. . .


Jamie was niet gewend aan ruziënde mensen. Haar moeders had ze nooit met stemverheffing tegen elkaar horen spreken, en ook tegen Roman en haar hadden ze nooit geschreeuwd. Ze kon zich evenmin herinneren dat Roman en zij ooit ruzie hadden gehad. Ze vond het dan ook moeilijk dat de twee mensen die het meest voor haar betekende sinds ze hier was komen wonen, niet met elkaar in één ruimte konden zijn. Waarom konden ze het niet gewoon bijleggen? Even niet aan de club denken. Het was een uit de hand gelopen hobby, ze begreep niet waarom Juice in vredesnaam met een pistool onder zijn kussen wilde slapen als Esai in de buurt was.
      Mijmerend liep ze terug naar de woonkamer. Toen ze hem daar niet zag, fronste ze haar wenkbrauwen. Was hij weggegaan?
      ‘Esai?’ vroeg ze onzeker.
      ‘Ik ben hier.’ Er klonken voetstappen, een moment later verscheen hij in de doorgang naar de keuken. Hij drukte een vochtige theedoek tegen zijn oog aan.
      ‘Jeetje…’ bracht ze verbijsterd uit, waarna ze op een drafje naar hem toe liep. Voorzichtig pakte ze zijn pols en trok zijn hand weg zodat ze zijn oog kon bekijken. Rondom zijn oogkas was het lichtgezwollen en rood. ‘Heeft Juice dat gedaan?’
      Natuurlijk had Juice dat gedaan, maar dat nieuws moest even binnenkomen. De jongens hadden gezegd dat ze elkaar niet zouden aanraken.
      ‘Het gaat wel,’ antwoordde hij. ‘Het ijs is vooral tegen de zwelling.’
      Met een zucht gleden haar armen om zijn bovenlijf en leunde ze tegen hem aan. ‘Jeetje, dit had echt niet slechter kunnen gaan.’
      Esai grinnikte zachtjes. ‘Oh geloof me, dit had met een ziekenhuisbezoekje kunnen eindigen. Ik ben oké joh. Ik kan wel tegen een stootje. En ik heb een beeldschone vriendin die het vechten waard is.’
      Een gilletje ontsnapte haar lippen toen hij haar opeens optilde. Ze sloeg haar armen stevig om zijn nek terwijl hij haar uit de keuken droeg.
      ‘Mag ik wraak nemen?’
      Zijn ogen glommen met een jongensachtige bravoure die haar liet blozen. ‘Wat dan?’
      ‘Mag het of niet?’
      ‘Als je niets stukmaakt.’
      ‘Nee, hij zal er nooit achter komen. Maar mij zou het een goed gevoel geven.’
      ‘Oké.’ Ze giechelde zenuwachtig toen hij haar kuste.
      Esai droeg haar naar het halletje. In plaats van door te lopen naar de laatste kamer, deed hij de deur links van haar open.
      ‘Dat is Juice’ kamer!’ waarschuwde ze.
      ‘Uh-uh.’ Zijn brede grijns liet haar van top tot teen tintelen. Hij legde haar op haar rug op het bed van haar huisgenoot neer, boog zich over haar heen en begon haar in haar nek te zoenen.
      ‘Esai,’ grinnikte ze. ‘Stop. Als Juice erachter komt…’
      ‘Dat gebeurt heus niet als jij niets zegt.’ Hij had zijn knieën aan beide kanten van heupen gezet, zodat zijn middel boven dat van haar rustte. Hij boog zich naar haar toe en plaatste willekeurig kusjes op haar gezicht. ‘Ik heb niet teruggeslagen. Ik heb wel een klein beetje genoegdoening verdiend toch?’
      Toen ze wilde antwoorden, gleed zijn tong haar mond binnen en streek langs die van haar. Ze zuchtte zachtjes van genot – het was alsof iedere kus met hem nog beter voelde dan de vorige.
      ‘Je bent zo heerlijk,’ fluisterde hij na de kus, alsof hij tot dezelfde conclusie was gekomen. ‘Er is nog nooit een meisje geweest dat mijn gedachten zo beheerste als jij Jamie. Elke minuut die ik niet bij je ben is gewoon zo… nietszeggend.’ Hij zoende haar in haar nek en bewoog zijn handen onder haar shirt. Ze hield haar adem in toen zijn vingers omhoog kropen en bij haar beha aan belandden.
      Hij grinnikte toen ze in een reflex haar rug iets kromde en beetje zachtjes in haar oorlel. ‘Wil je daar mijn handen voelen? Of mijn lippen, mijn tong?’
      ‘Alles,’ fluisterde ze, een beetje hees.
      ‘Nou dat hoor ik graag.’
      Ze ging rechtop zitten en trok haar shirt over haar hoofd. Esai deed hetzelfde, daarna gleden zijn handen om haar heen en maakte hij haar beha los. Nadat hij de bandjes van haar armen had laten afglijden, nam hij haar gezicht tussen zijn handen en streek met zijn duimen langs haar wangen. De blik in zijn ogen was warm en maakte haar aan het blozen.
      ‘Je bent zo fucking mooi.’ Hij kuste haar zachtjes, teder en maakte haar bewust op iedere minieme beweging van zijn tong. Zijn hand omvatte haar borst en kneep erin terwijl zijn duim met haar tepel speelde. Opwinding gonsde door haar lijf toen zijn lippen die van haar verlieten en hij langs haar nek en sleutelbeen een weg naar beneden vond. Gretig gleden haar handen over zijn gladde borst. Zodra ze zijn lippen om haar tepel voelde, snakte ze naar adem. Zachtjes duwde Esai haar naar achteren zodat ze weer op haar rug lag, daarna begon hij vanaf haar schouder haar bovenlichaam te kussen. Iedere verplaatsing van zijn tong en lippen voelde als een compleet nieuwe ervaring, ze had haar ogen gesloten en haalde zwaar adem. De stoppels op zijn kin schuurden haar lichtjes toen hij bij haar middel aankwam. Terwijl hij ieder stukje tussen haar navel en de rand van haar broek claimde, gleed zijn hand over haar knie, en vandaan verder omhoog. Over haar bovenbeen, de binnenkant van haar dij, totdat zijn vingers op de warmte tussen haar benen bleven rusten.
      Spanning bouwde zich op in haar onderbuik, die heviger werd toen hij weer aan haar tepel begon te zuigen en zijn vingers langzaam heen en weer liet gaat. Ze stootte haar adem met kleine schokjes uit en drukte in een reflex haar bekken omhoog. Hij zoog steviger aan haar borst, totdat er een zoete pijn doorheen flitste. Toen ze zachtjes kreunde, bewoog hij zijn mond naar haar andere tepel. Ze werd zo in beslag genomen door wat hij daar deed dat het even duurde voordat ze doorhad dat hij de knoop van haar broek had losgemaakt. Zijn vingers gleden nu over haar slip.
      Ze verstijfde iets, en onmiddellijk trok hij zijn hand terug en zocht naar haar ogen.
      ‘Niet fijn?’ vroeg hij zacht.
      Ze bloosde toen ze de bezorgde blik in zijn ogen zag. ‘Wat ga je doen?’ fluisterde ze een beetje onbeholpen.’
      Hij streek door haar haren en kuste het puntje van haar neus. ‘Wat wil je dat ik doe?’
      ‘Ik – ik weet niet,’ stamelde ze.
      Hij drukte kusjes tegen haar wenkbrauw voor hij haar weer aankeek. ‘Speel je weleens met jezelf?’
      ‘W-wat? Nee…’
      Een grijnsje speelde om zijn lippen. Heel lichtjes streelden zijn vingertoppen haar nek. ‘Wil je dat ik met je speel?’
      Jamie voelde dat ze een droge keel kreeg. Alle aanrakingen tot nu toe voelden zo goed… Maar was dat een stap die ze al wilde zetten? Ze dacht aan Juice’ waarschuwing; dat ze niet te snel te veel aan hem moest geven.
      ‘Met je vingers?’ vroeg ze blozend.
      ‘Wat jij fijn vindt, lieverd. Ik wil je er met alle liefde ook kussen en je met mijn tong strelen.’
      De gedachte alleen al liet haar verkrampen. ‘Ik – ik denk dat ik daar nog niet klaar voor ben.’
      ‘Dat geeft niet.’ Hij liet zijn hand weer zakken en trok cirkels over haar onderbuik. ‘Mag ik je wel met mijn vingers bevredigen?’
      Ze keek op in zijn blauwe ogen, die vol stille beloften waren.
      ‘Doet het pijn?’ vroeg ze zachtjes.
      ‘Nee. Je zult het zo fucking lekker vinden dat je niet eens meer stil kan liggen.’
      Jamie had het zo warm dat ze bang was dat ze begon te zweten. Een beetje ademloos knikte ze. ‘O-oké.’
      Zijn lippen keerden terug naar die van haar en terwijl hij haar zoende, gleed zijn hand weer in haar broek. Voorzichtig tastten zijn vingertoppen haar slip af. Gespannen hield ze haar adem in.
      ‘Relax chiqui,’ grinnikte hij zacht.
      Ze hief haar hand en streelde zijn wang, volgde de lijn van zijn kaak, voelde de kleine haartjes die in haar vlees prikten. Ze werd zich van andere dingen bewust – van zijn geur, maar ook die van Juice, aangezien haar hoofd op zijn kussen rustte. Op de een of andere manier zorgde dat ervoor dat ze iets meer ontspande.
      Esai begon haar weer te zoenen, ditmaal vuriger. Zijn hand gleed nu in haar slipje. Ze zoog haar adem naar binnen toen zijn lange vingers haar daar begonnen te strelen. Eerst was het alleen zijn wijsvinger, daarna voegde hij er nog eentje bij. Langzaam draaiden ze cirkeltjes om haar meest gevoelige plekje.
      Zijn lippen dwaalden af naar haar oor. ‘Vind je het lekker?’ fluisterde hij.
      ‘J-ja,’ fluisterde ze terug. Iedere keer dat hij zijn vingers even wegtrok, wilde ze ze daar weer voelen. Een felle hitte bloeide op onder in haar buik.
      Hij bewoog zijn mond naar haar tepel en trok er zachtjes aan met zijn tanden, waardoor ze hard inademde. Zijn hand bewoog zich iets verder naar beneden.
      ‘Spreid je benen ietsje meer, dan ga ik iets anders proberen.’
      Zijn lippen drukten zachtjes weer tegen de hare en ze bewoog haar voeten uit elkaar. Zijn ogen zochten eerst weer naar die van haar om te zien of ze het nog steeds fijn vond. Ze hoorde aan zijn ademhaling dat hij opgewonden was, en ze zag het ook in zijn ogen. Zachtjes drukte zijn vingertop tegen haar ingang. In een reflex wilde ze haar benen weer samentrekken.
      ‘Rustig. Het doet geen pijn. Je bent al vochtig, je bent er klaar voor.’
      Zijn ademhaling streek langs haar lippen terwijl hij haar bleef aankijken. Langzaam duwde hij zijn vinger bij haar naar binnen. Hij had gelijk, het deed geen pijn. Haar bovenlijf ontspande weer een beetje en Esai glimlachte.
      Langzaam bewoog hij zijn vinger heen en weer terwijl zijn duim zachtjes tegen haar clit duwde. Haar ogen sperden ietsje open toen het lekker voelde en ze kreunde zacht. Een tweede vinger voegde zich bij de eerste, zonder dat Esai’s ogen die van haar verlieten. Haar ademhaling ging steeds sneller, die van hem ook. Iets diep in haar bonsde en klopte, alsof het wilde dat zijn vingers daar ook kwamen. Ze begon tegen hem in te bewegen, waarbij ze haar heupen iets bewoog.
      ‘Zo ja,’ zei hij hees. ‘Je bent zo nat, meisje.’
      Een derde vinger ging haar binnen terwijl zijn duim ietsje ruiger langs haar heen wreef. Haar spieren trokken zich samen toen hij een vast ritme aanhield. Ze hoorde haar gejaagde ademhaling, net als die van hem. Plotseling kon ze hem niet meer aankijken. Ze draaide haar hoofd van links naar rechts en kromde haar rug. Iets reusachtigs bouwde zich in haar op, iets wat los wilde barsten. Een harde kreun ontglipte haar lippen.
      Hij stootte iets harder in haar, iets dieper.
      ‘Kreun maar,’ moedigde hij haar aan. ‘Laat mijn naam hier maar tussen de muren echoën.’
      De hitte nam toe in intensiteit, ze voelde dat ze begon te zweten. Ze opende haar ogen weer, wilde het mooie blauw zien. Ze probeerde hem te kussen, maar in plaats daarvan drukte ze haar hoofd dieper in haar kussen terwijl hete cirkels zich vanuit haar kern begonnen te verspreiden.
      ‘Ooohh,’ kreunde ze toen er een golf van genot over haar heen rolde. ‘Oooh Esai!’
      Ze kromde haar rug, haar benen trilden. Haar zicht werd wazig, maar op de een of andere manier zag ze zijn ogen nog steeds.
      ‘Fuck Jamie,’ kreunde Esai. ‘Jouw zien klaarkomen is het meest hete wat ik ooit heb gezien.’
      Jamie hijgde en trok haar knieën ietsje op omdat zijn aanraking te gevoelig was. Hij trok zijn vingers uit haar terug, ging op zijn zij naast haar liggen en trok haar stevig tegen zich aan. Dwars door zijn broek heen voelde ze zijn keiharde erectie tegen haar onderbuik.
      ‘En?’ vroeg hij zacht. ‘Hoe was je eerste orgasme?’ Er gleed een duivelse grijns over zijn gezicht. ‘In het bed van je huisgenoot.’
      Jamie kroop dichter tegen hem aan omdat ze het opeens koud had en kuste zijn borst. ‘Hmm… voor herhaling vatbaar.’
      Hij lachte zachtjes terwijl hij haar kuste.
      ‘En, was het genoegdoening voor je blauwe oog?’
      Zijn hand gleed over haar borst en kneedde die. Zijn grijns kreeg iets brutaals, al begreep ze niet zo goed waarom. ‘Oh je hebt geen idee schat. Geen idee hoe goed dit voelt.’

Reacties (2)

  • Long

    Oh god... ik weet niet of ik dit nou wel zo'n goed idee vond...

    1 jaar geleden
  • Sunnyrainbow

    O nee, ik vertrouw Esai nog steeds niet en deze actie helpt niet..

    1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen