie leek hem niet echt iemand te zijn die zich om zulke dingen druk maakte.
      Zijn hand streek even over de rug van het meisje dat bij hem op schoot zat. ‘Nou, wat zullen we doen mop?’ Onderwijl hield hij zijn ogen op Kevin gericht, maar zoals gewoonlijk kon hij weinig van zijn gezicht aflezen.
      Lydia bracht haar lippen tot vlak naast zijn oor en fluisterde: ‘Je weet dat ik van waaghalzen hou.’
      ‘Nou, dan gaan we toch all-in?’
      Hij schoof het stapeltje geld dat nog naast hem lag naar voren, inclusief het armbandje dat Lydia had afgestaan.
      ‘Laat maar zien dan.’ Kevin legde zijn kaarten neer.
      Esai grijnsde. Beiden vier dezelfde – maar hij had een aas.
      ‘Jammer jongen,’ grijnsde hij naar zijn vriend en hij trok zijn buit naar zich toe. Hij viste de ring tussen het geld vandaan, de andere sieraden liet hij aan Lydia over. Met een zuinig gezicht keek ze naar de ring.
      ‘Die was van mij.’
      ‘Heb ik hem dan niet eerlijk gewonnen?’ Met een grijns liet hij het sieraad in zijn zak glijden terwijl hij een kus tegen haar wang drukte.
      ‘Jawel,’ zei ze zacht. Ze draaide zich zo op zijn schoot dat ze met twee benen aan een kant zat en begon hem in zijn nek te kussen. ‘Je weet dat je alles van me mag hebben.’
      Esai wist dat inderdaad – hij had ook al een paar keer alles van haar genomen.
      ‘Heb je al gezelschap voor vanavond?’ vroeg ze.
      Toen haar hand over zijn kruis gleed, besloot hij dat het wel welletjes was geweest.
      ‘Ga Kev maar opvrolijken. Die kan wel twee dametjes gebruiken na zijn zware nederlaag.’ Hij gaf haar een knipoog.
      Ze pruilde. ‘Maar hij is niet zo leuk als jij.’ Ze hield zijn blik even vast. ‘Komt het door dat meisje?’
      Esai aarzelde. Als hij toegaf dat hij haar trouw wilde zijn, tilde hij hun relatie naar een heel ander niveau. Iets waar ze beiden nog niet klaar voor waren – tenslotte kenden ze elkaar pas een week. ‘Ja,’ zei hij toch.
      Ze glimlachte, daarna gaf ze hem een kus op zijn wang. ‘Dat is lief.’
      Hij voelde een kleur kreeg; lief was nou niet echt een woord waarmee men hem normaal gesproken omschreef.
      Ze kwam overeind van zijn schoot en liep heupwiegend naar Kevin toe. Esai pakte het gewonnen geld bij elkaar en stopte het in zijn portemonnee. Daarna liep hij naar de bar toe om een drankje te halen.
      ‘Heb je haar nou echt weggestuurd?’
      De stem van zijn vader klonk afkeurend. Hij wist waarom – hij vond Lydia een geschikte Old Lady. Ze hing hier al een tijdje rond, was discreet, mooi, kende dit leven en kende vooral ook haar plaats.
      Esai haalde zijn schouders op en nam een slok bier. ‘Jamie ging woensdag door het lint toen Danny haar vertelde dat ik een ander meisje naar mijn kamer had meegenomen. Ik wil niks riskeren.’
      ‘Ze hoeft het toch niet te weten? Laat je gewoon ’s pijpen, die griet kruipt in je hoofd.’
      Esai onderdrukte een zucht een duwde met zijn nagel tegen de rand van het etiket van het bierflesje. ‘Ik doe dit op mijn manier,’ bromde hij.
      ‘Je gevoelens, zoon. Die hebben je altijd al in de weggezeten. Geloof me – als je zo doorgaat zit je met jezelf in de knoop zodra je haar verraadt.’
      ‘Het is geen verraad,’ bromde hij. ‘Ik grijp gewoon mijn kans om iets voor de club te doen. Ze hoeft nooit te weten dat het me daar al die tijd om te doen was.’
      Bovendien was het hem ook niet alleen daarom te doen. Het was gewoon een handige bijkomstigheid.
      ‘Je houdt jezelf voor de gek, knul. Zij mag dan wel zo naïef zijn omdat te geloven, haar huisgenoot zal dat niet doen. Die zal haar fijntjes uitleggen waarom je haar wilde daten.’
      Hij klemde zijn kiezen op elkaar. ‘Dan moet hij maar denken dat ze in het complot zat en haar uit huis trappen.’
      Dan was alles mooi opgelost. Kon hij haar gewoon meenemen naar Oakland.
      ‘Je wilt dat de Sons haar als een verrader zien?’ Zijn vader snoof minachtend. ‘Dan is ze zo goed als dood. Blijkbaar maak ik me druk om niks, als dat je niet dwarszit. Gelukkig maar.’
      Hij draaide zich van zijn zoon af en liep naar een van zijn broeders. Esai slikte een zucht weg. Frustratie golfde door zijn lijf en even overwoog hij inderdaad een pijpbeurt om wat stoom af te blijven. Hij schudde de gedachte uit zijn hoofd en liep naar zijn kamer toe. In zijn eentje.
      De woorden van zijn vader wurmden zich als doorns in zijn hoofd. Hield hij zichzelf echt voor de gek? En bracht hij haar inderdaad gevaar, zouden ze haar als een medeplichtige beschouwen? Hij balde zijn vingers, ontspande ze, balde ze weer. De onrust ging niet weg.

Esai sliep die nacht onrustig. Een paar keer werd hij wakker in de veronderstelling dat ze naast hem lag, maar er was niemand toen hij naast zich tastte. Het gesprek van gisteren bleef door zijn hoofd spoken – totdat ze uit de bus stapte en ze zich in zijn armen wierp.
      Zodra hij in die onschuldige blauwe ogen van haar keek en zijn vingers door haar gekleurde haar liet gaan, raakte hij ervan overtuigd dat niemand haar ooit iets zouden willen aandoen. Ook de Sons niet. Ze was een engel, een die kinderlijke onschuld uitstraalde.
      Even hield hij haar stevig vast, daarna trok hij zich gezicht ietsje terug zodat hij haar kon zoenen. Hij zuchtte zachtjes tegen haar lippen voordat zijn tong ertussendoor gleed. Ze proefde zo heerlijk, voelde zo heerlijk… Hij kon zichzelf helemaal in haar verliezen en hoewel hij doorgaans de controle in handen wilde hebben, vond hij het bij haar niet erg.
      ‘Hé mooierd.’
      De blos op haar wangen liet zijn hart sneller kloppen en hij wreef zijn duim langs de verhitte huid terwijl ze een begroeting prevelde. Zijn vingers gleden door haar krullende haar.
      ‘Heb je dat voor mij gedaan, chiqui?’ vroeg hij met een halve grijns.
      Ze beet verlegen op haar lip terwijl ze knikte, het zag er zo schattig uit dat hij haar nog dichter tegen zich aan trok. ‘Vind je het mooi?’ vroeg ze zacht.
      ‘Ik vind je altijd mooi,’ zei hij eerlijk. Zijn hand gleed weer door haar heerlijke zachte haar. ‘Maar het is lekker speels, die krullen.’
      Haar glimlach lichtte haar gezicht op. ‘Juice heeft me geholpen vlechten. Waar ik niet goed bij kon.’
      Esai verstijfde. ‘Juice heeft je haar gevlochten?’
      Ze knikte, zich totaal niet bewust van de spanning die hij voelde. ‘Ja. Ik heb het hem geleerd, want hij wist nog niet hoe het moest. Ik kon er zelf namelijk niet zo goed bij.’
      Waarom zou Juice in vredesnaam haar haren gaan vlechten?! De gedachte dat een andere man aan haar haren had gezeten, vond hij helemaal niks. En waar had die gast dan nog meer aan gezeten?
      ‘Is ie het oppimpen van auto’s zat?’ snoof hij. ‘Wordt ie straks de clubkapper? Aan z’n eigen hoofd valt niet veel te doen, daar zit amper haar op.’
      Ze giechelde. ‘Vlechtjes bij Jax en Opie. En Bobby. Dat wil ik wel zien.’
      Hij grijnsde, op de een of andere manier veegden die woorden zijn irritatie weg. ‘Nou, waar wil je heen lief?’
      ‘Zeg ik nog niet.’ Ze stak plagerig haar tong uit. ‘Maar ik heb de weg uit mijn hoofd geleerd!’ Ze liep langs hem heen naar zijn motor en gebaarde ongeduldig naar het voertuig. ‘Kom op, we gaan!’

Een ijsbaan. Ze had hem meegenomen naar een fucking ijsbaan.
      Nog nooit van zijn leven had hij op schaatsen gestaan, en nu moest hij, omringd door talloze anderen, door kínderen die nog beter konden schaatsen dan hij, op zijn bek gaan? Hij kon ze nu al horen lachen. De biker die niet kon schaatsen. Hij was bijna bereid om zijn motorjack uit te doen om de aandacht niet op zichzelf te vestigen, maar dat voelde alsof hij zichzelf verloochende.
      Jamie had hem echter vol enthousiasme naar binnen gesleurd en had haar schoenmaat al naar de verhuurder van de schaatsen geroepen.
      ‘En jij? Welke schoenmaat heb jij?’
      ‘Eh… drieënveertig.’
      Een tel later duwde ze schaatsen in zijn handen. Hij onderdrukte een zucht. Misschien kon hij na zijn eerste val doen alsof hij zijn knie had verdraaid? Hij liep met haar mee naar de rand van de ijsbaan en deed er een eeuwigheid over om de schaatsen vast te maken. Stiekem hoopte hij zelfs dat hij gebeld werd en dringend naar het clubhuis moest komen. Even blikte hij op zijn telefoon om te zien of hij toevallig een oproep gemist had. Hij kon natuurlijk ook doen álsof hij weg moest…
      ‘Esai! Kom nou!’ Hij keek op. Jamie stond een paar meter bij hem vandaan en zwaaide wild met haar arm terwijl ze een pirouette draaide. Bijna viel ze, maar ze kon zichzelf nog net overeind houden. Toen ze in de lach schoot, gleed er ook een glimlach over zijn lippen.
      Hij stak zijn telefoon weg, gespte de schaatsen goed vast en kwam heel voorzichtig overeind. Hij zou het nooit van zijn leven aan iemand toegeven, maar hij vond het doodeng. Hij zette een paar stapjes en hield daarbij angstvallig de kant vast.
      ‘Kijk! Je kan deze gebruiken!’ Jamie had een of andere kruk gehaald waar ze met haar handen op leunde. ‘Dan val je niet zo snel!’
      Hij voelde een zweem van schaamte over zijn wangen trekken. ‘Dat ziet eruit als de rollatorvariant voor op het ijs.’
      Het was zijn eer te na om een hulpmiddel te gebruiken en op goed geluk zette hij zich af van de kant en klapte met zijn schaatsen over het ijs. Het ging! Hij maakte een paar slagen met zijn voeten – en toen stond Jamie plotseling voor zijn neus en had hij geen flauw idee hoe hij moest remmen. Struikelend botste hij tegen haar aan, waarna hij hard op het ijs neerkwam.
      ‘Fuck.’ Hoewel de pijn even door zijn knie trok, keek hij meteen om naar Jamie. Hij zag haar al helemaal voor zich, met een gebarsten schedel op de bebloede grond. Ze zat echter op haar kont en lachte zachtjes. Hij bedaarde iets.
      ‘Dit is levensgevaarlijk man.’
      Ze grijnsde. ‘Daar hou je toch van, meneer de bad ass biker?’
      Sneller dan hij stond ze weer op haar benen. ‘Nou, schaats eens een stukje naar me toe?’
      Esai kreeg het warm, het was net alsof hij niet helemaal goed bij z’n hoofd was nu hij een uitleg nodig had. Hij zette een paar kleine pasjes en graaide met zijn armen om zich heen. Wonder boven wonder bleef hij overeind.
      ‘Je moet proberen meer te glijden, in plaats van te stappen.’
      Esai vloekte binnensmonds. Hij deed wat ze zei, maar nog steeds had hij het gevoel dat hij ieder moment snoeihard op z’n bek kon gaan.
      ‘Dit is fucking gênant,’ bromde hij toen hij haar eindelijk bereikt had en hij zijn armen om haar hen had laten glijden om zichzelf overeind te houden.
      Hij voelde hoe Jamies schouders naar beneden zakten. ‘Vind je het niet leuk?’
      Hij keek naar haar op, las de twijfels in haar ogen. Om de een of andere manier had hij het idee dat ze ieder moment kon gaan huilen en hij streelde haar wang.
      ‘Ik kan het niet,’ zei hij. ‘Ik heb het gevoel dat iedereen naar me kijkt en ik voel me voor lul staan. Een stuntelende biker op het ijs… nou dat laat een mooie indruk achter.’
      ‘Nou en?’ Ze haalde haar schouders op. ‘Wat kan jou het nou schelen wat zij ervan denken. Het is júíst stoer dat je het probeert, ondanks dat je het niet kan en voor schut staat. Als je je constant druk maakt om wat anderen van je vinden dan word je in alles beperkt.’
      Esai keek haar peinzend aan terwijl hij zich afvroeg of ze dat van haar broer had geleerd, na de periode dat ze gepest was. Het feit dat ze zich zo vrij leek te voelen was iets wat hem aantrok en hij moest toegeven dat haar woorden hem aan het denken zetten. Ze veroorzaakten een grijns op zijn lippen.
      ‘Oké dan. Je hebt gelijk. Geef me dan maar een lesje schaatsen.’
      Haar gezicht straalde weer. Ze schaatste een rondje om hem heen, daarna pakte ze zijn hand. ‘Oké, eerst links…’

. . .


Na tweeënhalf uur was Esai niet bepaald een schaatstalent, maar hij had in ieder geval een trotse grijns op zijn gezicht toen hij al een halfuur niet was gevallen. Toen ze een beetje moe werden, trokken ze zich terug aan de kant en bestelden wat te drinken.
      ‘Nou, dit was me een date,’ grinnikte hij terwijl hij een arm om haar heen sloeg. ‘Je hebt me meteen van mijn belabberdste kant gezien.’
      Ze lachte zachtjes. ‘En zelfs die kant is leuk.’
      Ze gaf hem een vlug kusje op zijn wang en keek daarna een beetje verlegen weg. Zijn vingers gleden door haar haren toen hij opzij keek en glimlachte.
      Jamie dacht dat ze ter plekke zou smelten. Die ogen, die glimlach… Nog steeds kon ze niet geloven dat hij haar leuk vond.
      ‘En? Wat staat er op het avondprogramma?’ Hij bewoog zijn wenkbrauwen op en neer. ‘Ik hoop iets met meer privacy?’
      Ze bracht haar hand naar haar schouder en streek met haar duim langs zijn vingers. ‘Ik dacht ehm… misschien kunnen we weer naar het station gaan en ergens verfbussen kopen en onze eigen tekening maken? En eh – een pizza laten bezorgen?’
      Samen iets maken, een herinnering ergens achterlaten? Ze vond het romantisch, iets wat ze nog nooit met iemand had gedaan.
      ‘Oh oh – je datet een week met mij en je wordt nu al een klein crimineeltje?’ grijnsde hij.
      Jamie haalde haar schouders op, al lag er een lichte blos op haar wangen. ‘Niemand heeft er last van. En het gebouw wordt er alleen maar mooier op. Van jouw creaties dan, ik kan niet zo goed tekenen.’
      ‘Ik weet zeker dat er ook een hoop creativiteit in jou schuilt.’ Hij trok haar naar zich toe en kuste haar kaak. ‘We zullen eens zien waar onze gezamenlijke creativiteit toe leidt.’ Hij gaf haar een knipoog, daarna trok hij haar overeind.

Nadat ze bij een bouwmarkt verfbussen hadden gehaald, kozen ze in het verlaten station een bijna lege muur waar ze hun kunstwerken op wilden achterlaten. Er was een jongensachtige grijns op Esais gezicht terwijl hij de spuitbus schudde en hardop zat te brainstormen wat hij wilde maken. De ideeën werden steeds wilder, net als zijn handgebaren die zijn woorden ondersteunden. Ze liet haar armen om hem heen glijden.
      ‘Ik vind alles geweldig klinken,’ zei ze toen hij naar haar mening vroeg. De waarheid was dat zijn energieke stem zo fijn om naar te luisteren was dat ze een beetje wegdroomde.
      Hij draaide zich om in haar omhelzing en sloeg een arm om haar middel. ‘Eigenlijk moet het iets van ons samen zijn.’
      Ze dacht even na. ‘Misschien weet ik iets.’ Ze bloosde een beetje. ‘Maar misschien vind je het stom.’
      Hij schoot in de lach. ‘Nou dan heb je zeker niet gehoord wat voor rare dingen ik net heb opgenoemd.’ Hij streelde haar wang. ‘Ik weet zeker dat het een tof idee is. Tot nu toe zijn al je ideeën tof geweest.
      ‘Misschien is het zoetsappig.’
      ‘Mijn cadeautje voor jou is pas zoetsappig.’
      ‘Cadeautje?’ vroeg ze verwonderd.
      ‘Ik wilde het je aan de einde van de avond geven. Maar als jij me vertelt waar je aan denkt, geef ik het je nu.’
      ‘Oké ehmm. Nou ik dacht… Aangezien jij een Mayan bent en het mijn droom is om eens aan een Maya-opgraving mee te werken… en we op elkaar verliefd zijn… Dat we ‘love’ in de Maya-hiërogliefen konden neerzetten? Dat zijn vier tekens. Best coole. Eentje lijkt op een vogelkop en de ander op een hagedissenkop. Wacht, ik laat het je zien.’ Ze haalde haar telefoon uit haar broekzak vandaan, typte ‘love mayan glyphs’ in en liet hem de eerste afbeelding zien.
      ‘Hé dat is echt gaaf.’ Hij keek haar verrast aan. ‘En goed te doen als beginner. Als jij nou het eerste en derde symbool doet, doe ik die andere twee, die zijn wat moeilijker.’
      In plaats van bij hem weg te stappen, gaf ze hem een stevige knuffel. Ze merkte aan hem dat hij het oprecht een goed idee vond en het niet zei om haar een plezier te doen. Om een of andere reden maakte het haar een beetje emotioneel dat ze dit samen deden, dat het voelde alsof ze echt bij elkaar hoorden, en dan te bedenken dat ze hier nooit hadden gestaan als ze die avond niet haar telefoon had laten vallen…
      ‘Hé, gaat het?’ vroeg hij toen ze haar gezicht tegen zijn schouder drukte. Hij streek door haar haren en maakte zich iets van haar los om haar aan te kijken.
      ‘Jawel,’ zei ze blozend. ‘Soms voelt het gewoon een beetje onwerkelijk. Jij en ik. Het voelt gewoon zo goed… ik heb dit nooit met iemand anders gehad. En dan ben ik bang dat jij het niet zo voelt en…’
      ‘Hé.’ Hij omvatte haar wang met zijn hand en keek haar aan. ‘Ik voel het ook, lief. Eerlijk gezegd vind ik het soms ook een beetje verwarrend, omdat ik dingen doe die ik anders nooit gedaan had.’ Hi rommelde in zijn broekzak en haalde er een klein pakje uit. ‘Zoals iemand dit geven op de tweede date. Ik weet niet of ik het gedurfd zou hebben bij iemand anders. Zo snel al. Maar…’ Hij haalde zijn schouders op, en ook over zijn wangen gleed een rode gloed. ‘Maar ik denk ook niet dat ik ooit eerder verliefd ben geweest.’
      Haar vingers trilden toen ze het pakje aannam en voorzichtig openmaakte. Ze hoorde dat hij zijn adem inhield, wat haar nog zenuwachtiger maakte. Het was een klein doosje. En toen ze hem opendeed, staarde ze met grote ogen naar een ring. Hij was zilver, met een gekleurd kristal in het midden dat de kleuren van de regenboog toonde. Bij de aanhechting van de ring naar het juweel zaten aan beide zijden drie kleine blauwe steentjes, die ook straalden.
      Verward keek ze op. ‘Dit was vast hartstikke duur.’
      ‘Ik denk het.’ Hij trok een mondhoek op. ‘Ik kan net doen alsof het me een godsvermogen heeft gekost, maar ik zal maar eerlijk bekennen dat ik het gisteren tijdens het pokeren heb gewonnen. Maar zodra het ding op tafel terechtkwam, wilde ik het hebben. Ik weet niet, het is zo kleurrijk dat het me meteen aan jou deed denken. Ik weet zeker dat ie je geweldig staat. Als ie maar past…’
      Jamie trok de ring uit het doosje en schoof hem om haar ringvinger. Daarvoor was hij te wijd, maar om haar middelvinger zat hij precies goed. Ze hield haar hand uit en bewoog haar vingers. De steen schitterde.
      ‘Hij is prachtig.’
      ‘Ja. Bijna net zo prachtig als jij.’
      Jamie keek hem weer aan. Iets aan zijn stem gaf haar kippenvel. Hij liet de spuitbus op de grond vallen, legde zijn handen op haar heupen en boog zijn hoofd om haar te kussen. Ze legde een hand tegen zijn borst en kuste hem terug. Langzaam bewoog hij haar naar achteren, tot ze de muur in haar rug voelde. De kus werd heviger, passioneler. Haar vingers streken langs zijn gezicht, die van hem glipten onder haar shirt en vonden snel de weg naar haar borsten. Ze zuchtte toen zijn ruwe handen haar borsten kneedden en boog haar hoofd naar achteren toen hij haar nek begon te kussen.
      ‘Laten we deze muur eerst wat liefde laten voelen voor we ons symbool erop achterlaten,’ fluisterde hij in haar oor.
      Ze rilde door het verlangen dat door haar heen zinderde. Ten antwoord trok ze aan zijn shirt. Hij greep de hint meteen, trok zijn shirt over zijn hoofd en hielp haar ook uit de hare.
      Esai draaide haar zo dat hij degene was die met zijn rug tegen de ruwe wand stond. Zijn vingers begroeven zich in haar haren terwijl hij haar hals kuste, waarbij hij zachtjes aan haar haar trok om zichzelf betere toegang tot haar nek te geven. Hitte vlamde door haar heen op alle plekken waar zijn lippen haar aanraakten, en toen hij haar borsten bereikte was het verlangen zo heftig dat ze zal bij de eerste aanraking zachtjes kreunde.
      Nadat zijn tong even met haar tepels had gespeeld, kuste hij zijn weg terug naar haar lippen en zoenden hij haar terwijl zijn handen haar borsten omhoog duwden en weer lieten zakken.
      ‘En? Bezwaar tegen mijn bijdrage aan deze date?’ fluisterde hij tegen haar lippen.
      ‘Nee.’ Ze lachte zachtjes. ‘We doen dit puur om de muur te claimen, toch? Past helemaal binnen mijn planning.’
      ‘Hm-hm.’ Hij grijnsde. ‘Maar ik wil hierna elke muur claimen, [q]chiqui[/i].’

Reacties (3)

 • Long

  Op zich is hij hier dan wel weer lief.. maar nee, ik blijf bij Juice. x)

  1 jaar geleden
 • Girlicious

  Oke dus ik had weer een hele rant klaar staan maar ik wil niet ranten op zo'n mooie dag
  All i can say is: ik wil Jamie uit de buurt van die leugenachtige Esai hebben.
  Het begon zo cute en toen kwam het seksuele stuk.
  Hoe graag ik hoop dat Juice haar eerste wordt daarmee... je hebt geen idee hoe hard ik daarop hoop
  Esai verdient haar niet met dat plan van hem..
  Maar dat ben ik. Ik ben niet meer die Esai fangirl
  Echt hoor. Als hij mans genoeg is en echt om haar geeft bekent hij alles
  Get real or get lost
  Dat is alles wat ik zeg 💁🏻‍♀️

  Kudo!

  1 jaar geleden
 • Sunnyrainbow

  Awh ze zijn zo schattig samen! Esai gaat wel echt in de problemen komen..

  1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen