. . .


Abigail beefde over haar hele lichaam. Ze durfde Juice niet los te laten, alsof haar stalker dan achter de kast vandaan zou springen om een mes in haar lijf te steken. Tranen rolden over haar wangen terwijl haar schouders schokten. Juice hield haar stevig vast en drukte zijn lippen in haar haar.
      ‘Ik ben bij je,’ zei hij steeds opnieuw. ‘Ik ben bij je, lieverd. Ik zorg dat je niets gebeurt.’
      Abigail snikte alleen maar. ‘Ik ben bang,’ fluisterde ze uiteindelijk. ‘Iemand – iemand is mijn kamer ingekomen. Iemand heeft de sleutel van mijn kamer.’
      Juice aarzelde even. ‘Denk je dat Ashley dit zou doen? Ze wil hier vanavond toch een horroravond houden? Misschien was het voor de sfeer?’
      Ze schudde haar hoofd terwijl ze haar gezicht tegen Juice’ borst duwde. ‘Nee, dat zou ze niet doen. Ze weet dat ik al een bodyguard heb.’
      Met een zucht stemde Juice toe.
      Abigail wenste dat ze ernaast zat. Ze zou vreselijk teleurgesteld in Ashley zijn als ze inderdaad een grap als dit zou uithalen, maar het was nog altijd beter dan dat er écht een gek binnen was gekomen.
      ‘Misschien… misschien was ze het wel,’ zei ze kleintjes. Ze maakte zich los uit Juice’ armen om haar telefoon te pakken en stuurde haar vriendin een berichtje om te vragen of ze naar huis wilde komen. Ze wilde niet over de telefoon zeggen wat er was gebeurd; ze wilde haar reactie kunnen zien.
      Binnen een paar minuten kreeg ze antwoord, waarin Ashley zei dat ze eraan kwam. Juice en Abigail waren inmiddels op Ashleys bed gaan zitten. Hij had zijn armen weer stevig om haar heen geslagen. Ze was hem er dankbaar voor, bang dat ze anders simpelweg in elkaar zou zakken.
      ‘Wil je Davey bellen?’ vroeg hij zacht. ‘Misschien stelt zijn stem je gerust.’
      Stilletjes schudde ze haar hoofd. Het was niet eens in haar opgekomen om hem te bellen. Er was toch niets wat hij voor haar kon doen, hij zou zijn tour vast niet onderbreken en tot nu toe had hij haar stalker nog geen moment serieus genomen. Ze bespaarde zichzelf liever de teleurstelling.
      ‘Hij kan me niet meer geruststellen dan jij doet,’ zei ze zacht. Dankbaar sloeg ze zijn ogen naar hem op. Een blos verspreidde zich over zijn wangen toen ze hem aankeek. Uit zijn blik maakte ze op dat ze veel meer voor hem was dan een clubopdracht. Als zijn sponsor dit hem niet had opgedragen, had hij nog steeds naast haar gezeten en haar vastgehouden. Het was ironisch. Ze had een relatie geen kans willen geven omdat ze bang was dat hij er niet voor haar zou kunnen zijn. Toch was hij degene die haar nu vasthield, terwijl haar vriend in een compleet ander continent was.
      Voor ze veel meer aandacht aan die gedachte kon schenken, ging de deur open en stapte Ashley naar binnen. Haar lippen bogen in een grijns toen ze hen samen zag zitten, ze bevroren echter zodra ze verder de kamer in liep en de ondergekalkte muur zag.
      ‘Holy fuck,’ stamelde ze. ‘Wat de hel is hier gebeurd?’
      ‘We hoopten dat je slechte humor had,’ zei Juice. ‘En dat dit onderdeel van je horroravondje was.’
      Ashley zakte op het bed neer en legde een hand op Abigails bovenbeen. ‘Ik heb hier niks mee te maken Abby… Echt niet. Dat zou ik nooit doen.’
      ‘Ik weet het,’ zei ze zachtjes. Zuchtend boog ze haar hoofd. ‘Maar dat betekent dus dat iemand anders onze kamer is binnengekomen.’
      Juice kwam overeind. ‘We gaan er eerst een ander slot opzetten. En verf halen.’
      ‘Moeten we dit niet bij de politie melden?’ vroeg Ashley verward.
      Juice schudde zijn hoofd. ‘Nee. Ik vind die klootzak wel en dan knip ik al z’n vingers eraf.’
      Abigail had nog nooit zo’n donkere blik in zijn ogen gezien. Ze kroop ietsje dichter tegen hem aan en in een antwoord daarop verstevigde zijn greep om haar heen.
      Toen kwam hij overeind. ‘Voor je filmfeestje moet je maar andere locatie vinden,’ zei Juice tegen Ashley.

Abigail wist dat het haar problemen kon opleveren als ze zomaar een nieuw slot op de deur zetten, maar dat kon haar niet schelen. Ze ging niet wachten op tussenkomst van de huurbaas, dan gingen er zo een paar dagen overheen. Tegen middernacht zat er een nieuw slot op de deur waarvan alleen Ashley en zij de sleutel hadden. Helemaal gerust was ze er niet op, de stalker kon net zo goed zonder sleutel zijn binnengekomen.
      Het raam had ze opengezet voor wat frisse lucht. De kamer stonk naar verf doordat ze over de letters heen hadden geverfd, hoewel ze nu al zag dat er morgen nog een laag overheen moest. Of de letters ooit van haar netvlies zouden gaan, viel nog maar te bezien. Juice wilde de pop bewaren, hij wilde zien of de Sons connecties hadden met iemand die kon zien of er DNA op was achtergebleven.
      ‘Wil je dat ik een hotel in de buurt zoek?’ vroeg Juice.
      Abigail aarzelde. Toch schudde ze haar hoofd. Er was een gigantische inbreuk op haar privacy gedaan, maar ze wilde niet uit haar eigen huis verdreven worden en in een of ander opgejaagd dier veranderen.
      ‘Ik voel me veilig bij jou,’ zei ze zacht.
      ‘Zal ik voor de zekerheid de bank voor de deur schuiven?’
      Ze knikte stilletjes. Terwijl Juice de deur blokkeerde, liep zij naar de badkamer om haar tanden te poetsen. Daarna gleed ze onder haar dekens. Haar bed was een eindje van de muur geschoven zodat ze de natte verf niet zou aanraken.
      ‘Welterusten,’ zei Juice toen hij het deken van Ashley’s bed optilde.
      ‘Welterusten.’

Haar bed voelde echter niet meer als dat van haar. Het was alsof haar stalker erop had gelegen, en plotseling voelde ze de behoefte om het te wassen. Toen ze rechtop ging zitten, merkte ze dat ze koortsachtig zweette. Plots zat de paniek weer hoog in haar keel en ze kneep verwensend haar ogen dicht.
      ‘Juice?’ vroeg ze zachtjes.
      ‘Hmm?’
      ‘Mag ik bij jou komen liggen?’
      ‘Je weet dat je dat niet hoeft te vragen.’
      Abigail glimlachte een paar tranen weg, gleed onder de dekens vandaan en ging naast hem liggen. Na een korte aarzeling schoof ze dichter naar hem toe en legde haar hoofd op zijn schouder. Hij sloeg een arm om haar heen en kuste haar slaap. Zijn lippen voelden warm tegen haar huid en een rilling liep langs haar rug. In een reflex legde ze een arm over zijn naakte bovenlijf.
      Een beetje schichtig keek ze omhoog toen zijn lippen tegen haar slaap bleven rusten. Hun ogen ontmoetten elkaar. Een paar tellen staarden ze elkaar aan. Haar hart begon sneller te kloppen – en deze keer niet omdat ze bang was. Ze kon de aantrekkingskracht die van zijn lippen bijna niet meer weerstaan.
      ‘Ik wou dat ik ons een kans gegeven had,’ fluisterde ze.
      Ze keek niet weg. Hij ook niet.
      In plaats daarvan kwamen hun lippen steeds dichter bij elkaar totdat ze elkaar raakten.

Reacties (2)


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen