Foto bij 070

He loved her without
desperation and needs
and wants.
With his naked soul,
he loved her,
and dreamt
of her clothed
in white dancing
beneath the moonlight
as the stars
grew jealous of the way
she moved.
- Christopher Poindexter

Harry Styles


"Shit!" vloekte ik met overslaande stem. Ik begon nog wat harder te hollen; de gejaagde voetstappen van de jongens klonken luid achter me.
"Wat is er aan de hand?" hijgde Dave.
"Ze heeft het gesprek beëindigd! En er was een klap!" antwoordde ik angstig en buiten adem.
"Fuck, ik kan haar niet kwijt zijn!" Ik snelde in de richting van haar faculteit, smekend en biddend dat ze oké was. Gelukkig kende ik de de campus en haar departement nog voldoende om de bib moeiteloos te kunnen vinden. Met Dave en Zac op mijn hielen haastte ik me naar de toegangsdeuren. Ik rukte ze open en keek gejaagd rond me heen. Vaag tumult en wegstervende voetstappen weerkaatsten tegen de bakstenen muren en het hoge plafond.
"Ze is boven!" riep ik ademloos.
"Hier!" riep Nick, wijzend op de trap in de hoek. Ik rende achter de rest aan de houten treden op.
"Derde verdieping!" Ze volgden mijn instructies. Boven leek alles kalm te zijn, tot mijn opluchting.
"Lokaal tien, lokaal tien... Waar the fuck is lokaal tien? Lily? Lily! Lil!" begon ik buiten zinnen te schreeuwen, door de linkergang rennend, net toet ik Zac hoorde roepen: "Harry, we hebben haar gevonden!" Ik holde in de richting van waar hij was en draaide de hoek slippend om. Ik zag met bonkend hart hoe ze het slot van lokaal tien forceerden en de deur open gooiden. Ze wandelden allemaal gehaast naar binnen.
"Lily!" riep ik nog eens. Ik wurmde me door de groep en haalde onregelmatig adem toen ik mijn meisje voor Aaron zag staan, trillend en met grote betraande ogen.
Amper luisterend naar haar snikkende, opgeluchte uitroep van mijn naam, vloog ik op haar af. Ik nam haar onmiddellijk in mijn armen en drukte haar stevig tegen me aan. Met knikkende knieën klampte ze zich aan me vast.
"Het is oké, baby. Het is voorbij. Ik ben hier. Ik ben hier, Lil. Ik heb je vast. Sssht." prevelde ik in haar oor, terwijl ze wanhopig begon te huilen.
"Ik heb je. Fuck, ik heb je." mompelde ik, voor ik enkele gejaagde, tedere kusjes op haar zachte wang drukte. Bevend verstopte ik mijn gezicht in haar zachte haar.
"Ik dacht dat ik je kwijt was, schatje. Waarom beëindigde je het gesprek?" vroeg ik geëmotioneerd. Ze snikte nog eens.
"Ik hoorde hen op de trap, en opeens stonden ze voor de deur. Ik schrok en liet mijn gsm vallen. De batterij sprong eruit, ik..." Ik suste haar nog eens en verstrengelde mijn hand in haar golven, voor ik mijn hoofd draaide en over mijn schouder naar mijn groep keek. Ongelovig staarden ze me aan. Buiten Zac hadden ze me nog niet vaak in interactie met haar gezien; me zo teder meemaken was ongewoon.
"Ga beneden en buiten checken." beval ik snel. Ze knikten en draaide zich om, ons al snel alleen latend.
"Zijn ze binnen geweest?" Ze schudde haar hoofd.
"Nee. Ze probeerden de deur eventjes open te krijgen. Ik weet niet hoe ze wisten dat ik hierbinnen was. Maar ik denk dat ze jullie hoorden. Ze zijn weggelopen." zei ze. Ik verstrengelde onze handen en drukte een snelle kus op haar wang.
"Kom mee, we gaan naar beneden." Ze knikte en griste nog snel haar boekentas van de grond. Onmiddellijk nam ik het van haar over en hing het over mijn schouder, voor ik haar hand steviger vastnam en haar mee naar buiten trok.
"Ik was zo fucking bang, Lil. Ik weet niet wat ik zou gedaan hebben als ze iets met je hadden geprobeerd." mompelde ik, terwijl we de trappen afdaalden.
"Ze hebben niets kunnen proberen. Dankzij jou, Harry." zei ze zachtjes. Ik keek haar over mijn schouder aan met een duistere blik.
"Nadat ik je eerst in gevaar heb gebracht." gromde ik. Ze fronste.
"Wat? Nee!" Ik reageerde niet, heel goed beseffend dat ik gelijk had. Mijn fucked up levensstijl had haar nog maar eens in een noodsituatie gedwongen. Als ik die klootzakken niet zo wraaklustig had gemaakt, zou er niets gebeurd zijn. Ik slikte en trok haar mee de grote bibliotheek in. Ik wandelde naar een tafel bij de ingang en draaide haar daar om in mijn armen.
"We kunnen hier wachten tot de jongens terugkomen. Je zit trouwens beter nog wat neer. Dan kan je wat bekomen." zei ik zacht. Met een krop in mijn keel tilde ik haar op het houten blad en schudde vervolgens mijn jas uit. Snel sloeg ik het over haar schouders, in de hoop dat ze zo zou stoppen met trillen. Dankbaar glimlachte ze, vertederende blosjes op haar wangen prominent. Ze legde haar hand op mijn borstkas en boog voorover, zodat ze me teder kon kussen. Ik omarmde haar stevig en droogde de tranen op haar kaken met mijn rechterhand. Onmiddellijk boog ze achteruit en keek met opgetrokken neus naar mijn kapotte en bebloede knokkels.
"Wat is er gebeurd?" vroeg ze ongerust. Ik schudde mijn hoofd.
"Een job voor John." zei ik kort. Ze slikte moeizaam en keek naar beneden.
"Oh."
"Het is oké, baby." fluisterde ik toen. Ze blikte vanonder haar lange wimpers naar me op.
"Je hebt toch niets doms gedaan?" vroeg ze zacht. Ik slikte en knikte toen met een spottende zucht.
"Verliefd worden op jou." zuchtte ik. Haar mondhoeken krulden lichtjes omhoog.
"Dat is niet dom." protesteerde ze, voor ze de kraag van mijn jas nam en me weer naar zich toe trok. Ik tuitte mijn lippen en kuste haar heel zachtjes. Langzaam krulde ik mijn armen rond haar middel.
"Het spijt me zo van deze ochtend. Ik had niet op je mogen roepen." mompelde ze tegen mijn mondhoek. Ik fronste en hief mijn ene hand op, zodat ik met mijn duim over haar zachte wang kon strelen.
"Hou je fucking mond. Natuurlijk mocht je op me roepen. Ik was een asshole." Ze knuffelde me inniger en zuchtte diep.
"Als ik die klootzakken ooit vind, maak ik ze kapot." gromde ik in haar zachte haar.
"Maak het niet nog erger, Haz." waarschuwde ze me. Koppig haalde ik mijn schouders op.
"Ze kunnen je niet zomaar bedreigen en ermee wegkomen, baby. Dat is fucked up." Ze reageerde niet.
"Ik was zo blij toen ik je stem hoorde op de gang." fluisterde ze tegen mijn hals. Ik kuste haar slaap. Ze trilde nog steeds.
"Wacht. Hier." mompelde ik, in de binnenzak van de jas rond haar schouders reikend en een flacon uithalend.
"Wat is dat?" vroeg ze zachtjes, met grote onschuldige ogen naar me opkijkend.
"Iets sterks. Om je te helpen ontspannen." Ze nam het aarzelend aan en opende het onhandig. Fronsend nam ze een klein slokje; onmiddellijk boog ze met een verafschuwd gezicht weg toen ze de sterke alcohol op haar tong proefde.
"Harry, dat is walgelijk!" zeurde ze. Ik nam het uit haar hand en nam zelf een grote slok. Met een diepe zucht staarde ik in haar ogen nadat ik het naast haar op tafel had geplaatst. Ze duwde mijn nog steeds wat vochtige haar achter mijn oren.
"Wat scheelt er?" vroeg ze zachtjes. Ik schudde mijn hoofd.
"De gedachte dat ze iets met je hadden gedaan... Of dat ik je had kunnen verliezen..."
"Niet doen. Alles is goedgekomen." onderbrak ze me fluisterend. Ik kauwde nadenkend op mijn lip en legde mijn hand op haar bovenbeen. De stof van haar zwarte jeans voelde ruw tegen mijn hand.
"Kom hier." zuchtte ik uiteindelijk verslagen, voorover buigend en haar liefdevol kussend. Ze beantwoordde mijn gebaar onmiddellijk gretig. Haar smalle armen krulde ze rond mijn nek, terwijl ik haar met mijn grote handen rond haar slanke heupen naar de rand van de tafel trok. Zo dicht mogelijk tegen haar aan liefkoosde ik haar, met tedere beetjes in haar volle roze onderlip. Ze smaakte onmogelijk goed; jong en verslavend en verboden - naar de mooiste, lekkerste bloemen. Ik hief mijn ene hand op en legde hem op haar wang, met mijn vingers in haar zachte haar. Langzaam liet ze haar armen zakken en greep de stof van mijn T-shirt in haar kleine vuisten. Met haar stevige grip op het versleten kledingstuk trok ze me zo mogelijk nog dichterbij. Ik kantelde mijn hoofd en versmolt onze lippen steviger, voor ik onze kus schandalig sensueel smakkend erotischer maakte met een veelbelovende lik in haar zoete mond. Ze maakte een verleidelijk, ademloos geluidje tegen me met haar onweerstaanbare, meisjesachtige, jonge stem, en liet haar handen traag zakken, tot ze haar kleine vingers achter mijn jeans kon haken. Ik krulde mijn arm steviger rond haar fijne lichaam en vouwde mijn grote hand rond haar ribben, haar haast plat drukkend tegen me. Onze onregelmatige, oppervlakkige ademhaling weerklonk, net zoals de seksuele, natte smakjes van onze schandalige kus. Mijn neus duwde tegen haar wang terwijl ik haar mond markeerde met de mijne. Ze liet haar handen speels over mijn borstkas omhoog glijden en krulde ze rond mijn nek; mijn buikspieren spanden op onder haar aanraking. Plots glimlachte ze liefjes tegen mijn lippen. De sporen van onze liefkozing rekten mee tussen onze monden toen ik achteruit boog en met mijn duim ademloos over haar jukbeen wreef.
"Wat?" humde ik, voor ik een tweede snelle kus stal. Ze giechelde schattig.
"Niets... Je bent lief, dat is alles." zei ze liefjes. Mijn hart spatte bijna uit elkaar door alle liefde die ik voor mijn prinsesje voelde. Smoorverliefd liet ik mijn ogen over haar perfecte gezicht flitsen.
"Mag ik niet appreciëren dat ik je veilig bij me heb, hmm?" Ze trok haar neus met een ondeugende schittering in haar ogen op.
"Jawel. Je mag het heel lang blijven appreciëren." speelde ze met me. Ik grijnsde en duwde mijn mond met een geluidloze grinnik hard op de hare. Slordig kusten we, met tongen onhandig vervlochten en tanden tikkend tegen elkaar. Ze omarmde me stevig, terwijl ik mijn handen langzaam en bewonderend over haar perfectie liet glijden. Net toen ik langzame cirkels op haar smalle onderrug aan het wrijven was, werden we echter opgeschrikt door haar ringtone. Met tegenzin verbrak ik de kus, zodat ze op het scherm kon kijken. Ze maakte een teleurgesteld geluidje en duwde haar gezwollen mond tegen mijn wang, smekend om mijn aandacht.
"Jim. Hoe weet hij zelfs dat ik bij jou ben?" zei ik verrast en lichtjes buiten adem. Ik zuchtte en krabde aan mijn nek.
"Waarom belt hij mij en niet jou?" vroeg ze, terwijl ze lieve, zachte kusjes op mijn jukbeen bleef drukken. Mijn buik maakte een salto. Met weke benen trok ik haar dichter tegen me aan - ik deed niets liever dan haar vasthouden. Haar liefkozen...
"Waarschijnlijk omdat hij mij niet kan bereiken. Ik ben niet naar mijn training gegaan vandaag." Ze keek me met grote ogen aan.
"Wat? Haz, waarom niet?" Ik haalde mijn schouders op en drukte het gesprek weg.
"Geen zin." zei ik slechts, net toen Zac en de rest weer achter ons opdoken.
"Niets gevonden of gezien." zei hij met een zucht. Ik fronste en keek hem over mijn schouder aan.
"Fuck." mompelde ik binnensmonds. Lily haalde haar kleine hand door mijn krullen en drukte nog een korte kus op mijn kaaklijn.
"Gaan we naar huis?" vroeg ze zacht. Ik knikte en tilde haar met mijn arm rond haar middel van de tafel.
"Nick?" vroeg ik. Hij humde.
"Geef je jas."
"Wat?" Ik greep Lily's hand en draaide me om naar de rest.
"Geef je jas." herhaalde ik.
"Waarom?"
"Omdat Lil die van mij heeft en ik het koud heb." zei ik slechts. Lily giechelde kort naast me, terwijl Nick zijn middelvinger uitstak. Hij deed toch wat ik van hem vroeg. Ik griste het uit zijn greep.
"Nul dankbaarheid, fucking klootzak." gromde hij.
"Doen ze altijd precies wat je zegt?" vroeg Lily me fluisterend. Ik knikte kort en trok Nicks versleten leren jas aan.
"Waar is die andere man? Die..." Ze slikte het woord in, terwijl ze op haar tippen naar me toe boog en verder fluisterde in mijn oor.
"Junkie? Weet ik veel. Hij ligt waarschijnlijk ergens gedrogeerd en volgespoten tussen de struiken." gromde ik. Haar ogen werden groter, maar ik negeerde het en trok haar met me mee naar buiten. Ik wist heel goed dat de jongens ons in de gaten hielden terwijl ik met mijn arm rond haar smalle schouders naast haar Columbia doorkruiste.
"Je hebt hen meegenomen." zei ze zachtjes toen we door de toegangspoort wandelden. Ik knikte.
"Ze wilden helpen." Glimlachend keek ze me aan.
"Dat is lief van hen." Ik draaide me om naar mijn groep, terwijl ik haar haast reflexmatig nog wat dichter tegen me aan trok.
"Breng de auto terug. En zorg dat je niet tegengehouden wordt door de politie."
"Zegt de man die daarnet als een gek door Manhattan aan het razen was." gromde Nick binnensmonds, duidelijk nog steeds kwaad dat hij zijn jas had moeten afgeven. Ik reageerde niet.
"Ik zie jullie later." knikte ik nog, voor ik me al omdraaide. Onmiddellijk werd ik echter tegengehouden door Lil, die haar hand op mijn borstkas legde.
"Haz, wacht!" zei ze verontwaardigd. Niet-begrijpend keek ik op haar neer.
"Geef hem zijn jas terug." zei ze. Ik fronste.
"Lily..."
"Trek het uit. Ik heb die van jou niet meer nodig." drong ze aan. Ik bleef haar nog een tel bestuderen, maar zuchtte toen verslagen en deed wat ze vroeg. Onmiddellijk nam ze het uit mijn handen en wandelde langs me.
"Nick!" Hij draaide zich verrast om toen hij haar hoorde, de klink van het gammele portier al in zijn hand.
"Hier." glimlachte ze. Ongemakkelijk stak ze een plukje haar achter haar oor, terwijl hij het met een verraste blik aannam. Met samengeknepen ogen en gekruiste armen wachtte ik af, benieuwd naar wat ze van plan was.
"Dankjewel dat jullie meegekomen zijn. En me geholpen hebben." zei ze toen met een verlegen lachje. Ze wrong haar handen in elkaar, maar overbrugde de afstand tussen haar en Zac toen met een huppel, en drukte een snelle kus op zijn wang. Ze deed hetzelfde met de andere drie jongens, hen allemaal blozend en ontzet achterlatend. Ik rolde met mijn ogen en stak mijn hand naar haar uit toen ze schattig glimlachend weer naar me toe liep. Hoofdschuddend verstrengelde ik onze vingers, en wierp een laatste blik op de vier even verder. Allemaal staarden ze mijn meisje aan, als een bende smoorverliefde pubers.
"Kom mee, baby." zuchtte ik hoofdschuddend, haar tegen me aan trekkend - mijn engel aan wie niemand kon weerstaan.

Toen we even later hand in hand de loft binnen wandelden, zat iedereen tot mijn verbazing nog wakker in de sofa's. Onmiddellijk keken al onze huisgenoten ons aan toen ze ons hoorden.
"Waar zijn jullie de hele dag geweest?" vroeg Sophia. Lily haalde haar schouders op en streelde kort met haar duim rond mijn gevoelige knokkels.
"Komen jullie erbij zitten? We houden een filmavond." glimlachte Aiden toen. Ik keek Lil aarzelend aan, maar glimlachte zwak toen ik haar hoopvolle blik zag. Ze had nood aan afleiding.
"Ga maar, baby. Ik kom straks; ik ga eerst het bloed wegwassen." knikte ik. Na nog een snelle kus op haar slaap met mijn hand rond de zijkant van haar slanke nek maakte ik me van haar los, en wandelde naar mijn kamer. Het was pas toen ik terugkeerde dat ik merkte dat Hannahs irritante onenightstand er ook nog steeds was. Met opeen geklemde tanden wandelde ik naar de sofa's. Lily zat tussen Niall en Stella gepropt, en lachte liefjes naar me toen ik voor haar ophield. Ze stond recht met een wit dekentje in haar handen en stond haar plek direct aan me af, beseffend wat mijn intenties waren. Gewillig liet ze zich neertrekken op mijn schoot toen ik plaats had genomen. Ze drapeerde het deken over ons terwijl ze zich tegen me aan nestelde.
"Moet dat?" bromde ik, maar ze legde me direct het zwijgen op met een vluchtig doch teder kusje op mijn lippen.
"Waag het niet." siste Niall naast ons. Ik negeerde hem en trok Lily slechts steviger tegen me aan met mijn armen rond haar kleine lichaam. Ik wilde haar kunnen vasthouden na wat we deze avond hadden meegemaakt. Met een kleine zucht ontspande ze op me.
Ik kon me niet focussen op de film. Niet terwijl de verboden insinuatie verborgen te zijn met haar onder het deken in de lucht hing, en niet terwijl de klootzak even verder het nodig vond om de zoveel tijd heimelijke blikken op Lily te werpen. Meer nog dan mijn foute fantasieën haar stiekem aan te raken onder onze cover, werd ik onrustig van Hannahs idiote onenightstand. Ik wist heel goed dat Lily het zelf niet zou doorhebben, dus ik hield me in en probeerde mezelf te kalmeren door mezelf eraan te herinneren dat ze in mijn armen lag.
Halfweg de actiefilm begon ze zich duidelijk te vervelen. Eerst begon het met een ongemakkelijk heen en weer schuiven op me, als om haar ongeduld te laten blijken. Al snel begon ze met de rand van mijn T-shirt te spelen onder het deken; daarna startte ze schaamteloos een gesprek met me op fluistertoon.
"Ssssht!" siste Niall, maar ze stak slechts haar tong naar hem uit en gaf hem een duw tegen de schouder.
"Ik verveel me." bevestigde ze mijn vermoeden zachtjes, terwijl ze haar gezicht in mijn nek verstopte en in mijn oor prevelde. Ik glimlachte en streelde langzaam op en neer haar smalle rug.
"Weet ik." humde ik met diepe stem terug. Ik draaide mijn hoofd en streelde grijnzend met mijn neus langs die van haar. Ze tuitte haar lippen met een speelse flikkering in haar ogen. Niet in staat haar te weerstaan, kuste ik haar heel teder, amper voelbaar. Haast reflexmatig drukte ze zich dichter tegen me aan. Een nauwelijks merkbare verandering van plagerige, liefdevolle gebaren naar een meer verlangende, ongeduldige houding, liet mijn hart direct sneller staan. Ik drukte mijn mond steviger op de hare en liet mijn grote hand in haar jeans glijden. De perfecte curve van haar achterste paste perfect in mijn palm over de dunne stof van haar broekje. Ze kantelde haar heupen onmiddellijk heel kort, oncontroleerbaar en subtiel, en opende haar lippen onthutst tegen de mijne, terwijl ik haar zo dicht mogelijk tegen mijn lichaam trok.
"Stop ermee! Walgelijk!" snauwde Niall naast ons. Snel en blozend trok Lily zich achteruit, de kus verbrekend, en keek hem met een verlegen lachje aan. Ik grijnsde en begroef mijn neus in haar zachte, heerlijk geurende haar. Plagerig kneep ik in haar bil, de jaloerse blikken van zowel Louis, Hannah en haar ridicule aanhangsel negerend. De minuten erna lukte het geen van ons beiden onze plotse opwinding van ons af te schudden. Lil bleef onrustig bewegen tegen me, terwijl met haar vingertoppen over de gloeiende huid van mijn buik strelend. Opeens keek ze me in de ogen. Ik slikte toen ik haar blik zag: wanhopig en vurig brandend. Voor mij.
"Ik ga slapen." zei ze plots luidop, al bleef ze me intens aankijken. Likkend over mijn lippen fronste ik.
"Goed zo. Dan heb ik wat rust." gromde Niall. Alle ogen waren op ons gericht, terwijl ze voorover boog en me een snelle kus gaf.
"Kom je straks ook?" vroeg ze gesmoord en bijna niet hoorbaar. Shit. Een opgewonden rilling gleed door mijn lichaam; ik voelde mezelf onmiddellijk groeien in mijn jeans nu ik besefte wat ze werkelijk bedoelde. Ze trok zich los.
Ik knikte snel en haalde mijn handen tegen mijn zin van haar kleine lichaam. Met oppervlakkige ademhaling staarde ik haar na, het deken snel over mijn schoot leggend. Ik zag Aiden even verder veelzeggend grijnzend. Ik vernauwde mijn ogen slechts gefrustreerd.
Uiteindelijk hield ik het nog geen kwartier vol voor ik ook recht ging staan en haar volgde. Met moeite weerhield ik mezelf ervan te reageren op de grinniken achter me, en verdween in de plaats daarvan vliegensvlug in mijn kamer. Fuck, ik stond op springen. En shit, nog meer toen ik haar op mijn bed zag liggen - op haar buik met een boek voor haar neus, in slechts haar kleine broekje en zwart hemd van mij. De maan, die er net in slaagde boven de hoge flatgebouwen uit te torenen, scheen door mijn raam naar binnen en baadde mijn engel en haar zachte huid in een zilveren licht. Met gekruiste enkels zwaaide ze haar benen heen en weer. Damn it, ze zag er verrukkelijk uit. Toen ze me hoorde, sloot ze haar boek en legde het weg op mijn nachtkastje. Ze draaide zich om en duwde zichzelf recht met haar ellebogen, terwijl ik mijn T-shirt ruw uittrok en naar haar toe wandelde.
"Harry." snakte ze naar adem, toen ik haar smalle onderbenen in mijn handen nam en haar met een ruk naar het einde van mijn matras dwong. Ze viel neer uit evenwicht, en greep het laken snel vast toen ze balancerend op de rand naar me opkeek. Ik gaf haar niet eens de tijd te recupereren, maar boog voorover, legde mijn hand in haar nek en ramde mijn mond op de hare, terwijl ik mijn vingers in haar martelend zachte haar verstrengelde. Met een hoge kreun liet ze me mijn gang gaan, haar kleine hand rond mijn pols gekruld.
"Fuck, ik moet je hebben. Alsjeblieft, Lil." hijgde ik met mijn natte, hete lippen tegen haar mondhoek, zacht trekkend aan haar blonde plukken. Ze rilde en liet haar slanke benen verder openvallen.
"Laat me je aanraken." smeekte ik. Ik trok me los en keek opgewonden op haar neer terwijl ik rechtop ging staan. Ze keek me een tel met haar kwellend onschuldige ogen aan vanonder haar lange zwarte wimpers, duwde zich toen op met haar handen achter zich, boog voorover en drukte haar warme mond boven de rand van mijn boxer met haar kleine vingers rond mijn heupen. Ze bleef me korte, opwindend speels kusjes geven, terwijl ze mijn riem en broek met haar onervaren, klungelige vingers ontsloot. Terwijl ze mijn rits traag opende, blikte ze weer naar me op. Ik stond op barsten, fucking hell. Ze hielp me mijn broek uit te trekken. Toen ze klaar was, boog ik voorover en kroop met haar mijn bed verder op. Hevig kussend verloren we onszelf in elkaar, volledig verstrengeld, en zo dicht tegen elkaar aan, dat we amper lucht kregen.
"Ah, shit. Fuck, Lily." kreunde ik, terwijl ik mijn hemd over haar hoofd uittrok en haar perfecte lichaam onthulde.
"Auw!" piepte ze plots echter, toen ik het kledingstuk weg wilde gooien. Fronsend vloekte ik toen ik merkte dat haar blonde haar in al onze passie en gejaagdheid verstrengeld geraakt was in één van de zwarte knopjes. Ze giechelde kort terwijl ik haar samen met haar ongeduldig doch voorzichtig probeerde te bevrijden.
"Verdomme." gromde ik gefrustreerd. Toen ik eindelijk klaar was en haar alweer vol overgave wilde kussen, merkte ik echter dat ze iets van mijn nachtkastje nam. Ze toonde me het condoom met rode wangen. Mijn ogen werden reusachtig.
"Lil..."
"Ik wil het opnieuw proberen." zei ze verlegen. Onrustig ademhalend keek ik mijn engel aan.
"Maar de vorige keer..."
"Ik ben oké nu. En je zei zelf dat het beter zal worden." onderbrak ze me. Ik slikte.
"Zeker?" Ze knikte overtuigd. Ik glimlachte zwakjes; fuck, ik wilde niets liever dan mezelf vanavond in haar zoete lichaam begraven. Ik verlangde ernaar opnieuw één met haar te kunnen zijn. Dat magische gevoel opnieuw te ervaren.
Euforisch kuste ik haar opnieuw. Ik rekte het bijna even zalige voorspel met haar zo lang mogelijk - een klein kwartiertje, tot ik niet langer kon wachten. Ik duwde haar kleine hand rond me zelfs weg na enkele minuten, hoe goed het ook voelde wanneer ze me aanraakte. Niemand op de hele fucking wereld zou erin slagen geduld uit te oefenen met het beeld van zo'n onmogelijke schoonheid in hun bed, en de herinnering aan hun vorige ultiem intieme ervaring met haar.
Gehaast en onhandig trok ik de rest van onze kleren uit, voor ik ons wild kussend omdraaide en met de verkoelende lakens tegen mijn verhitte huid genoot van haar slanke lichaam op me. Ze was voor me gemaakt; ze paste griezelig perfect in mijn omhelzing, als een fucking puzzelstuk, ook al was ik reusachtig en zij beangstigend klein. Ik verbrak de kus met een verleidelijk smakkend geluid en duwde haar hijgend rechtop op me. Ik vloekte ongelovig toen ik haar schrijlings op mijn schoot zag zitten, naakt en kwetsbaar en prachtiger dan ooit tevoren: haar huid leek te schitteren in het maanlicht en haar zachte haar golfde wild rond haar fijne gezichtje. Mijn Lily, met haar volle lippen en felle ogen levendig en jong en tegelijk zo fucking onschuldig en compleet klaar voor me, alsof ze me volledig en ongeremd vertrouwde.
"Hier, baby." mompelde ik, haar het condoom aanreikend. Ze nam het aan met trillende vingers, en probeerde het direct met rode wangen open te krijgen. Ze faalde. Grijnzend nam ik het weer uit haar hand en scheurde het open met mijn tanden.
"Oh." knikte ze ongemakkelijk.
"De rest ken je wel nog, niet?" grinnikte ik. Slikkend en blozend knikte ze. Met wat geklungel en hulp van mij lukte het haar uiteindelijk het condoom bij me op te doen. Ze was nerveus.
"Niet zenuwachtig zijn, Lil. Je kan altijd ophouden als het niet goed voelt. Dat weet je, hmm?" Ze knikte snel, maar schudde toen onmiddellijk erna haar hoofd.
"Ja. Ik bedoel nee!" Ze haalde diep adem en vervolgde, rollend met haar ogen: "Ik bedoel: ik weet dat ik kan stoppen. Maar ik wil dit." Vertederd keek ik naar haar op. Fuck, ik adoreerde haar, met al haar onervarenheid en schattige verlegen lachjes.
"Ik hou van je." mompelde ik glimlachend, terwijl ik op en neer haar zijden streelde met mijn grote koude handen. Ik liet kippenvel achter op haar zachte huid.
"Ik hou van je." herhaalde ze liefjes - shit, ik zou nooit wennen aan die vier zalige woorden. Ze wilde al van me af kruipen en naast me gaan liggen, maar ik hield haar tegen.
"Nee, vandaag wil ik het op deze manier doen, prinses. Ik wil dat jij de controle neemt. Dan doe ik je misschien minder pijn." knikte ik. Ze beet op haar onderlip.
"Op... Op welke manier?" vroeg ze verward. Ik grijnsde en kneep zacht in haar heupen.
"Zo. Zoals je nu zit." knikte ik.
Toen ze me nog steeds met grote, ontzette ogen aankeek, aaide ik kort over haar zachte wang en prevelde: "Ik toon het je. Geef je hand. Hier... Neem me vast, Lil. Goed zo. En nu... Fuck." Ik tilde haar wat op en leidde mijn lengte met mijn hand rond de hare naar haar kleine lichaam.
"Oké. En nu moet je... Shit, dat is het." gromde ik hees, terwijl ze zich heel, heel, uiterst langzaam op me neer liet zakken. Terwijl ik millimeter voor millimeter dieper tussen haar benen glipte, humde ik ontspannen. Fucking hell, ik dacht dat ik me perfect had herinnerd hoe fucking hemels ze rond me voelde, maar ik had me vergist. Mijn geheugen was niet in staat geweest me nadien dezelfde sensatie voor de geest te brengen. Lily was één van die zeldzame zaken die ervaren moesten worden om te beseffen hoe fucked up perfect ze waren.
Ze beet hard op haar lip, liet me los en zette haar hand achter zich op mijn dijbeen. Mijn hand omvatte haar ene kleine, perfecte borst; langzaam masseerde ik hem. Plots greep ze echter de pols van mijn andere hand vast, rustend op haar heup. Ze kneep hard; tegelijk voelde ik haar ongecontroleerd opspannen rond me. Shit, ze was zo fucking strak dat het pijnlijk voor me werd.
Gefrustreerd trok ze haar neus op en pauzeerde. Ik zat amper in haar.
"Lil..." begon ik, maar ze legde haar hand op mijn borstkas en onderbrak me zuchtend: "Ik kan het niet, Haz." Ik fronste en greep haar heupen.
"Je moet ontspannen, baby." spoorde ik haar aan. Ze deed met een zucht wat ik vroeg en sloot haar ogen kort. Ze bewoog wat heen en weer en probeerde meer van me te nemen, maar haast onmiddellijk glipte ik weer uit haar. Met een kwaad geluidje keek ze me aan, een haarlok uit haar rode gezicht blazend.
"Probeer opnieuw." knikte ik aanmoedigend. Ik hielp haar deze keer wat meer, en gleed nu wat moeitelozer naar binnen.
"Nee, stop!" hield ze me echter al snel weer gepijnigd kreunend tegen, net op het moment dat ik haar voelde blokkeren. Het leek alsof haar lichaam niet eens in staat was het te doen. Onrustig ademhalend keek ze tussen ons in.
"Het doet echt veel pijn." fluisterde ze moedeloos, met tranen in haar grote groenblauwe ogen. Ik slikte gekweld en gleed met het weinige waarmee ik in haar zat weer uit haar kleine bekken. Mijn hart brak toen ik haar op me zag zitten. Fuck, waarom lukte het me niet haar hier van te laten genieten?
"Kom hier, engel." knikte ik. Ze deed wat ik vroeg en ging langzaam op me liggen.
"Je bent te gespannen, Lil." fluisterde ik. Liefdevol kuste ze mijn kaaklijn.
"Wil je me helpen? Ik wil geen controle. Ik vind het leuker wanneer jij het me toont." vroeg ze verlegen. Ik streelde kort over haar wang en zuchtte genietend toen ze me opnieuw in haar hand nam, alsof ze bang was dat ik anders niet hard voor haar zou blijven. Hoe kon het, wanneer ze naakt in mijn armen lag?
"Hmmm, ik weet het niet, schatje. Misschien is nu niet het goeie moment. Ik wil je niet opnieuw pijn doen." mompelde ik ontspannen tegen haar voorhoofd. Ze liet me los en kuste me vluchtig terwijl ze zich rechtop duwde met haar elleboog naast mijn hoofd.
"Jawel, het is het perfecte moment. Maar enkel als jij de leiding neemt." Ik zuchtte en bleef haar een paar seconden aanstaren, maar knikte toen en besloot het op een andere manier te proberen.
"Lig op je zij, tegen me. Nee, omgekeerd... Zo, ja." gaf ik haar instructies. Ik nestelde mijn lichaam achter het hare, mijn brede borstkas tegen haar smalle rug, en met haar kleine figuur veilig verborgen in mijn getatoeëerde armen. Ik bewoog wat en duwde haar benen uiteen met mijn knie tussen de hare.
"Klaar?" mompelde ik in haar oor. Ik lag lichtjes opgericht achter haar, zodat ik haar reactie kon peilen. Ze draaide haar hoofd en knikte. Dankbaar liet ze zich kussen terwijl ik mijn heupen kantelde en mijn lengte met mijn vrije hand in haar leidde. Kalmerend kamde ik door haar zachte golven, voor ik mezelf losliet, die hand rond haar kaakbeen vouwde en haar hoofd wat meer opzij draaide, zodat ik volledig kon neerliggen zonder onze kus te verbreken. Mijn andere hand haalde ik uit haar haar, en schoof ik onder haar fijne lichaam, zodat ik haar middel kon omarmen. Ze snakte haperend naar adem terwijl ik me dieper in haar begroef. Gelukkig was ze nat genoeg, ook al was dat het enige dat het haar makkelijker maakte. Ik voelde haar ongemakkelijk wriemelen in mijn greep, en kort kermen tegen mijn mond.
"Lukt het?" vroeg ik. Ze antwoordde niet, maar greep mijn hand rond haar middel en kneep hard in mijn vingers. Ik kreunde genietend toen ik haar zijden warmte rond me voelde. Pure fucking hemel, shit. Ze was magisch.
In de helft pauzeerde ik even, en maakte de kus intenser. Ze opende haar mond voor me, en aanvaardde mijn warme tong aarzelend. Toen ik echter verderging en volledig tot het einde doorgleed, dieper dan de vorige keer, trok ze zich abrupt los en draaide haar hoofd weg, zodat ze haar ontzette, gepijnigde kreetje kon smoren in het laken. Ik vloekte zacht en keek schuldbewust op haar neer.
"Het is oké, Lily. Ik zit in je. Het is voorbij." probeerde ik haar te kalmeren met mijn lippen tegen haar oorschelp.
Het was echter helemaal niet voorbij.
Net als de vorige keer was ik niet in staat haar een goed gevoel te geven. En het maakte me kapot. Ik haatte mezelf meer dan ik onder woorden kon brengen toen ik haar met elke voorzichtige, trage stoot gekweld hoorde kreunen. Hoe hard ze het ook probeerde te verbergen, ze kon het onmogelijk verstoppen voor me. Zoute tranen drupten op het laken onder haar.
Ik bleef me excuseren, bleef voorstellen op te houden. Geen idee waarom ik naar haar luisterde en niet gewoon stopte - waarschijnlijk omdat ze te verslavend goed was. Ik wist heel goed dat ze me mijn plezier niet wilde ontzeggen. Maar hoe fucking heerlijk de ervaring Lily te nemen ook was, ik had me nog nooit zo klote gevoeld. Toen ik haar zachtjes probeerde te stimuleren met mijn vingers tussen haar benen, in de hoop haar toch op een of andere manier een goed gevoel te geven, duwde ze mijn hand weg en jammerde dat het te veel en intens was. Ik kon haar met geen mogelijkheid laten genieten; ik was te groot voor haar, zij te smal. Ondanks mijn demotiverende schuldgevoel kwam ik toch relatief snel en hevig. Het was onmogelijk het niet te doen. Niet als ik Lily had. Ze was te buitengewoon perfect om me niet te kunnen geven wat mijn lichaam nodig had. Mijn lichaam dat ik meer haatte dan ooit. Ik voelde me verschrikkelijk.
Kon de kosmos me mogelijk nog duidelijker maken dat ik niet goed voor haar was? Dat ik met mijn poten van haar moest blijven?
Ze kon het niet eens aan zich te laten nemen door me.
Ik gleed zo snel en voorzichtig mogelijk uit haar toen het voorbij was, maar ze kon een gepijnigd piepje toch niet inhouden. Onregelmatig ademhalend bleef ze even liggen, maar toen draaide ze zich met betraande ogen om en kroop zo dicht mogelijk tegen me aan, net als de vorige keer. Waarom zocht ze troost bij de persoon die haar net een marteling had laten doorstaan?
"Het spijt me zo, baby girl. Zo fucking hard. Ik had moeten ophouden, fuck. Ik dacht dat het beter zou gaan in die positie." mompelde ik in haar haar. Ze omarmde me stevig en duwde haar gezicht nog meer tegen mijn hals.
"Het is oké. Voel je alsjeblieft niet schuldig. Ik wilde het. Ik hou van je. Zoveel, Harry." Ik kneep mijn ogen dicht en snoof haar bloemengeur gulzig op.
"Ik ook van jou, prinsesje. Fucked up veel." fluisterde ik. Zuchtend hief ik haar gezicht op met mijn vingers onder haar kin. Snel veegde ik haar tranen weg met mijn duim.
"Wordt het ooit beter?" vroeg ze met grote angstige ogen. Ik slikte.
"Ik... Ik weet het niet, baby. Ik dacht dat het nu al beter zou zijn." bekende ik moeilijk. Zenuwachtig kauwde ze op haar lip.
"Is er iets mis met mij?" Ik fronste.
"Fuck, natuurlijk niet! Dit is mijn fout, Lily! Ik zou beter voor je moeten zorgen!" protesteerde ik snel. Ze schudde haar hoofd.
"Nee, zeg dat niet. Je bent zo lief voor me. En het wordt wel beter."
"Hoe weet je dat?" vroeg ik bang.
"Omdat we bij elkaar horen." zei ze zachtjes. Ik slikte.
"Ik wil je geloven, schatje. Shit, liever dan wat dan ook. Maar als ik je nog niet kan nemen zonder je zo hels te laten voelen, dan weet ik niet..." Ik slikte en stopte met praten. Ze fronste.
"Niet doen. Twijfel niet aan ons omdat dit wat moeilijker gaat. We moeten gewoon geduldiger zijn. De volgende keren worden beter." Ik snoof.
Ik wist niet zeker of ik wel volgende keren wilde. Niet als ze dit opnieuw zou moeten doorstaan. Fuck, het zou een fucking opoffering zijn, maar ik had haar liever bij me zonder seks met haar te hebben, dan haar keer op keer zoveel pijn te doen voor mijn eigen plezier.
Ik streelde met mijn neus over de hare en kuste haar heel teder. Voorzichtig voelde ik tussen haar benen. Het voelde alsof iemand me de adem ontnam toen ik me lostrok en checkte waar het gevoel op mijn vingers vandaan kwam. Ik vloekte ontzet.
Ze had weer gebloed. Een geschokt geluidje verliet haar roze mond.
"Ik wist niet... Dat... Dat ik opnieuw kon bloeden." zei ze verward. Ik sloot mijn ogen gekweld en kuste haar met trillende onderlip.
"Het spijt me zo hard, sweetheart." mompelde ik. Ik luisterde niet toen ze zei dat het niet nodig was.
Toen ik haar wankelende lichaam even later uit bed hielp en haar naar de badkamer bracht, besloot ik uit pure zelfhaat dat ik haar lichaam niet verdiende. En zolang ik niet wist hoe ik seks beter kon maken voor haar, zou er geen derde keer komen.

--
Sorry voor de vertraging!! Ik heb het superdruk gehad op school!
xxx

Reacties (2)

  • ZaynStylesS

    Ik hou van dit verhaal

    1 jaar geleden
  • aylatjuhh

    (H)Het wachten wordt altijd beloond(yeah)

    1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen