Ondanks de naam is dit nog niet het eind hoor

Er breekt een gevecht af. Verschillende gevangenen storten zich op de mutanten, maar gelukkig laten ze mij met rust. Williams ogen staan vol woede en vechtlust. Even heb ik spijt, maar dat verdwijnt al snel wanneer ik de bijl zie die Elramel doodde.
'Herken je deze nog?' vraagt ie terwijl hij hem in zijn laatste overgebleven handen vastpakt. Met zijn ene hand gaat hij over het scherpe stuk waar Elramels bloed nog steeds aan zit. Dan voel ik het. Ik ren op hem af met het zwaard van mijn familie in de lucht geheven en val hem aan. Hij ontwijkt me al snel en probeert me te raken met zijn wapens, maar door de training lukt het me meerdere keren weg te duiken. William geeft me met een van zijn vuisten een harde klap en ik kom met een bonk tegen de muur terecht. Dan hoor ik het. Figaro begint vrolijk te janken en ik kijk naar de lucht. Een duif vliegt daar hoog. Met haar witte vleugels uitgespreid vliegt ze een paar keer rondjes. Tot ze licht lijkt te geven. Ze duikt naar een van de torens en gaat er op staan. De kleine vogel verandert plotseling in een vrouw. Ik snak even naar adem wanneer ik zie wie het is.
'Elramel!' roep ik. Ze knik naar me en ik kan aan haar lippen lezen dat ze wil dat ik haar volg. Ik kijk weer naar William die op me af komt lopen en ren er vandoor met de gedachte dat hij me waarschijnlijk nu als een lafaard ziet. Ik ren op Elramel af en geef haar een knuffel. Ik voel een paar tranen uit mijn ooghoeken lopen en uiteindelijk wordt het een waterval.
'Ik dacht dat je dood was.' murmel ik. 'Ik dacht dat je me nooit meer zal zien.'
'Tuurlijk zou je me wel weer zien!' roept ze. 'Ik ben Elramel!'
'Wat heeft dat er nou weer mee te maken?' vraag ik verbaasd terwijl ik haar loslaat en aan kijk.
'Ik zei nooit dat het iets met elkaar te maken heeft,' reageert ze. 'Ik benoem alleen de feiten. Net zoals het feit dat ik denk dat je nog een gevecht af te ronden hebt.'
Ik draai me geschrokken om en zie William komen. Ik heb hem niet bepaald blij gemaakt met weg lopen.
'Geef je het nu al op, kleintje?' zegt hij met een vijandige stem. 'Ik ben nog langer na niet klaar met jou!'
Hij laat de bijl los en laat het op de grond vallen. Met een van zijn handen knipt hij in zijn vingers en onmiddellijk ontstaat er onder ons dezelfde diepte als voor ik Elramel als een jonge meid had gezien.
'Kom,' zegt Elramel vastberaden. 'Ik moet je in veiligheid brengen, dus laten we springen.'
'Nee,' antwoordt ik en ik ben verbaasd van de zekerheid in mijn stem. 'Ik wil niet blijven vluchten.'
Ze haalt haar schouders op.
'Wat jij wil, maar ik ga vast hulp halen.'
Ze springt de scheur in en verdwijnt.
'Daar gaat je vriendin,' grinnikt William en hij valt me meteen aan. Tijdens het gevecht bedenk ik een gehele tactiek in mijn hoofd om hem voor eens en altijd te verslaan. Ook lopen Lily en Jeremy al naar buiten. Onder het bloed. Zowel van de martelingen als van het gevecht. Zowel van hunzelf als van hun tegenstanders. Ook verschijnen Wing, Claw, Lucas en Alex. Niet dat ik daar blij mee moet zijn. Dan weet ik het. Zijn twee gesloten handen. In een van zijn vuisten heeft hij de steen en in de ander de foto van zijn dochter. Als ik de steen kan vernietigen, stop ik misschien wel deze oorlog! Steeds opnieuw probeer ik me te richten op zijn handen, maar steeds mislukt het. Tot een bliksemschicht hem afleid. Terwijl ik met mijn zwaard op zijn ene hand richt, richt ik met mijn been op zijn andere en hij laat los. Ik pak de foto en de steen en probeer van hem weg te komen, maar met zijn wapen snijdt hij mijn been eraf en voel ik hoe een deel van mijn energie ook verdwijnt. Ik kijk hem aan, pak de steen en sla hem kapot tegen de grond. De foto stop ik nog even in mijn zak, voor de zekerheid. Ik zie hoe ook hij zo langzaam energie verliest en hij achteruit loopt. Hij gromt een paar keer en ik grijns. Zal deze kloteoorlog eindelijk voorbij zijn? Plotseling voel ik een rilling over mijn rug en verdwijnt het beeld van het heden om zich om te wisselen met die van het verleden.
'Dit zwaard is lang geleden gebruikt door een van jouw voorouders. Je betovergrootmoeder. Omdat ze een vrouw was, mocht ze officieel niet vechten, maar ze volgde haar hart en gaf haar leven voor degene die ze het meest liefhad: haar zoon. Eigenlijk waren ze aartsvijanden, maar haar liefde voor hem was sterker dan al het andere in de wereld. Jij hebt haar moed, haar verstand en haar liefde. Je zult in de strijd een moeilijke keus moeten maken die effect zal hebben op de toekomst. Ik hoop dat je niet zal vergeten je hart te volgen en de keuze maakt die jou het beste lijkt.'
De woorden van Koningin Aquala spoken nog door mijn hoofd en even tolt alles om me heen. Nog steeds vraag ik me af wat ze bedoelde met "Je zult in de strijd een moeilijke keus moeten maken die effect zal hebben op de toekomst". Is die keuze al gemaakt of moet ik die nog maken?
Het geschreeuw van Jeremy haalt me uit mijn gedachten en ik kijk op. Ik zie hem afrennen op William met een zwaard geheven in de lucht. Hij wilt hem toch niet.
Ik sta op en hink op William af, duw hem aan de kant en voel het zwaard door mijn longslagader gaan. Meteen kreunend val ik op de grond en ik snak naar adem. Lily schreeuwt van verdriet en schok en Jeremy bevriest.
'Nee, Agnes, ik wilde niet.' mompel hij maar ik kijk hem alleen maar aan met ogen gevuld met vergiffenis. Deze keuze heb ik gemaakt. William is dan wel een slechterik, maar je wenst niemand de dood toe. Zelfs iemand als hij niet. Ik kijk de andere kant op en zie een vrouw met meer mensen achter haar. Achter die mensen schijnt weer het felste licht dat ik ooit heb gezien en ik hoor hoe het onweer vervaagt, hoewel ik niet weet of het komt door mijn achteruitgaande gezondheid of dat het komt doordat ik de steen heb vernietigd.
'Oh meisje,' hoor ik een jonge stem zeggen. 'Maak je maar geen zorgen, ik zal je beschermen.'
Ik herken de stem niet, ik heb haar nog nooit gehoord, maar ik vertrouw haar al meteen.

Reacties (1)

  • AmeranthaGaia

    Ondanks de naam is dit nog niet het eind hoor

    Gelukkig maar. Ik schrok al!

    WACHT IS AGNES NOU DOOD?!

    1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen